Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення icon

Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення
Скачати 46.04 Kb.
НазваІнструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення
Дата конвертації29.03.2013
Розмір46.04 Kb.
ТипДокументи
1. /_нструкц_х ф_зика/_НСТРУКЦ_Я З БЕЗПЕКИ П_Д ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРС_ф З Ф_ЗИКИ.doc
2. /_нструкц_х ф_зика/_НСТРУКЦ_Я З ОХОРОНИ ПРАЦ_ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ Ф_ЗИКИ.doc
3. /_нструкц_х ф_зика/_НСТРУКЦ_Я З ОХОРОНИ ПРАЦ_ ДЛЯ КАБ_НЕТ1.doc
4. /_нструкц_х ф_зика/_НСТРУКЦ_Я З ОХОРОНИ ПРАЦ_ ДЛЯ КАБ_НЕТ2.doc
5. /_нструкц_х ф_зика/_НСТРУКЦ_Я З ОХОРОНИ ПРАЦ_ ДЛЯ КАБ_НЕТ3.doc
6. /_нструкц_х ф_зика/_НСТРУКЦ_Я З ОХОРОНИ ПРАЦ_ ДЛЯ КАБ_НЕТУ.doc
7. /_нструкц_х ф_зика/_НСТРУКЦ_Я З ОХОРОНИ ПРАЦ_ П_Д ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДЕМОНСТРАЦ_ЙНИХ ДОСЛ_Д_В НА УРОКАХ Ф_ЗИКИ.doc
8. /_нструкц_х ф_зика/_НСТРУКЦ_Я З ОХОРОНИ ПРАЦ_ П_Д ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У КАБ_НЕТ_ Ф_ЗИКИ.doc
9. /_нструкц_х ф_зика/_НСТРУКЦ_Я З ОХОРОНИ ПРАЦ_ П_Д ЧАС ПРОВЕДЕННЯ.doc
10. /_нструкц_х ф_зика/_НСТРУКЦ_Я З ПОЖЕЖНОф БЕЗПЕКИ В КАБ_НЕТ_ Ф_ЗИКИ.doc
11. /_нструкц_х ф_зика/_НСТРУКЦ_Я З ТЕХН_КИ БЕЗПЕКИ В КАБ_НЕТ_ Ф_ЗИКИ.doc
12. /_нструкц_х ф_зика/_НСТРУКЦ_Я З ТЕХН_КИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УЧН_В П_Д ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ _З Ф_ЗИКИ.doc
13. /_нструкц_х ф_зика/Положення про навчальний каб_нет.doc
14. /_нструкц_х.doc
Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення
Інструкція з охорони праці для вчителя фізики загальні положення
Інструкція з охорони праці для кабінету (лабораторії) фізики під час проведення занять
Інструкція з охорони праці для кабінету (лабораторії) фізики під час проведення занять
Інструкція з охорони праці для кабінету (лабораторії) фізики під час проведення занять
Інструкція з охорони праці для кабінету (лабораторії) фізики під час проведення занять
М. І. Чмир 20 р. Інструкція з охорони праці під час проведення демонстраційних дослідів на урок
Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті фізики загальні положення
М. І. Чмир 20 р. Інструкція з охорони праці під час проведення лабораторних робіт та лабораторного практикум
Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті фізики загальні положення
Інструкція з техніки безпеки в кабінеті фізики для учнів
Інструкція з техніки безпеки для учнів під час проведення практичних занять із фізики загальні положення
Положення про кабінет фізики розроблено на підставі Положення про навчальні кабінети загально­освітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.
Інструкція з охорони праці при виконанні лабораторних робіт: Визначення ціни поділки вимірювального приладу. Вимірювання об’єму

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Вільхівецького НВК

____________ М. І. Чмир

« » _______________ 20___ р.


ІНСТРУКЦІЯ

З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ З ФІЗИКИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Інструкція передбачає порядок проведення екскурсії з фізики, профілактичні заходи для під­тримки порядку, безпеки екскурсантів, надання долікарської допомоги в разі нещасних випадків та поведінку під час виникнення незвичайних обставин для учнів.

 2. Інструкція використовується перед проведенням екскурсії на обраному об'єкті:

 • про місце проведення екскурсії та її тривалість повинні знати директор, учні та їхні батьки;

 • мета, порядок проведення екскурсії та правила поведінки на екскурсії повинні бути чітко усвідом­лені учнями;

 • учні повинні суворо дотримуватися вимог цієї інструкції.

 1. До екскурсії допускаються учні, які пройшли цільовий інструктаж, чітко усвідомили вимоги даної інструкції та здатні за станом здоров'я витримати тривалість екскурсії.

 2. Учні повинні:

• бути уважними під час екскурсії;

 • не відволікатися самі та не відволікати інших;

 • знати та виконувати правила дорожнього руху;

 • знати та виконувати правила поведінки в громадських місцях;

 • усвідомити правила поведінки в транспорті;

 • усвідомити правила поведінки на об'єкті екскурсії;

 • виконувати вказівки тільки вчителя або екскурсовода.

 1. Учні повинні запам'ятати, зрозуміти та суворо дотримуватися вимог безпеки на об'єкті екскур­сії, підтримувати дисципліну впродовж усієї екскурсії.

 2. Учні повинні одержати вступний інструктаж на підприємстві, де проводиться екскурсія, та су­воро дотримуватись правил поведінки.

 3. Учні повинні одягти зручні взуття та одяг, які забезпечуватимуть комфортне та безпечне пере­бування під час всієї екскурсії.

 4. У разі відмови взяти участь в екскурсії через непередбачувані обставини учні повинні завчасно повідомити про це вчителеві та директору навчального закладу.

 5. Збір організовується за 10—15 хв перед виходом із навчального закладу для перевірки наявності учнів, які готові до екскурсії.

 1. Під час інструктажу та впродовж екскурсії учні повинні дотримуватись тиші та порядку.

 2. Під час екскурсії небезпечними факторами можуть бути:

 • транспортні засоби, які пересуваються;

 • нервово-психічні перевантаження (розумові напруження, перенапруження аналізаторів, емоційні напруження);

 • вплив машин та механізмів, електричного струму на промислових об'єктах, лабораторіях;

 • фізичні перевантаження статичної та динамічної дії.

1.12. Заборонено брати на екскурсію гострі та ріжучі речі, вибухонебезпечні вироби, сірники, скло та ін.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСКУРСІЇ

 1. Уважно прослухати та усвідомити мету та завдання майбутньої екскурсії, запам'ятати час про­ведення та місце збору на екскурсію.

 2. Перевірити особисті речі на наявність серед них колючих та ріжучих предметів, сірників, їжі, радіо та інших предметів, що відволікають від проведення екскурсії та створюють небезпеку.

 3. Чітко виконувати вказівки вчителя та екскурсовода. Екскурсія починається тільки за командою вчителя.

 4. Усі переміщення здійснювати тільки за вказівкою вчителя або екскурсовода.

 5. У разі виникнення ситуації, яка загрожує життю та здоров'ю учнів, пожежонебезпечної ситуації повідомити про це вчителеві чи керівнику екскурсії.

Пам'ятай! Від твоєї дисциплінованості, відповідального ставлення до вимог безпеки залежить як твої життя та здоров'я, так і життя та здоров'я оточуючих людей.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСКУРСІЇ

3.1. Під час пересування громадським транспортом, знаходячись на зупинці, учні повинні:

 • триматися тільки групою;

 • не галасувати;

 • не штовхатися;

 • бути уважними та ввічливими одне до одного й до пасажирів;

 • посадку та висадку виконувати за вказівкою вчителя;

 • поступатися місцем старшим і дітям.

 1. Уважно вислухати вступний інструктаж та чітко виконувати його вимоги на екскурсійному об'єкті.

 2. Учень повинен сам виконувати правила та вимоги безпеки, стежити за порядком та поведінкою своїх товаришів, допомагати вчителю.

 1. Забороняється:

 • залишати місце екскурсії, переходити з місця на місце, заважати слухати та дивитися іншим екс­курсантам;

 • торкатися руками до обладнання без дозволу екскурсовода й вчителя;

 • залишати на місці екскурсії будь-яке сміття;

 • слухати радіо, вмикати телефони, розмовляти, штовхатися, заважати роботі екскурсовода.

 1. У випадку встановленого порушення під час проведення екскурсії вона зупиняється, про пове­дінку порушника доводиться до відома адміністрації та батьків.

 2. У випадку погіршення стану здоров'я або інших нездужань учень повинен повідомити про це вчителю або керівнику екскурсії.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЕКСКУРСІЇ

 1. Після закінчення екскурсії перевірити, чи місце проведення екскурсії залишено чистим та в по­рядку.

 2. Залишати місце проведення екскурсії учні мають право тільки разом з учителем.

 3. Учні повинні організованою групою всі разом повернутися до місця початку проведення екскур­сії, дотримуючись правил поведінки в транспорті, громадських місцях, дорожнього руху під наглядом вчителя.

 4. Заборонено залишати групу без дозволу вчителя.

 5. Повернувшись до місця початку екскурсії (до навчального закладу), учні повинні підійти до вчителя та спитати дозволу залишити групу.

5. ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. До надзвичайних ситуацій належать:

 • травмування транспортними засобами;

 • раптове погіршення стану здоров'я;

 • виникнення запалення;

 • несправність технічного обладнання або транспортного засобу;

 • раптове погіршення кліматичних умов.

 1. У випадку виникнення надзвичайної ситуації терміново повідомити про це керівникові екскурсії.

 2. Точно виконувати вказівки вчителя або керівника екскурсії, спрямовані на зменшення впливу небезпеки, усунення дій факторів надзвичайної ситуації, заходи щодо захисту життя та здоров'я учнів, а також при наданні ними у разі необхідності першої допомоги потерпілому.

 3. У випадку евакуації з місця екскурсії суворо виконувати команди вчителя (керівника екскурсії).Схожі:

Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення iconПравила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів І. Загальні положення
Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять у кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних...
Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення iconІнструкція № з охорони праці під час проведення екскурсій (для вчителів)
Відповідальні педагогічні працівники перед початком екскурсії, в обов’язковому порядку проводять з учнями відповідний інструктаж...
Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення iconІнструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті хімії Загальні положення
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінеті хімії поширюється на всіх учасників навчально-виховного...
Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення iconІнст рукція №16 з правил безпеки під час роботи з кислотами І лугами у кабінеті хімії Великосорочинської загальноосвітньої школи І iii ступенів І. Загальні положення
Днаоп 30 06. 98 "Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (Лабораторіях) хімії загальноосвітніх...
Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення iconПравила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів державний нормативний акт україни про охорону праці
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного про­цесу в кабінетах (лабораторіях) фізики
Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення iconІнструкція № з пожежної безпеки життєдіяльності під час проведення занять
Пожежна безпека учнів під час занять предмета «Захист Вітчизни» забезпечується чіткою організацією, точним дотриманням встановлених...
Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення iconПравила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів
Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять у кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних...
Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення iconІнструкція №36 з охорони праці при виконанні лабораторних робіт з фізики у 10 класі
Днаоп 00 15-98 “Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх...
Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення iconІнструкція № з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з вогневої підготовки
Безпека учнів під час занять з вогневої підготовки забезпечується чіткою організацією, точним дотриманням курсу стрільб, встановлених...
Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення iconІнструкція з безпеки життєдіяльності під час роботи з кислотами
Днаоп 30 06-98 «Правила безпеки під час про­ведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх...
Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики загальні положення iconІнструкція № з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з рукопашного бою
Безпека учнів під час занять з рукопашного бою забезпечується чіткою організацією, постійним, суворим і неухильним дотриманням вимог...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи