Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014» icon

Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014»
Скачати 100.7 Kb.
НазваРозвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014»
Дата конвертації06.03.2014
Розмір100.7 Kb.
ТипДокументи

Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення

З досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014»

в номінації «Світова література» - вчителя російської мови та світової літератури

Назарівського НВК Козаченко Ольги Василівни


Література – це перша колиска емоцій і мрій, котра може стати мудрою вихователькою Ваших учнів. Перед сучасною освітою стоїть безліч завдань, які передбачають не просто забезпечення учнів якісними знаннями, а й формування компетентної особистості, здатної до адекватної оцінки оточуючих подій, спроможної творчо вирішувати поставлені перед нею завдання, а головне – не стати знівельованою особистістю у вирі асоціативних проявів суспільства. Безперечно, життя додає нових штрихів до сьогоднішніх ідеалів: ми знаходимося в постійному політичному круговерті, підпадаємо під вплив і релігії, і нових культурних утворень... Як в такому безмежному світі залишитися особистістю з чіткими моральними переконаннями, гідним патріотом, мати незаангажоване бачення подій, які оточують? Мабуть, одним з найвпливовішим та культурним осередком є навчальний заклад, який залишається державою в державі, виконує свою місію і надає ґрунт для задоволення освітніх та моральних потреб учня. Можна з впевненістю сказати, що саме в літературі комплексно і систематично можна вирішувати завдання, які є актуальними і нагальними в умовах сьогодення. Створити осередок творчості та пошуку на уроці – ось головна мета, яка стоїть на першому місці. Щоб мати творчого учня – треба навчитися творчо працювати! Поштовх до освоєння учнями нових істин можливий лише на засадах партнерства та нових підходів. Саме тому основною проблемною темою для мене в контексті викладання світової літератури в 8-11 класах є: «Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення». На сучасному етапі дуже багато причин для того, щоб перейти на навчання за новими технологіями. Це –

 • бажання розвитку творчого мислення;

 • потреба в розвитку писемного і усного мовлення;

 • збільшення об’єма інформації;

 • низька мотивація навчальної діяльності

 • зниження інтересу до предмету.

Все це заставляє переглядати методи і прийоми навчання. Мене пошуки привели до використання технології розвитку критичного мислення. Із усіх технологій, на мій погляд, вона найраціональніша. При її використанні немає необхідності заставляти учнів вірити учителю на слово. Метою моєї роботи стала модернізація традиційного навчання, організація засвоєння нових знань через використання технології розвитку критичного мислення і передових інформаційних технологій.

В основу моєї діяльності лягли роботи по критичному мисленню, з якими я познайомилась в журналі «Директор школи» за 2005р. №4, стаття «Розвиток критичного мислення через читання та письмо»; Клустер Д. «Що таке критичне мислення»; Полат Є. «Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти». Опрацювання цих робіт допомогло самій собі відповісти на низку питань.

В межах уроку є багато можливостей не просто надати учням можливість освоїти нові горизонти предмету, а й вступити з отриманою інформацією в безпосередній контакт, вільно демонструвати свої ідеї та оперувати отриманими знаннями в подальшому житті. Бути переконливими та впевненими в дискусії на будь-яку тему, мати власну оцінку на будь-яку подію, підкріплену реальними аргументами, формувати не лише читацьку активність, а й світоглядне переконання.

«Критичне мислення – явище багаторівневе та варіативне, бо в ньому відображаються морально-етичні наставляння, соціально-політичні риси, оцінний досвід, ціннісні орієнтири, знання людини, способи розумових і практичних дій. Воно актуалізується у різних ситуаціях і стосовно різних об'єктів, а тому недоцільно закріпити тільки за певною навчальною дисципліною завдання формування критичного мислення» (Методичний посібник "Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід" О.Пометун та Л.Пироженко)

Література, встановлюючи контакт учнів з минулими епохами та сучасним світом, забезпечує умови для успішної соціалізації. Досвід героїв, з котрими учням доводиться зустрічатися в процесі вивчення літератури, формує особистісну позицію дітей, дозволяє робити оцінку вчинкам.

Засобами критичного мислення формується здатність і готовність людини аналізувати отриману інформацію, перевіряти і переосмислювати її, самостійно встановлювати істину, приймати рішення і аргументовано захищати свою позицію. Вкрай необхідним стає уміння мислити гнучко, динамічно, адаптувати своє мислення до мислення інших людей, бути толерантним і сприйнятливим.

Метою сучасного уроку стає вже не нагромадження знань, а пошукова діяльність, спрямована на формування умінь та навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі. Нового звучання набуває не стільки констатація проблеми, скільки доцільність та шляхи її розв'язання. А відтак нового акценту заслуговує співпраця на уроці вчителя і учня, що будують свою навчально-пізнавальну роботу навколо художнього твору, інформації про нього, його творця і т.д. Саме тому в полі зору педагога – словесника мусить лишитися вирішення проблеми, як допомогти дитині осягнути перш за все саму себе, відчути радість від свого розуму, емоцій, своєї неповторності, а відтак відповідні відчуття, що дають спілкування зі словесними шедеврами. Вдається реалізувати такі завдання лишень на уроках співтворчості, побудованих на абсолютно паритетних умовах, де вчитель і учень як рівний з рівним намагаються осягнути у спільній праці вершини прекрасного, де головне місце в роботі надається учневі, що знаходиться під враженням від спілкування з текстом. На учителя покладаються організаторські функції: як скерувати роботу, у яке русло направити думки, що необхідно для розуміння, неможливо пропустити і т.д.

При використанні будь-яких прийомів та технологій в процесі проведення уроків необхідно враховувати й вікові та психологічні особливості учнівського колективу. А ще - пам'ятати, що «найперше музика у слові»: вчитель має сформувати в серцях дітей любов до слова, а зробити він це зможе лише за умови власного співжиття з поетичним словом. Захоплюватися (причому щиро!) музикою, поезією, художнім мистецтвом має вчитель літератури, а потім його учні напевно також сформулюють читацькі і мистецькі смаки!

Спілкуватися з учнем як з партнером, не опускатися, а піднятися на рівень дитини – мета більшості освітніх інновацій. Тільки поставивши дитину в центр усієї діяльності, зробивши її посередником у взаємодії суб'єктів навчання ми можемо побачити, що її очі горять жагою відкриття, і відчуєте, що працювати потрібно тільки так.

Для створення теплої взаємопідтримки на уроці ми проводимо вправу «Комплімент»: урок починається з того, що вчитель підходить до першого учня і говорить: «Ти мені подобаєшся, тому що ти дуже добрий», учень повертається до сусіда і продовжує комплімент: «Ти мені подобаєшся, бо ти серйозний» і т.д.

Перед роботою безпосередньо над темою використовується вправа «Таємні таланти»: на маленьких аркушах паперу учні пишуть те, що їм подобається робити, потім аркуші збираються і роздаються учням так, щоб ніхто не одержав власний. Учні ходять по класу й мають знайти того учня, в якого є цей прихований талант.

В роботі з учнями дуже важливо на кожному етапі використовувати методи і прийоми для фокусування уваги учнів та залучення їх до творчого пошуку та критичного мислення.

На уроці вивчення нового матеріалу застосовується метод «Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися». Вчитель креслить на дошці таблицю і просить учнів висловитись, що їм відомо по темі уроку (перш ніж запрошувати їх до слова, необхідно дати час, щоб учні попрацювали в парах і склали список своїх ідей). Ідеї записуємо до першої колонки «Що знаємо?»

Знаємо

Хочемо дізнатися

Дізналися

Біблія книга християнства, Коран - мусульманства, Авеста - зороастризму, Веди - індійської культури

Біблія складається зі Старого і Нового Заповітів;

За Конституцією України ( ст..35) кожен громадянин має право сповідувати будь- яку релігію

Бог, відповідно до християнських догматів, існує в трьох особах (трійця), або іпостасях: Бога - Батька, Бога - Сина й Бога - Духа Святого

Як поширювалося християнство?

Чому необхідно вивчити Біблію?

Що означає Старий Заповіт?

Де засновано іслам?

Християнство як нова віра - почало поширюватися як усним, так і писемним шляхом з допомогою невеликої групи людей, які сповідували іудейську віру і внутрішню потребу вступити в новий союз з Богом

Бо це книга, в якій узагальнено найцінніші моральні багатства, це високохудожній літературний твір, який дає естетичне задоволення.

Це союз, угода Бога з людиною від створення світу до приходу Месії, який передбачав виконання людиною законів і велінь божих, викладених у книгах Мойсея.

В Аравії Мохаммедом.


Питання, які виникають в учнів, стимулюють їх  і до пошуку інформації, і до її обробки. Як правило, в цьому розрізі учні демонструють свої загальні знання, допомагають взаємонавчанню однокласників.

Неможливо в контексті літератури не заглибитись в світ морально-етичних норм, співпереживання і доброзичливої аури. Особливо важливо проводити постійну паралель із сьогоденням, бо далекі проблеми героїв Античності або Середньовіччя не стануть зрозумілими без особистих вражень: кого визнають лицарем сьогоднішні «дами»? Яким героєм уявлять себе сучасні хлопчаки? Які рішення історичного масштабу приймуть теперішні «королі та вельможі»? Перевтілення є складовою частиною уроків літератури: це інсценізації авторські або імпровізовані (творів Мольєра, В. Шекспіра,О. Пушкіна, М.Гоголя), дебати з героями (Онєгіним, Гобсеком, Сорелем), адвокатський захист Воланда, Р.Раскольникова тощо.

Опера Ш.Гуно "Фауст" допомагає глибше сприйняти художній твір, активізує інтерес учнів до теми. оперу Чайковського "Євгеній Онєгін", приходимо з учнями до висновку, що хоч твір і написаний на роман Пушкіна, але це зовсім різні види мистецтва. Роман "Євгеній Онєгін" не адекватний за своїм змістом опері Чайковського.

При вивченні поезії Пушкіна, Лермонтова, Тютчева, Фета, Єсеніна звертаюсь до музичних творів, написаних на вірші поетів, щоб підкреслити музичність, особливу ритмомелодику віршів. Композитори так часто звертались до творчості цих поетів завдяки особливій ліричності, мелодійності поезій. Пояснюю учням, що лірика як рід літератури найбільше споріднена з музикою, а епос з живописом.

На мою думку, найкраще про поета напише тільки поет. Тому для створення живого, а не хрестоматійного образу поета чи письменника використовую поетичні хрестоматії, літературні спогади. Так, на уроках літератури в 11 класі при вивченні теми "Російська поезія" ("срібне століття") звертаюсь до книги І.Северянина "Медальйони", яка включає сто сонетів - характеристик російських і зарубіжних письменників-класиків різних епох, в тому числі і сучасників поета. З цією ж метою звертаюсь до літературних спогадів І.Одоєвцевої, видатного представника поезії "срібного століття". З її книг "На берегах Неви" та "На берегах Сени" беру живі спогади поетеси про її геніальних сучасників: Блока, Мандельштама, Гумільова, Ахматову, Буніна та інших. До речі, використовую ці книги також для створення проблемних ситуації на уроках. Наприклад, запитую учнів:

Чому в голодному, напівзруйнованому Петербурзі люди робили все можливе, щоб потрапити на виступ Маяковського чи Блока, послухати лекцію К.Чуковського про літературу, а в наш час театри пустують, книжки майже ніхто не читає?

Ю.Лотман зазначав: "Кожний прямує до книги своїми шляхами і кожний відкриває її по - своєму. В цьому й полягає цінність художньої літератури". "Художній твір, - відзначав В.Г.Бєлінський, - рідко сильно вражає душу читача з першого разу: здебільшого він вимагає, щоб в нього вдивлялись і вдумувалися не раптом, а поступово. Отже, чим більше його перечитуєш тим далі заглиблюєшся в його організацію, відкриваєш нові, непомітні раніше риси, бачиш нові барви і дедалі більше ними насолоджуєшся". Тому і переконуєшся, що кожен крок назустріч усвідомленому читанню веде не лише до розуміння окремого твору, чи творчості автора, а власної оцінки, інтерпретації в умовах сьогодення.

Проблемний виклад знань стимулює пізнавальну активність учнів, тому що він поєднаний з догадкою, дивом, нерозумінням. Це штовхає учнів до роздумів і пошуку рішень, будить і формує інтерес до навчання, розвиває ініціативу учнів у пізнавальній діяльності, формує вміння бачити проблему і знаходити шляхи її реалізації, залучає до методів наукового пізнання. Складність проблемної ситуації має бути такою, щоб учні за певним напрямком, спираючись на допомогу вчителя, змогли вирішити її самостійно.

Переконана, що творчий підхід вчителя до викладання світової літератури допомагає розвивати природні якості учнів, формує їх власні погляди на життя, сприяє повноцінному осмисленню художніх творів. На таких уроках учням завжди цікаво.


Список використаної літератури


 1. Абрамова Г.С. Вікова психологія: Навчальний посібник для вузів - М.: Академічний проект, 2000. - 624 стор

 2. Андрєєв В.І. Педагогіка творчого саморозвитку: інноваційний курс. Книга - К.: Вид-во Казанського університету, 1998. - 318с.

 1. Байбородова Л.В., В. В. Бєлкіна Освітні технології: Навчально-методичний посібник. - Ярославль: вид-во ЯГПУ ім. К. Д. Ушинського, 2005. - 108 с.

 2. Богданова О.Ю. та ін. Методика викладання літератури: Учеб. Для студентів пед. вузів / О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чортів; Під ред. О. Ю. Богданової. М., Академія, 2002. - 397, [3] с.

 3. Богоявленська Д.Б. Шляхи творчості. - М: Знання, 1986. - 234с.

 4. Бордовская, Н.В. Педагогіка: навч. для вузів / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. - СПб.:Питер, 2001.-304 с.

 5. Бутенко О.В., Ходос Є.А. Критичне мислення: метод, теорія, практика. Навчальний метод, посібник. М.: МИРОС, 2002. - 176 с.

 6. Бухвалов В.А. Розвиток учнів у процесі творчості і співробітництва. - М.: Центр «Педагогічний пошук», 2000. - 144с.

 7. Галактіонова Т.Г. Від самопізнання до самореалізації: Персонал-технологія освітньої діяльності. - СПб.: Інститут спеціальної педагогіки і психології, 1999. - 156 с.
 1. Голубков В. В. Теоретичні основи методики літератури в середній школі / / Література в школі. - 1946. - № 1. - С. 46-47.

 2. Гузєєв В. В. Освітня технологія: від прийому до філософії. М.: Вересень, 1996.-112 с.

 3. Дубравін І.В. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник -М.: Академія, 2002. - 330с.

 4. Душина І.В. Методика і технологія навчання: посібник для вчителів і студентів пед. ін-тів і ун-тів. - М.: Видавництво Астрель, 2002. - 203с.

14. Загашена І.О., Заїр-Бек СІ. Критичне мислення: технологія розвитку. -СПб: Видавництво «Альянс« Дельта », 2003. - 284с.

 1. Загашеев І.О., Заїр-Бек СІ., Муштавінская І.В. Вчимо дітей мислити критично. - СПб., 2003. -192 с.

 2. Заїр-Бек СІ. Розвиток критичного мислення через читання та письмо: стадії і методичні прийоми / / Директор школи. 2005. № 4. - С. 66 - 72

 3. Кабанова - Меллер Є.М. Формування прийомів розумової діяльності і розумового розвитку учнів.: М., просвітництво, 1968. - 288с.

 4. Клустер Д. Що таке критичне мислення. - М.: ЦГЛ, 2005. - С 5 - 13

 5. Коровіна В.Я. Розвиток мовлення учнів 4-10 класів у процесі вивчення літератури в школі. М., 1985.

 6. Лук А.Н. Психологія творчості. - М.: Наука, 1978. - 128с.Схожі:

Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014» iconФормування творчої та ініціативної особистості шляхом використання комунікативних технологій з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014»
З досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014»
Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014» iconЕлементи проектно-комп’ютерних та діалогових технологій з метою формування творчої особистості учнів з досвіду роботи переможця районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014»
З досвіду роботи переможця районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014»
Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014» iconНаказ №247 Про проведення І (районного ) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року- 2014» та про участь переможців у ІІ (обласному) турі
«Учитель року – 2014», наказу Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації від 24. 09. 2013 №533 та з метою виявлення,...
Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014» iconНаказ № Про підсумки районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011»
«Про проведення районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» в листопаді-грудні цього року проведено районний тур...
Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014» iconНаказ №222 Про проведення І туру всеукраїнського конкурсу „ Учитель року 2014
Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2013 №1255 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014», з метою...
Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014» iconНаказ №233 Про проведення І (районного) туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року 2014"
Київської обласної державної адміністрації від 24. 09. 2013 року №312 „Про проведення І та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу „Учитель...
Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014» iconНаказ №181 смт. Ярмолинці Про підсумки районного туру Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року 2011"
Вчитель року 2011” з номінацій: історія, початкові класи, німецька мова, світова література, образотворче мистецтво
Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014» iconНаказ №10 смт. Мангуш Про підсумки проведення районного туру XIX всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» за такими номінаціями: «Географія», «Світова література», «Початкові класи», «Трудове навчання»,...
Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014» iconРекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого (районного чи міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
За результатами проведення першого (районного чи міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» його переможці (в кожній...
Розвиток читацьких компетенцій засобами критичного мислення з досвіду роботи лауреата районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014» iconРекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого (районного чи міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
За результатами проведення першого (районного чи міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» його переможці (в кожній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи