Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо icon

Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо
Скачати 254.59 Kb.
НазваМатеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо
Дата конвертації07.03.2014
Розмір254.59 Kb.
ТипДокументи

Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. РОІППО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 № 930 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді

та спорту №1473 від 20.12.2011)

Атестація педагогічних працівників: основні зміни.

Роз'яснення юридичної служби Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки щодо основних змін в порядку атестації педагогічних працівників

23 січня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 №1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої.

Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п'яти, а не семи осіб, як було раніше.

Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду). Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями не лише до 20 жовтня, а й в інші строки.

За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з'явився на засідання атестаційної комісії з об'єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з'ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності. За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад. Учителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти формується на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти, визначається через освітні галузі Базового навчального плану. Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців).

Наказом також доручено Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладам післядипломної педагогічної освіти забезпечити підвищення кваліфікації вчителів та викладачів, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, за інтегрованими програмами.

Крім того, наказом встановлено, що присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання вчителям та викладачам, які викладають два і більше навчальні предмети і до набрання чинності цим наказом не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюються на все педагогічне навантаження до наступної атестації.

За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів-методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста.

При переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до навчального закладу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації.

Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням. Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

За педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду.

Спеціалісти, які перейшли па посади педагогічних працівників до професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів III -ІV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної діяльності; «спеціаліст першої категорії» - не менше п'яти років; «спеціаліст вищої категорії» - не менше восьми років.

Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання "вихователь-методист" (для музичних керівників, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів), "старший учитель", "старший вихователь", якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.

^ Скасовується норма Тилового положення щодо присвоєння педагогічних звань безстроково.

У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше 1 року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.

За матеріалами юридичної служби Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки: Освіта.иа

Дата публікації: 25.01.2012


Людмила Скальська, проректор ОІППО та інші

Ніхто не може продемонструвати світу, який я є, яскравіше, ніж це зміг зробити я сам.

^ Ніхто не може заховати себе від собі подібних, оскільки кожний вчинок людини, кожний акт творчості говорить про його автора

Ернест Хемінгуей

Рекомендації щодо оформлення портфоліо

як засобу організації проходження атестації вчителя

Як відомо, для вирішення освітніх завдань потрібні висококваліфіковані кадри, здатні працювати ініціативно і творчо. Крім того, керівництво хоче чітко уявляти собі як оцінювати і оплачувати працю педагогів, стимулювати їх розвиток і активність. Там, де все повторюється однаково щодня, педагогічні працівники швидко втрачають творчу активність, перестають дивитися на навчально- виховний процес як па об'єкт удосконалення.

А справді, для чого щось змінювати коли воно і так працює?! І самі того не помічають, як відстають від учасників ринку освітніх послуг. Щоб зрозуміти вигідність ведення процесу на основі стабільності і творчості, потрібно постійно, щодня, дивитись на ключові стратегії своєї діяльності по-новому, створюючи таким чином стабільну систему саморозвитку.

Тоді навчальний заклад зможе поетапно і зрозумілим для всіх чином проводити еволюційні перетворення в сфері професійної діяльності педагогічних працівників.

Одним з засобів, які допомагають вирішити це непросте завдання, є атестація педагогічних кадрів, особливо, якщо вона "узгоджується з системою морального і матеріального стимулювання, стажуванням і навчанням. Якщо атестація побудована у відповідності до принципів системного мислення «все впливає на все», то керівництво навчального закладу буде мати належний і довгостроковий ефект від її проведення.

Щоб атестація педагогічних працівників не перетворилася в чергову формальність та бюрократію, в створення її варіативних форм і процедур потрібно включати весь колектив. Форми і процедури атестації повинні виходити з моделі «виграш - виграш» для освітньої установи і самого працівника.

Одним з можливих варіантів вирішення означених проблем і завдань є організація проходження атестації педагогічних кадрів на основі створення портфоліо досягнень професійної діяльності.

Портфоліо є способом фіксації, нагромадження і оцінки індивідуальних досягнень вчителя за певний проміжок часу. З допомогою портфоліо вчитель може представити свої досягнення перед членами атестаційної комісії, довести свою відповідність певному кваліфікаційному рівню.

Мета ведення портфоліо як інструмента моніторингу професійних досягнень:

Оціночно-стимулююча (основа для підвищення кваліфікаційної категорії);

Розвивальна стосовно до освітньої ситуації.

Рівень підготовки вчителя не можна виміряти окремими тестами чи екзаменами. На відміну від традиційного підходу, при якому окремо оцінюються предметні, методичні і педагогічні знання, професійне портфоліо дає можливість здійснити всебічну оцінку професійного рівня педагога. Використання професійного портфоліо в рамках атестації вчителів дозволить понести акцент з того, що вчитель не знає та не вміє, на те. що він знає і вміє, дає можливість інтеграції якісної та кількісної оцінок, перенесення педагогічного наголосу з оцінки комісії на самооцінку вчителя.

Структура атестаційного портфоліо представляє собою своєрідний орієнтир всіх можливих видів активності педагога. Дане портфоліо може складатися з двох частин:

 1. Характеристика професійної діяльності вчителя

 2. Характеристика якості освіти

До першої частини доцільно включити:

 • показники володіння сучасними освітніми технологіями;

 • показники участі у науково-методичній роботі;

 • показники інноваційної діяльності

До структури другої частини доцільно включити:

 • динамічні показники предметних знань, навчальних компетентностсй і мотиваційно-емоційної сфери:абсолютні показники предметних знань та загальнонавчальних компетентностей;

 • рейтинг педагога.


Динамічні показники важливі тому, що відображають результати власне професійної діяльності вчителя з питання вирішення професійних проблем. Облік виключно абсолютних досягнень може привести до заохочення штучного відбору дітей і оцінки не якості роботи вчителя, а лише рівня підготовки учнів.

Абсолютні показники - це досягнення на предметних олімпіадах, конкурсах, участь учнів у різноманітних проектах, тощо.

Рейтинг педагога можна виводити не лише за результатами участі у науково- методичній роботі та рівня навчальних досягнень учнів. Можна виводити рейтинг вчителя і за результатами опитування батьків, учнів.

Також до даного портфоліо додаються творчі доробки вчителя, відгуки про його професійну діяльність. З метою підготовки до атестації, вчителю можна запропонувати ведення портфоліо за наступною схемою:


^ Портфоліо педагога

Прізвище, ім'я, по батькові вчителя Школа. Спеціальність Кваліфікація. Кваліфікаційна категорія. Дата останньої атестації

Характеристика професійної діяльності вчителя

Розділ^ 1. «Офіційні нагороди (звання, нагрудні знаки, медалі, ордени)

№ з/п

№ документа

Назва

Ким видано

Дата видачі
^ Розділ 2. «Офіційні документи» (дипломи, атестати, грамоти, гранти, сертифікати тощо)

з/п

Назва документа

Зміст за що нагороджено

Ким видано

Дата видачі
Розділ 3. Дані про підвищення кваліфікації

з/п

Термін проходження курсів

Місце проходження

Тема курсової роботи

Тематика курсів

№ посвідчення^ Розділ 4. Науково-методична робота вчителя

з/п

Форма роботи

Рівень (обласний, районний, шкільний)

Термін роботи

Тема, над якою працював

РезультатРозділ 5. Робота вчителя з узагальнення та поширенню власного педагогічного досвіду

№ з/п

Тема досвіду

Термін вивчення та узагальнення

Автор вивчення та узагальнення

Форми поширення

ПриміткаРозділ 6 Наявність власних методичних розробок, публікацій, проектів, програм, тощо

№ з/п

Тема роботи

Дата напрацювання

Форми, місце поширення

Апробація
Розділ 7. Участь у проведенні майстер-класів, конференцій, семінарів, круглих столів, тощо

№ з/п

Форма участі

Дата проведення

Місце проведення

Рівень

Тема виступуРозділ 8. Участь в конкурсах

№ з/п

Назва конкурсу

Дата проведения

Форма участі

Результат
Розділ 9. Участь в інноваційній діяльності

№ з/п

Форма участі

Рівень

Зміст роботи

Термін участі

РезультативністьРозділ 10. Упровадження інноваційних технологій

№ з/п

Назва технології

Термін упровадження

Де упроваджується

Форми упровадження

РезультатРозділ 11. Навчально-матеріальна база

№ з/п

Назва роздаткового, дидактичного матеріалу, обладнання, виготовленого вчителем

Дата виготовлення

Де використовується

Результат
^ Характеристика якості освіти

Розділ 1. Динаміка досягнень учнів

№ з/п

Дата проведення контрольної роботи(зрізу знань)

Клас

Кількість учнів

Результат
Розділ 2 . Участь в олімпіадах, конкурсах. МАН

№ з/п

Рік проведення

Назва заходу

Рівень

Кількість учнів

РезультативністьРозділ 3. Організація позакласної роботи з предмету

№ з/п

Рік проведення

Назва заходу

Рівень

Кількість учнів

Результативність

Творчі матеріали

У даному розділі вчитель представляє свої творчі доробки.

Портфоліо можна оформляти і за такою схемою:

Загальні відомості

 1. Прізвище, ім'я, по батькові

 2. Дата народження

 3. Освіта

 4. Який навчальний заклад закінчив

 5. Спеціальність за дипломом

 6. Кваліфікація за дипломом

 7. Диплом: серія № . дата видачі р.

 8. Домашня адреса Телефон

Службові відомості

 1. Посада

 2. Проблема з предмету над якою працює:

 3. Які предмети і у яких класах викладає

 4. Позакласна робота з предмета

 5. Класне керівництво

 6. Самоосвіта (Зміст роботи, виконання).

 7. Інформація про проведення відкритих уроків (Рік, дата проведення, клас, тема уроку).

 8. Інформація про відвідані уроки (Рік. дата, П.І.Б. вчителя, предмет, тема уроку).

 9. Інформація про участь в шкільних заходах (засіданнях МО. педрадах, конференціях, конкурсах, виставках, предметних тижнях и т.д.) (Вказати рік, дату, назву заходу, форму участі).

 10. Інформація про відвідування позашкільних заходів (засідань МО, конференцій, семінарів, консультацій, уроків колег із інших шкіл.) (Вказати рік, дату, тип заходу, місце проведення, тему заходу).

 11. Інформація про участь учнів у позашкільних заходах з предмету (Рік, дата, тип заходу, місце проведення, кількість учасників, класи, результативність - зайняті призові місця)

 12. Друкована продукція: (Назва, видавництво, рік)

 13. Підвищення кваліфікації. (Назва навчального закладу/установи, період навчання, тематика підвищення кваліфікації, № свідоцтва, тема докурсового завдання)

 14. Проходження атестації. (Дата, результати атестації)

 15. Заохочення, нагороди, почесні звання

 16. Документи і матеріали із досвіду роботи, розроблені вчителем (зміст зразків і документів, що ілюструють можливості та досягнення його власника):

25. Рівень володіння комп’ютером.


^ Процедура збору портфоліо

Інформація для портфоліо збирається протягом усього атестаційного періоду.

У школі доцільно створити експертну комісію, яка буде слідкувати за правильністю заповнення портфоліо і допомагати вчителю у його заповненні. До складу такої комісії зазвичай входять:

 • заступник директора з навчально-виховної роботи;

 • голова МО;

 • творчі вчителі;

 • методисти відділу освіти.


Процедура оцінки портфоліо.

Відповідно до результатів професійної діяльності, висвітлених у портфоліо, вчителю присвоюється кваліфікаційна категорія. Результати діяльності- можуть бути переведені у бальну шкалу.

Районний (міський) методичний кабінет або навчальний заклад може розробити свої локальні нормативні матеріали, у яких регламентується кількість балів, необхідних для встановлення відповідної кваліфікаційної категорії. Також потрібно розробити власне положення про порт фоліо педагога, яке діятиме у даному навчальному закладі..

Захист освітнього проекту як форма атестації педагогів

Захист освітнього проекту - це показ проблематики, якою займається педагог і пропонованих ним способів її вирішення.

Захист проекту - це не «відкритий урок», на якому видно лише фрагмент взаємодії вчителя та учня, це демонстрація його уміння вирішувати педагогічні проблеми, метою яких є формування компетентного випускника.

В основі захисту є демонстрація портфоліо. точніше висвітлених у ньому результатів усієї педагогічної діяльності вчителя.

У ході захисту педагог доказує, що матеріали, які ввійшли в його портфоліо, є показниками володіння сучасними освітніми технологіями, рівня його професійної майстерності.

Атестаційна комісія навчального закладу на основі ознайомлення з результатами роботи та матеріалами, висвітленими в портфоліо, прослухавши публічний захист освітнього проекту, робить висновок про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії. Якщо г розроблено інструментарій бальної оцінки досягнень, висновок про присвоєння кваліфікаційної категорії робиться, враховуючи набрану кількість балів.

Захист портфоліо проводиться в кілька етапів:

  1. Презентація портфоліо.

  2. Відповіді на питання за змістом представлених документів.

  3. Обговорення результатів захисту членами атестаційної комісії.

  4. Повідомлення вчителю висновків і рекомендацій атестаційної комісії.

Портфоліо подається на розгляд атестаційної комісії за два тижні до проходження атестації.

Після розгляду матеріалів атестаційною комісією доцільно оформити рецензію на матеріали.

Рецензія може включати такі розділи:

 • відповідність поданого матеріалу до вимог на заявлену кваліфікаційну категорію;

 • повнота розкриття професійних досягнень і ефективності педагогічної діяльності вчителя, який атестується:

  • позитивні сторони і недоліки професійної діяльності; оцінка роботи.


Можна використовувати такі трансфертні листки оцінки портфоліо (оформляються членами атестаційної комісії і узагальнюються):

1.


Я вважаю, що

Особливо вдалим є

В той же час я порадив би

Чи не здасться Вам, що
2.

Цікаві моменти

Теми, які найбільш розкриті

Загальні поради

Висновки

З


позитивно

поради

питання


4.

досягнення

питання

побажання
^ Орієнтовні показники для оцінки рівня профмайстерності вчителя:

№ з/п

Показник

Бали

Джерело інформації

^ Динамічні показники

1

Динаміка предметних знань учнів

Кількість балів залежить від росту показників динаміки. Якщо динаміки росту немає, бали не виставляються

Результати контрольних (залікових) робіт

2

Динаміка загально навчальних компетенгностей учня

Кількість балів залежить від росту показників динаміки. Якщо динаміки росту немає, бали не виставляються

Результати моніторингові« досліджень

^ Абсолютні показники

.3.

Досягнення учнів в олімпіадах, конкурсах, проектах

Нараховуються за кожного учня

Результати участі в олімпіадах, конкурсах, проектах тощо Бали нараховуються, враховуючи зайняте місце і рівень заходу (обласний, районний, шкільний)


^ Показники участі у науково-методичній роботі

з/п

Показник

Бали

^ Спосіб підрахунку

1.

Участь у формах науково- методичної роботи

Згідно з положенням

Виступ - ....балів,

Відкритий урок (захід) . балів

2

Розробка власних мітотичних матеріалів

Згідно з положенням

Бали за кожну розробку

3.

Участь у професійних конкурсах

Згідно з положенням

Бали нараховуються з урахуванням півня конкурсу, зайнятого місця

4.

Узагальнення та поширення власного педагогічного досвіду

Згідно 3 положенням

Бали виставляються враховуючи рівень узагальнення та поширення (шкільний, районний, обласний тонші


Окремо потрібно враховувати бали за відгуки батьків, учнів тощо.

Використовуючи професійне портфоліо в рамках атестації, потрібно враховувати наступні його переваги і недоліки.

Переваги методу «портфоліо»:

 • дозволяє комісії індивідуально підходити до кожного вчителя;

 • дає основу для наступного аналізу і планування особистого успіху;

 • є засобом комунікації, надаючи поле інформаційного обміну для людей, які задіяні в роботі над ним;

 • дозволяє тим, хто атестується, стати активними учасниками оцінювання; вони можуть об'єктивно уявити собі свій нинішній рівень професійної майстерності і визначити завдання на майбутнє.


Недоліки:

 • структурування і оцінка матеріалів потребує великих затрат часу;

 • як і будь яку якісну інформацію, матеріали портфоліо може бути складно аналізувати і узагальнювати, щоб визначити тенденції зростання педагога.

^ Електронне портфоліо вчителя Одна з сучасних інформаційних технологій, яка покликана допомогти вчителю розвивати свою професійну компетентність в умовах безперервної освіти - це електронне професійне портфоліо. Переваги електронного портфоліо :

 • сучасність;

 • оперативність (можливість швидко вносити необхідні зміни;

 • функціональність (можливість надати дані великій кількості експертів, колег тощо);

 • ефективність;

 • ергономічність;

 • відкритість і прозорість для всіх учасників освітнього процесу.


Багато авторів трактують електронне портфоліо як набір документів, сформоване на комп'ютері. Даний підхід має право на існування, але на даний час потребує удосконалення. Нині широке поширення отримав Інтернет і найефективнішим буде те портфоліо. яке опубліковане в Інтернеті у вигляді сайту вчителя. Тоді даний сайт зможуть побачити сотні інших вчителів, оцінити його і скористатися передовим педагогічним досвідом.

Отже електронне портфоліо – це веб-базовий ресурс, сайт вчителя, який відображає індивідуальність і професійні досягнення власника.

Електронне портфоліо допомагає будувати різні візуалізації: зведені таблиці, діаграми, графіки, створювати презентації тощо. Гіпертекстова технологія побудови продукту, яка дозволяє реалізувати зв'язки між компонентами моделі портфоліо. найбільш переконлива у вигляді перехресних посилань. Матеріали електронного портфоліо легко редагуються і удосконалюються. Електронне портфоліо має такі ж види, як і на паперових носіях:

 • портфоліо досягнень;

 • портфоліо презентаційне:

 • портфоліо тематичне;

 • портфоліо комплексне.


Структура електронного портфоліо:

Загальна інформація про вчителя:

Прізвище, ім'я, по батькові (написано великим шрифтом, який добре читається). Поряд з цими даними доцільно розмістити свою фотографію.

Освіта.

Трудовий і педагогічний стаж. Цей розділ відображає статус вчителя на кар'єрній сходинці. Дані постійно потрібно оновлювати. Тут потрібно перерахувати всі навчальні заклади, у якігх працював вчитель. Даний розділ демонструє педагогічний досвід і його різноманітність, а це один з ключових параметрів оцінки вчителя.

Підвищення кваліфікації. Слід вказати всі курси, які пройшов вчитель, семінари, тренінги. у яких брав участь. Можна вказати проблеми курсів.

Нагороди, грамоти, листи подяки за атестаційний період.

Копії документів. Розміщуються скан-копії, а в розділах «освіта» і «підвищення кваліфікації» потрібно перетворити рядки з описом дипломів в гіперпосилання так. щоб за потреби можна було ознайомитися з даними документами.

Результати педагогічної діяльності:

Розміщуються результати навчання учнів, порівняльний аналіз діяльності педагога за 3 роки на основі контрольних зрізів, участі учнів в олімпіадах, конкурсах, турнірах та інших інтелектуальних завданнях, результати атестації учнів, дані про вступ учнів у вузи і т.д. Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя.

Науково-методична діяльність.

Позакласна робота вчителя.

Навчально-матеріальна база.

Електронне портфоліо може також складатися з таких папок:

«Портрет» - необхідно розповісти про себе, обґрунтувати вибір професії, викласти свої уявлення про якості, які потрібні сучасному вчителю. Можна сформулювати свої особисті завдання в процесі професійного розвитку. «Рівень професійної майстерності» - вчитель фіксує свої особисті професійні досягнення і успіхи. Це найінтерактивніший розділ портфоліо, оскільки оцінка може змінюватися, переміщуватися з більш низького рівня на більш високий.

дидактичні матеріали», «Мої відкриті уроки», «.Я класний керівник». Дані підрозділи є ніби власною медіатекою вчителя. Він зберігає результати своєї творчої професійної діяльності, які в будь-який момент може продемонструвати для ілюстрації професійних компетенцій.

«Оцінка керівника», включає відгуки, рекомендації адміністрації загальноосвітнього навчального закладу, в якому працює вчитель .

«Кар'єра»— описуються перспективи кар'єрного зростання і професійного саморозвитку.Схожі:

Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо iconМатеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо
...
Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо iconМатеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо
...
Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо iconГрафік обрізки та формування крон дерев на січень, лютий, березень та квітень 2012 р на січень 2012 року
Герцена вул. Гете вул. Кордуби вул. Буковинська вул. Вільде вул. Боярка вул. Гаврилюка вул. Чехова вул. Садова (2частина) на березень...
Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо iconУправління освіти Шепетівського міськвиконкому методичний кабінет Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання План-конспект заняття з трудового навчання
Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання, плани-конспекти занятть з трудового навчання для 7 класу / кафедра...
Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо iconВиконання загального фонду доходів за січень березень 2012 року
Виконання загального фонду доходів за січень березень 2012 року по Нововодолазькому району
Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо iconБерезень, 2009р. Учитель «с приданым» или портфель Учителя
Портфель учителя – это способ фиксирования, накопления и оценки творческих достижений учителя; это комплект документов, регламентирующих...
Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо iconЗавдання на районну олімпіаду з трудового навчання 2011 / 2012 навчальний рік
Районний етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (технологій) складатиметься з 3-х турів: комплексної роботи, захисту...
Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо iconМетодичні рекомендації учителям трудового навчання (технологій) та креслення. ( 2012 -2013 нав рік)
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо iconПлан роботи міського методичного об’єднання «Математична скарбничка» на 2012-2013 навчальний рік
Тема: Основні завдання І цілі роботи ммо «Математична скарбничка» на 2012-2013 н р
Матеріал передруковано із журналу учителя трудового навчання «Скарбничка» №1(2) січень-березень 2012 р. Роіппо iconЗвіт про роботу рмо вчителів трудового навчання в 2011-2012 навчальному році. Мельничук В. В. голова рмо програмно методичне забезпечення викладання трудового навчання в 2012-2013 навчальному році
Програмно – методичне забезпечення викладання трудового навчання в 2012-2013 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи