Положення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління icon

Положення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління
Скачати 40.68 Kb.
НазваПоложення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління
Дата конвертації11.12.2012
Розмір40.68 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОУПРАВЛІННЯ

1. Загальні положення

1.1. Учнівське співуправління — це гарантоване адміністрацією загально­освітнього навчального закладу право та реальна спроможність учнівської гро­мади — учнів загальноосвітнього навчального закладу — самостійно вирішу­вати питання учнівського значення в межах Конституції України, законів Ук­раїни, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього нав­чального закладу.

 1. Учнівське співуправління — це система взаємовідносин між учнями всередині учнівської громади, а також з іншими учасниками навчально-вихов­ного процесу, яка повинна сприяти підвищенню ефективності діяльності нав­чального закладу і розвитку особистості кожного учня.

 2. ^ Учнівське співуправління реалізується учнівською громадою через представницькі виборні органи ліцею (участь у діяльності Ради ліцею, ор­ганів учнівського співуправління) та безпосередньо, що виявляється у праві учнівської громади:

 • формувати представницькі органи шляхом виборів;

 • проводити загальні збори для обговорення та вирішення важливих пи­тань, що мають важливе значення у діяльності ліцею.

1.4. Право визначати і змінювати основні принципи та засади учнівського співуправління належить виключно учнівській громаді і не може бути узур­поване органом учнівського співуправління, адміністрацією, педагогами чи
іншими учасниками навчально-виховного процесу ліцею.

2. Мета та завдання учнівського співуправління

^ 2.1. Головною метою учнівського співуправління є:

 • демократизація навчально-виховного процесу;

 • залучення учнів до громадського життя;

 • забезпечення впливу учнівської громади на діяльність загальноосвітньо­го навчального закладу;

 • формування уявлення про самоврядування в учнів ліцею;

 • залучення учнів до процесу управління ліцеєм.

^ 2.2. Основними завданнями учнівського співуправління є:

 • створення дійового механізму учнівського співуправління;

 • створення сприятливих умов для реалізації наукового та творчого по­тенціалу учнів ліцею;

 • здійснення заходів, спрямованих на захист та реалізацію законних прав та інтересів учнів ліцею;

 • налагодження взаємодії між учнівською громадою, педагогічним колекти­вом та адміністрацією ліцею, між виборними органами учнівського співуправління ліцею та класів.

3. Органи учнівського співуправління

^ 3.1. Орган учнівського співуправління — це сформована безпосередньо учнівською громадою загальноосвітнього навчального закладу чи класу організація учнів, що має:

 • визначений кількісний склад;

 • чітку організаційну структуру;

 • регламентовані повноваження, здійснення яких має на меті виконання основних завдань учнівського співуправління.

3.2. Порядок формування, склад та структура, повноваження органу учнівського співуправління визначаються учнівською громадою школи відповідно до її інтересів та закріплюються у Положенні, яке не повинно
суперечити Статуту школи.

3.3. Діяльність органу учнівського співуправління здійснюється відповідно до таких принципів:

 • демократичність;

 • колегіальність;

 • виборність;

 • гласність;

 • відповідальність за прийняті рішення;

 • взаємодії та співпраці з іншими учасниками навчально-виховного процесу.

3.4. Для вирішення основних завдань та досягнення мети орган учнівського співуправління може здійснювати свою діяльність у таких формах:

— чергові та позачергові засідання;

 • обговорення питань у порядку загальних зборів учнів;

 • створення робочих груп;

 • проведення тренінгів, конференцій;

 • видавнича та агітаційна діяльність;

 • інші (перелік форм діяльності органу не є вичерпним).

4. Взаємовідносини органу учнівського співуправління з адміністрацією та педагогічним колективом

 1. Взаємовідносини органу учнівського співуправління з адміністрацією школи та педагогічним колективом здійснюються відповідно до принципів взаємодії та партнерства, взаємоповаги та порозуміння.

 2. Адміністрація та педагогічний колектив школи всіляко сприяють впро­вадженню, формуванню та здійсненню учнівського співуправління в школі і підтримують творчі, організаційні та наукові ініціативи учнівського співуп­равління, надають інформаційну підтримку та поради для вдосконалення
  діяльності органів учнівського співуправління та всієї системи учнівського співуправління.

Органи учнівського співуправління здійснюють свою діяльність шляхом:

 • прийняття рішень щодо організації шкільного життя і підлягають обов'яз­ковому доведенню до відома адміністрації та педагогічного колективу з метою їхньої подальшої реалізації як у межах школи, так і поза ним;

 • організації підготовки та проведення заходів спільно з педагогами школи.
 1. Орган учнівського співуправління має своїх представників у раді школи, чим забезпечується участь школярів у діяльності органів учнівського самовря­дування навчального закладу.

4.4. Адміністрація та педагогічний колектив школи не мають права пе­решкоджати діяльності органу учнівського співуправління, якщо він не порушує Статуту та правил внутрішнього розпорядку навчального зак­ладу. У свою чергу, орган учнівського співуправління не може зловжива­ти даними йому повноваженнями.

4.5. Для врегулювання спірних питань у взаємовідносинах між учнями та вчителями, іншими учасниками навчально-виховного процесу створюються постійні або тимчасові органи за рішенням конференції чи ради школи.Схожі:

Положення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління iconПоложення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів I. Загальні положення > Учнівське лісництво це структурний підрозділ закладу
Учнівське лісництво створюється на базі середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів різних типів, позашкільних навчально-виховних...
Положення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління iconПоложення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів і Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів
Вважати рішення колегії Міністерства народної освіти урср від 13. 08. 68 р в частині затвердження Положення про учнівське
Положення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління iconПоложення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів і Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів
Вважати рішення колегії Міністерства народної освіти урср від 13. 08. 68 р в частині затвердження Положення про учнівське
Положення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління iconПоложення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів і Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів
Вважати рішення колегії Міністерства народної освіти урср від 13. 08. 68 р в частині затвердження Положення про учнівське
Положення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління iconПоложення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів і Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів
Вважати наказ Міністерства народної освіти урср від 16. 06. 86 р. Про затвердження Положення про навчально-дослідницьку
Положення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління iconУчнівське самоврядування

Положення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління iconСтатут учнівського самоврядування розділ І. Загальні засади
Стаття Учнівське самоврядування є організа­цією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми
Положення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління iconПоложення Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту школи
Самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об`єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності;...
Положення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління iconПідготувала Стукал Ніна Іванівна, керівник гуртка «Учнівське лісництво»

Положення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління iconПоложення про внутрішньошкільний контроль Практичний досвід управління школою Загальні положення Дійсне положення розроблене відповідно до Закону «Про освіту», «Типового положення про освітню установу», статуту школи
Положення регламентує зміст І порядок проведення внутрішньошкільного контролю (вшк)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи