Аналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р icon

Аналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р
Скачати 104.83 Kb.
НазваАналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р
Дата конвертації25.03.2013
Розмір104.83 Kb.
ТипПлан проведення

Зміст 1. Вступ.

Аналіз методичної роботи за 2010-2011н.р. Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н.р.

 1. Організаційно-методичні заходи

 2. Організація експериментальної та інноваційної діяльності.

 3. Підвищення науково-теоретичного рівня та методичної кваліфікації педагогічних кадрів.

 4. Удосконалення навчально-виховного процесу. Підвищення результативності методичної роботи та педагогічної майстерності вчителів.

 5. Вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду. Поширення результатів інноваційної та експериментальної діяльності.

 6. Співпраця з ДОІППО

 7. Додатки

  • Наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011-2012н.р.

  • Структура методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011-2012н.р.

  • План проведення семінарів – практикумів

  • Тематика засідань методичної ради

  • Тематика нарад заступників директорів з НВРАналіз методичної роботи за 2010-2011н.р.. Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н.р


Керуючись Законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Національною доктриною розвитку освіти, районною програмою «Розвитку сільської школи» ( на період до 2013р.), нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, методичними рекомендаціями ДОІППО щодо діяльності закладів освіти у 2010-2011н.р. робота відділу та закладів освіти спрямовувалась на реалізацію провідної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

Основними пріоритетами діяльності закладів освіти по роботі над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» на І етапі були:

 • конкретизація проблеми на рівні району та окремих педагогічних

колективів;

 • організація та планування роботи творчих груп з проблем креативної освіти;

 • створення «Банку літератури та діагностичних матеріалів» з проблеми;

 • діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою;

 • організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми креативної освіти;

   • модернізація змісту, форм і методів науково-методичної роботи;

   • підвищення рівня інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу;

   • утвердження науково обґрунтованих управлінських систем, спрямованих на розвиток інноваційного потенціалу учасників педагогічного процесу, масове запровадження новітніх освітніх технологій;

   • реалізація завдань профільного навчання у старшій школі;

   • узагальнення передового педагогічного досвіду;

   • аналіз даних моніторингу якості навчання та життєвої компетентності школярів, розробка рекомендацій для методичних об’єднань учителів з різним стажем практичної діяльності щодо запровадження компетентнісного підходу в навчанні учнів;

   • аналіз та узагальнення даних системного відстеження психолого-педагогічного стану учнів та динаміки їхнього розвитку;

   • розробка нових моделей роботи з обдарованими дітьми.

Діяльність освітніх установ була реалізована через роботу 23 методичних об’єднань, 28 творчих груп, 9 ШППД, 6 опорних шкіл за напрямками діяльності, 5 опорних шкіл як центрів освітніх округів.

По роботі над обласною науково – методичною проблемою „Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості” працювали опорні школи за напрямками діяльності:

 • Іларіонівська СЗШ ( дир. Гончар Н.О.) „Особистісно зорієнтована допомога обдарованим та здібним учням у реалізації їх освітніх та творчих потреб ”;

 • Майська СЗШ (дир. Пятецька Н.А.) «Формування інноваційної особистості школяра в контексті профільної освіти»;

 • Первомайський НВК (дир. Горяйнова Л.В.) «Модернізація змісту, форм і методів методичної роботи»;

 • Миролюбівська СЗШ (дир. Рижук Л.М.) «ІКТ у викладанні основ наук»;

 • Славгородська СЗШ (дир. Кендиш О.В.) «Виховання гармонійно розвиненої особистості засобами художньої культури»;

 • Раївська СЗШ-інтернат (дир. Рудницький В.М.) «Культура здоров’я як складова здорового способу життя»;

На базі закладів відбувалися консультації з питань діяльності, науково-практичні конференції та семінари, педагогічні колективи презентували свою діяльність на сторінках педагогічних видань, виставках-презентаціях обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів.

Діяли 5 опорних шкіл як центрів освітніх округів (Іларіонівська СЗШ, Роздорська СЗШ, Майська СЗШ, Славгородська СЗШ, Варварівська СЗШ). На базі опорних шкіл проведено:

  1. ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (Іларіонівська СЗШ, Славгородська СЗШ, Роздорська СЗШ).

  2. Конкурс фахової майстерності «Учитель року» (Іларіонівська СЗШ, Славгородська СЗШ, Роздорська СЗШ.

  3. Методичні заходи (серпневі, січневі засідання РМО, науково-практичні семінари) (Іларіонівська СЗШ, Славгородська СЗШ, Роздорська СЗШ).

  4. Дитячі творчі конкурси (Іларіонівська СЗШ, Славгородська СЗШ).

  5. Виховні заходи (Іларіонівська СЗШ, Роздорська СЗШ).

Максимально були задіяні у проведенні запланованих заходів: Іларіонівська СЗШ, Славгородська СЗШ, Роздорська СЗШ як центри освітніх округів.

Робота над вищезазначеною проблемою активізувала діяльність кожного керівника ЗНЗ та ДНЗ, вчителя та вихователя, сприяла підвищенню рівня їхньої професійної майстерності.

Проведена робота з оволодіння інноваційними технологіями навчання та впровадження їх у навчальний процес, 333 педагога підготовлено для впровадження ІКТ- технологій у НВП, 13% педагогів засвоїли програму «Intel. Навчання для майбутнього», 54% закладів використовують ІКТ – технології в управлінській діяльності.

Методична робота була спрямована на практичне застосування методів і прийомів активізації навчальної діяльності учнів, формування у них наукового світогляду, упровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду. Переважна більшість засідань РМО мала практичний характер.

Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на пошуки ефективних методів роботи, на розвиток творчої активності, удосконалення педагогічної майстерності. На базі закладів освіти району проведено 51 семінар для різних категорій педагогічних працівників. Переважна більшість проведена в активних формах: семінари, конференції, конкурси, «круглі столи», тренінги, ділові та рольові ігри.

Належна увага приділялася роботі з керівними кадрами: директорами, заступниками директорів з НВР та ВР. Проведено 8 семінарів. Основні питання, розглянуті на семінарах:

 1. Ефективність функціонування освітніх систем, модернізація системи освіти.

 2. Моніторинг якості освіти.

 3. Презентація експериментальної діяльності.

 4. Проблеми громадянського виховання та державно-громадське управління освітою та ін.

Діяло 5 СПК на базі шкіл району. Проведено семінар для директорів шкіл за темою: «Шляхи реалізації інноваційного потенціалу учасників НВП в умовах СПК» (Зайцівська СЗШ).

Семінари сприяли підвищенню рівня науково-методичної та практичної підготовки педкадрів.

6 навчальних закладів району є експериментальними закладами обласного рівня, які постійно презентують свою діяльність на різних рівнях: обласному, Всеукраїнському, Міжнародному.

Так, учасниками Всеукраїнської виставки «Інноватика в освіті України» стали 3 навчальні заклади (Шахтарська СЗШ, Майська СЗШ, Раївська СЗШ-інтернат), Міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні-2011»- 1 заклад (Раївська СЗШ-інтернат), «Сучасні навчальні заклади України-2011» - 2 заклади (Майська СЗШ, Раївська СЗШ-інтернат) та відділ освіти.

Викликає занепокоєння діяльність Великомихайлівської НСЗШ як експериментального закладу. Відсутній науковий підхід при складанні річних планів діяльності закладу, не в повній мірі взято до уваги напрям експериментального дослідження, низька результативність методичної роботи та участь у заходах різного рівня.

Участь у Міжнародних проектах брали 5 навчальних закладів, всі 28 закладів району є учасниками 2 обласних проектів:

 1. «Модернізація системи освіти сільських адміністративних районів Дніпропетровської області» (2003-2013р.р.)

 2. «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (2010-2015р.р.)

Педагогічні працівники району брали участь у апробації підручників з іноземної мови (4заклади), української літератури (5 закладів), географії(5 закладів). У фахових періодичних виданнях надруковано 25 робіт педагогів району, у каталог обласної виставки увійшло 230 робіт.

Педагогічний загал району приділяє певну увагу роботі з творчо обдарованими дітьми. Проведено районний та організовано участь школярів у обласному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Переможцями ІІІ етапу стали 2 учні (Кіблик В.. біологія Ім., Зубов Р., географія, ІІІ м.). Учасником ІV етапу став Кіблик В., (Варварівська СЗШ).

Проте, загальний рейтинг району низький, у 10-ку кращих увійшли тільки команди з французької мови, 13, 14, 15, 16м посіли відповідно астрономія, трудове навчання, російська мова і світова література, педагогіка, психологія, біологія, економіка. Прикро, що низькі показники участі з української мови та літератури (24м.), математики (29м.), фізики (32м.), хімії (30м.), історії (33м.). Тому слід посилити відповідальність кожного учасника НВП за результати своєї роботи, звернути увагу на практичну спрямованість уроків, впровадження інноваційних технологій у практику роботи.

Для активізації роботи з даного питання у закладах освіти організована діяльність НТУ, проведено конференцію-захист наукових робіт учнів.

У закладах освіти району на 100% реалізується програма профільного навчання, варіативна складова.

У 2010-2011н.р. атестацією було атестовано 99 педагогів, з них присвоєно вищу кваліфікаційну категорію 10 чол., звання «Старший вчитель» - 7чол., «Вчитель-методист» - 5чол.

Традиційним у районі стало проведення конкурсу фахової майстерності «Учитель року». У 2010-2011н.р. в конкурсі взяли участь 30 педагогів, в обласному заочному – 5 чол., і тільки 1 – взяв участь в очному турі (Головіна Н.Г., світова література, Майська СЗШ).

Низький рівень участі в обласному очному турі вчителів свідчить про недостатню увагу з боку адміністрацій шкіл, РМО до підготовки та участі в даному заході, низький рівень творчої активності з боку вчителів.

Забезпеченість підручниками учнів району становить 100%.

Питання організації методичної роботи закладів освіти району у
2010-2011 н. р. розглядалися на нарадах заступників директорів з НВР, керівників районних МО. Результати узагальнено довідками та наказами по райво:

 • №235 від 20.08.10р. «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2010-2011н.р.»;

 • №244 від 31.08.10р. «Про захист моделей методичної роботи закладів освіти»;

 • №275 від 24.09.10р. «Про підсумки захисту моделі методичної роботи закладів освіти «(довідка);

 • №15 від 10.01.11р. «Моніторинг результативності методичної роботи за І півріччя 2010-2011н.р.»;

 • №234 від 15.06.2011р. «Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011н.р.» .

За 2010-2011н.р. підготовлено 257 організаційних наказів про діяльність відділу освіти та закладів, 65- аналітичних ( за напрямками), розроблено 9 положень, 59-рекомендацій.

Підсумки методичної роботи узагальнено (матеріали додаються).

Проте, детальний аналіз науково – методичної роботи з педагогічними кадрами свідчить про певні проблеми і недопрацювання, а саме:

1.Не всі методичні підрозділи працювали однаково ефективно та результативно, проведено по 1 семінару замість 2 за рік РМО: Захисту Вітчизни, трудового навчання, основ здоров’я, тоді як дошкільна освіта - 7 замість 6, географія - 3 замість 2;


2.Низька виконавча дисципліна (4% закладів мають середній рівень виконавчої дисципліни;


3.Рівень подачі звітностей не відповідає вимогам (Великомихайлівська НСЗШ, Писарівська НСЗШ);


4.Поширення власного педагогічного досвіду установами освіти має епізодичний характер (Василівська НСЗШ, Великомихайлівська НСЗШ, Іларіонівська НСЗШ, Михайлівська СЗШ, Тургенівська НСЗШ, Циганівська СЗШ та інші);


5.Потребують оновлення форми науково–методичної роботи, які здійснюються в окремих закладах освіти району (Дібрівська СЗШ, Тургенівська НСЗШ та інші);


6.Має місце постійна низька результативність роботи окремих навчальних закладів ( додаток), катастрофічно низький рейтинг результативності методичної роботи середніх загальноосвітніх закладів (Дібрівської СЗШ, Михайлівської СЗШ), низький рівень ( Варварівської СЗШ, СЗШ Дослідного поля, Михайлівської СЗШ)


7.Низькі показники участі педагогів району у обласному конкурсі «Учитель року» (очний тур);


8.Відсутність у 22% неповних середніх школах заступників директорів з НВР через малу чисельність школярів, що негативно впливає на рівень результативності МР, терміни підготовки і подачі звітностей.

Найбільш результативною треба визнати методичну роботу - Майської СЗШ (дир. Пятецька Н.А.), Славгородської СЗШ (дир. Кендиш О.В.), Раївської СЗШ-інтернату (дир. Рудницький В.М.), Вільнянської НСЗШ (дир. Полторацька В.М.), Василівської НСЗШ (дир. Голуб С.О.).

Необхідно звернути увагу на більш сучасні підходи до організації та проведення науково–методичної роботи, активізувати творчу активність, урізноманітнювати форми методичної роботи закладів: Варварівської СЗШ (дир. Прокопенко В.А.), Михайлівської СЗШ (дир. Врагобєсов А.В.), СЗШ Дослідного поля (дир. Калашников І.В.), Миролюбівської СЗШ (дир. Рижук Л.М.).

Слід відмітити позитивну динаміку у результативності методичної роботи у закладах: Зайцівська СЗШ, Дерезуватська СЗШ, Василівська НСЗШ та інші.

У 2011-2012 навчальному році методичну роботу відділу та закладів освіти організувати відповідно до завдань ІІ етапу науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

Основними пріоритетами вважати:

 • впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес з використанням Інтернет-простору;

 • розширення зв’язків з усіма зацікавленими структурами, закладами, організаціями з метою координації спільних зусиль для виховання здорової, всебічно розвиненої особистості з чіткою системою життєвих цінностей;

 • сприяння інтеграції в єдиний освітній простір всіх ланок освіти (дошкільної, середньої, позашкільної);

 • забезпечення організаційно-методичного супроводу впровадження інноваційних форм управління системою освіти;

 • розробку стратегії інформаційної освіти школярів і розвитку ІКТ- компетентностей вчителів в рамках програми створення єдиного інформаційно-освітнього простору району;

 • використання можливостей Інтернет-простору;

 • удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її ефективності та результативності, використання активних методів роботи, стимулювання наукових досліджень педагогів, обмін досвідом;

 • створення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності педагогів, їх самоосвітньої діяльності;

 • сприяння підключенню до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет за сучасними швидкісними каналами зв’язку, надання доступу до вітчизняних та світових інформаційних ресурсів всім учасникам навчально-виховного процесу;

 • створення можливостей для відкритого спілкування через Інтернет всіх учасників начально-виховного процесу;

 • наукове обґрунтування моделі креативного освітнього закладу;

 • розробку відповідних проектів на рівні конкретних освітніх установ;

 • координацію діяльності методичних служб різних рівнів в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.Схожі:

Аналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р iconПлан роботи рмо вчителів математики 2011-2012н р
Підсумки роботи рмо в 2010-2011н р та затвердження плану роботи на 2011-2012н р
Аналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р iconПлан роботи методичної комісії класних керівників на 2011-2012н р. Вересень № п/п Зміст Відповідальні Аналіз роботи методичної комісії за минулий навчальний рік
Визначення основних напрямків методичної роботи класних керівників на 2011-2012 навчальний рік
Аналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р iconАналіз роботи кафедри «Джерело» 2010-2011н р
Головною метою методичної роботи нашої кафедри є не лише надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності,...
Аналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р iconІнформація про підсумки роботи, основні досягнення 2010 року у сфері містобудування та архітектурної діяльності на Вінниччині та пріоритетні напрямки і завдання на 2011 рік
Схеми планування території Вінницької області, для формування базової кадастрової інформації з вихідних даних для проектування розвитку...
Аналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р iconМ перелік методичних заходів проведених рцппср в 1 семестрі 2010-2011н р
Орієнтири та завдання діяльності працівників психологічної служби системи освіти району в 2010-2011н р
Аналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р iconПлан проведення міської серпневої методичної наради з керівниками рмо вчителів німецької мови Місце проведення: кзсш №4 Дата проведення: 27. 08. 2013 рік
Про пріоритетні напрямки діяльності районних І шкільних мо відповідно до нормативно-правових документів у 2013-2014 н р та у межах...
Аналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р iconНаказ №14 Про організацію науково-методичної роботи смц у 2013-2014 навчальному році
На виконання Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) Сєвєродонецьким методичним центром визначено пріоритетні...
Аналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р iconЗвіт голови районного методоб’єднання вчителів 4-х класів за проведену роботу у 2010 – 2011н р
Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації....
Аналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р iconРозділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році
Основні напрямки діагностико корекційної роботи районної психолого-медико-педагогічної консультації
Аналіз методичної роботи за 2010-2011н р Пріоритетні напрямки діяльності на 2011-2012н р icon1 основні завдання та пріоритетні напрямки роботи класного керівника вимоги до

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи