Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи icon

Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
Скачати 95.98 Kb.
НазваПро обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
Дата конвертації16.12.2012
Розмір95.98 Kb.
ТипДокументи
1. /Нормативн_ документи початкова школа/lyst_mon_1_9-143.doc
2. /Нормативн_ документи початкова школа/Лист МОНМСУ 29.docx
3. /Нормативн_ документи початкова школа/М_Н_СТЕРСТВО ОСВ_ТИ _ НАУКИ УКРАфНИ.docx
4. /Нормативн_ документи початкова школа/Методичн_ рекомендац_х щодо ведення класних журнал_в.doc
5. /Нормативн_ документи початкова школа/Новий Державний стандарт початковох школи.doc
6. /Нормативн_ документи початкова школа/Под_л клас_в на групи.doc
7. /Нормативн_ документи початкова школа/навчальн_ екскурс_х.doc
8. /Нормативн_ документи початкова школа/п_дсумкова атестац_я.doc
9. /Нормативн_ документи початкова школа/рекомендац_х першокласники.docx
10. /Нормативн_ документи початкова школа/типовий навчальний план.djvu
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік
Лист монмсу 29. 04. 2011 №1/9-325 Інститути післядипломної педагогічної освіти
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах
Державний стандарт початкової загальної освіти
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Міністерство освіти І науки україни №1/9-407 від 02. 07. 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

N 1/9-468 від 29.12.2001

Міністерству освіти

Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти і науки

обласних, Київської та

Севастопольської міських

державних адміністрацій,

обласним інститутам

післядипломної педагогічної

освіти

Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи

Відповідно до Закону "Про загальну середню освіту" з 1 вересня 2001 року розпочався перехід на новий зміст, структуру та єдиний 4-річний термін навчання учнів початкової школи.

Головним завданням початкової ланки сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації навчально-виховного процесу, в тому числі й організації домашньої самостійної роботи.

Основною метою домашніх завдань є: закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці; підготовка до засвоєння нового матеріалу; формування в дітей уміння самостійно працювати; розвиток їх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо.


Ефективність домашніх завдань визначається дотриманням певних вимог до їх організації:

- розуміння учнями поставлених перед ними навчальних завдань;

- врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, їх пізнавальних можливостей, специфіки кожного навчального предмета, складності матеріалу, характеру завдань та ін.;

- формування загальнонавчальних умінь і навичок (уміння правильно розподіляти час, встановлювати послідовність виконання завдань, виділяти головне, використовувати попередньо вивчений матеріал, застосовувати наявні знання тощо).

Домашні завдання (самопідготовка) вдома та в групі продовженого дня слід виконувати в умовах, що відповідають гігієнічним і педагогічним вимогам.

Раціональна організація самопідготовки (виконання домашніх завдань) сприятиме збереженню здоров'я учнів, високого рівня функціонального стану їх організму протягом дня.

Особливої уваги вчителів і вихователів при виконанні домашніх завдань в умовах роботи групи продовженого дня потребують діти з ослабленим здоров'ям та такі, які внаслідок індивідуальних і типологічних особливостей нервової системи не можуть виконувати одночасно завдання з іншими учнями. Таким дітям не рекомендується регламентувати час на виконання певних видів робіт, для них слід практикувати додатковий відпочинок.

При визначені форм, характеру, змісту, обсягу домашніх завдань, методів їх організації необхідно враховувати специфіку навчального предмета, пізнавальні можливості учнів, їх вольові якості та уподобання тощо.

У початкових класах можливі як усні, так і письмові домашні завдання; індивідуальні, що заохочують, стимулюють школяра до навчання, пізнання, розвивають індивідуальні здібності та інтереси дитини; групові та парні, що направлені на дослідницьку, пошукову, аналітичну роботу, співпрацю, співдружність тощо; репродуктивного, конструктивно-варіативного та творчого характеру.

Домашні завдання можна диференціювати в залежності від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей сприйняття, пам'яті, мислення, урізноманітнюючи при цьому зміст домашніх робіт та їх характер. Доцільно надавати право учням вибирати серед різних запропонованих варіантів (рівнів) завдання як для індивідуального виконання, так і для роботи в парах чи невеликих групах.

При визначенні обсягів домашніх завдань необхідним є врахування темпу і ритму роботи учнів, навантаження їх навчальною роботою цього та наступного днів, стану їхнього здоров'я.

У 1-ому класі домашні завдання не задаються.

У 2 - 4 класах обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт орієнтовно повинен становити 1/4 обсягу, виконаного на уроці, і бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 2-му класі - 45 хв., у 3(2) класі - 1 години 10 хв., у 4(3) класі - 1 год. 30 хв.

Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, на вихідні та святкові дні.

Добір завдань для домашньої роботи, інструктаж щодо їх виконання (повний, стислий, конкретний тощо) учитель продумує завчасно і фіксує в поурочному плані - конспекті уроку.

Домашнє завдання може бути задано з предметів інваріантної частини навчального плану, з будь-якого розділу програми, але тоді, коли його доцільність вмотивована.

З основ здоров'я та фізичної культури, основ безпеки життєдіяльності, трудового навчання, художньої праці, мистецтва (музики, образотворчого мистецтва) домашні завдання, як правило, не задаються.

Успішне виконання учнями домашніх завдань в значній мірі залежить від співпраці учителя (вихователя групи продовженого дня) з їхніми батьками. Важливо переконати батьків у тому, що дотримання оптимального режиму виконання домашніх завдань, їх посильна допомога і контроль за виконанням сприятимуть розв'язанню основної мети навчальної домашньої роботи. Вчитель повинен знайомити батьків з основними програмовими вимогами до навчальних предметів, усного та писемного мовлення молодших школярів тощо, повідомляти батьків про результати виконання домашніх завдань.

Місце подачі домашнього завдання може бути на будь-якому етапі уроку.

Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно в повній мірі не фіксується дітьми; учні позбавлені можливості ставити запитання; учитель не встигає пояснити суть завдання.

Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними:

фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємоперевірка, творча тощо. Вибір форми контролю залежить від змісту, виду і мети домашнього завдання.

Домашні завдання повинні перевірятися вчителем систематично (див. "Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи", 2001 р.).

Контроль та відповідальність за перевантаження учнів домашніми завданнями покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

Заступник Державного секретаря Г.Г. НауменкоСхожі:

Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи iconПро обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи

Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи iconПро обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи 17. 12. 2010, 16: 05

Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи iconПро обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Головним завданням сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізується...
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи iconДокументи
1. /Про обсяг _ характер домашн_х завдань для учн_в початковох школи.txt
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи iconІнформації про її якість за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
Структура, обсяг та інші параметри контрольних робіт визначено на основі вимог до загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до...
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи iconПро недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань
Міністерство освіти і науки України звертає увагу на недопущення перевантаження учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних...
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи iconМетодичні рекомендації Вимоги до змісту, обсягу та рівня складності домашніх завдань з біології
Досвід творчої діяльності формується також через проблемний характер вивчення матеріалу, розв’язання творчих завдань, які потребують...
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи iconНаказ №755 Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
На виконання ст. 34 Закону України „Про загальну середню освіту” та з метою реалізації завдань особистісно-орієнтованого навчання,...
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи iconНаказ №755 Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
На виконання ст. 34 Закону України „Про загальну середню освіту” та з метою реалізації завдань особистісно-орієнтованого навчання,...
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи iconУрок для всього класу. Також кожен з учнів або батьків має можливість переглянути розклад занять для школи і класу без логіну та паролю
Головні функції на порталі: перегляд оцінок та домашніх завдань, перегляд розкладу занять
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи iconНаказ №243 Про організацію і проведення в 2011-2012 н р. районних учнівських олімпіад з математики і української мови в 3-4-х класах
З метою виявлення обдарованих дітей серед учнів початкової школи, підвищення інтересу учнів до вивчення рідної мови, математики,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи