Урок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція icon

Урок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція
Скачати 46.25 Kb.
НазваУрок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція
Дата конвертації29.03.2013
Розмір46.25 Kb.
ТипУрок

Урок №1 за темою процедури та функції.

Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми – функцій та їх використання.

Урок-лекція

Мета: ознайомлення з поняттям допоміжних алгоритмів, поняттям формальних та фактичних параметрів, області дії змінних; формування навичок оформлення підпрограм мовою Паскаль, виховання інформаційної культури.

Хід уроку

І.Теоретичний матеріал.

Підпрограма – іменована, логічно закінчена група операторів яку можна викликати для виконання будь-яку кількість разів із різних місць програми.

У мові Паскаль є два види підпрограм

1. Підпрограми –процедури – це незалежна пойменована частина програми, призначена для виконання певних дій. Вона складається з тіла і заголовка. Ім’я процедури не може входити до виразів як операнд.

2. ^ Підпрограми –функції - це незалежна пойменована частина програми, призначена для виконання певних дій, передає в точку виклику результат своєї роботи, ім’я функції може входити до виразів як операнд.


^ Опис підпрограми функції

Function <назва>: <тип функції>;

<Розділ описів функції>

Begin

<Розділ команд серед яких є така:

Назва:=вираз>

End;

^ Особливості функції

Вона повертає в точку виклику один результат – значення функції. Цей результат присвоюється назві функції. Тобто назва функції є змінною. У функції всі параметри це вхідні дані . Тому у списку формальних параметрів слово var не використовується.

^ Підпрограми – функції використовують з метою спрощення головної програми, для звертання до групи команд, які часто повторюються, для використання в інших програмах чи іншими користувачами, якщо результатом є одне значення.


^ Назву процедурі та функції дає користувач

ІІ. Використання підпрограм –функцій.

1. Побудуємо функцію, яка переводити долари в гривні.

Function gruvni(dolar:integer):real;

Begin

Gruvni:=5.05* dolar

End;

2. Обчислити n!, де n – невід’ємне число.( n!=1*2*3...*n)

Function factorial(n:integer):integer;

Var p,d :integer;

Begin

d:=1;

If n>0 then

For p:=1 to n do

d:=p*d;

factorial:=d

end;

2. Протабулювати функцію у=х²sin(2x) на проміжку[0;pi] з кроком h=0,1. Задану функцію описати як підпрограму функцію

Program NoName;

Var x,b,h : real;

Function y(x:real):real;

Begin

y:=x*x*sin(2*x)

end;

Begin

x:=0; b:=pi; h:=0.1;

WriteLn( 'x','y(x)' );

While x<=b+h/2 do

begin

writeln (x:4:1,y(x):6:2);

x:=x+h

end;

end.

3. Складіть програму для визначення скількома способами можна призначити будь-яких трьох учнів у вашому класі черговими. (Застосуйте формулу С=n!/(m!(n-m)!), використаєте підпрограму –функцію для обчислення факторіалів).

^ Загальний вигляд підпрограми-процедури.

Procedure <назва процедури>

<розділ описів і оголошень процедури>

begin

<розділ команд процедури>

end;

Процедури записують у розділі описів головної програми.

Загальний вигляд головної програми:

Program <назва головної програми>

<Роздiл описів і оголошень>

<Процедура 1>;

<Процедура 2>;

........

Begin

<Розділ команд , який містить

Виклик процедури 1

Виклик процедури 2>

........

End;

Розділ команд головної програми складається в основному з викликів процедур. ^ Виклик процедур – це команда , яка збігається з назвою процедури.

В процедурах змінні є локальні і глобальні

Локальна змінна діє лише в процедурі, в якій вона описана

^ Глобальна змінна – діє в усіх процедурах вони описані в головній програмі.

Формальні і фактичні параметри використовують для обміну даними між процедурами і головною програмою

Список формальних параметрів записують у круглих дужках після назви процедури

Procedure<назва>(<список формальних параметрів>);

Команда виклику процедури має такий загальний вигляд

<назва>(<список фактичних параметрів>);

  1. Дія команди виклику процедури.

  2. Активізується процедура з заданою назвою.

  3. Значення фактичних параметрів (вхідні дані) надаються відповідним формальним параметром процедури.

  4. Виконується процедура. Результати виконання процедури присвоюються фактичним параметрам у команді виклику. Після цього виконуватиметься наступна команда, що йде за командою виклику.

Створені користувачем підпрограми можна використовувати в інших програмах, для цього створюються бібліотеки підпрограм.

Файл бібліотечних програм має розширення tpl, наприклад zadaha.thl. підпрограми можуть бути об’єднані в модулі – файли з розширенням tpl. Модуль який створює користувач має такий загальний вигляд:

Unit<назва модуля>;

Interface

<розділ описів>

Implementation

<тексти підпрограм користувача>

Begin

<блок додаткових команд, що виконується першим>

End.

ІІ. Розв’язання задач.

Розглянемо приклади написання програм:

Що буде виконувати така програма

Program a;

Procedure stars(n:integer);

Var i: integer;

Begin

For i:=1 to n do write(‘*’); writeln

End;

Begin stars(5); stars(10); stars(15);

End.

(*****

**********

***************)

Розв’язування програм з збірника

ІІІ. Запитання для перевірки засвоєння знань.

  1. Що таке підпрограма?

  2. Що таке процедура?

  3. Хто дає назву процедурі?

  4. Де записують процедури?

  5. Загальний вигляд підпрограми-процедури?

  6. Що таке бібліотека підпрограм?

ІV. Домашнє завдання: вивчити конспект, написати що з’явиться в разі виконання програми

Program a;

Procedure в;

Var i: integer;

Begin

For i:=1 to 3 do write(‘МНВК’);

End;

Begin в;

End.Схожі:

Урок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція iconУрок №1 Тема уроку
Тема уроку: Поняття основного та допоміжного алгоритму. Алгоритми-процедури. Формальні та фактичні параметри
Урок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція iconЛабораторна робота №10 Використання підпрограм і підпрограм-функцій Порядок виконання роботи Скласти алгоритмічною мовою Фортран програму чисельного інтегрування функції. 2
В задачах електромеханіки досить часто виникає необхідність обчислення означених інтегралів
Урок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція iconУрок-презентація з алгебри в 10-б класі «Функції,графіки, їх властивості» Провела: Сахацька Л. Б., вчитель математики I категорії 2011-2012н р
На цьому уроці необхідно ввести поняття монотонності і обмеженість функцій, навчити досліджувати функції на монотонність і обмеженість....
Урок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція iconУрок №5. За темою „Табличні величини Тема: Алгоритми впорядкування табличних величин
Мета уроку: ознайомлення з поняттям про методи впорядкування табличних величин; формування навичок розв'язування задач на сорту­вання;...
Урок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція iconУрок № Тема: Табличні величини та їх опис мовою тп. Алгоритми знаходження суми й добутку елементів таблиць
Мета: ознайомити з поняттям табличних величин та формування навичок їх описування мовою програмування, введення елементів таблиць...
Урок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція iconУрок № Тема: «Перебудова» та розпад СРСР (1985-1991) Урок вивчення нового матеріалу. Мультімедійний урок
Союз від розпаду (в т ч. Дкнс), назвати причини економічного розвалу срср, тлумачити поняття «перебудова», «прискорення», «гласність»,...
Урок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція iconЛекція №3 Тема: Програмування в Object Delphi: оператори циклу План 1 Оператора for 1 2 Оператор while 2 3 Оператор repeat 4
Алгоритми рішення багатьох задач є циклічними, тобто для досягнення результату певна послідовність дій повинна бути виконана кілька...
Урок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція iconЛекція №1 Тема Загальні поняття про інфокомунікаційні мережі. Типи зв’язку та послуги, що за допомогою них надаються
Тема Загальні поняття про інфокомунікаційні мережі. Типи зв’язку та послуги, що за допомогою них надаються
Урок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція iconУрок спецкурсу "Програмування мовою Паскаль" з елементами валеологічного виховання у 8 класі Тема: Організація діалогу в програмах. Використання розгалужень
Перевірити, чи серед чисел a,b,c рівні. (if (a=b)or(b=c)or(a=c) then writeln(‘Так’) else writeln(‘Hi’); )
Урок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція iconУрок 21 Тема: «Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора». Цель
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи