Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України icon

Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України
Скачати 186.58 Kb.
НазваПоложення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України
Дата конвертації08.08.2013
Розмір186.58 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства освіти і науки України

11.03.2009 № 233


Положення

про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу

на кращий стан фізичного виховання в навчальних

закладах системи освіти України

І. Загальні положення

  1. Фізичне виховання учнів дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів є невід'ємною складовою освіти, що забезпечує можливість набуття кожною дитиною необхідних знань про здоров'я та засоби його зміцнення і спрямоване на формування в неї стійких мотивацій до занять фізичною культурою і спортом та ведення здорового способу життя.

  2. Актуальними питаннями сьогодення є реформування системи фізичного виховання в державі, створення відповідних умов для безпечного та якісного проведення занять з фізичної культури та спортивно-масових заходів, впровадження сучасних ефективних форм і методів організації процесу фізичного виховання в навчальний та позанавчальний час.

  3. Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України спрямований сприяти виконанню вище зазначених завдань, заохочувати педагогічні колективи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних (ДЮСШ, СДЮШОР) навчальних закладів до творчої роботи з даного напряму освітньої діяльності.


^ II. Мета огляду-конкурсу


Активізувати діяльність адміністрацій навчальних закладів, відділів освіти, управлінь освіти і науки, місцевих органів влади щодо покращення роботи з фізичного виховання, наявної спортивної інфраструктури, фінансового та матеріально-технічного забезпечення.


^ III. Завдання огляду-конкурсу


3.1. Виявлення кращих навчальних закладів системи освіти України в даному напрямі освітньої діяльності, стимулювання педагогічних колективів до творчої роботи, впровадження інноваційних форм та методів організації процесу фізичного виховання.

3.2. Активізація фізкультурно-масової роботи в усіх ланках фізичного виховання.

3.3. Пошук та популяризація сучасних ефективних форм і методів організації процесу фізичного виховання в навчальний та позанавчальний час.

^ IV. Керівництво оглядом-конкурсом


  1. В районах (містах) огляди-конкурси проводять відповідно районні (міські) оргкомітети і журі, до складу яких входять представники відділів освіти районних (міських) державних адміністрацій, громадських організацій (за згодою), вчителі та методисти з фізичної культури.

  2. В Автономній Республіці Крим, областях, м.м. Києві і Севастополі огляди-конкурси проводять відповідно республіканський, обласні та міські оргкомітети і журі, до складу яких входять представники управлінь освіти і науки обласної (міської) державної адміністрації, з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, інститутів післядипломної педагогічної освіти, громадських організацій (за згодою), вчителі фізичної культури.

  3. Організаційне керівництво оглядом-конкурсом здійснює Всеукраїнський організаційний комітет. Призерів і переможців конкурсу визначає журі заключного туру огляду-конкурсу.


^ V. Учасники огляду-конкурсу


До участі в огляді-конкурсі допускаються наступні заклади системи освіти:

дошкільні навчальні заклади (міські, сільські, компенсуючого типу);

загальноосвітні навчальні заклади (міські, сільські, школи-інтернати для дітей сиріт, спеціальні школи-інтернати, начально-виховні комплекси);

професійно-технічні навчальні заклади, загальноосвітні школи-інтернати;

позашкільні (ДЮСШ, СДЮШОР).


^ VI. Порядок проведення огляду-конкурсу


6.1. Всеукраїнський огляд-конкурс проводиться щорічно серед закладів системи освіти в залежності від їх типу в наступній послідовності:

перший рік - міські та сільські дошкільні навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу;

другий рік - міські та сільські загальноосвітні навчальні заклади, школи-інтернати для дітей сиріт, спеціальні школи-інтернати, та навчально-виховні комплекси;

третій рік - професійно-технічні навчальні заклади, загальноосвітні школи-інтернати;

четвертий рік - дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву.

6.2. Навчальний заклад, який приймає участь в огляді-конкурсі подає оргкомітету такі документи:

заявку на участь в огляді-конкурсі за формою, що додається (додаток 1);

подання на участь відділу освіти районної (міської) державної адміністрації за формою, що додається (додаток 2);

описовий матеріал про стан фізичного виховання в навчальному закладі (додаток 3);

інформаційний лист навчального закладу (додаток 4);

фотоілюстрації або відеоматеріали (фрагментарний показ фізкультурно-оздоровчої роботи, яка проводиться в навчальному закладі. Інформація надається у форматах СD або DVD тривалістю не більше 20 хвилин).

6.3. Огляд-конкурс проводиться за турами:

I тур - районний (міський) - проводиться до 1 лютого поточного
навчального року. Навчальний заклад до визначеного терміну надає в заявку з
відповідними матеріалами для участі в огляді-конкурсі.

  1. тур - Автономна Республіка Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський - проводиться до 1 квітня поточного навчального року. Районний (міський) оргкомітет до визначеного терміну, за результатами розгляду журі, надає підсумкові матеріали переможців І туру до Кримського республіканського, обласного, Київського та Севастопольського міського оргкомітету;

  2. тур - Всеукраїнський (заключний) - проводиться до 1 червня поточного навчального року. Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський оргкомітети, за результатами розгляду журі, надає підсумкові матеріали переможців II туру до Всеукраїнського оргкомітету. За результатами розгляду наданих матеріалів всеукраїнське журі до 1 липня визначає переможців та призерів огляду-конкурсу.

Підсумки проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України затверджуються наказом Міністерства освіти і науки.

Організаційні комітети та журі всіх рівнів мають право перевірки достовірності інформації наданої на огляд - конкурс та, у разі звернення навчального закладу - учасника огляду-конкурсу, надавати відповідні аналітичні підсумкові матеріали стосовно даного закладу.


VII. Визначення переможців


7.1. Критерієм оцінювання учасників конкурсу є рівень відповідності наданих матеріалів вимогам огляду-конкурсу, визначених у додатку 3.

Оцінювання матеріалів наданих на огляд конкурс проводиться за 12 бальною шкалою.

7.2. Підсумковий бал є сумою балів за дев'ять розділів описового
матеріалу.

7.3. Переможці визначаються за найбільшою сумою набраних балів.


^ 9. Нагородження переможців


Навчальні заклади, які посіли І, II, III місця у Всеукраїнському огляді-конкурсі (відповідно до номінації), нагороджуються дипломами відповідних ступенів Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та спортивним інвентарем на суму:

I місце - 7000 грн.

II місце - 6000 грн.
Ш місце - 5000 грн.

Керівники та фахівці фізичного виховання навчальних закладів, які посіли І, II, ІІІ місця, нагороджуються Почесними грамотами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Обласні (Київське і Севастопольське міські) управління освіти і науки, з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, які брали активну участь у підготовці навчальних закладів-переможців та призерів огляду-конкурсу, нагороджуються Почесними відзнаками Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

З метою заохочення та стимулювання навчальних закладів до участі в огляді-конкурсу, можливе нагородження переможців, призерів та учасників огляду-конкурсу за рахунок коштів місцевих бюджетів, громадських організацій та спонсорів.

Додаток 1 до п. 6.2.

Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України


Заявка


Прошу допустити


_____________________________________________________________

/назва навчального закладу/

до участі у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України.


Директор навчального _________________/_____________ /

закладу


М.П.

“___” _____________200__р.


Додаток 2 до п. 6.2.

Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України


Подання


_______________________________________________________________

(назва навчального закладу)

_______________________________________________________________

(район, місто)

на участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України.


Директор_______________________________________________________

(П.І.Б. повністю)

Вчитель (викладач, інструктор, методист) з фізичної культури_______________________________________________________

(П.І.Б. повністю)

_______________________________________________________________

Адреса навчального закладу:________________________________________________________

Телефон:______________________


Начальник районного (міського) відділу освіти____________/___________/


М.П.

“___”_______________200__рік


Додаток 3 до п. 6.2.

Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України


Описовий матеріал про стан фізичного виховання в навчальному закладі

(відповідно до типу закладу)


І. Навчальна робота


1.1. Нормативно-правові документи, програми, якими керується педагогічний колектив навчального закладу по організації фізичного виховання.

1.2. Стан наявної спортивної інфраструктури для проведення занять з фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі (спортивна база, в т. ч. орендована, обладнання та інвентар, тощо).

1.3. Наявність комп’ютерної бази даних фізичної підготовленності вихованців.

1.4. Впровадження нових педагогічних технологій, інноваційних підходів (коротка характеристика).

1.5. Якість рівня навчальних досягнень дітей з фізичної культури (за підсумками попереднього навчального року) серед ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ: - відсоток досягнень дітей з фізичної культури відповідно до вимог програми (ДНЗ);

- відсоток досягнень дітей з фізичної культури по рівнях компетенції до загальної кількості учнів (ЗНЗ, ПТНЗ);

- коефіцієнт рівня навченості.

1.6. Кількість дітей, які навчились плавати за звітний період (за підсумками попереднього навчального року).

1.7. Специфіка проведення роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі компенсуючого типу (коротка характеристика).

1.8. Ведення медичної документації (ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ):

- книга медичного обстеження дітей;

- паспорт ( листок) здоров׳я.

1.9. Наявність спортивних класів (ЗНЗ, ДЮСШ).

1.10. Види спорту, що культивуються в ДЮСШ, СДЮСШОР.

1.11. Кількість відділень з видів спорту, їх наповнюваність за навчальними групами в ДЮСШ, СДЮСШОР.

1.12. Відсоток вихованців (віком до 18 років), яким присвоєні:

- юнацькі розряди;

- І розряд;


- КМС;

- МС;

- МСМК;

1.13. Кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР (віком до 18 років), які підготовлені до складу збірних команд України на протязі останніх трьох років (коротка інформація про них)

1.14 Досягнення вихованців ДЮСШ, СДЮШОР в змаганнях різного рівня протягом останніх трьох років.


ІІ. Методична робота


2.1. Відповідність методичного забезпечення закладу вимогам навчальних програм та іншим нормативним документам .

2.2. Проведення засідань методичних об’єднань, семінарів, конференцій на базі навчального закладу з тематики здоров’я та фізичного виховання дітей Участь у роботі районних (міських, Всеукраїнських), семінарах, конференціях, тощо (надати відповідні підтверджуючі матеріали).

2.3. Участь у підготовці та розробці програм (авторських, регіональних), методичних матеріалів з питань фізичного виховання дітей (копії відповідних матеріалів, посвідчень).


ІІІ. Фізкультурно-масова робота


3.1. Гуртки з видів спорту, які культивуються у закладі:

- кількість груп;

- вид спорту;

- досягнення.

3.2. Проведення спортивно-масових заходів:

- ДНЗ – спортивні свята, спартакіади (“Перші кроки”), розваги;

- ЗНЗ – “Старти надій”, “Шкіряний мя'ч”, “Нащадки козацької слави”, спартакіада ЗНЗ (шкільна, района, міська);

- спартакіада ПТНЗ (навчальний заклад, район, місто);

- прийняло участь дітей;

- % від загальної кількості дітей;

- всього заходів.

3.3. Залучення батьків до фізкультурно-масової роботи у закладі:

- план роботи з батьками.


ІV. Фізкультурно-оздоровча робота


4.1. Проведення “Днів здоров’я” у закладі (ДНЗ, ПТНЗ):

- кількість заходів;

- кількість дітей, що приймали участь;

- % від загальної кількості дітей.

4.2. Туристична робота у закладі. Якісно-кількісний аналіз (ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ):

- методичні матеріали до проведення;


- кількість походів за рік;

- кількість учасників;

- % від загальної кількості дітей.

4.3. Заходи по запобіганню травматизму на заняттях з фізкультури та під час проведення спортивно-масової та фізкультурно-озоровчої роботи:

- наявність відповідної документації з техніки безпеки (перелік);

- нявність інструктивних матеріалів з безпеки життєдіяльності для дітей.

4.4. Стан захворюванності в навчальному закладі (за звітний період):

- загальна кількість учнів;

- кількість випадків травматизму на уроках фізичного виховання;

- кількість застудних захворювань, %;

- кількість інфекційних захворювань, %.

4.5. Використання додаткових методів та прийомів оздоровлення дітей (ДНЗ):

- % дітей що були оздоровлені.

4.6. Робота по оздоровленню дітей за звітний період (для ДЮСШ - зимове та літнє оздоровлення окремо).

4.7. Робота з дітьми, які віднесені за станом здоров’я до оздоровчих та спеціальних медичних груп:

- кількість спеціальних чи оздоровчих груп;

- кількість дітей по групам;

- % дітей;

- наявність спеціального обладнання;

- наявність спеціального приміщення;

- наявність фахівця, що проводить заняття.


V. Пропагандиська та агітаційна робота


5.1. Наявність інструктивних, інформаційних матеріалів, фотостендів в навчальному закладі:

- інформація для батьків;

- фотостенди про фізкультурно-оздоровчу роботу (надати фото).

5.2. Проведення спортивних свят з залученням відомих спортсменів, спортсменів – колишніх вихованців закладу:

- кількість;

- сценарій, фото, відео.

5.3. Пропагандиська робота серед батьків:

- план роботи з батьками;

- види роботи з батьками.

5.4. Наявність музею (кабінету) спортивної спрямованості в навчальному закладі (коротка інформація про його діяльність).


VІ. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів


6.1. Форми підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання навчального закладу (документи, які це підтверджують).


6.2. Установи, які займаються підвищенням кваліфікації фахівців фізичного виховання навчального закладу.

6.3. Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання фахівців фізичного виховання навчального закладу.


VІІ. Фінансово-господарська діяльність


7.1. Характеристика спортивної бази навчального закладу. Забезпеченність навчального закладу спортивним інвентарем та обладнанням (відповідно до переліку типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів).

7.2. За допомогою яких структур, окремих людей, спортивна база готується до навчального року.

7.3. Асигнування на поліпшення матеріально-спортивної бази (бюджет, спонсорська допомога, з аренди приміщень).

7.4. Співпраця навчальних закладів (дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів з ДЮСШ) по використанню спортивних баз для занять фізичною культурою і спортом та оздоровленням дітей.


VІІІ. Медичний контроль


8.1. Проведення медичних оглядів дітей навчального закладу (термін проведення, контингент, який підлягає поглибленому обстеженню).

8.2. Наявність медичних працівників в навчальному закладі.

8.3. Контроль з боку медичних працівників за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог фізкультурних залів, приміщень, майданчиків. Навантаження дітей під час занять фізичною культурою.

8.4. Наявність медичного кабінету в навчальному закладі, його забезпеченість.


ІX. Контроль за фізичним вихованням в навчальному закладі


9.1. Наявність розділу “Фізичне виховання” в річному плані роботи навчального закладу з обов'язковим календарним плануванням спортивно-масових заходів навчального закладу.

9.2. Облік відвідування уроків (занять) фізичної культури та позаурочних спортивно-масових заходів адміністрацією навчального закладу (план затверджений директором).

9.3. Здійснення контролю з боку відділу освіти СЕС, тощо.

9.4. Проведення нарад, педрад з питань фізичного виховання.


Пояснювальна записка для ДЮСШ та СДЮШОР:

І розділ - № 1.1.;1.2.;1.10.; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14;

ІІ розділ - № 2.1.;2.3.(семінарах, конференціях); 2.4;

ІІІ розділ - № 3.1; 3.3;

ІV розділ - № 4.3; 4.4; 4.6;

V розділ - № 5.1; 5.2; 5.3; 5.4;

VI розділ - № 6.1.; 6.2.; 6.3;

VII розділ - № 7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4.;

VII розділ - № 8.1 (який медичний заклад здійснює медичне обслуговування

вихованців ДЮСШ), 8.2.; 8.3; 8.4;

IX розділ - № 9.2.; 9.3; 9.4.


Додаток 4 до п. 6.2.

Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України


Інформаційний лист навчального закладу________________________

________________________________________________________

1. Кількість класів ЗНЗ (груп ДНЗ)_____________________

Кількість груп ПТНЗ (І, ІІ, ІІІ курс та гр. на базі повної середньої освіти)_________________


2. Кількість учнів, дітей всього ___________


3. Рівень якості навчальних досягнень учнів


Всього учнів

Вчаться на 7 – 12 балів

%4. Робота з навчання плаванню


К-сть дітей всього

К-сть дітей, які не вміють плавати

%

К-сть дітей, які обучені плаванню за звітний період

%

5.Фізкультурно-масова робота


К-сть дітей всього

К-сть дітей, учнів які займаються у спортивних секціях навчального закладу


% дітей, які займаються у спортивних секціях

К-сть дітей, які займаються в позашкільних спортивних установах

% дітей, які займаються в позашкільних спортивних установах

6. Групи оздоровчої спрямованості


К-сть груп оздоровчої спрямованості в навчальному закладі

К-сть учнів, дітей всього

К-сть учнів, дітей що займаються в групах оздоровчої спрямованості

% учнів, дітей що займаються в групах оздоровчої спрямованості7. Участь в обов’язкових фізкультурно-оздоровчих заходах

Вид змагань

К-сть учнів, дітей всього

К-сть учнів, дітей що взяли участь у заході

% учнів, дітей що взяли участь у заході

“Перші кроки”


“Старти надій”


“Шкіряний м’яч”


Фестиваль “Нащадки козацької слави ”


Спартакіада ЗНЗ, (ПТНЗ)8. Проведено

Захід

Проведено

(к-сть)

Всього учнів, дітей

К-сть учнів, дітей що взяли участь у заході

% учнів, дітей що взяли участь у заході

Дні здоров’я

Туристські походи

Спортивних свят

Спортивних розваг


9. Організація роботи з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи

К-сть учнів всього

К-сть учнів, дітей віднесених за станом здоров’я до спецмедгрупи

% учнів, дітей віднесених за станом здоров’я до спецмедгрупи

К-сть учнів, дітей віднесених за станом здоров’я до спецмедгрупи, які відвідують спеціальні заняття

% учнів, дітей віднесених за станом здоров’я до спецмедгрупи, які відвідують спеціальні заняття

10. К-сть випадків травматизму, отриманих під час уроків (занять фізичної культури) та під час проведення позаурочної роботи з фізичного виховання _________________

11. Рівень захворюваності

Види захворювань

%

Застудні захворювання
Інфекційні захворювання12. Оздоровлення учнів

К-сть дітей всього

К-сть дітей, які були оздоровлені за звітний період

Із них

% дітей, які були оздоровлені за звітний період

Із них

влітку

взимку

влітку

взимку

Схожі:

Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconНаказ №20 Про проведення районного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах району
Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах району на протязі лютого місяця 2013 року...
Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconНаказ №30. 01. 2013 м. Красилів №33 Про участь дюсш району у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання
На виконання наказу Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Хмельницької ода від 22. 01. 2013 року №37-но «Про проведення обласного...
Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconНаказ №245-но Про проведення районного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах району
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України від 11. 10. 2013 №181 та з метою вивчення, узагальнення...
Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconНаказ №02-02/07 Про проведення першого ( районного) етапу Всеукраїнського огляду конкурсу на кращий стан фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах
Львівської облдержадміністрації від 09. 01. 2014 №08-08/14 та з метою підвищення якості навчально-виховного процесу, стимулювання...
Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconНаказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році»
«Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних...
Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconПоложення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України, що додається
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та з метою підвищення якості навчально-виховного процесу,...
Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconНаказ №74 від 16 березня 2011 року смт Недригайлів Про підсумки районного етапу Всеукраїнського конкурсу „Кращий працівник психологічної служби системи освіти
Всеукраїнського конкурсу «Кращий працівник психологічної служби системи освіти», з метою удосконалення фахової майстерності практичних...
Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconНаказ №18 Про проведення у 2011-2012 навчальному році огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання у навчальних закладах району
Полтавської облдержадміністрації від 16. 01. 2012 №22 «Про проведення у 2011-2012 навчальному році огляду-конкурсу на кращу організацію...
Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах наказую
Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збереження здоров’я школярів в навчальних закладах України
Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconНаказ №52 Про проведення районного огляду-конкурсу на кращий позашкільний заклад року
Відповідно наказу департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації «143 від 11. 06. 2013р....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи