Напб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою icon

Напб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
НазваНапб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
Сторінка1/4
Дата конвертації04.05.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ МНС від__03.12.2007___________

№ __833____________


НАПБ Б.03.002-2007


Норми

визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою


(Текст відповідає надрукованому в

журналі „Бизнес и безопасность” № 1/2008)


Київ –2007

Інформаційні дані


  1. РОЗРОБЛЕНІ Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України (М.Я.Откідач, О.О.Сізіков, В.С.Куликівський, В.Ф.Слєпченко) за участю Інституту державного управління у сфері цивільного захисту МНС України (М.В.Білошицький) та Головного управління МНС України в Одеській області (К.П.Чеботаєв)


^ 2. ВНЕСЕНІ: ДЕРЖПОЖБЕЗПЕКИ МНС УКРАЇНИ


3. УЗГОДЖЕНІ З ДЕРЖПОЖБЕЗПЕКИ МНС УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ, МІНІСТЕРСТВОМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ


4. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО У ДІЮ наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2007 року № 833


^ 5. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


6. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Із введенням у дію цих Норм не застосовуються на території України НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (ОНТП 24-86).


1. Галузь застосування


Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (далі – Норми) є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб незалежно від форм власності та виду діяльності.

Норми встановлюють порядок визначення категорій приміщень і будинків (або частин будинків у межах протипожежних відсіків) виробничого, складського призначення, а також зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою залежно від кількості і властивостей речовин і матеріалів, що в них знаходяться (обертаються), з урахуванням особливостей технологічних процесів виробництв та об’ємно-планувальних рішень, наявності технічних засобів, що запобігають аварійним ситуаціям. Ці Норми повинні використовуватися під час розробки відомчих норм технологічного проектування та переліків приміщень з визначенням категорій за вибухопожежною і пожежною небезпекою.

Категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок, які визначені відповідно до цих Норм, слід використовувати для встановлення нормативних вимог щодо забезпечення вибухопожежної та пожежної безпеки вказаних приміщень та будинків стосовно планування і забудови, поверховості, площ, розташування приміщень, конструктивних рішень, інженерного обладнання, систем протипожежного захисту.

Ці норми використовуються на стадії проектування, будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення приміщень, будинків та зовнішніх установок.

Норми не поширюються на:

- приміщення та будинки для виробництва і збереження вибухових речовин (далі - ВР), будинки і споруди, які проектуються за спеціальними нормами і правилами, що затверджені у встановленому порядку;

- зовнішні установки для виробництва і зберігання ВР;

- зовнішні установки, які проектуються за спеціальними нормами і правилами, затвердженими у встановленому порядку.


2. Нормативні посилання


  1. ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять.

  2. ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення.

  3. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

  4. НПАОП 0.00-4.33 - 99 Положення щодо розробки планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

  5. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

  6. ГОСТ 12.1.044 - 89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення).

  7. ГОСТ 12.1.010 - 76* ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги).

  8. НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

Під час використання цих Норм необхідно перевіряти чинність зазначених у цьому розділі нормативно-правових актів, нормативних та інших документів за відповідними інформаційними покажчиками. Якщо документ замінено (змінено), то, застосовуючи ці Норми, слід керуватися зміненим (заміненим) документом.


3. Визначення понять
^

У цих Нормах використано терміни у таких значеннях:


Аваріяраптова подія, така як потужний вихід небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об’єкта), що призводить до раптової загрози життю і здоров’ю людей, оточуючому середовищу, матеріальним цінностям на території підприємства та/або за його межами [4].

Блок технологічний - апарат (обладнання) або група (з мінімальною кількістю) апаратів (обладнання), які одночасно можуть бути відключені (ізольовані) від технологічної системи без небезпечних змін режиму, що призводять до розвитку аварії.

Важкогорючі речовини і матеріали – речовини і матеріали, здатні горіти у повітрі під час дії зовнішнього джерела запалювання, але не здатні самостійно горіти після його видалення [6].

Вогнегасна речовина – Речовина або однорідна суміш, яка за своїми фізико-хімічними властивостями придатна до застосування в технічних засобах задля припинення горіння [1].

Вибух - швидке екзотермічне хімічне перетворення вибухонебезпечного середовища, що супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснених газів, здатних виконувати роботу [7].

Виробниче приміщення - замкнутий простір у спеціально призначеному будинку (споруді), в якому по змінах або періодично (протягом робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей.

Горюча речовина (горючий матеріал) - речовина (матеріал), здатна (здатний) до участі у горінні в ролі відновника [1].

Дифузійне горіння - горіння за умов, коли горюча речовина і окисник розділені зоною горіння [1].

Зовнішня установка – установка, розміщена поза приміщеннями (ззовні будинків), просто неба, або під дахом чи за сітчастими захисними конструкціями [5].

Категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою (будинку, приміщення) – класифікаційна характеристика вибухопожежної та пожежної небезпеки будинку (приміщення), що визначається кількістю та пожежовибухонебезпечними властивостями речовин і матеріалів, що знаходяться (обертаються) в них, з урахуванням особливостей технологічних процесів розміщених у них виробництв.

Легкозаймиста рідина (ЛЗР) – горюча рідина з температурою спалаху не більше 61оС у закритому тиглі або 66 оС у відкритому тиглі. Особливо небезпечними називають легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 оС.

Масова швидкість вигоряннявтрата маси матеріалу (речовини) під час горіння за одиницю часу з одиниці поверхні за встановленими умовами випробування.

Нижня (верхня) концентраційна межа поширення полум’я – мінімальний (максимальний) вміст горючої речовини в однорідній суміші з окислювальним середовищем, за якого можливе поширення полум’я по суміші на будь-яку відстань від джерела запалювання [6].

Пожежа - позарегламентний процес знищення або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для живих істот і довкілля [1].

Пожежна небезпека об’єкта - сукупність чинників, які зумовлюють можливість виникнення та (або) розвитку пожежі на об’єкті [1].

Пожежна навантага – кількість теплоти, що може виділитися в разі повного згоряння всіх горючих матеріалів, які є у приміщенні або іншому просторі, включно з пóкривами стін, перегородок, підлоги та стель [1].

Питома пожежна навантага – пожежна навантага, що припадає на одиницю площі підлоги приміщення, будинку чи споруди [1].

Протипожежний відсік – частина простору будинку чи споруди, виділена протипожежними перешкодами [1].

Протипожежна секціячастина протипожежного відсіку, відокремлена від інших частин протипожежного відсіку огороджувальними конструкціями з нормованими межами вогнестійкості та поширення вогню по них [3].

Протипожежна перешкода конструкція у вигляді стіни, перегородки, перекриття або об’ємний елемент будинку, призначений для стримування розвитку пожежі до прилеглого приміщення [1].

Складське приміщення - спеціально обладнане ізольоване приміщення основного виробничого і допоміжного призначення для накопичення, зберігання готової продукції і оперативного виконання заявок споживача на неї.

Теплота згоряння масова – кількість теплоти, виділеної внаслідок повного згоряння матеріалу (речовини) у розрахунку на одиницю його маси [2].

Температура спалаху – найменша температура конденсованої речовини, за якої в умовах спеціальних випробувань над її поверхнею утворюються пара, здатна спалахувати у повітрі від зовнішнього джерела запалювання; при цьому стійке горіння не виникає.

Установкасукупність обладнання (апаратів), що виконує певну функцію у технологічному процесі [4].

Час перекривання - проміжок часу від початку потрапляння горючих рідин або газу з трубопроводу внаслідок перфорації, розриву, зміни номінального тиску тощо до повного припинення потрапляння вказаних речовин у приміщення.  1. ^ Позначення і скорочення


ВР – вибухові речовини;

ГГ – горючий газ;

ГР – горюча рідина;

ЗВГ - зріджені вуглеводневі гази;

ЛЗР – легкозаймиста рідина;

СНКМП – нижня концентраційна межа поширення полум’я.


^ 5. Загальні положення


5.1. За вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщення та будинки поділяють на категорії А, Б, В, Г та Д, а зовнішні установки – на категорії Аз, Бз, Вз, Гз та Дз.

5.2. Категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначають для найбільш несприятливого щодо виникнення пожежі або вибуху періоду, виходячи з виду горючих речовин і матеріалів, які знаходяться (обертаються) в апаратах, приміщеннях та зовнішніх установках, їх кількості, пожежонебезпечних властивостей, особливостей технологічних процесів.

5.3. Визначати категорію приміщень слід послідовно по низхідній – від більш вибухопожежонебезпечної категорії А до Д.

5.4. Визначення пожежонебезпечних властивостей речовин та матеріалів проводиться на підставі результатів випробувань або розрахунків за стандартними методиками з урахуванням параметрів стану (тиску, температури тощо).
  1   2   3   4Схожі:

Напб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою iconДокументи
1. /НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категор_й прим_щень, будинк_в та зовн_шн_х установок...
Напб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою iconСклад
Про утворення оперативної групи з перевірки виконання протипожежних заходів захисту врожаю 2012 року та мінімізації можливих негатив­них...
Напб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою iconПро невідкладні заходи щодо посилення техногенної та пожежної
Утворити районний оперативний штаб для координації дій із проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних...
Напб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою iconДокументи
1. /НАПБ 01.038-2003 Правила проектування, монтажу та експлуатац_х автоматичних установок...
Напб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою icon2. Керівнику районного оперативного штабу Ковалю В. В
Про утворення районного оперативного штабу з координації дій щодо проведення заходів та мінімізації можливих негатив­них наслідків...
Напб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою iconАналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на перепланування, переобладнання (визначення технічної можливості) квартир, будинків І допоміжних приміщень в м.
Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на перепланування, переобладнання (визначення технічної...
Напб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою iconДокументи
1. /НАПБ Б.03.001-2004 Типов_ норми належност_ вогнегасник_в.doc
Напб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою iconПоложення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян ( Джеpeло тексту
Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12....
Напб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою iconПоложення про порядок надання дозволу на перепланування, переобладнання (визначення технічної можливості) квартир, будинків І допоміжних приміщень в м. Чернівці Загальні положення 1
Допоміжних приміщень, надалі – Положення, розроблено відповідно до ст. 150,152 Житлового кодексу Української рср, Цивільного кодексу...
Напб б. 03. 002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою iconРозпорядження Від 21. 02. 2012р. №31-р стандарт адміністративної послуги: «Визначення санітарно-технічного стану будинків І квартир»
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від “03“ 02 2009р. №21 «Житлові будинки. Правила визначення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи