Інформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз \" Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів \" № п/п Тема досвіду Анотація досвіду icon

Інформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз " Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів " № п/п Тема досвіду Анотація досвіду
НазваІнформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз " Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів " № п/п Тема досвіду Анотація досвіду
Сторінка3/4
Дата конвертації08.04.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4Інформація

про впровадження передового педагогічного досвіду в Підзахаричівському НВК «Перлина Гуцульщини»

п/п

Тема досвіду

Анотація досвіду

Напрямок діяльності

Прізвище, ім’я, по батькові педпрацівника, педстаж, категорія, педзвання

^ Адреса навч. закладу, телефон

(з кодом)

Форма

узагальнення

досвіду

1

2

3

4

5

6

7

1

«Формування громадянської компетентності учнівської молоді»

Суть досвіду полягає в тому, що вчитель спрямовує навчально – виховний процес на формування і розвиток основних базових і предметних компетентностей особистості: ціннісних, діяльнісних, особистісно творчих. Формує в учнів здатність відчувати власну гідність, визначати власну позицію, пояснювати суспільні процеси, давати власну оцінку суспільним явищам. Система роботи поєднує фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи. Широко застосовується проблемне навчання - учні самостійно розкривають суть, причини, події і явища вивченого матеріалу, шукають шляхи розв’язання суперечностей.

Історія, правознавство

ТОМЮК

^ ФРОЗІНА СЕМЕНІВНА,

директор НВК, учитель історії та правознавства, 35 років, спеціаліст вищої категорії, учитель – методист

НВК «Перлина Гуцульщини»

вул. Ю.Федьковича, 6б

с. Підзахаричі, Путильського району, Чернівецької області, 59110

Добірка описових матеріалів. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Путильської РДА, управлінням освіти і науки Чернівецької ОДА

2

«Формування загальнокультурних компетентностей учнів через інтегрування уроків українознавства та світової літератури, навчально – виховної, позакласної та позашкільної роботи»

Провідна ідея досвіду – покращення якості української освіти шляхом використання сучасних освітніх технологій, інтегрування навчальних предметів і здійснення компетентісного підходу до навчання і виховання школярів.

Її уроки відзначаються демократичним стилем викладання та гуманістичним підходом до кожного учня, що забезпечує творчу самореалізацію особистості, інтелектуальну співпрацю вчителя і учня, високий пізнавальний інтерес до вивчення світової літератури і українознавства. У роботі вчитель базується на гуманістичній моделі освіти, що характеризується педагогічною підтримкою вихованців та створенням ситуації успіху.

Світова література

ШПИНТЮК

МАРІЯ

ПЕТРІВНА, учитель світової літератури та українознавства,

29 років,

спеціаліст вищої категорії, учитель – методист

НВК «Перлина Гуцульщини»

вул. Ю.Федьковича, 6б

с. Підзахаричі, Путильського району, Чернівецької області, 59110

Добірка описових матеріалів. Досвід схвалено методистом світової літератури ОІППОЧО

Івановою Л.І. 26.02.2008р. та методистом українознавства ОІППОЧО Мінченко Т.А.

20.05.2011 р.

3

«Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури»

Провідна ідея досвіду полягає у виробленні певної сукупності технологій навчання української словесності, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів. У своїй педагогічній практиці апробовує спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання : проектне навчання, інтерактивна технологія, особистісно зорієнтоване навчання

українська мова та література

ФАЛАФІВКА

ВАСИЛИНА

МІРЧІВНА,

учитель української мови та літератури,

27 років,

спеціаліст вищої категорії, учитель – методист

НВК «Перлина Гуцульщини»

вул. Ю.Федьковича, 6б

с. Підзахаричі, Путильського району, Чернівецької області, 59110

Добірка описових матеріалів. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Путильської РДА, 2011р.

4

«Формування загально навчальних умінь і навичок на уроках біології»

Педагог з величезним потенціалом методичної творчості. Основа досвіду - здійснення різнорівневої диференціації в умовах профільного закладу. Основні форми роботи: лекції, семінари, екскурсії, експерименти, спостереження, заліки, диспути, рольові ігри, ігри – змагання. Інтелектуальний розвиток учнів здійснюється на основі асоціативно – рефлекторної концепції та теорії поетапного формування знань.

Біологія

КОЗАК

^ ОРЕСТ ГЕОРГІЙОВИЧ,

учитель біології та хімії,

51 рік,

спеціаліст вищої категорії, старший учитель

НВК «Перлина Гуцульщини»

вул. Ю.Федьковича, 6б

с. Підзахаричі Путильського району, Чернівецької області, 59110

Добірка описових матеріалів. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Путильської РДА,

5

«Здійснення емоційного впливу

на учня на уроках математики»

Позитивне ставлення до навчання – один із компонентів засвоєння матеріалу. Ставлення учнів до навчання виражається в увазі, інтересі до навчання, готовності для подолання труднощів. Вчитель розвиває позитивне ставлення учнів до навчання, процеси безпосереднього чуттєвого ознайомлення з матеріалом, процеси запам’ятовування і збереження отриманої та переробленої інформації.

Математика

^ ЛАЗОРЯК МАРІЯ ЮРІЇВНА,

учитель математики,

33 роки,

спеціаліст вищої категорії, старший учитель

НВК «Перлина Гуцульщини»

вул. Ю.Федьковича, 6б

с. Підзахаричі, Путильського району, Чернівецької області, 59110

Добірка описових матеріалів. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Путильської РДА

6

«Формування в учнів духовних і культурних цінностей особистості на принципах засвоєння та переосмислення мистецької спадщини Гуцульщини»


Пріоритетними положеннями досвіду є популяризація серед учнів різних видів народних ремесел та промислів, організація навчально – виховного процесу курсів на основі особливостей Карпатського регіону, максимального врахування і розвитку індивідуальних особливостей, вивчення середовища, в якому зростали народні майстри, зустрічі із ними. Удосконалення практичних знань, вмінь і навичок здійснюється в процесі різних форм позакласної та позашкільної роботи. Серед них – продовження виконання робіт у приватній майстерні вчителя, плідна дослідницька діяльність щодо збору інформації про майстрів Гуцульщини в царині декоративно – прикладного мистецтва, традиційні поїздки в осердя гуцульської різьби, до обласних та регіональних музеїв Гуцульщини. Вчителем підготовлено та апробовано авторську програму «Основи бондарювання» 11 клас.

Трудове навчання

ТОМ’ЮК

^ МАРКО МИКОЛАЙОВИЧ,

учитель трудового навчання,

20 років,

спеціаліст, Відмінник

освіти України

НВК «Перлина Гуцульщини»

вул. Ю.Федьковича, 6б

с. Підзахаричі, Путильського району, Чернівецької області, 59110

Добірка описових матеріалів. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Путильської РДА, управлінням освіти і науки Чернівецької ОДА

7

«Формування творчої, естетично ерудованої, цілісної особистості засобами образотворчого мистецтва»


Свою педагогічну діяльність вчитель будує на основі сучасних педагогічних технологій. Зокрема, це ідеї особистісно – орієнтованого навчання, елементи технологій створення ситуації успіху, розвитку творчості учнів. На уроках вчитель доцільно використовує: метод проектів, «Мозковий штурм» та «Навчаючи – вчуся», домашні та «експертні» групи, історичні довідки, аудіозаписи, відеофільми, комп’ютер. Характерним у стилі роботи вчителя є установка симпатії, співробітництва та успіх, формування основ критичного мислення. Проводить уроки з елементами сюжетно – рольових та художньо – конструкторських ігор, інтерактивні, комп’ютерної ї графіки. Реалізація проблемної теми розкривається в проектній діяльності учнів. Видано авторську програму «Композиція художньої вишивки, 9 кл». Вчителем підготовлено методичні рекомендації :

 • по проведенню тижня образотворчого мистецтва;

 • щодо організації проектної діяльності з образотворчого мистецтва;

 • щодо використання ігор на уроках образотворчого мистецтва;

 • щодо підготовки та проведення майстер – класу.

Образотворче мистецтво

ХОЛЕВАН

^ ЛІЛІЯ МАРКІВНА,

учитель образотворчого мистецтва,

12 років,

спеціаліст вищої категорії

НВК «Перлина Гуцульщини»

вул. Ю.Федьковича, 6б

с. Підзахаричі, Путильського району, Чернівецької області, 59110

Добірка описових матеріалів. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Путильської РДА, управлінням освіти і науки Чернівецької ОДА

8

«Структурно – логічна модель виховного процесу»

Створено ефективну систему виховної діяльності НВК, яка забезпечує новий етап у розвитку шкільної освіти, пов’язаної з впровадженням компетентісного підходу до реформування змісту та організації навчально – виховного процесу. У закладі завжди актуальний творчий розвиток самоосвіти та самовдосконалення дитини.

Виховна робота

^ ТОНІЄВИЧ ВАСИЛИНА ОМЕЛЯНІВНА,

заступник директора з виховної роботи,

29 років,

спеціаліст вищої категорії

НВК «Перлина Гуцульщини»

вул. Ю.Федьковича, 6б

с. Підзахаричі, Путильського району, Чернівецької області, 59110

Добірка описових матеріалів. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Путильської РДА9

«Інтеграція – форма особистісно – орієнтованого навчання »

Один із напрямків методичного оновлення уроків у початкових класах – проведення їх на основі інтеграції навчального матеріалу з кількох предметів, об’єднаних навколо однієї теми. Інтеграція змісту і організаційних форм допомагає дітям сприймати важливі поняття, явища цілісно й водночас різнобічно.

Початкові класи

КУШНІР

^ ВАСИЛИНА ІВАНІВНА,

учитель початкових класів,

24 роки,

спеціаліст вищої категорії

НВК «Перлина Гуцульщини»

вул. Ю.Федьковича, 6б

с. Підзахаричі, Путильського району, Чернівецької області, 59110

Добірка описових матеріалів. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Путильської РДА

Інформація про впровадження педагогічного досвіду у

Дихтинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенівп/п

^ Тема

досвіду

Анотація досвіду

Напрямок діяльності

Прізвище, ім’я по батькові педагога, педстаж, категорія, педзвання

^ Адреса навчального закладу

Форма узагальнення досвіду

1Створення колективу і розв’язання конфліктів - крок до ефективного впровадження інноваційних та управлінських технологійКожний колектив має свої правила поведінки. Перш ніж впроваджувати технології у шкільне життя, потрібно сформувати, створити міцний, цілісний колектив, вивчити його особливості. У закладі використано багато прийомів аби спрацював МЕТОД ПЕРЕКОНАННЯ. Що я роблю для того, щоб педколектив на мою вимогливість, відповідальність, послідовність відповідав мені тим самим?

1.Активних і здібних об’єдную у групу «Творчість». Їх велика наполегливість, авторитет, ентузіазм і творча праця підносять авторитет школи.

2.Розвязуємо завдання, які хоч на крок вище стоять від тих, що перед очима.

3. Потрібно щоб кожен педагог бачив плоди своєї праці. Лише плідна праця збагачує надію на результат.

4.Сповідуємо правило школи: «Не будьмо в боргу перед учнем».

Щорічно визначаю стилі та профілі професійної діяльності педагогів. Враховуючи особисті цілі педагогів, результати діагностики, утворюю профілі групової діяльності педагогів.

Розпізнання стилів та профілів діяльності педагогів допомагають мені:

 • бачити сильні та слабкі сторони кожного із них;

 • де ховаються резерви кращих результатів;

 • які показники негативно впливають на освітній процес;

 • які характеристики визначають ефективність роботи педагога, а які гальмують його діяльність;

 • передбачити в колективі ситуації успіху.
Управлінська діяльність

^ Грицюк Надія Павлівна, 31рік, вища, вчитель-методист, заслужений вчитель України

Дихтинецька ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Добірка описових матеріалів. Апробовано на обласному рівні під час проведення конкурсу «Вчитель року» у номінації

«Заступник директо-ра», на районних методичних комісіях та на відкритих заняттях обласних конкурсів «На краще МО вчителів навчальних дисциплін художньо-естетичного циклу та основ здоров’я», «На краще МО вчителів навчальних дисциплін природничо-матема-

тичного циклу»

2Інтерактивні форми і прийоми роботи на уроках читання, що сприяють розвит-ку читацьких на-вичок молодших школярівРозвиток особистості дитини полягає у якісній зміні її діяльності. Щоб зміни здійснювалися у потрібному напрямку, ними необхідно розумно і глибоко керувати. Використання інтерактивних методів навчання допомагають мені:


 • пробудити відвагу в учнів висловитися;

 • вчити дітей міркувати вголос;

 • відчути успіх у праці;

 • вчити учнів ставити запитання і розв’язувати їх


Мої учні сприймають запрошення на тренінг, дискусію, як потребу зміцнити їхнє мислення, як вироблення чіткого бачення того, що кожний із них може вплинути на поліпшення тієї чи іншої ситуації на місці.

^ Що зроблено

Що роблю і що зроб-лю

Очікува-ні ре-зультати

Інтелек-туальна ініціати-ва

Цілеспрямоване вихован-ня вольових зусиль

Утвердж-ення прагнен-ня до само роз-витку

Стійка внутріш-ня мотива-ція учін-ня

Зміцнюю живий інтерес до навчання

Відпові-дальне відноше-ня до навчання

Розумна вимогли-вість з гуман-ним від-ношен-ням до учня

Прогно-зую різні ситуації

Узгодже-ння дій вчителя, учня, батьків

Віра в учня і підтрим-ка його зусиль

Стиму-лююче середо-вище

Вихован-ня потре-би зіставля-ти влас-

ні спос-тережен-ня

Навчальний предмет

(читання)

^ Мельничук Світлана Дмитрівна, 15 років, вища, вчитель початкових класів

Дихтинецька ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Розроблено цикли уроків з читання у 1-4 класах.

Апробовано на обласному рівні під час проведення конкурсу «Вчитель року» у номінації

«Вчитель початкових класів», на районній методичній комісії вчителів початкових класів та на відкритих заняттях районних семінарів директорів та завучів, під час проведення майстер-класу для вчителів 3-х класів.

3^ Розвиток творчих здібностей учнів через якісну зміну їх діяльності на уроках та в позаурочний часЗнання по-різному засвоюються і по-різному впливають на розвиток учня залежно від способу керівництва навчальною діяльністю. Тому переконана, щоб високий навчальний результат досягався не за будь-яку ціну, а поєднувався з розвитком пізнавальних можливостей і потреб учня, потрібно виконавську діяльність підпорядковувати творчій. Розробила методичні рекомендації:

 • щодо навчання учнів орфографії;

 • по закріпленню основних орфограм для роботи над помилками;

 • щодо використання словникової роботи на уроках;

 • щодо підготовки та проведення уроку-дискусії;

 • основи майстерності володіння увагою слухачів.

Для попередження орфографічних, пунктуаційних помилок у мовленні учнів використовую термінологічний словничок-блокнот.

Беру участь у конкурсах різних рівнів. У 2009 році посіла ІІІ місце у обласному конкурсі на кращу розробку уроку по творчості В.Стуса.

Найважливішими засобами розвитку творчих задатків учнів на моїх уроках є залучення учнів до різноманітних творчих завдань через створення ситуацій успіху.


Навчальний

предмет

(українська мова)

^ Бубряк Людмила Дмитрів-на, 16 років, вища, вчитель української мови та літератури

Дихтине-цька ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Добірка описових матеріалів. Програма спеціального курсу «АБЕТКА ВВІЧЛИВОСТІ» для учнів 5-го класу, схвалена вченою радою ОІППО. Методичні рекомендації, схвалені радою РМК Путильсь-кої РДА. Апробовано на обласному рівні під час проведення конкурсу «Вчитель року» у номінації

«Вчитель української мови та літератури», на засіданні районної методичної комісії вчителів української мови та літератури.

4


^ Загальні підходи щодо розв’язування задач у процесі навчання математикиНа уроках математики задачі практикуються дуже широко на всіх етапах навчального процесу. Сучасна програма початкових класів ставить вимогу формувати у дитини вміння розв’язувати не певний вид задач, а будь-які. У визначенні змісту і характеру допомоги дітям під час розв’язування задач, звичайно орієнтуюся на загальні вимоги до роботи над нею. Однак, готуючись до уроку:

 • продумую, який вид короткого запису найдоцільніше застосувати під час розв’язання;

 • починати розбір від шуканого чи від даних;

 • чи можливі різні способи розв’язання;

 • який спосіб найкращий;

 • як оформити розв’язання задачі;

 • передбачити, які питання можуть виникнути.

Щорічно проводжу логічні турніри юних математиків. При цьому працює весь діапазон пошукових умінь дитини.


Навчальний предмет

(математика)

^ Нестор Оксана Іванівна, 23 роки, вища, старший вчитель, вчитель початкових класів

Дихтине-цька ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Добірка описових матеріалів, циклів уроків з математики. Апробовано на районному рівні під час проведення засідання методичної комісії вчителів початкових класів, семінарів директорів, заступників директо-рів. Методичні рекомендації щодо розв’язування задач,схвалені радою РМК Путильської РДА

5

^ Використання інтерактивного методу «Запрошення на острів власних думок»

В основу досвіду покладено створення умов для розкриття учнем своїх творчих задатків. Пробуджується відвага в учнів висловитися, вони вчаться ставити питання і давати відповідь на них.

^ Провідна ідея досвіду:

відпрацювання узагальненого погляду на те чи інше ключове слово, поняття, тему, через міні- лекцію,

словничок-довідник, кишеньку допитливих, «займи позицію», відповіді учнів, творчі роботи.

^ Результативність досвіду:

виховується потреба думати!

Виховна робота

Гавриленко Людмила Анатоліївна, 33 роки, вища, вчитель-методист, вчитель географії, класний керівник

Дихтинецька ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Презентація досвіду на:

1.районному семінарі «Паросток»;

2. районному семінарі практичних психологів та класних керівників;

3. обласному семінарі зав методкабінетами.

1   2   3   4Схожі:

Інформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз \" Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів \" № п/п Тема досвіду Анотація досвіду iconВпровадження передового педагогічного досвіду
У даній роботі ставиться за мету розглянути питання впровадження передового педагогічного досвіду у навчально-виховний процес сільської...
Інформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз \" Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів \" № п/п Тема досвіду Анотація досвіду iconСмц інформацію про вивчення індивідуального передового педагогічного досвіду
Смц інформацію про вивчення індивідуального передового педагогічного досвіду згідно заяв педпрацівників, що атестуються на вищу категорію...
Інформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз \" Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів \" № п/п Тема досвіду Анотація досвіду iconПро проведення районної виставки педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду «Освіта Віньковеччини на шляхах реформування»
Відповідно до Положення про обласну постійно діючу виставку «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування», з метою поширення та впровадження...
Інформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз \" Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів \" № п/п Тема досвіду Анотація досвіду iconВасиленко Тетяна Василівна Петрівська зош і-ш ступенів Використання інтерактивних технологій на урок
Вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду сприяє творчому становленню педагогів, їхньому...
Інформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз \" Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів \" № п/п Тема досвіду Анотація досвіду iconСтруктура опису досвіду класного керівника
Опис досвіду: розділи Тема досвіду, актуальність, теоретичне обґрунтування, технологія досвіду, висновки
Інформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз \" Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів \" № п/п Тема досвіду Анотація досвіду iconОрієнтовна схема опису передового педагогічного досвіду
Чітке визначення назви досвіду, адреси і автора його. Вже в самій назві матеріалу повинна бути чітко дана основна характеристика...
Інформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз \" Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів \" № п/п Тема досвіду Анотація досвіду iconКартка обліку передового педагогічного досвіду
Форми узагальнення та Відкриті уроки, позакласні заняття, поширення досвіду виступи на районному методоб’єд
Інформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз \" Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів \" № п/п Тема досвіду Анотація досвіду iconКартка обліку передового педагогічного досвіду
В описі досвіду роботи вчителя географії Параскевич Л. Б. розкрито шляхи удосконалення та підвищення ефективності сучасних уроків...
Інформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз \" Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів \" № п/п Тема досвіду Анотація досвіду iconКартка обліку передового педагогічного досвіду
В описі досвіду роботи вчительки української мови та літератури Мельнітовської Г.І. розкрито методи, прийоми та форми роботи по розвитку...
Інформація про впровадження передового педагогічного досвіду у кз \" Селятинська зош інтернат І-ІІІ ступенів \" № п/п Тема досвіду Анотація досвіду iconПоложення про вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду загальні положення > Дійсне Положення визначає статус, цілі та задачі вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду, порядок його узагальнення
Передовий педагогічний досвід досвід, що відповідає сучасним вимогам, що відкриває можливості постійного удосконалювання, нерідко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи