Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне icon

Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне
Скачати 154.4 Kb.
НазваПрограма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне
Дата конвертації08.08.2013
Розмір154.4 Kb.
ТипПрограма
1. /Програми гуртк_в техн_чного напрямкуна стор.наук-техн. творч_сть/Programmi_hud_est_napriam_vipusk_2_2009_.pdf
2. /Програми гуртк_в техн_чного напрямкуна стор.наук-техн. творч_сть/ПРОГРАМА ГУРТКА Б_СЕРОПЛЕТ_НН1.docx
3. /Програми гуртк_в техн_чного напрямкуна стор.наук-техн. творч_сть/ПРОГРАМА ГУРТКА НАРОДНОф ТВОРЧОСТ_.docx
4. /Програми гуртк_в техн_чного напрямкуна стор.наук-техн. творч_сть/Програми гуркт_в.doc
5. /Програми гуртк_в техн_чного напрямкуна стор.наук-техн. творч_сть/Програми тахн_чного напрямку.pdf
6. /Програми гуртк_в техн_чного напрямкуна стор.наук-техн. творч_сть/еколого-б_олог_чний напрям.doc
7. /Програми гуртк_в техн_чного напрямкуна стор.наук-техн. творч_сть/програми художньо-естетичний напрям.1pdf.pdf
Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне
Програма гуртка народної творчості початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне
Програма гуртка «Юний столяр»
Програми гуртків природничо-біологічного напрямку

ПРОГРАМА ГУРТКА БІСЕРОПЛЕТІННЯ

П о ч а т к о в и й т а о с н о в н и й р і в н і

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Національно-культурне відродження України передбачає зростання ролі

народознавства в навчально-виховному процесі, а відтак і відтворення

породних традицій, ознайомлення учнів із надбаннями культури та оволодіння

ними технікою народних ремесел.

В Україні бісероплетіння має давню історію. Це один із найдавніших нидів

декоративно-прикладного мистецтва, заняття яким завдяки його

багатогранності, грі кольорів, магічному змісту символів і орнаменту відкриває

широке поле для його вивчення, аналізу, дослідження та створення сучасних

національних творів.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами

гуртка бісероплетіння.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які

стосуються бісероплетіння — одного з видів народної творчості.

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення

різноманітних виробів із бісеру.

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до

народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку;

популяризації бісероплетіння.

Програмою передбачено навчання дітей віком від 7 до 13 років за

початковим та основним рівнями підготовки.

Програма інтегрує знання гуртківців з історії, народознавства, креслення,

образотворчого мистецтва.

Програмою передбачаються теоретичні й практичні заняття. Форми

проведення занять різноманітні: лекції, екскурсії, комбіновані заняття, творчі

зустрічі, виставки. Для кращого засвоєння тем використовуються також

домашні творчі завдання.

На початковому рівні вихованці знайомляться з бісероплетінням — одним

із видів декоративно-прикладного мистецтва, його походженням і

застосуванням, а також із відомими майстрами.

Програма основного рівня включає в заняття виготовлення прикрас із

бісеру, силяння дротиною, жилкою. Головним її напрямом є вивчення і

дотримання свят календарно-обрядового циклу, що допомагає краще

ознайомитися з народними традиціями України і кожного конкретного регіону,

вивчити їхні особливості й символічно передати у своїй роботі. Поряд із

вивченням технік бісероплетіння увага вихованців акцентується на кольоровій

гамі та вмінні підбирати кольори, подаються основи композиції для розвитку

творчої уяви та образного мислення учнів. Роботи виконуються за принципом

нарощення складності.

На заняттях гуртка використовуються наочні посібники, інструкційні

картки, вироби з бісеру. Кожне заняття носить навчально-виховний характер:

21

освітній (оволодіння знаннями, вміннями, навиками), розвивальний (розвиток

інтелектуальних та емоційно-вольових рис) і виховний (формування

моральності й естетичної культури). Під час навчання вихованців педагог має

дотримуватися дидактичних принципів: доступності в поєднанні з високим

рівнем складності, зв'язку теорії з практикою, системності й послідовності,

самостійності та активації, індивідуалізації й диференціації, оптимізації. Дітям

також пропонується самостійно оцінювати свою роботу.

Під час навчання діти відвідують виставки, музеї, художні салони,

зустрічаються з народними майстрами та займаються дослідницькою

діяльністю.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в

позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства

освіти і науки України від 11.08.2004, № 651.

Програма є орієнтовною, а тому керівник колективу може вносити зміни та

доповнення до її змісту, враховуючи умови. Кількість годин та їхній розподіл

за темами програми є орієнтовними. Керівник колективу може сам визначати

доцільність такого розподілу і вносити до програми відповідні корективи.

П о ч а т к о в и й р і в е н ь

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п Розділ, тема

Кількість годин

усього теоретичні

заняття

практичні

заняття

1. Вступне заняття 2 2 —

2. Художні промисли в Україні. Історія

виникнення бісероплетіння

4 4 —

3. Основи нанизування 2 2 —

4. Ланцюжки та намисто 12 2 10

5. Ажурні оздоби 12 2 10

6. Мозаїчні вироби. Метелики 30 2 28

7. Об'ємні плетінки 18 2 16

8. Силяння двома голками 10 2 8

9. Паралельне плетіння 20 2 18

10. Історія розвитку писанки. Писанки з

квітковими мотивами

20 2 18

11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки 12 12 —

12. Підсумкове заняття 2 2 —

Разом 144 36 108

22

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі.

Організаційні питання.

Інструменти та матеріали.

Правила безпеки на заняттях.

2. Художні промисли в Україні. Історія виникнення

бісероплетіння (4 год)

Художні промисли в Україні та їхні види. Виникнення бісеру. Застосування

бісеру.

3. Основи нанизування (2 год)

Способи виготовлення прикрас із бісеру. Основні інструменти й матеріали.

Обладнання робочого місця.

4. Ланцюжки та намисто (12 год)

Виготовлення прикрас однією голкою. Основні елементи в бісероплетінні:

«пупчики», «кривульки», «квіточки», «кільця», «ромбики».

Практична робота:

 виготовлення ланцюжків, намиста, пояса.

5. Ажурні оздоби (12 год)

Ажурний ланцюжок «дробинка», «вісімка», «зубчики». Технологія

виготовлення ажурного ланцюжка. Ажурний комірець «ромб», «ліхтарик»,

комірець «зубок». Способи їхнього виготовлення.

Практична робота:

 виготовлення різних ажурних оздоб.

6. Мозаїчні вироби. Метелики (30 год)

Способи виготовлення прикрас технікою мозаїки. Виготовлення прикрас

однією та двома голками. Види метеликів, Виготовлення метеликів-прикрас за

технікою мозаїчного плетіння. Вибір кольорової гами.

Практична робота:

 виготовлення браслетів із орнаментом і написом, комірців, картинок;

 виготовлення різнокольорових метеликів-прикрас.

7. Об'ємні вироби (18 год)

Особливості виготовлення плетінок. Способи силяння кругового шнура.

Поєднання в одному виробі бісеру, рубки й стеклярусу.

Практична робота:

 силяння кругового шнура;

 виготовлення свічки, силянок;

 використання у виробах бісеру, рубки й стеклярусу.

23

8. Силяння двома голками (10 год)

Особливості силяння бісерин двома голками. Довершення композиції

виробу шляхом силяння другого ряду.

Практична робота:

 виготовлення силянок із двох рядів.

9. Паралельне плетіння (20 год)

Технології паралельного плетіння. Підбір кольорової гами.

Практична робота:

 виготовлення квіток проліску, соняшника, ромашки, маку, волошки;

 оформлення квітів у букет;

 виготовлення Великодніх композицій;

 виготовлення листівок;

 силяння листочків з рубки.

10. Історія розвитку писанки. Писанки з квітковими мотивами

(20 год)

Писанка та її особливості. Мотиви писанок. Оздоблення писанок бісером.

Підбір кольорової гами.

Практична робота :

 виготовлення писанок;

 силяння верхньої та нижньої частин яйця.

11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год)

Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси.

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю.

Відвідування краєзнавчих, природничих й історичних музеїв.

Зустрічі з народними майстрами.

12. Підсумкове заняття (2 год)

Творчий звіт вихованців. Відзначення кращих учнів грамотами та призами.

Завдання на літо.

О с н о в н и й р і в е н ь , п е р ш и й р і к н а в ч а н н я

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п Розділ, тема

Кількість годин

усього теоретичні

заняття

практичні

заняття

1. Вступне заняття 2 2 —

2. Орнаментика і колорит прикрас.

Композиція

4 4 —

3. Орнаменти гуцульських прикрас 36 4 32

4. Кругове плетіння 28 2 26

5. Плетіння сітки. Вишивка бісером по 22 2 20

24п/п Розділ, тема

Кількість годин

усього теоретичні

заняття

практичні

заняття

сітці

6. Косе плетіння 28 2 26

7. Писанки з геометричним орнаментом 30 4 26

8. Французька техніка нанизування 20 2 18

9. Вишивка бісером 30 2 28

10. Екскурсії, конкурси, свята, виставки 12 12 —

11. Підсумкове заняття 4 4 —

Разом 216 40 176

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Аналіз робіт, виготовлених влітку.

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі.

Організаційні питання.

Інструменти та матеріали.

Правила безпеки на заняттях.

2. Орнаментика та колорит прикрас. Композиція (4 год)

Складання орнаментів. Геометричний орнамент. Найпоширеніша фігура

орнаменту «ромб» у різноманітних варіаціях: з подовженими сторонами,

перехрещуванням діагоналей, приєднанням до вершин великого ромба менших

ромбів. Основні та похідні кольори. Гармонія й колорит. Основні принципи

композиції. Мімікрія, символізм, стилізація, структуралізм, функціоналізм.

3. Орнаменти гуцульських прикрас (36 год)

Багатоплановий орнамент гуцульських виробів. Колорит гуцульських

виробів із бісеру. Вироби з бісеру у традиційному гуцульському одязі та

побутових предметах.

Практична робота:

 робота за схемами гуцульських орнаментів;

 виготовлення гуцульських прикрас.

4. Кругове плетіння (28 год)

Особливості кругового плетіння бісером. Кругове плетіння у серветках,

сумках, гаманцях, шкатулках.

Практична робота:

 виготовлення серветок, сумок, гаманців, шкатулок.

5. Плетіння сітки. Вишивка бісером по сітці (22 год)

Плетіння сітки за допомогою двох кінців жилки. Вишивка або додаткове

нанизування. Особливості плетіння браслета. Вишивка бісером по сітці.

25

Практична робота:

 плетіння сітки та вишивка по ній бісером.

6. Косе плетіння (28 год)

Техніка косого плетіння голкою або жилкою. Силяння бісером та рубкою.

Виготовлення квітів за технікою косого плетіння.

Практична робота:

 виготовлення квітів і листочків із бісеру за технікою косого плетіння;

 складання квіткових композицій.

7. Писанки з геометричним орнаментом (30 год)

Цикл українських народних весняних обрядів і свят. Вивчення мотивів

писанок. Спільні мотиви для бісероплетіння і розпису писанок традиційними

методами. Підбір кольорової гами. Особливості колориту писанок різних

регіонів України. Орнаментування верхньої та нижньої частин яйця.

Практична робота:

 виготовлення писанок із використанням рубки та бісеру;

 створення Великодніх композицій із писанок та інших виробів з бісеру.

8. Французька техніка нанизування (20 год)

Особливості нанизування бісеру за французькою технікою. Оформлення

квіткових композицій у рамки.

Практична робота:

 виготовлення __________прикрас за французькою технікою нанизування бісеру.

9. Вишивка бісером (30 год)

Вишивка у бісероплетінні. Вишивання художніх мініатюр. Підбір

кольорової гами. Дотримання композиційних законів при виготовленні

художніх мініатюр. Робота зі схемами вишивок. Складання узорів. Вишивка по

прямій лінії.

Практична робота:

 вишивання художніх мініатюр за схемами.

10. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год)

Пізнавально-ігрові програми, конкурси.

Екскурсії з метою ознайомлення з природою, історією та культурою краю.

Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних, художніх музеїв,

художніх салонів і виставок.

Зустрічі з народними майстрами.

11. Підсумкове заняття (2 год)

Організація та проведення виставки виробів з бісеру, виготовлених

вихованцями гуртка.

Відзначення кращих учнів.

Завдання на літо.

26

О с н о в н и й р і в е н ь , д р у г и й р і к н а в ч а н н я

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п Розділ, тема

Кількість годин

усього теоретичні

заняття

практичні

заняття

1. Вступне заняття 4 4 —

2. Бісер у народному одязі 32 4 28

3. Сувеніри з бісеру 20 2 18

4. Писанки із сюжетними композиціями 32 4 28

5. Складання схем та орнаментів 6 2 4

6. Ткані вироби 26 2 24

7. Вишивка бісером у жіночому одязі 14 2 12

8. Вишивка ікон 40 2 38

9. Вироби декоративно-прикладного

мистецтва з бісером та іншими матеріалами

18 2 16

10. Творча робота 8 — 8

11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки 12 12 —

12. Підсумкове заняття 4 4 —

Разом 216 40 176

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (4 год)

Аналіз робіт, виготовлених влітку.

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі.

Організаційні питання.

Інструменти та матеріали.

Правила безпеки на заняттях.

Народне мистецтво — невід'ємна складова частина матеріальної й духовної

культури молодого покоління.

2. Бісер у народному одязі (32 год)

Народний одяг різних регіонів України. Прикрашення народного одягу

бісером. Кольорова гама одягу українців.

Практична робота:

 прикрашення предметів одягу бісером.

3. Сувеніри з бісеру (20 год)

Вибір малюнка. Підбір кольорової гами. Ткання бісером. Обладнання для

ткання бісером. Натягування ниток основи.

27

Практична робота:

 виготовлення браслетів, силянок, герданів і картинок за технікою

ткання.

4. Писанки із сюжетними композиціями (32 год)

Ткання бісером за технікою поперечного ткання. Вибір малюнка із

сюжетною композицією для писанки. Підбір кольорової гами. Орнаментування

верхньої та нижньої частин яйця.

Практична робота:

 виготовлення писанок за різними техніками бісероплетіння.

5. Складання схем та орнаментів (6 год)

Варіанти схем та орнаментів.

Практична робота:

 виконання геометричних схем і складання різноманітних орнаментів.

6. Ткані вироби (26 год)

Верстат із ниткою основи. Розміри верстата. Виготовлення на верстаті

ланцюжків, краваток, герданів. Тканий гердан, з'єднаний медальйоном і

прикрашений торочками з бісеру.

Практична робота:

 виготовлення на верстаті ланцюжків, краваток, герданів тощо з

використанням різних орнаментів.

7. Вишивка бісером у жіночому одязі (14 год)

Особливості жіночого одягу. Вишивка стеклярусом. Сучасний одяг,

вишитий бісером.

Практична робота:

 виготовлення аксесуарів жіночого одягу та оздоблення їх бісером.

8. Вишивка ікон (40 год)

Історія виникнення ікони. Іконографія Київської Русі. Естетична та

художня цінність ікон. Виготовлення ікон. Правильний нахил вишивки. Підбір

кольорової гами. Оформлення вишитої ікони. Виготовлення німбу.

Практична робота:

 виготовлення ікони та оздоблення її бісером.

9. Вироби декоративно-прикладного мистецтва з бісером та

іншими матеріалами (18 год)

Поєднання бісеру з іншими матеріалами при оздобленні виробів

декоративно-прикладного мистецтва. Створення композицій із використанням

різних матеріалів.

Практична робота:

 виготовлення робіт із використанням різних матеріалів;

 обмотування шнуром пляшки, склянки, вази тощо.

 виготовлення дзвоників та їхнє оформлення стрічкою, бісером,

камінцями.

28

10. Творча робота (8 год)

Вимоги до створення різних композицій.

Практична робота:

 виготовлення різноманітних виробів з бісеру за власним задумом

вихованців.

11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год)

Пізнавально-ігрові програми, конкурси.

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю.

Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних, художніх музеїв,

художніх салонів і виставок.

Зустрічі з народними майстрами.

12. Підсумкове заняття (4 год)

Організація та проведення виставки виробів із бісеру, виготовлених

вихованцями гуртка. Відзначення кращих учнів. Завдання на літо.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні повинні знати:

— основи кольорознавства, композиції та види орнаментів;

 різні техніки виготовлення прикрас із бісеру;

 поділ бісерних прикрас на групи за формою та призначенням;

 прийоми складання орнаментів;

 основні принципи композиції;

 особливості кругового плетіння бісером;

 особливості вишивки у бісероплетінні;

 цикл українських народних обрядів і свят;

 способи виготовлення писанок із використанням рубки та бісеру;

 особливості нанизування бісеру за французькою технікою;

 види та аксесуари народного одягу;

 техніку ткання бісером;

 способи поєднання техніки бісеру з іншими техніками декоративно-

прикладного мистецтва (аплікація, в'язання, писанкарство).

Учні повинні вміти:

 самостійно складати схеми;

 нанизувати бісер різними способами;

 виготовляти квіти з бісеру;

 складати композиції з бісеру;

 оздоблювати бісером писанки;

 читати схеми візерунків;

 складати візерунки;

 вишивати бісером;

 виготовляти писанки з використанням рубки та бісеру;

 виготовляти вироби за французькою технікою;

 самостійно підбирати кольори для виробу, композиції;

 оформляти вироби з бісеру;

29

 гармонійно поєднувати кольори;

 оздоблювати бісером одяг;

 вишивати та оформляти ікони;

 складати різні квіткові композиції та оформляти їх;

 розмальовувати тканину;

 працювати на верстаті для ткання бісером.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОБОТИ ГУРТКА

БІСЕРОПЛЕТІННЯ

Основне обладнання Кількість

Матеріали

Набір бісеру 20 к-т

Набір стеклярусу 20 к-т

Набір ниток №80-100 10 к-т

Набір капронових ниток № 80 10 к-т

Моток льоски 20 шт.

Калька під олівець 2 рул.

Клей ПВА 10 шт.

Верстати

Верстат для ткацтва бісером настільний (100 х 500 мм) 20 шт.

Пристосування

Набір рамок 20 к-т

Інструменти

Голка для бісеру 40 шт.

Голка звичайна 20 шт.

Наперсток 20 шт.

Ножиці побутові 20 шт.

Лінійка дерев'яна 300 мм 20 шт.

Лекало 20 шт.

Пензлик 20 шт.

Таблиці, плакати

Види плетіння 1 к-т

Вишивка бісером 1 к-т

Плетіння бісером 1 к-т

Правила техніки безпеки 1 к-т

Картки для індивідуальної роботи

Схеми плетіння виробів із бісеру 20 наборів

30

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво. — Львів.: Світ,

1992.

2. Божко Л. Бисер. — М.: Мартин, 2001.

3. Божко Л. Вироби з бісеру. — М.: Мартин, 2005.

4. Гашицкая Г. П., Левина О. В. Вишивка бісером. — Ростов-на-Дону:

Проф. — Перес, 2001.

5. Затор Л. Вишивка бісером / Науково-педагогічний журнал. — № 1 (6).

— 1998.

6. Краток О. А., Каркадім К. Г. Коломийський музей народного мистецтва

Гуцульщини. — К.: Мистецтво, 1991.

7. Литвинець Є. М. Чарівні візерунки. — К.: 1985.

8. Ляукіна М. Енциклопедія бісеру. — М.: МАСТпрес, 2004.

9. Магіна А. Вироби з бісеру. — М.: Експо-Прес, 2002.

10. Сколотнева Е. І. Бісероплетіння. — СПб.: Золотой век, 2000.

11. Успенська М. Бісер: крок за кроком. — Харків: Книжковий клуб, 2005.

12. Шуль Я. М. Орієнтовані програми для гуртків позашкільних навчальних

закладів, загальноосвітніх шкіл. — Тернопіль: Астон, 2003.

31

ПРОГРАМА ГУРТКА БІСЕРОПЛЕТІННЯ

П о ч а т к о в и й , о с н о в н и й і в и щ и й р і__Схожі:

Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне iconПояснювальна записка Загальна характеристика предмета
України, усвідомлювати складність зв’язку сьогодення з минулим, сприймати культурне розмаїття суспільств, підготуватися до життя...
Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне iconПояснювальна записка мета роботи гуртка
Саме в сім’ї дитина засвоює перші уроки моралі, перший досвід спілкування, поведінки, формуються трудові навички
Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне iconПрограма гуртка «Юний столяр»
Навчальна програма гуртка «Історико-технічний стендовий моделізм»
Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне iconПояснювальна записка Районна програма «Обдаровані діти»
Заставнівського району, орієнтовану на комплекс психолого-педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів. Дана Програма...
Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень Пояснювальна записка
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст і державні вимоги до рівня загальноосвітньої...
Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне iconПрограма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Пропозиції та зауваження до проекту програми надсилайте в електронній формі на адреси
Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Пропозиції за результатами громадського обговорення просимо надсилати в рмк до 25 квітня
Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини і хімічні явища
Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...
Програма гуртка бісероплетіння початковийтаосновнийрівн І пояснювальна записка національно-культурне iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи