Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім\

Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
НазваРобота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
Дата конвертації19.09.2013
Розмір48.1 Kb.
ТипДокументи

Методичний супровід

проведення державної підсумкової атестації

з української мови та літератури в ЗНЗ області

у 2012/2013 н.р.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 р. №1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році» державна підсумкова атестація з української мови (диктант) у 9 класі проводиться 31 травня 2013 р. за «Збірником диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас» (укл. Мацько Л.І., Христенюк В.Ф., Сидоренко О.М., Мацько О.М. - К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Розпочинається атестація о 9.00 год. Текст диктанту оголошується в день проведення атестації по телебаченню (канал УТ - 1) та радіо.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу розпочинається від початку читання вчителем тексту. Для написання диктанту вчитель забезпечує учнів папером із штампом школи.

На першій сторінці (на штатні школи) учні проставляють число цифрами (31.05.2013 р.) і, відступивши від штампа три стрічки, підписують:

^ Робота

на державну підсумкову атестацію

з української мови за курс основної школи

учня (учениці) 9-А класу (прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)

На другій сторінці виконується робота.

Обсяг тексту диктанту відповідає вимогам чинної програми з урахуванням того, що державна підсумкова атестація триває довше, ніж звичайна контрольна робота у формі диктанту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) під час проведення державної підсумкової атестації не допускається. Диктант оцінюється однією оцінкою (користуватися критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та нормативами оцінювання диктанту, вміщеними у тому ж збірнику диктантів та у Програмі Міністерства освіти і науки України "Українська мова. 5-12 кл." (Київ: ВТФ «Перун», 2005). Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою. Помилки підкреслюються і виносяться на поля: орфографічні (І) та пунктуаційні (V).

Роботу підписують голова комісії та члени комісії (вчитель та асистент).

Державна підсумкова атестація з української літератури в основній школі (за вибором навчального закладу) проводиться в усній формі за білетами або в письмовій формі за «Збірником завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 9 клас» (авт,. Ковалено Л.Т., Михайлова Н.В. - К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Розпочинається атестація для першої групи о 9-й годині, для другої групи - о 14-й годині. Інші терміни початку проведення ДПА повинні погоджуватись з відповідними органами управління освіти.

Під час проведення ДПА з української літератури використання учнями допоміжних джерел (підручників, хрестоматій, антологій тощо) не допускається.

Тривалість виконання завдань у письмовій формі - 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

У збірнику представлено 20 варіантів завдань у тестовій формі, однакових за структурою та складністю.. Кожен тест складається з 25 завдань різної форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдання відкритої форми з короткою відповіддю (передбачають вписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення) та завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю( учні мають дати вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, пояснити позицію автора, указати, чи погоджуються вони з такою позицією, й аргументувати свою думку, обсяг відповіді – від 100 до 200 слів).

Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів атестаційних робіт для кожного класу. Якщо кількість учнів менша 10, то кожен з них отримує окремий варіант.

Державна підсумкова атестація з української мови в 11 класі проводиться 27 травня 2013 року у формі переказу за текстом, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за посібником «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Текст переказу оголошується по телебаченню (канал Ут-1) та радіо в день проведення атестації.

На виконання завдання з української мови відводиться 90 хвилин, протягом яких учні докладно відтворюють первинний текст запропонованого тексту з урахуванням його смислової і структурної цілісності (без додаткового творчого завдання). Під час докладного переказування відтворюється орієнтовно 65% обсягу первинного тексту.

Відлік часу починається після другого прочитання вчителем тексту.

Переказ проводиться за традиційною методикою. Чистовий варіант підписується на титульній сторінці, відступивши від штампу школи 3 рядки.

^ Робота

на державну підсумкову атестацію

з української мови за курс загальноосвітньої середньої школи учня (учениці) П класу (прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)

Дату проведення атестації проставляють на штампі. На другій сторінці виконується робота. Дозволяється запис на дошці власних імен, географічних назв тощо, які можуть бути неправильно сприйнятими на слух.

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу, додається кількість балів за мовне оформлення (грамотність), їхня сума ділиться на два. Якщо частка не є цілим числом, то вона округлюється в бік більшого числа.

Запис оцінювання може бути таким:

Зм.-2: 9 6.

МО-3-5:8б. (9+8): 2 = 9 б.

Це означає, що в змісті (Зм.) учень припускається недоліків за двома показниками, а в мовному оформленні (МО) робить 3 орфографічні й пунктуаційні (сумарно), 5 лексичних, граматичних і стилістичних (сумарно) помилок. Це дозволяє за зміст поставити 9 б., а замовне оформлення (грамотність) – 8 б. (згідно з поданими у збірнику критеріями). Сума цих балів ділиться на 2 і округлюється в бік більшого числа (9 б).

Роботу підписують голова комісії та члени комісії.

Державна підсумкова атестація з української літератури в 11-му класі проводиться у формі тестування за «Збірником завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 11 клас» (автор Коваленко Л.Т., Михайлова Н.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Тривалість виконання тесту – 90 хв. (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

У збірнику представлено 20 варіантів завдань у тестовій формі. Кожен тест складається із 33 завдань різної форми. Останнє, 33 завдання, вимагає написання розгорнутої відповіді на запропоноване питання. Обсяг відповіді – від 100 до 200 слів.

Навчальний заклад визначає не менше 10 варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, то кожен з них отримує окремий варіант.

У передмові до посібника подано чіткі інструкції щодо виконання та оцінювання атестаційної роботи.

Методист Мельникова С.І.Схожі:

Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім\Контрольна робота на державну підсумкову атестацію з технології «Водій категорії «С», проведена на базі Центру професійного розвитку, учня/учениці 11 класу

Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім\Робота на державну підсумкову атестацію

Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім\Робота на державну підсумкову атестацію

Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім\Cхема психолого-педагогічної характеристики учня
Загальні відомості про учня: прізвище, ім’я та по батькові; день, місяць, рік народження; прізвище, ім’я, по батькові матері та батька,...
Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім\Рішення Відмітка навчального закладу про виконання 7
Про результати експертизи Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації робіт на державну підсумкову...
Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім\Контрольна робота учня(учениці) 6 класу
Лінії, які з’єднують на карті точки з однаковою абсолютною температурою, називаються
Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім\Протокол ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 6 класу у 2012 році
Учитель, що викладає предмет (категорія, звання). Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім\Протокол ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури 8 класу у 2012 році Голова журі (керівник районного методоб’єднання) Хрупа Л. Д
Учитель, що викладає предмет (категорія, звання). Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім\Протокол ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури 7 класу у 2009 році Голова журі (керівник районного методоб’єднання) Хрупа Л. Д
Учитель, що викладає предмет (категорія, звання). Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9-а класу (прізвище, ім\Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи