План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік icon

План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік




Скачати 304.41 Kb.
НазваПлан роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік
Дата конвертації19.09.2013
Розмір304.41 Kb.
ТипПлан

Додаток 1




ЗАТВЕРДЖЕНО


(ПОГОДЖЕНО)*

Директор_________________

(назва навчального закладу)

_________ _____________

(підпис) (прізвище, і., п\б)

ПОГОДЖЕНО


(ЗАТВЕРДЖЕНО)*

Директор районного (міського) центру практичної психології (методист РМК)

_______________

(підпис) (прізвище, і., п\б)



ПЛАН

роботи практичного психолога


__________________________

(назва навчального закладу)

__________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на 200__-200__ навчальний рік




п\п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Психодіагностична робота



















2.

Консультативна робота



















3.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота



















4.

Психологічна просвіта



















5.

Навчальна діяльність






















Організаційно-методична робота



















7

Зв’язки з громадкістю








Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу, у штат якого включена ставка практичного психолога.


ЗАТВЕРДЖЕНО


Директор_____________________

(назва навчального закладу)

___________ __________________

(підпис) (ПІБ працівника)

ПЛАН

^

роботи практичного психолога


__________________________

(назва навчального закладу)

_____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на__________місяць 200___ року




п\п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Норми часу*

1.

Психодіагностична робота

























2.

Консультативна робота

























3.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

























4.

Психологічна просвіта

























5.

Навчальна діяльність




























Організаційно-методична робота

























7

Зв’язки з громадськістю











Примітки:

а) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються практичними психологами навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1996 р. № 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;

б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор___________________

(назва навчального закладу)

___________________________

______ _________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)


^ ГРАФІК РОБОТИ

практичного психолога

__________________

(назва навчального закладу)

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)


Дні тижня

Інтервали робочого часу

з______год.

по_____год.

Понеділок







Вівторок







Середа







Четвер







П’ятниця








^ ЖУРНАЛ

щоденного обліку роботи

практичного психолога

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)


Дата

К-сть

год.

Вид роботи

Короткий зміст роботи

З ким проводилась

К-сть

осіб
























































^ ЖУРНАЛ

Проведення корекційно-відновлювальної

та розвивальної роботи

практичним психологом

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)


Дата

Прізвище, ім’я учня (дитини)

Форма роботи

Тематика роботи

Методи роботи

К-сть

осіб

індив.

групова
















































^

Примітка: невід’ємною частиною журналу є затверджені програми корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з певними категоріями учнів (дітей).



^ Протоколи індивідуальних консультацій

практичного психолога

________________________________________

(назва навчального закладу)


№ п/п

Дата проведення

Проблема звернення

Короткий запис змісту консультації






































Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише з дозволу директора районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста.


^ ЖУРНАЛ

Психологічного аналізу уроків (занять)

практичним психологом

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

Дата спостереження: Клас (група)

«­­­­­­___» _______200_ р. ___________

Учитель (вихователь) _________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Хід уроку (заняття) чи навчально-виховного заходу

Аналіз спостережень. Висновки та рекомендації

1. навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей)




2. структура та динаміка уроку (заняття, заходу)







3. Аналіз діяльності учителя (вихователя)








Примітка: психологічний аналіз уроків (занять) здійснюється на запит адміністрації навчального закладу.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор __­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________

(назва навчального закладу)

_________________________

________ ____________

(підпис) (прізвище, і., п/б)


^ СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про роботу практичного психолога

______________________________

(назва навчального закладу)

______________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)
за чверть 200 - 200 навчального року


№ п/п

Основні види роботи

К-сть чол.

К-сть гласів (груп)




1

2

3

4




1.

Індивідуальна психодіагностика:

а) учнів (дітей) всього:













у т.ч. - дошкільного віку;













- початкових класів;













- середніх класів;













- старших класів.













б) Педпрацівників.













в) Батьків.










2.

Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження серед:

а) класів (груп) всього:













у т.ч. - дошкільного віку;













- початкових класів;













- середніх класів;













- старших класів.













б) Педпрацівників.













в) Батьків.












3.

Індивідуальне консультування:

а) учнів (дітей) всього:













у т.ч. — дошкільного віку;










- початкових класів;










- середніх класів;













- старших класів.













б) Педпрацівників.

в) Батьків.










4.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями (дітьми):

а) індивідуальна (всього):

у т. ч. – дошкільного віку;

- початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів;

б) групова (всього):

у . ч. – дошкільного віку;

- початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів.





























































5.

Проведення ділових ігор, тренінгів для:

а) педпрацівників;

б) батьків.













6.

Психологічна просвіта, виступи перед:

а) учнями (дітьми);

б) педпрацівниками;

в) батьками.



















7.

Навчальна діяльність (кількість класів, груп): - курси за вибором;

- факультативні заняття;

- гурткова робота.



















8.

Зв'язки з громадськістю, відвідування (кількість заходів):

  • учнів (дітей) вдома;

  • батьків за місцем роботи;

  • органів виконавчої влади та громадського самоврядування .

























Примітки.

Статистичний звіт про роботу:

а)практичним психологом навчального закладу освіти
за чверть подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної

роботи або методисту;

б) директором районного (міського) центру (методистом) за півріччя подається
в обласний центр практичної психології і соціальної роботи;

в) директором обласного центру за навчальний рік подається в Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.


ЗАТВЕРДЖЕНО


(ПОГОДЖЕНО)*

Директор_________________

(назва навчального закладу)

_________ _____________

(підпис) (прізвище, і., п\б)

ПОГОДЖЕНО


(ЗАТВЕРДЖЕНО)*

Директор районного (міського) центру практичної психології (методист РМК)

_______________

(підпис) (прізвище, і., п\б)



ПЛАН

^

роботи соціального педагога


(соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)

_____________________

(назва навчального закладу)

__________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на 200__-200__ навчальний рік




п\п

Функції по роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування

Термін проведення

Де і з ким проводиться




1. Діагностичні

























2. Прогностичні






















3. Консультативні






















4. Захисні






















5. Профілактичні






















6. Соціально-перетворювальні






















7. Організаційні








Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу, у штат якого включена ставка соціального педагога (соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами).


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор___________________

(назва навчального закладу)

___________________________

______ _________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)


^ ГРАФІК РОБОТИ

соціального педагога

__________________

(назва навчального закладу)

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)


Дні тижня

Інтервали робочого часу

з______год.

по_____год.

Понеділок







Вівторок







Середа







Четвер







П’ятниця







^ ЖУРНАЛ

щоденного обліку роботи

соціального педагога

(соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)


Дата

К-сть

год.

Вид роботи

Короткий зміст роботи

З ким проводилась

К-сть

осіб























































^ ЖУРНАЛ

реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів

________________________________________

(назва навчального закладу)


№ п/п

Дата проведення

Проблема звернення

Короткий запис змісту консультації













Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише з дозволу директора навчального закладу, керівника районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста РМК.


^ СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ

______ класу ________________________

(назва навчального закладу)

1-й сем., 2-й сем. (підкреслити)

200__ - 200__ навчального року

Класний керівник _____________________________________________




з/п

ПІП

дитини

Дата

народження

Домашня

адреса,тел.

ПІП

батьків

Категорія

(код)*

Дата

відвідув.

1.



















2.



















3.



















...



















(Відвідує і заповнює класний керівник)


* Коди складної життєвої ситуації (відповідно до спільного наказу Мініс­терства освіти і науки України від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опи­нилися у складних життєвих обставинах”, зареєстровано в Мінюсті України 12 лип­ня 2006 р. за № 824/12698):

01 – інвалідність батьків або дітей;

02 – вимушена міграція;

03 – наркотична або алкогольна залежність одного з членів сім’ї;

04 – перебування одного з членів сім’ї у місцях позбавлення волі;

05 – важковиховуваність дитини, девіантність;

06 – насильство в сім’ї;

07 – безпритульність;

08 – сирітство;

09 – складні стосунки в сім’ї, психологічний розлад;

10 – відсутність житла або роботи;

11 – бездоглядність;

12 – виникнення ризику для здоров’я та життя (зокрема, проживання на екологічно забруднених територіях, в районі епідемії, антисанітарних умовах тощо);

13 – інше (дописати)


I. Гендерна характеристика класу:

1.1 кількість хлопців - _______

1.2 кількість дівчат – ________


^ II. Стан здоров’я учнів:



з/п

ПІП

дитини

Здоров(а)

Тимчас.

розлади

здоров’я

Хронічні

соматич.

хвороби

Психо-

соматич.

захвор.

Інвалід

Прим.

1.






















2.






















3.






















...






















(Заповнює медпрацівник)


^ III. Види позанавчальної діяльності учнів:



з/п

ПІП

дитини

Музична

школа

Спорт.

секція

Гурток,

клуб ін.

Інше

Не відв.

ПНЗ

Прим.

1.






















2.






















3.






















...






















(Заповнює класний керівник)


^ IV. Соціальна поведінка учнів:



з/п

ПІП

дитини

Скоїв(ла)

правопор.

Стоїть на

обліку кр.

міліції

Адиктивна

поведінка

Системат.

порушує

дисципл.

Конфлікти

з вчител.,

учнями

1.



















2.



















3.



















...



















(Заповнює класний керівник)


^ V. Інформація про соціальне середовище розвитку учнів:



з/п

ПІП

дитини

Повна

сім’я

Неповна

сім’я

Вихов.

пр.батьк.

(опікуни)

Мало-

забезпеч.

сім’я

Багато-

дітна

сім’я

Інше

1.






















2.






















3.






















...






















(Заповнює класний керівник)


На підставі соціальних паспортів класів соціальний педагог заповнює соціальний паспорт навчального закладу, журнал обліку сімей дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (див. спільний наказ Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 р.), тощо


^ ОБЛІКОВА КАРТКА

сім’ї дитини ___________________________

щодо якої здійснюється соціальний супровід


Тип сім’ї (поставити відповідну позначку)

багатодітна

неповна

малозабезпечена











Батько

__________________________________________________________________________________________________

(П.І.П., рік народження)

Мати __________________________________________________________________________________

(П.І.П., рік народження)

Кількість членів сім’ї, у т.ч. до 18 років __________________________________________________________________________________

Місце проживання сім’ї __________________________________________________________________________________

(індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, будинок, квартира, телефон)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підстава для організації соціального супроводу __________________________________________________________________________________

(див. додаток „Коди складної життєвої ситуації”)

Надана допомога __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суб’єкт(и) соціального супроводу __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Терміни здійснення соціального супроводу __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Причини зняття з соціального супроводу (поставити відповідну позначку):


Подолання сім’єю складної життєвої ситуації

Відмова сім’ї від допомоги, якщо це не загрожує іншим особам

Переїзд сім’ї (зміна місця проживання)

Рішення щодо неповнолітніх дітей

Інше (написати)
















Додаткова інформація ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Соціальний педагог н/закладу ________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­________________


^ АКТ

обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини


1. Прізвище, ім’я та по батькові заявника ________________________________________________________________________________

2. Рік народження ________________________________________________________________________________

3. Адреса ________________________________________________________________________________

4. Вид та розмір пенсії (допомоги) ________________________________________________________________________________

5. Працює, розмір зарплати (не працює) ________________________________________________________________________________

6. Особи, які прописані і проживають разом із заявником (склад сім’ї, їх вік, статус, розміри їх пенсій та зарплат, майновий стан, джерела прибутку, наявність автотранспорту, пільг, субсидій, компенсацій тощо) :

  1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Підсобне господарство, характеристика, розміри __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Житлово-побутові умови проживання:

(стан житла, стан здоров’я, умови проживання, забезпечення паливом, невідкладні проблеми тощо)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Висновок в доцільності надання допомоги __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Члени комісії:

1. ________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, підпис)

2. ________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________


М.п. ”___” ________________200__ р.



Схожі:

План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconРічний план роботи практичного психолога (піб) навчального закладу (назва) на 20 -20 н р
Основна мета психологічної служби (назва навчального закладу)
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconПлан роботи соціального педагога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 201 201 навчальний рік
Склад соціально-психологічної служби у закладі освіти. Нормативно-правові документи, якими керується соціально-психологічна служба...
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconПлан роботи керівника позакласного військово-патріотичного виховання молоді (прізвище, імя, по-батькові) 2011 2012 навчальний рік
Спільна нарада адміністрації навчального закладу та командування військової частини
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconПлан роботи практичного психолога
Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо проведення годин психолога
Для організації планування години психолога розробляється графік на місяць (квартал, півріччя, рік) з урахуванням річного плану роботи...
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconПротокол №1 Установчих зборів (Конференції) (назва організації) м. 200 р
Прізвище, ім'я, по-батькові) з пропозицією створити благодійну організацію (назва)
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconПротокол №1 Установчих зборів (конференції) (назва організації) м. 200 р. Присутні: ( прізвище, ім.'я, по-батькові )
Прізвище, ім'я, по-батькові) з пропозицією створити організацію (назва напр. Стахановська міська організація партії Незалежності...
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconПротоколи індивідуальних консультацій практичного психолога (назва навчального закладу) № п\п

План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconПлан роботи загону "милосердя" на 200 200 н р. №п\п Заходи Дата проведення
Затвердження плану роботи загону "Милосердя" на 200 -200 н р та розподілення обов"язків між членами загону згілно напрямків роботи...
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconПлан роботи практичного психолога Наталівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Главацької Алли Миколаївни 2011- 2012 н р
Зміст роботи з учнями, пед працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи