Наказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека» icon

Наказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека»
НазваНаказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека»
Дата конвертації14.12.2012
Розмір81.3 Kb.
ТипНаказ

ВІДДІЛ ОСВІТИ БОГУСЛАВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


Н А К А З

26.11.2010 р. м. Богуслав № 423


Про організацію та проведення

І (районного) етапу

Всеукраїнського конкурсу

«Шкільна Бібліотека»


На виконання наказу головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 17 листопада 2010 року № 347 «Про організацію та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» та з метою оптимізації інноваційної діяльності шкільних бібліотек в умовах модернізації національної системи освіти.

Наказую:

 1. Організувати та провести з 25 листопада 2010 р. по 31 березня 2011 року І-й етап конкурсу «Шкільна бібліотека» (далі-конкурс) згідно умов проведення (додаток 1)

 2. Затвердити склад організаційного комітету та журі І районного етапу Конкурсу (додаток 2)

 3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

3.1.Провести І (шкільний) етап Конкурсу в загальноосвітніх навчальних закладах

з 25 листопада 2010 р. по 314 березня 2011 р.

3.2.Подати матеріали І етапу Конкурсу до відділу освіти Богуславської РДА до 1

квітня 2011 р.

 1. Методичному кабінету (Вергелес О.В.)

4.1.Провести засідання журі конкурсу і визначити переможця І етапу районного

Конкурсу.

4.2.Подати матеріали для участі у ІІ (обласному) етапі Конкурсу до Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до 15 квітня 2011 року.

5. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на бібліотекаря РМК Борозенець В.А.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу РМК Вергелес О.В.


^ Начальник відділу освіти

Богуславської РДА О.І.Цимбал


Завізовано Музиченько С.М.


Підготувала Борозенець В.А.


З наказом ознайомленні Вергелес О.В.

Керівники ЗНЗ


Додаток 1

до наказу № 432 від 26.11.2010 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО


наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації


«17» листопада 2010 №347


УМОВИ
проведення ІІ (обласного) етапу


Всеукраїнського конкурсу „Шкільна бібліотека”


Всеукраїнській конкурс "Шкільна бібліотека" (далі – Конкурс) є відкритим для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, методистів, організаторів освіти і проводиться на добровільних засадах з метою реалізації таких завдань:

 • виявлення та підтримки ініціативних бібліотекарів, творчо працюючих педагогічних і методичних працівників;

 • розвитку шкільної бібліотеки шляхом упровадження нових технологій і застосування інноваційних методів;

 • формування банку даних про авторські доробки бібліотекарів, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, методистів, організаторів освіти;

 • організації ефективної системи роботи шкільних бібліотек та підвищення рівня читацької компетентності, виховання бережливого ставлення до книги;

 • створення умов для позитивної мотивації учнів до читання, розширення у них читацького світогляду, розвитку їхніх читацьких умінь, виховання бібліотечно-бібліографічної культури;

 • популяризації кращого досвіду бібліотекарів із розроблення змісту та інноваційних форм роботи, сприяння якісному інформаційному забезпеченню учасників навчально-виховного процесу, залучення інформаційних ресурсів бібліотек у навчальний процес, підвищення рівня професійної компетентності;

 • налагодження творчих зв’язків та співпраці бібліотечних працівників, педагогічних, учнівських колективів загальноосвітніх навчальних закладів, батьків, методистів, представників громадськості з підтримки, розвитку читання та поповнення бібліотечних фондів.

Конкурс проходить з 25.11.2010 по 30.07.2011 у три етапи:

І - й етап – з 25.11.2011 по 31.03. 2011 – районний, міський;

ІІ - й етап - з 15.04.2011 по 31.05. 2011 – обласний;

ІІІ - й етап - з 15.06.2011 по 30.07.2011– Всеукраїнський.

Конкурс проводиться у 6 номінаціях.

"Бібліотека ХХІ ст." (для керівників, бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів). Зміст матеріалів: опис досвіду роботи із створення інноваційного управлінського проекту розвитку, оновлення діяльності шкільної бібліотеки з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій, трансформації шкільної бібліотеки в сучасний бібліотечно-інформаційний центр, поповнення бібліотечних фондів в умовах модернізації національної системи освіти, ефективної моделі шкільної бібліотеки з програмою її розвитку.

"Бібліотекар-дослідник" (для бібліотекарів закладів освіти). Зміст матеріалів: опис роботи над актуальною науковою проблемою (проектом), її реалізацією педагогічним колективом, батьками, учнями, а також керівництво науково-пошуковою роботою учня (учнів), гуртком (проблемною групою) профорієнтаційного, здоров’язберігаючого, екологічного, краєзнавчого спрямування тощо, методики підготовки конкурсних робіт Малої академії наук; висвітлення інноваційних форм роботи, які сприяють якісному інформаційному забезпеченню учасників навчально-виховного процесу.

"Майстер бібліотечної справи" (для бібліотекарів закладів освіти). У матеріалах мають бути представлені: кодекс професійної майстерності бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу, презентація його особистісних і ділових якостей, професійних, особистісних умінь, опис методики формування в учнів позитивної мотивації до читання, активних форм і методів роботи з підвищення інтересу дітей до професії бібліотекаря, інформація про участь бібліотекаря у професійних об’єднаннях, громадських організаціях тощо.

"З комп’ютером на "Ти" (для бібліотекарів закладів освіти). Зміст матеріалів: інформація про автоматизацію бібліотечних та інформаційних послуг, використання сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження автоматизованої бібліотечної системи у практику роботи бібліотечних працівників, рівень володіння навичками аналітико-синтетичної переробки інформації й передачі її користувачам, створення електронних каталогів, належних умов для вільного доступу користувачів до всесвітнього інформаційного простору формування ресурсних баз даних з актуальних питань освіти, навчання та виховання дітей.

"Компетентний читач" (для бібліотекарів закладів освіти, педагогічних, учнівських колективів, бібліотечних активів, батьків тощо). Зміст матеріалів: оригінальні авторські програми, програмно-методичне забезпечення курсів, факультативів, гуртків; посібники з інформаційної культури та культури читання, сценарії проведення тренінгів, тематичних позакласних виховних справ, презентацій, свят, бібліотечних уроків (для учнів різних вікових категорій), опис методики проведення виставок, лекторіїв та навчальних екскурсій, у тому числі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій і наочних матеріалів, процесу упровадження інноваційних технологій роботи з підвищення рівня читацької компетентності учнів, поширення міжнародного досвіду у вирішенні питання підтримки та розвитку читання.

"Методист-порадник" (для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів). Зміст матеріалів: опис професійної діяльності методистів, форм роботи з бібліотекарями загальноосвітніх навчальних закладів (організація роботи методичних секцій, об’єднань, обмін досвідом роботи бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів, матеріали з науково-методичного забезпечення діяльності шкільних бібліотек, методичні рекомендації з питань роботи бібліотекарів, підвищення їхньої фахової кваліфікації).

Переможцем Конкурсу у кожній номінації вважається учасник, який набрав за результатами обласного етапу Конкурсу найбільшу кількість балів.

Лауреатами Конкурсу у кожній номінації вважаються учасники, які за результатами ІІ етапу Конкурсу ввійшли до п’ятірки найкращих.

Переможці, лауреати та організатори обласного етапу Конкурсу нагороджуються цінними подарунками та грошовими преміями, грамотами, подяками, дипломами головного управлiння освiти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Перелік матеріалів, що подаються до організаційного

комітету обласного етапу Конкурсу

 1. Заявка на участь у ІІ етапі Конкурсу.

 2. Звіт про проведення І етапу Конкурсу.

 3. Наказ відділу освіти районної державної адміністрації, міської ради, управління освіти, управління освіти і науки міської ради про підсумки І етапу Конкурсу.

 4. Матеріали конкурсантів-переможців І етапу у різних номінаціях (по одному переможцю у кожній номінації).

  1. Титульний аркуш (перша сторінка), на якому зазначається: назва конкурсу, номінація, тема роботи (творчого проекту), прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів), учасників проекту, їхні посади, керівник проекту (для учнівських робіт), назва навчального закладу.

  2. Зміст, у якому відображено структуру роботи із зазначенням сторінок.

  3. Текстовий опис досвіду в рамках конкретної номінації повинен містити тему (проблему), над якою працював(ли) конкурсант(и), обґрунтування вибору проблеми, мету, завдання, характеристику проекту, терміни його реалізації, форми і методи роботи, моніторинг, результативність роботи над темою(проектом).

  4. Додатки, які ілюструють опис роботи (таблиці, діаграми, гістограми мають бути описані та прокоментовані).

Вимоги представлення та письмового оформлення матеріалів

для участі у Конкурсі

Для участі в обласному етапі Конкурсу матеріали переможців І (районного, міського) етапу надсилаються до 15.04.2011 організаційному комітету в одному примірнику на паперових та електронних носіях (на диску або дискеті) за адресою: центр координації роботи з методичними кабінетами, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, 09107.

Обсяг матеріалів (з додатками) – до 50 сторінок (у додатках – не більше 1 авторської методичної розробки та 1 презентації до 5 МБ для кожної вікової категорії в електронному вигляді).

Вимоги до друку: текст має бути викладений українською мовою, без помилок, у текстовому редакторі Word. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5.

Роботи, які не відповідають зазначеним вище вимогам, журі не будуть розглядатися і повертатися.

Організатори Конкурсу залишають за собою право використання конкурсних робіт з метою публікації у збірниках, педагогічних виданнях, організації виставок перспективного педагогічного досвіду.


Додаток 2

До наказу № 432Від 26.11.2010 р.


Організаційний комітет

та журі І (районного) етапу Конкурсу

«Шкільна бібліотека»  1. Вергелес О.В. – голова організаційного комітету, завідуюча районним

методичним кабінетом.

  1. Борозенець В.А. – Секретар організаційного комітету, бібліотекар

районного методичного кабінету.

  1. Горовенко А.І. – член організаційного комітету, керівник районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів, бібліотекар Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2.

  2. Трофімова Л.М. – член організаційного комітету/, бібліотекар Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3.

  3. Пшоно Н.І. – член організаційного комітету, бібліотекар Богуславської СШ № 1Схожі:

Наказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека» iconНаказ №106 Про підсумки І районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
«Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» з метою оптимізації інноваційної діяльності шкільних...
Наказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека» iconНаказ №177 Про підсумки І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» та з метою оптимізації інноваційної...
Наказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека» iconНаказ №23 Про організацію та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека -2011"
Головного управління освіти І науки від 17. 11. 2010 №347 «Про організацію та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу...
Наказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека» iconНаказ №227 Про організацію та проведення 1-го етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
Хмельницької обласної державної адміністрації від 23. 11. 2010 року №728 «Про організацію та проведення 1,П етапів Всеукраїнського...
Наказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека» iconНаказ №413 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека», відповідного наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної...
Наказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека» iconНаказ №261 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році
Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році
Наказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека» iconНаказ №146 Про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека», який проходитиме у 2013/2014 навчальному році, наказу Департаменту освіти І науки...
Наказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека» iconПро організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» в Дорогинській зош і-ш ступенів в 2010-2011 н р
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02. 11. 2010 №1044 «Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу...
Наказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека» iconНаказ № Про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2010-2011н р
На виконання наказу мон україни від 2 листопада 2010 року №1044 про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу
Наказ №423 Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна Бібліотека» iconНаказ №85 Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2010-2011н р
На виконання наказу мон україни від 2 листопада 2010 року №1044 Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи