План-конспект уроку з теми \" Виштовхувальна сила. Закон Архімеда\" icon

План-конспект уроку з теми " Виштовхувальна сила. Закон Архімеда"
Скачати 100.36 Kb.
НазваПлан-конспект уроку з теми " Виштовхувальна сила. Закон Архімеда"
Дата конвертації19.09.2013
Розмір100.36 Kb.
ТипПлан-конспект


Рівненський міський виконавчий комітет

управління освіти


План-конспект уроку з теми

Виштовхувальна сила. Закон Архімеда”


Рівне 2012

Рівненська загальноосвітня школа №28


Матеріал підготувала

Вчитель фізики К.В. Тивончук


На сучасному етапі освіти кардинально змінюється мета навчання. Якщо раніше навчання ставило за мету здобути певну суму знань, умінь і навичок, то зараз це не стає самоціллю. Адже щороку обсяг інформації майже в кожній галузі науки нестримно зростає. Тобто людина не в змозі мати повний обсяг знань з того чи іншого предмета. Тому на перше місце виступає не здобуття великої кількості інформації, а розвиток особистості. У зв’язку із цим, діяльність вчителя повинна бути надзвичайно багатогранна. Щодня і щоуроку йому необхідно розв’язувати цілий комплекс завдань з навчання, виховання й розвитку учнів.

Запропонована методика проведення уроку з фізики сприяє розвитку індивідуальності кожного учня. Дана розробка спрямована на формування інтелекту та характеру дитини, оскільки метою роботи є пробудити інтерес до навчання. Відомо, що саме правильно поставлене питання завжди викликає бажання знайти на нього відповідь, визначає високий рівень активності мислення в ході пошуку відповіді.

Організація уроку такого типу виправдана, адже окрім отриманої теоретичної інформації у міру переходу від уроку до уроку, учні готуються до життя, практичної діяльності.


Схвалено методичною радою ЗОШ №28

(протокол №3 від 05.01.2012 р.)

Скажи і я забуду; покажи і я запам’ятаю;

дай діяти і я навчуся.

Китайська мудрість

Мета уроку:

 • сформувати поняття про виштовхувальну (архімедову) силу; на підставі закону Паскаля навчитися пояснювати дію рідини або газу на занурене тіло;

 • з метою розвитку наукового світогляду учнів формувати інтерес до фізичного експерименту у фізиці; розкрити причинно-наслідкові зв’язки в досліджуваному матеріалі: рухливість частинок рідини – пе- редача тиску рідиною – тиск усередині рідини на певному рівні – сила тиску на верхню й нижню грані бруска – архімедова сила;

 • у виховних цілях ознайомити учнів із практичним використанням умов плавання тіл у житті людини, природі й для підвищення інтересу до досліджуваного матеріалу розкрити роль Архімеда у фізиці.

^ Тип уроку:

урок засвоєння нових знань.


Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Зміст сьогоднішнього уроку допоможе зрозуміти нам, чому одні тіла плавають на поверхні рідини, а інші тонуть. (^ Створюється проблемна ситуація шляхом демонстраційного експерименту.)

Експеримент

У посудину з водою занурюємо дерев’яний брусок, тенісну та парафінову кульки – вони спливають.

^ Проблемне питання:

 • Чому ці предмети спливають на поверхню води?

Учень. На дерев’яний брусок, тенісну та парафінову кульки подіяла сила.

Учитель. Вірно: подіяла сила, що виштовхнула ці фізичні тіла із води. Надалі називатимемо її виштовхувальною силою. Опустимо сюди ж залізний циліндр – він тоне.

^ Проблемне питання:

 • Чи діє сила в цьому випадку?

Учень. Тіло потонуло, одже виштовхувальна сила на нього не діє. (Учитель не спростовує відповідь.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Учитель. За допомогою експерименту перевіряємо правильність встановленого попередньо висновку до поставленого питання. Поміркуйте, як використовуючи приладів, що перебувають на столі вчителя, перевірити, чи діє виштовхувальна сила на металевий циліндр.

Учень. Щоб перевірити, чи діє виштовхувальна сила на циліндр, треба підвісити тіло до пружини динамометра, відзначити його показання, а потім опустити тіло у воду й порівняти показання динамометра.

Учитель. Правильно.

Експеримент

Учитель. До пружини динамометра підвішуємо вантаж та знімаємо показання шкали приладу. Обережно занурюємо вантаж у воду (дослід повторюємо двічі). Що ви помітили?

Учень. При занурені тіла у воду пружина розтягується менше, ніж у повітрі. Показання динамометра зменшуються.

Учитель. Який висновок можна із цього зробити?

Учень. На будь-які тіла, занурені у воду, діє виштовхувальна сила.

Учитель. Як спрямована ця сила?

Учень. Виштовхувальна сила спрямована угору.

У
читель. Правильно. На всі тіла, занурені в рідину, діє виштовхувальна сила – і на ті, що плавають, і на ті, які тонуть. З’ясуємо причину виникнення виштовхувальної сили. (У посудину з водою опускаємо дерев’яний брусок(рис.1).) Що можна сказати про дію рідини на брусок?

Рис.1

Учень. Рідина чинить на нього тиск.

Учитель. Що можна сказати про тиск усередині рідини на одній і тій же глибині?

Учень. На певному рівні тиск усередині рідини і тиск у всіх напрямках однаковий.

Учитель. Правильно. Тому сили, з якими вода діє на бічні поверхні бруска, будуть рівні. Вони спрямовані назустріч одна одній і стискають брусок. Зараз порівняте тиски на нижній і верхній гранях бруска.

Учень. На рівні нижньої грані бруска вода чинить більший тиск, ніж на рівні верхньої.

Учитель. Чому?

Учень. Тиск на рівні нижньої поверхні більший, тому що він перебуває на більшій глибині. (До дошки виходить учень і записує формулу, за якою

в
иконується розрахунок тиску рідини на рівні верхньої й нижньої поверхні бруска (рис.2).)


Рис. 2


Учитель. Порівняйте сили F1 й F2, з якими вода діє на верхню й нижню грані. Як спрямовані ці сили?

У
чень. Сила F2 більше сили F1. Сила F1 спрямована вниз, а сила F2 – угору (рис.3).

Рис.3

Учитель. Чому сила F2 спрямована угору?

Учень. Відповідно до закону Паскаля, верхні шари води чинять тиск на нижні шари, вода передає цей тиск у кожну точку рідини без змін. На нижню грань також передається тиск. Вода діє на цю грань знизу угору із силою F2.

Учитель. Як спрямована рівнодійна цих сил?

У
чень. Рівнодійна цих сил спрямована угору, тому що сила F2 більше сили F1. Щоб визначити рівнодійну силу, треба від більшої сили відняти меншу (рис.4). F= F2 - F1

Рис.4

Учитель. Ми з’ясували, чому на тіло діє виштовхувальна сила. Уперше

виштовхувальну силу обчислив давньогрецький учений Архімед (рис. 5), що

жив в ІІІ ст. до н.е. Тому її називають архімедовою.

Рис. 5

ІV. Розминка (Учні ставлять сценку “Легенда про Архімеда”.)

Ведуча. Зараз ми перенесемося в Грецію кінця ІІІ століття до н.е. Там у цей час у Сіракузах на острові Сицилія жив і працював один з видатніших учених давнини – Архімед. (Беруть участь цар Гієрон, головний жрець, Архімед, майстер, три стражники, банщик; декорації: трон і учнівський стіл, покладений набік, кришкою до класу; в першій сцені він служить стільцем, у другій – ванною.)

Сцена 1

(Під музику заходять жрець, стражник, Архімед. Жрець і Архімед стають зліва і справа від трону. Всі, стоячи, вітають царя, який іде останнім під звуки музики).

Гієрон. Сьогодні у нас визначний день. Римляни зняли осаду міста і відпливли від берегів Сицилії. Подякуємо богам за нашу перемогу! Перемога дісталась нам нелегко, і вона не випадкова. Наші військові машини були кращими ніж у римлян. Їх винайшов наш математик, механік, астроном та інженер Архімед. Серед них є машини, які кидають каміння і свинець на великі й малі відстані; одні його катапульти обстрілюють морські судна, інші ведуть обстріл піхоти. Машини викликали у римлян такий страх, що вони не наважились піти в другий наступ. Наші воїни були мужніми, але вони б не змогли перемогти без знань і мудрості Архімеда! (Цар вітає всіх з перемогою.) Запросити сюди майстра! (Заходить майстер з короною.) Головний жрець храму Зевса! (Жрець виходить вперед.) На честь перемоги над Римом дарую храму золоту корону. Помістити її на головний вівтар.

Жрець (бере корону). Великий царю! Дякую! Ти дав майстру на корону 2 міри золота. Можу я перевірити, чи все золото він витратив?

Гієрон. Перевір.

Жрець (дістає пружинні ваги – динамометр і зважує корону). Так, тут рівно 2 міри. Але як дізнатися, чи тільки із золота зроблена корона? Може, майстер додав у неї срібло, а частину золота взяв собі? Це може викликати гнів Зевса.

Гієрон (звертається до вченого). О, мудрий Архімеде! Ця задача для тебе. Дізнайся, не ламаючи корони, чи містить вона домішки срібла, чи ні. (Всі виходять окрім Архімеда та одного стражника, який повертає трон на 1800. Архімед замислився.)

Сцена 2

(Трон повернутий спинкою до класу, на спинці висить малюнок приладів. Це ванна кімната Архімеда. Ванну зображує учнівський стіл, перевернутий набік).

Архімед (тримає корону). Яка гарна корона! І якої складної форми! Шкода ламати її. А мені потрібно дізнатися об’єм корони. Навіщо? Це зрозуміло. Золото дуже важкий метал, а срібло легше. Якщо корона зроблена не з чистого золота, а з його сплаву, то хоча вага залишається сталою, об’єм буде більшим. Як же знайти об’єм?

Банщик. Архімед! Ванна готова!

Архімед. Зараз, зараз.

Банщик. Ну ось, так завжди! Спочатку підготуй ванну, а потім зараз, зараз. Вода охолоне!

Архімед. Іду…(Банщик знімає з Архімеда хітон, Архімед сідає в ванну.) Дивись я занурився в воду і рівень води піднявся. Я наче став легше. Дай сюди корону і пружинні ваги. Зважу корону в повітрі (дивиться на показання приладу). А тепер занурю її у воду. І вона стала легшою!!! На корону діє виштовхувальна сила, яка дорівнює різниці ваги. Але ця ж сила дорівнює вазі виштовхнутої води! Так…Густина води відома. Зараз підрахую об’єм корони. Готово. Тепер потрібен об’єм 2 мір золота…Так, так, об’єм корони більше, ніж об’єм золота. Значить… Значить, тут є суміш срібла. Еврика!!! (Вискакує з ванни і біжить, потім зупиняється, б’є себе по чолу.) Ні! Голим я не піду, хоча б для того, щоб про це не розповідали в школах протягом двох тисяч років! (Повертається, одягає хітон і йде.)

Банщик. Еврика, еврика! Тепер два тисячоліття всі будуть говорити, що Архімед закон відкрив…А я думаю, в цій справі банщик – головна людина. Не було б мене, не було б і ванни, і закону.

Сцена 3

(Тронна зала. Забігає Архімед.)

Архімед. Великий царю! Я розв’язав твою задачу. Боги просвітили мене, і я дізнався, що в короні є суміш срібла. Майстер – злодій!!!

Жрець. Нехай гнів Зевса впаде на його голову!

Гідрон. Охорона! Заарештуйте злодія! (Охорона забирає майстра.)

Архімед. Шляхом роздумів я дійшов висновку: тіла, які знаходяться в рідині, втрачають у своїй вазі стільки, скільки важить рідина, яка взята в об’ємі тіл. Цей висновок настільки важливий, що я називаю його законом. Ним будуть користуватися люди впродовж століть. (Кінець сценки.)

V. Закріплення вивченого матеріалу

^ Вправа “Оригінальне прислів’я”

Складання прислів’я з “розсипаних” слів: до, знань, пристосуй, діла, набув. (Набув знань – пристосуй до діла.)

Учитель. Р
озв’яжіть задачу із використанням схематичного рисунку (рис.6) (усно).

Рис.6

Поміркуйте:

 1. Чи порушиться рівновага (рис.7)? Відповідь обґрунтувати.

Р
ис.7

2
. Яка пружина стиснеться більше і чому (рис.8), якщо m – однакові,

V – різні

Рис. 8

3. До короткого відрізку стеаринової свічки прикріплюємо знизу невеликий вантаж так, щоб свічка плавала у воді (рис.9). Запалюємо свічку, що плаває. Як швидко згасне свічка?

Р
ис.9

4
. Рибалка для зберігання живої риби зробив у своєму човні ящик з отвором у дні (рис.10). Чи не заллє такий човен і чи не потоне він, якщо спустити

Рис.10

його на воду? (Обгрунтована відповідь перевіряється за допомогою моделі такого човна.)

5. Як пояснити побачене явище (див. відеоролик)? (Диск додається.)

^ VI. Домашнє завдання

VIІ. Висновки уроку

Структура уроку даного типу включає всі елементи циклічної схеми вивчення матеріалу: від дослідних фактів до теоретичного висновку й далі до експериментальної перевірки теоретичних висновків. Перед учнями постає проблема, яка в ході уроку розв’язується дослідним шляхом, підтверджується теорією і закріплюється обговоренням результатів.


Література

 1. Божинова Ф.Я., Кірюхін М.М., Кірюхіна О.О. Фізика. 8 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів.-Х.:Ранок, 2009.

 2. Камін О.Л., Камін О.О. Методика підготовки школярів до турніру юних фізиків.-Луганськ:Знання, 2005.

 3. Перельман Я.И. Занимательная фізика.-М.: Наука, 1988.

 4. Іваненко О.Ф., Махлай В.П., Богатирьов О.І. Експериментальні та якісні задачі з фізики: Посібник для вчителя.-К.:Радянська школа, 1987.

 5. Старощук В. Цікаві демонстрації з фізики. Частина І.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2002.

 6. Коханов К.А. Фізичні загадки: експерименти та спостереження.-Х.:Основа”, 2009.

Схожі:

План-конспект уроку з теми \" Виштовхувальна сила. Закон Архімеда\" iconУрок фізики у 8 класі Тема: Виштовхувальна сила. Закон Архімеда
Архімеда від об’єму тіла, густини рідини. Показати роль фізичного експерименту, розвивати логічне мислення, навики працювати з фізичними...
План-конспект уроку з теми \" Виштовхувальна сила. Закон Архімеда\" iconУрок 17/30 Виштовхувальна сила. Закон Архімеда Мета уроку: з’ясувати причини виникнення виштовхувальної сили у рідинах і газах і пояснити природу її походження
Мета уроку: з’ясувати причини виникнення виштовхувальної сили у рідинах і газах і пояснити природу її походження
План-конспект уроку з теми \" Виштовхувальна сила. Закон Архімеда\" iconБойко Марія Олександрівна, вчитель фізики Лохвицької гімназії №1 Тема уроку. Щасливого плавання! Мета уроку: повторити, систематизувати і узагальнити основні поняття теми «Архімедова сила. Плавання тіл»
Унаочнення: портрет Архімеда, вислови відомих вчених, правила роботи на уроці, кольорові ілюстрації прояву архімедової сили в природі...
План-конспект уроку з теми \" Виштовхувальна сила. Закон Архімеда\" iconКонспект інноваційного уроку з фізичної культури з теми: "Олімпійські ігри Стародавньої Греції" для 8 класу Тема: Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Мета уроку
План-конспект інноваційного уроку з фізичної культури з теми: "Олімпійські ігри Стародавньої Греції" для 8 класу
План-конспект уроку з теми \" Виштовхувальна сила. Закон Архімеда\" iconКонспект уроку Розв’язування задач (урок однієї задачі)
Такі уроки однієї задачі для закріплення знань слід проводити після того як вивчено одну або кілька тем. Конспект такого уроку пропонується,...
План-конспект уроку з теми \" Виштовхувальна сила. Закон Архімеда\" iconПлан-конспект уроку фізичної культури з елементами футболу для учнів 8 класу Мета уроку : Навчити основних елементів техніки гри у футбол

План-конспект уроку з теми \" Виштовхувальна сила. Закон Архімеда\" iconКонспект уроку з історії України 7 класу
...
План-конспект уроку з теми \" Виштовхувальна сила. Закон Архімеда\" iconПлан-конспект уроку в 5-му класі Тема уроку: Відсоткові розрахунки
«Відсотки» в шкільному курсі; розвивати інтерес до математики, прагнення до самовдосконалення; виховувати почуття колективізму та...
План-конспект уроку з теми \" Виштовхувальна сила. Закон Архімеда\" iconПлан-конспект уроку для випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів
Мета уроку: ознайомити учнів з історією виникнення, розвитку та сучасного стану тестових технологій, їхнього застосування під час...
План-конспект уроку з теми \" Виштовхувальна сила. Закон Архімеда\" iconПлан-конспект уроку з англійської мови «Національні парки Великобританії та світу»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи