Рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів icon

Рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів
Скачати 338.22 Kb.
НазваРішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів
Дата конвертації05.05.2013
Розмір338.22 Kb.
ТипРішення

17.09.2010 року на сесії районної ради було прийнято рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу.


С Т А Т У Т

Рокитнівська районна станція юних натуралістів

Рокитнівської районної ради

(нова редакція)


 1. Загальні положення
  1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради (надалі – районна станція юних натуралістів).

Повна назва: Рокитнівська районна станція юних натуралістів Рокитнівської районної ради.

Скорочена назва: Рокитнівська районна станція юних натуралістів.

  1. Юридична адреса: Рокитнівської районної станції юних натуралістів: 34220, вул. Незалежності, 14, смт. Рокитне.

  2. Районна станція юних натуралістів заснована на спільній власності територіальних громад сіл та селищ Рокитнівського району. Власником районна станція юних натуралістів є територіальні громади сіл та селищ Рокитнівського району в особі Рокитнівської районної ради.

  3. Районна станція юних натуралістів створена в установленому порядку Рокитнівською районною радою, утримується за рахунок районного бюджету і є неприбутковою.

  4. Районна станція юних натуралістів є комплексним еколого-натуралістичним закладом і підпорядкована Рокитнівській районній раді.

  5. Галузеве управління районною станцією юних натуралістів здійснює відділ освіти райдержадміністрації.

  6. Районна станція юних натуралістів має самостійний баланс, власний рахунок (рахунки), печатку, кутовий штамп, бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційний код. Районна станція юних натуралістів може мати вивіску встановленого зразка зі своїм найменуванням, власну символіку, прапор, герб, інші атрибути. Положення з описом та порядком використання власної символіки, прапора, герба та інших атрибутів затверджується відповідно до чинного законодавства.

  7. Районна станція юних натуралістів набуває права юридичної особи з дня державної реєстрації Статуту в установленому законом порядку.

  8. Районна станція юних натуралістів здійснює навчання і виховання учнів, вихованців, слухачів у позаурочний та позанавчальний час.

1.9. Головною метою діяльності районної станції юних натуралістів є: еколого-натуралістичний напрям, що передбачає оволодіння вихованцями (учнями, слухачами) знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем.

  1. Головними завданнями районної станції юних натуралістів є:

 • реалізація державної політики у галузі позашкільної освіти;

 • створення умов для надання поглиблених знань з основ природничих, аграрних та лісогосподарських наук, професійного самовизначення та самореалізації учнівської молоді;

 • залучення вихованців (учнів, слухачів) до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок у галузях сільського господарства: квітництво, лісівництво, садівництво, грибівництво, бджільництво тощо;

 • створення умов для оволодіння вихованцями (учнями, слухачами) знаннями про навколишнє середовище та формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду розв'язання екологічних проблем;

 • залучення вихованців (учнів, слухачів) до науково-дослідної, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в галузі сільськогосподарських наук;

 • створення умов для самореалізації і розвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців (учнів, слухачів);

 • задоволення потреб вихованців (учнів, слухачів) у професійному самовизначенні;

 • пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців (учнів, слухачів);

 • формування у вихованців (учнів, слухачів) свідомого і відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

 • просвітницька діяльність.

  1. У своїй діяльності районна станція юних натуралістів керується Конституцією України, Конвенцією ООН "Про права дитини", Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", Основами законодавства України про охорону здоров’я, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, Положенням "Про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів" затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2002 № 292 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2002 року за № 463/6751, актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та власним Статутом.

  2. Координацію науково-методичної, організаційно-масової та навчально-виховної діяльності районної станції юних натуралістів здійснює Комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, відділ освіти Рокитнівської райдержадміністрації.

  3. Мова виховання, навчання та спілкування з дітьми в районній станції юних натуралістів є державна.

  4. Районна станція юних натуралістів самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства.

  5. Районна станція юних натуралістів не відповідає за зобов’язаннями власника (засновника), а власник (засновник) не відповідає за зобов’язаннями районній станції юних натуралістів .

  6. Держава та власник не несуть відповідальності за зобов’язаннями районній станції юних натуралістів. Районна станція юних натуралістів не відповідає за зобов’язанннями держави та власника, а також інших підприємств, установ, організацій.

  7. У межах своєї Статутної діяльності районна станція юних натуралістів має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем, відповідачем в судах всіх інстанцій.
 1. Організація позашкільної освіти
  1. Районна станція юних натуралістів проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну та організаційно-масову роботу.

  2. Структура та штати районної станції юних натуралістів розробляються його керівником у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів і затверджуються відділом освіти райдержадміністрації.

  3. Структурними підрозділами районної станції юних натуралістів можуть бути відділи, лабораторії, оздоровчий табір, бібліотека, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні земельні ділянки, теплично-парниковий комплекс, зимовий сад, тваринницькі ферми та інші підрозділи. Заклад може також створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямом еколого-натуралістичної роботи.

  4. Структурні підрозділи закладу діють на основі відповідних положень, що розробляються закладом і затверджуються його керівником.

  5. Районна станція юних натуралістів створює належні умови для вибору вихованцями (учнями, слухачами) видів діяльності відповідно до їх інтересів та вимог батьків та осіб, що їх замінюють; вживають заходів для залучення вихованців (учнів, слухачів), які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації; забезпечують їх соціальний захист.

  6. Районна станція юних натуралістів працює за річним планом роботи, погодженим відділом освіти райдержадміністрації, розроблених на основі типових планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, реалізує основні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців (учнів, слухачів), потреб сім'ї, запитів інших навчальних закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій.

  7. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи районної станції юних натуралістів, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою районної станції юних натуралістів.

  8. Навчально-виховний процес у районної станції юних натуралістів здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відділом освіти райдержадміністрації.

  9. Навчальні програми можуть бути профільними, комплекс­ними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах, об'єднаннях. Залежно від специфіки діяльності районної станції юних натуралістів, відповідного рівня творчого об'єднання учнів навчання може вестися за програмами від одного місяця до кількох років.

  10. Експериментальні навчальні плани складаються районною станцією юних натуралістів з урахуванням типових навчальних планів.

  11. Індивідуальне навчання на станції юних натуралістів організовується відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

  12. Районна станція юних натуралістів працює безперервно в режимі п’ятиденного робочого тижня.

  13. Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм на районній станції юних натуралістів становить, як правило, 10 - 15 вихованців (учнів, слухачів).

  14. Наповнюваність груп установлюється директором районної станції юних натуралістів залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, але не більше 25 вихованців (учнів, слухачів).

  15. Приймання до районної станції юних натуралістів здійснюється протягом року (у міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців (учнів, слухачів) і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом.

  16. Приймання вихованців (учнів, слухачів) до позашкільного навчального закладу для одержання позашкільної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

  17. До районної станції юних натуралістів зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до 25 років.

  18. Районна станція юних натуралістів проводить навчально-виховну, організаційно-методичну та організаційно-масову роботу диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров'я) з використанням різноманітних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, збір, зліт, читання, вікторина, екскурсія, експедиція, похід, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на навчально-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських підприємствах, а також з використанням інших форм, передбачених статутом.

  19. Навчальний рік на районній станції юних натуралістів незалежно від форм власності починається з 1 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання закладу.

  20. Тривалість навчального року на районній станції юних натуралістів встановлюється Міністерством освіти і науки України або відділом освіти райдержадміністрації за погодженням з Міністерством освіти і науки України та управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

  21. Режим щоденної роботи встановлює районна станція юних натуралістів, враховуючи рекомендації центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких вона перебуває.

  22. У канікулярні, святкові та неробочі дні районна станція юних натуралістів працює за окремим планом.

  23. Районна станція юних натуралістів забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.

  24. Тривалість занять на районній станції юних натуралістів визначається навчальним планом і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців (учнів, слухачів):

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

інших - 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються робочим режимом щоденної роботи закладу.

  1. Гуртки, секції та інші творчі об'єднання районної станції юних натуралістів класифікуються за трьома рівнями:

 • початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів), виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до еколого-натуралістичної діяльності;

 • основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців (учнів, слухачів), дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

 • вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців (учнів, слухачів).

  1. Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

  2. Районна станція юних натуралістів може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів, студентів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

  3. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їх професійних навичок станція юних натуралістів за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовують виконання замовлень підприємств, установ, організацій на виготовлення сільськогосподарської, лісогосподарської, квітково-декоративної продукції, виробів декоративно-прикладного мистецтва. При цьому характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь, передбачених навчальними програмами.

  4. У випадках, передбачених законодавством України, районна станція юних натуралістів має право надання платних послуг з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій. Платні послуги не можуть надаватись станцією юних натуралістів замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.

  5. Районна станція юних натуралістів може надавати платні послуги за еколого-натуралістичним напрямом діяльності.

  6. Районна станція юних натуралістів може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

  7. Районна станція юних натуралістів може проводити роботу спільно з науково-дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи з метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдаровань і самовизначення щодо майбутньої професії.

  8. Районна станція юних натуралістів проводить в районі організаційно-масову роботу (позашкільні заходи) серед вихованців, школярів, учнів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, студентів, членів громадських організацій з використанням різноманітних організаційних форм: змагання, конкурс, збір, зліт, олімпіада, виставка, вискавка-конкурс, читання, ексурсія, експедиція, похід, лекція, конференція, семінар, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на навчально-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських підприємствах, а також з використанням інших форм.

  9. Районна станція юних натуралістів проводить в межах району координаційну та інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об'єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи.

  10. На районній станції юних натуралістів можуть функціонувати методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об'єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

  11. З метою удосконалення системи навчання і виховання на станції юних натуралістів можуть створюватись методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу. Діяльність методичних рад, комісій здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

  12. Згідно з рішенням Рокитнівської районної ради, на підставі відповідних угод, районна станція юних натуралістів надає інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

  13. Районна станція юних натуралістів може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи.

  14. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

  15. За результатами навчання районна станція юних натуралістів видає своїм випускникам відповідні документи згідно з Порядком видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2001 N 510 і зареєстрованим у Міністерством юстиції 06.09.2001 за N 788/5979.
 1. Організація та учасники навчально-виховного процесу.
  1. Учасниками навчально-виховного процесу на районній станції юних натуралістів є:

 • вихованці, учні, слухачі, студенти незалежно від місця проживання;

 • директор, заступники директора закладу;

 • педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекар, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;

 • батьки або особи, які їх замінюють;

 • представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

  1. Вихованці (учні, слухачі) районної станції юних натуралістів мають гарантоване державою право на:

 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдаровань, уподобань та інтересів;

 • добровільний вибір виду діяльності;

 • навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях районної станції юних натуралістів;

 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною базою районної станції юних натуралістів;

 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, зборах, зльотах, експедиціях, екскурсіях, походах та інших масових заходах;

 • представлення в органах громадського самоврядування районної станції юних натуралістів;

 • вільне вираження поглядів, переконань;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

  1. Вихованці (учні, слухачі) районної станції юних натуралістів зобов'язані:

 • оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками;

 • підвищувати загальний культурний рівень;

 • дотримуватись моральних і етичних норм;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

 • бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;

 • дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього трудового
  розпорядку районної станції юних натуралістів.

  1. Педагогічні працівники районної станції юних натуралістів мають право на:

 • внесення керівництву районної станції юних натуралістів та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;

 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування районної станції юних натуралістів, у заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 • проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;

 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

 • об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

  1. Педагогічні працівники районної станції юних натуралістів зобов'язані:

 • виконувати навчальні плани та програми;

 • надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів);

 • сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців (учнів, слухачів), а також збереженню здоров'я;

 • визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку вихованців (учнів, слухачів), вибирати адекватні засоби їх реалізації;

 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями (учнями, слухачами) моральних, етичних норм поведінки і правил внутрішнього трудового розпорядку районної станції юних натуралістів, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованця
  (учня, слухача), захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

 • своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

 • берегти здоров'я вихованців (учнів, слухачів), їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

 • виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

 • вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • дотримуватись вимог статуту закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

 • брати участь у роботі педагогічної ради закладу;

 • виконувати накази і розпорядження керівника закладу.

  1. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником.

  2. Обсяг педагогічного навантаження районної станції юних натуралістів визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

  3. Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом
   навчального року здійснюється керівником закладу у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

  4. Не допускається відвертати педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

  5. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз у п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 20.08.93 № 310 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за № 176, із змінами і доповненнями, унесеними наказом Міністерством освіти і науки України від 01.12.98 № 419 ( z0792-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за № 792/3232.

  6. Батьки вихованців (учнів, слухачів) та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу;

 • звертатися до органів управління освітою, керівника районної станції юних натуралістів і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності
  районної станції юних натуралістів;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази районної станції юних натуралістів;

 • захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.
 1. Управління районною станцією юних натуралістів
  1. Вищим органом управління районною станцією юних натуралістів є Рокитнівська районна рада. Галузеве управління за діяльністю районної станції юних натуралістів здійснює відділ освіти Рокитнівської районної державної адміністрації.

  2. До компетенції органу управління майном належить:

 • визначення основних напрямів діяльності;

 • затвердження та внесення змін до Статуту районної станції юних натуралістів;

 • погодження призначення та звільнення директора районної станції юних натуралістів;

 • розпорядження основними засобами районної станції юних натуралістів в межах, визначених чинним законодавством;

 • прийняття рішення про відчуження майна, позику, заставу;

 • передача в оренду цілісних майнових комплексів, приміщень або споруд;

 • надання дозволу на списання основних засобів відповідно до чинного законодавства;

 • прийняття рішення про припинення діяльності районної станції юних натуралістів, його ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу.

  1. Управління галузевою діяльністю здійснює відділ освіти райдержадміністрації.

  2. До компетенції органу управління галузевою діяльністю належить:

 • визначення форм контролю за діяльністю районної станції юних натуралістів;

 • застосовувати будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовим колективом правилах внутрішнього трудового розпорядку;

 • за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці притягувати його до дисциплінарної відповідальності.

  1. Безпосереднє керівництво районною станцією юних натуралістів здійснює її директор. Директором районної станції юних натуралістів може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

  2. Директор районної станції юних натуралістів призначається на контрактній основі відповідно до чинного законодавства.

  3. Директор районної станції юних натуралістів здійснює функції управління на умовах найму та на підставі контракту.

  4. В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора районної станції юних натуралістів, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

  5. Директор вирішує усі питання діяльності районної станції юних натуралістів, з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом.

  6. Директор районної станції юних натуралістів підзвітний Рокитнівській районній раді і організовує виконання її рішень;

  7. До компетенції директора районної станції юних натуралістів відноситься:

 • забезпечення статутної діяльності районної станції юних натуралістів;

 • вирішення поточних питань роботи районної станції юних натуралістів;

 • вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

 • організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

 • видання у межах своєї компетенції наказів та розпоряджень і контроль за їх виконання;

 • прийняття та звільнення персоналу районної станції юних натуралістів;

 • здійснення керівництва районною станцією юних натуралістів, забезпечення раціонального добору і розстановка кадрів, створення необхідних умов для підвищення фахової майстерності працівників;

 • укладання від імені районної станції юних натуралістів угод з юридичними та фізичними особами, представлення його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях;

 • представлення районної станції юних натуралістів в усіх установах, організаціях без довіреності;

 • видання довіреності, відкриття в установах банків розрахункових та інших рахунків;

 • затвердження положень про структурні підрозділи та колективного договору;

 • розроблення і затвердження посадових інструкцій всіх працівників районної станції юних натуралістів відповідно до чинного законодавства, Статуту районної станції юних натуралістів, та кваліфікаційних характеристик;

 • погодження із профспілковим комітетом і затвердження правил
  внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій працівників;

 • забезпечення роботи районної станції юних натуралістів в екстремальних умовах;

 • надання відповідей на звернення юридичних осіб та громадян згідно з чинним законодавством;

 • розпорядження в установленому порядку майном районної станції юних натуралістів і коштами;

 • контроль за дотриманням режиму роботи районної станції юних натуралістів;

 • здійснення контролю за проходженням працівниками, у встановлені
  терміни, обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

 • щорічне звітування перед загальними зборами трудового колективу;

 • планування навчально-виховного процесу, здійснення контролю за його ходом та результатами;

 • підтримання ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • створення умов для творчого зростання педагогічних працівників,
  творчого пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

 • координація співпраці з територіальними органами та іншими навчальними закладами;

 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;

 • забезпечення організованого випуску вихованців;

 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ, організацій інших юридичних та фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

 • забезпечення контролю за виконанням навчальних планів і програм;

 • забезпечення дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • забезпечення прав вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

 • ужиття заходів щодо пропаганди здорового способу життя, дотримання дітьми правил особистої гігієни;

 • застосовування заходів заохочення за сумлінну роботу та заходи дисциплінарного впливу до порушників трудової дисципліни згідно з кодексом законів про працю України та нормативних документів;

 • виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством.

  1. Директор несе відповідальність за:

 • дотриманням вимог чинного законодавства в роботі районної станції юних натуралістів (зокрема: в галузі охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічних вимог, фінансової дисципліни, трудового законодавства тощо);

 • виконання вимог законів з охорони дитинства, стан та діяльність районної станції юних натуралістів;

 • організацію бухгалтерського обліку;

 • якість і ефективність роботи колективу;

 • реалізацію Державного стандарту базового компоненту дошкільної освіти;

 • постановку навчальної, виховної, медичної, правової, адміністративно-господарської роботи в районній станції юних натуралістів;

 • свою діяльність: перед вихованцями, працівниками районної станції юних натуралістів, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

  1. Директор та головний бухгалтер районної станції юних натуралістів несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

  2. Вищим органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція) трудового колективу. Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їх роботі беруть участь більше 50% її членів. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення приймається простою більшістю голосів.
  1. Загальні збори:

 • обговорюють і пропонують зміни до Статуту;

 • розглядають, обговорюють і приймають колективний договір, зміни та доповнення до нього;

 • обирають раду районної станції юних натуралістів, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;

 • щорічно заслуховують звіт директора і голови ради районної станції юних натуралістів, дають оцінку діяльності шляхом таємного чи відкритого голосування та порушують обґрунтоване клопотання про усунення директора районної станції юних натуралістів від керівництва закладом в разі порушення ним вимог трудового законодавства та колективного договору;

 • щорічно заслуховують звіт голови профспілкового комітету, дають оцінку діяльності шляхом таємного чи відкритого голосування;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово - господарської діяльності районної станції юних натуралістів;

 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші важливі напрями діяльності районної станції юних натуралістів;

 • подають пропозиції щодо стимулювання праці керівників та інших
  працівників.

 • вирішують інші питання згідно з чинним законодавством.

  1. Рішення загальних зборів оформляється протоколом за підписами головуючого та секретаря зборів.

  2. Позачергові загальні збори можуть скликати:

 • члени трудового колективу (якщо цього бажають не менше третини працівників районної станції юних натуралістів);

 • голова профкому;

 • власник районної станції юних натуралістів;

 • директор районної станції юних натуралістів.

  1. У період між загальними зборами (конференціями) діє Педагогічна рада районної станції юних натуралістів діяльність якої регулюється Статутом закладу.

  2. У засіданнях Педагогічної ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники органів управління освітою, охорони здоров'я, підприємств, установ, громадських організацій.

  3. Педагогічна рада закладу розглядає питання перспектив розвитку районної станції юних натуралістів, надає допомогу керівництву в реалізації цих планів, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

  4. ^ Педагогічна рада районної станції юних натуралістів:

 • розглядає план роботи закладу, підсумки і актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу;

 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв'язків;

 • захищає права педагогічних працівників та педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному процесі;

 • призначає вихованцям (учням, слухачам) персональні та іменні стипендії, гранти;

 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

 • розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та навчально-виховного процесу закладу.

  1. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

  2. Організація діяльності та повноваження Педагогічної ради визначені Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту” та іншими нормативно-правовими документами.

  3. Загальні збори (конференція) районної станції юних натуралістів проводяться за участю директора, заступників директора, керівників підрозділів, що входять до складу закладу, наукових та інших педагогічних працівників, які залучаються до навчально-виховного процесу закладу, а також представників учнівського самоврядування, батьківського комітету.

  4. На районній станції юних натуралістів діє піклувальна рада, робота якої здійснюється відповідно до чинного законодавства.

  5. У районній станції юних натуралістів може діяти методична рада, робота якої здійснюється відповідно до чинного законодавства.

  6. Методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники районної станції юних натуралістів, учасники навчально-виховного процесу - є дорадчим органом.

  7. ^ Методична рада:

- координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність з різних напрямів еколого-натуралістичної роботи в області, екологічних проблем;

- заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи;

- вивчає, узагальнює та поширює передовий педагогічний досвід;

- дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з питань еколого-натуралістичної роботи серед учнівської молоді;

- обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;

- поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.

  1. На районній станції юних натуралістів за рішенням загальних зборів (конференції) або ради закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети.

  2. Обсяг педагогічного навантаження керівників гуртків визначається на підставі законодавства директором районної станції юних натуралістів. Навантаження менше тарифної ставки (посадового окладу) можливе лише за письмової згоди працівника.
 1. ^ Майно районної станції юних натуралістів
  1. Майно районної станції юних натуралістів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, що становлять необоротні активи, малоцінні та швидкозношувальні предмети, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі районної станції юних натуралістів.

  2. Майно районної станції юних натуралістів є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Рокитнівського району і закріплюється за районною станцією юних натуралістів на правах оперативного управління. Здійснюючи оперативне управління, районна станція юних натуралістів володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняє дії, що не суперечать чинному законодавству України з урахуванням обмежень, встановленим даним Статутом.

  3. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів районна станція юних натуралістів здійснює у межах чинного законодавства та відповідно до цього Статуту.

  4. Списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені в наслідок стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) проводиться у порядку визначеному чинним законодавством.

  5. Джерелами формування майна районної станції юних натуралістів є:

 • кошти районного бюджету (загального та спеціального фонду);

 • доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;

 • добровільні грошові внески, благодійні внески підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

 • капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

 • майно, придбане у суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

 • інші надходження, які не заборонені чинним законодавством.
 1. Фінансово-господарська діяльність
  1. Фінансово-господарська діяльність районної станції юних натуралістів та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до законодавства та Статуту районної станції юних натуралістів.

  2. Фінансування районної станції юних натуралістів здійснюється з районного бюджету на основі кошторису. Штатний розпис районної станції юних натуралістів розробляється на підставі Типових штатів і затверджується відділом освіти райдержадміністрації, в порядку, передбаченому чинним законодавством. Виходячи із інтересів районної станції юних натуралістів, навчального процесу та інших поважних причин відділ освіти Рокитнівської районної державної адміністрації може вводити додаткові та інші штатні одиниці в індивідуальному порядку.

  3. Додатковими джерелами формування коштів районної станції юних натуралістів є:

 • кошти, одержані за надання платних послуг відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 20.01.97 № 38, та Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міносвіти, Мінфіну і Мінекономіки від 27.10.97 № 383/239/131 і зареєстрованого у Мін'юсті 12.12.97 за N 596/2400;

 • кошти гуманітарної допомоги;

 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

 • кредити банків;

 • інші надходження.

  1. Кошти, отримані районною станцією юних натуралістів з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої статутом.

  2. Районна станція юних натуралістів у процесі провадження фінансово-господарської діяльності мають право:

 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;

 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких вони розташовані;

 • розвивати власну матеріальну базу, житлові приміщення, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;

 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту закладу.

  1. Матеріально-технічна база районної станції юних натуралістів включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в їх користуванні.

  2. Для проведення навчально-виховної роботи районної станції юних натуралістів надаються в користування спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

  3. Районна станція юних натуралістів користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із чинним законодавством.

  4. Районна станція юних натуралістів має право на придбання та оренду необхідного обладнання, інших матеріальних ресурсів, користування послугами підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

  5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

  6. Звітність про діяльність районної станції юних натуралістів встановлюється відповідно до чинного законодавства.
 1. Особливості господарської діяльності районної станції юних натуралістів
  1. Районна станція юних натуралістів не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам крім випадків прямо передбачених законом.

  2. Районна станція юних натуралістів має право лише за попередньою згодою Рокитнівської районної ради чи уповноваженого нею органу відчужувати, віддавати в заставу, оренду, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, надавати дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень майнового комплексу.

  3. У разі зміни директора та головного бухгалтера районної станції юних натуралістів може проводитися ревізія фінансово-господарської діяльності районної станції юних натуралістів.

  4. Інші особливості господарської та соціальної діяльності районної станції юних натуралістів визначаються законом.
 1. Діяльність районної станції юних натуралістів у рамках міжнародного співробітництва
  1. Районна станція юних натуралістів, за наявності матеріально-технічної, соціально-культурної бази та власних фінансових надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

  2. Районна станція юних натуралістів має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

  3. Держава створює умови для міжнародного співробітництва районної станції юних натуралістів шляхом бюджетного фінансування, надання пільг зі сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), пов'язаних із закупівлею та ввезенням на митну територію України навчального та виробничого обладнання, приладдя та матеріалів, для здійснення освітньої діяльності.
 1. ^ Контроль за діяльністю районної станції юних натуралістів
  1. Контроль за ефективним використанням та збереженням майна районної станції юних натуралістів здійснює Рокитнівська районна рада або уповноважений нею орган управління майном.

  2. Контроль за галузевою діяльністю районної станції юних натуралістів здійснює відділ освіти райдержадміністрації.

  3. Державний контроль та нагляд за діяльністю районної станції юних натуралістів, згідно з чинним законодавством, здійснює: Міністерство освіти і науки України, Рокитнівська районна рада, Рокитнівська районна державна адміністрація, відділ освіти райдержадміністрації.

  4. Державний контроль за діяльністю районної станції юних натуралістів здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері позашкільної освіти.

  5. Основною формою державного контролю за діяльністю районної станції юних натуралістів є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 і затвердженим 08.08.2001 за № 678/5869.

  6. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) районної станції юних натуралістів з питань, пов'язаних з його фінансово-господарською та навчально-виховною діяльністю.

  7. Контроль за окремими сторонами діяльності районної станції юних натуралістів здійснюють відповідні державні органи.

  8. Районна станція юних натуралістів має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його діяльності не пізніше як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачено законом. Дії службових осіб, що здійснювали перевірку, можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законодавством України.

  9. Службові особи організацій та органів, що проводять перевірку районної станції юних натуралістів, несуть відповідальність за розголошення інформації, яка відноситься до категорії «Для службового користування».

  10. Відносини районної станції юних натуралістів з органами державного управління і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законодавчих актів, які визначають компетенцію цих органів.
 1. ^ Припинення діяльності районної станції юних натуралістів
  1. Діяльність районної станції юних натуралістів припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

  2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюється за рішенням Рокитнівської районної ради, або у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

  3. Рокитнівська районна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності районної станції юних натуралістів (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності районної станції юних натуралістів відповідно до чинного законодавства України.

  4. У разі злиття районної станції юних натуралістів з іншим суб’єктом навчально-виховного процесу усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта навчально-виховного процесу, що утворюється внаслідок злиття. У разі приєднання районної станції юних натуралістів до іншого суб’єкта навчально-виховного процесу, до останнього переходять усі її майнові права та обов’язки. У разі поділу районної станції юних натуралістів, усі її майнові права і обов’язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових об’єктів навчально-виховного процесу, що утворені в наслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб’єктів навчально-виховного процесу, до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки районної станції юних натуралістів. У разі перетворення районної станції юних натуралістів в інший суб’єкт навчально-виховного процесу, усі її майнові права і обов’язки переходять до новоутвореного суб’єкта навчально-виховного процесу.

  5. Района станція юних натуралістів може бути ліквідована:

 • за рішенням Рокитнівської районної ради;

 • за рішенням суду про визнання судом недійсною державну реєстрацію юридичної особи, через допущені при його створені порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  1. Ліквідація районної станції юних натуралістів проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадку ліквідації районної станції юних натуралістів за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеної судом.

  2. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління майном районної станції юних натуралістів.

  3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно районної станції юних натуралістів, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику.

  4. При реорганізації чи ліквідації районної станції юних натуралістів працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

  5. Районна станція юних натуралістів вважається ліквідованою з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення її діяльності.
 1. Прикінцеві положення
  1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Рокитнівської районної ради.

  2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.Схожі:

Рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів iconГуртки станції юних натуралістів

Рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів icon35705, м. Здолбунів, вул. Ясна 11, тел. (03652) 2-57-82
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді №245 від 02. 12. 2010 р., листа комунального закладу «Станція юних...
Рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів iconЧеркаська районна станція юних техніків
Журило А. М. – завідувач туристсько-краєзнавчого відділу Черкаської районної станції юних техніків, керівник туристсько-краєзнавчого...
Рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів iconЧеркаська районна станція юних техніків
Журило А. М. – завідувач туристсько-краєзнавчого відділу Черкаської районної станції юних техніків, керівник туристсько-краєзнавчого...
Рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів icon35705, м. Здолбунів, вул. Ясна 11, тел. (03652) 2-57-82
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради від 22. 12. 2010 №01-04/247 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнського...
Рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів iconПлан роботи великобагачанської районної станції юних техніків на 2013 2014 навчальний рік
Великобагачанська районна станція юних техніків є однією з складових ланок системи безперервної освіти, її діяльність спрямована...
Рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів iconУкраїна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області відділ освіти
Року спорту та здорового способу життя «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід І перспективи», яка відбудеться...
Рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів iconВсеукраїнська акція «птах року» «синиця блакитна — Птах 2011 року»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України, Українське товариство охорони птахів та комунальний заклад «Станція юних натуралістів»...
Рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів iconНаказ №48 Про проведення районних змагань з баскетболу серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів району
А затвердженого наказом відділу освіти Рокитнівської райдержадміністрації Рівненської області від 18. 01. 2011 року 19, керуючись...
Рішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів iconИтнівська районна державна адміністрація рівненської області відділ освіти 34200, смт. Рокитне,вул. Незалежності,15 тел. 2-11-04,2-12-69,телефон/факс 2-11-04 р-р 35413002000568 в
Рокитнівським районним управлінням юстиції Рівненської області від 20 січня 2011 року №01/172 та затвердженого наказом відділу освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи