Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах icon

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах
НазваМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах
Сторінка1/5
Дата конвертації16.12.2012
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5
1. /Нормативн_ документи початкова школа/lyst_mon_1_9-143.doc
2. /Нормативн_ документи початкова школа/Лист МОНМСУ 29.docx
3. /Нормативн_ документи початкова школа/М_Н_СТЕРСТВО ОСВ_ТИ _ НАУКИ УКРАфНИ.docx
4. /Нормативн_ документи початкова школа/Методичн_ рекомендац_х щодо ведення класних журнал_в.doc
5. /Нормативн_ документи початкова школа/Новий Державний стандарт початковох школи.doc
6. /Нормативн_ документи початкова школа/Под_л клас_в на групи.doc
7. /Нормативн_ документи початкова школа/навчальн_ екскурс_х.doc
8. /Нормативн_ документи початкова школа/п_дсумкова атестац_я.doc
9. /Нормативн_ документи початкова школа/рекомендац_х першокласники.docx
10. /Нормативн_ документи початкова школа/типовий навчальний план.djvu
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік
Лист монмсу 29. 04. 2011 №1/9-325 Інститути післядипломної педагогічної освіти
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах
Державний стандарт початкової загальної освіти
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Міністерство освіти І науки україни №1/9-407 від 02. 07. 2007

Районний методичний кабінет відділу освіти Ставищенської РДА

Методичний центр РМК


Методичні рекомендації

щодо ведення класного журналу в початкових класах


Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1–4 класах розроблено відповідно до наказу МОН України від 20.08.2008р. за №755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», листа МОН України від 11.09.2007р. за №I/9–532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів», Методичних рекомендацій щодо ведення класного журналу в початкових класах (Авт. та упор. А.О.Седеревічене, Л.П.Ткаченко. – Вид. 2–е, перероб. і доп. – Біла Церква: КОІПОПК, 2007.), листа МОН України від 07.07.2008р. за №I/9–433 «Особливості організації навчально–виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008–2009 н.р.»


Облік результатів контролю у балах здійснюється в класних журналах і табелях успішності. Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською, іноземною мовою – частково). Записи ведуться чітко й охайно пастою одного (чорного або синього) кольору.

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви навчальних предметів.


Клас

Навчальні предмети

Кількість годин

Орієнтовна кількість сторінок у журналі

1

Українська мова

8

Вісімнадцять розворотів

2–4

Українська мова

3/4

Одинадцять розворотів

2–4

Українське читання

4/3

Одинадцять розворотів

2–4

Англійська мова

2

Шість розворотів

1–4

Математика

4

Дев’ять розворотів

1–2

Я і Україна

1

Три розвороти (6 сторінок)

3–4

Я і Україна. Природознавство

1

Три розвороти (6 сторінок)

3–4

Я і Україна. Громадянська освіта

1

Три розвороти (6 сторінок)

1–4

Образотворче мистецтво

1

Три розвороти (6 сторінок)

1–4

Музичне мистецтво
Три розвороти (6 сторінок)

1–4

Трудове навчання: технічна і художня праця

2год.у1кл.

1 -у 2–4кл.

П’ять розворотів

Три розвороти (6 сторінок)

1–4

Фізична культура

3

Вісім розворотів

1–4

Основи здоров’я

1

Три розвороти (6 сторінок)

Словесне оцінювання навчальних досягнень учнів з 2008–2009 н.р. здійснюється лише у 1 класі; у 2–4 класах – оцінювання в балах.

З предметів інваріантної складової навчального плану оцінювання досягнень у навчанні учнів 2–4 класів проводиться в балах, з курсів за вибором із варіативної складової – вербально (оцінними судженнями).

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з математики), що зазначається в журналі з датою, дану роботу він не переписує. Учитель напроти його прізвища в цей день ставить «н» і оцінює його навчальні досягнення за поточними балами.

Кожен учень класу має право відвідувати індивідуальні та групові заняття, хоча вони не є обов’язковими з усіх навчальних предметів і для всіх учнів класу. Облік годин індивідуальних та групових занять здійснюється на окремих сторінках журналу. Учитель записує прізвища й імена всіх учнів класу, а присутність їх на занятті позначає умовною позначкою (наприклад, «+»). Зміст заняття вчитель записує в графі «Зміст уроку», у наступній графі «Завдання додому» вказує назву предмета, з якого було проведено заняття.

Наприкінці кожного місяця учитель виставляє в окрему колонку без дати бал за ведення зошита («Вед. зош.»)

Записуючи домашнє задання, слід обов’язково вказати його зміст і спосіб виконання. Наприклад: с.10–12 – прочитати і переказати; с. 27–29 – вивчити вірш напам’ять, дібрати прислів’я; впр. 117, с.55 – повторити правило. З основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання:технічної і художньої праці, музичного та образотворчого мистецтва домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.

У початкових класах вчителем засосовуються такі види контролю: поточний, періодичний, тематичний, семестровий, річний; державна підсумкова атестація.

Поточний контроль здійснюється в процесі поурочного вивчення теми. Результати поточної перевірки на самостійному етапі в структурі уроку оцінюються в оцінних судженнях або в балах. У процесі вивчення нового матеріалу , систематизації й узагальнення, застосування нових знань, умінь і навичок оцінка в балах виставляється тільки за достатньо повні і правильні відповіді.

Періодичний контроль (аудіювання, діалог, усний переказ, усний твір тощо) здійснюється фронтально або індивідуально. Періодичність перевірки та вимоги до її змісту, оцінювання й обліку результатів конкретизуються в рекомендаціях до окремих предметів.

Тематичний контроль (перевірка й оцінювання), як правило, здійснюється після опанування програмової теми чи розділу. У разі, коли тема розрахована на велику кількість годин, її розподіляють на логічно завершені частини – підтеми. Якщо ж програмова тема невелика за обсягом, то об’єднують з однією або кількома наступними темами. Отже, одиницями тематичного контролю з різних предметів можуть бути: програмова підтема, тема, кілька тем, розділ. Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета на тиждень та логічної завершеності теми (орієнтовно: 1год. на тиждень –2 тематичних оцінювання на семестр; 2–3 год. на тиждень – 2–4 тематичних оцінювання).

У журналі тематична оцінка («Тем. бал») виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впрдовж її вивчення з урахуванням усіх видів оцінювання за цей період (за результатами різних видів усних, письмових та практичних робіт учнів). Бали виставляються в одну колонку журналу без зазначення дати.

Семестрова оцінка виставляється за результатами періодичного і тематичного оцінювання.

Річна оцінка виставляється на основі семестрових оцінок. Перевага надається результатам другого семестру.

Державній підсумковій атестації у початковій школі підлягають результати навчальної діяльності випускників початкової школи з української мови (мова і читання) та математики. Формою проведення атестації є підсумкова контрольна робота. Бал за державну підсумкову атестацію з цих предметів виставляється у класному журналі під датою проведення підсумкової роботи.

Річне оцінювання з української мови та математики у 4 класі здійснюється на основі семестрових балів та балів за атестацію.

Українська мова

Зведений перелік перевірних робіт, які проводяться в 1–4 класах

Види перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас
І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

Аудіювання

1

1

1

1

1

1

Діалог

111Усний переказ1

Усний твір11

Читання1

Письмовий переказ1

1

1

Перевірка мовних знань і вмінь

2

2

2

2

2

2

Диктант

1

2

2

2

2

2

Списування1

1

1

1

1

1

1

Загальна кількість перевірок за семестр
2

6

7

7

8

8

8


У першому класі передбачено два види перевірок: читання та списування, які записуються лише на правій сторінці журналу поруч з темою уроку.

1 клас, І семестр

Українська мова Облік навчальних досягнень учнів Вчитель__________________
п/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я28

09

Вед. зош

31

10Вед. зош.30

11

Вед. зош.26

12

Вед. зош.

I семестр

п/п

Дата

Зміст уроку

Завдання додому

1.
Тема згідно з календарним планом
2.3.

1 клас, ІІ семестр

Українська мова Облік навчальних досягнень учнів Вчитель__________________
п/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я30

01

Вед. зош
Вед. зош.

30

04

Вед. зош.

10

05

Вед. зош.

IІ семестр

Річний бал.

Екскурсія


п/п

Дата

Зміст уроку

Завдання додому

1.30.04

Тема уроку за планом.Списування. Текст «…»
2.10.05

Тема уроку за планом. Перевірка вміння читати.
3.13.05

Тема уроку за планом. Перевірка вміння читати.
4.

Екскурсія до бібліотеки

Для зручності орієнтування в журналі назви індивідуальних видів перевірок (діалог, усний переказ тощо) записуються вгорі на місці запису дати, а назви фронтальних перевірок (диктант, письмовий переказ тощо) – внизу у відповідних колонках. За індивідуальну перевірку (діалог, усний переказ, усний твір) бали виставляються протягом семестру. Тому доречно винести ці колонки у журналі на початок кожного семестру без фіксації дати. На правій сторінці журналу поруч з темою уроку доцільно зазначити вид перевірки в день (дні) проведення відповідного виду контролю.

  1   2   3   4   5Схожі:

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах iconМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено
Авт та упор. А. О. Седеревічене, Л. П. Ткаченко. – Вид. 2–е, перероб. І доп. – Біла Церква: коіпопк, 2007., листа мон україни від...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах iconМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах iconВимоги щодо ведення класного журналу з іноземної мови в 1-4 класах знз
...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах iconДокументи
1. /Рекомендац_х щодо ведення класного журналу/_нформатика.doc
2. /Рекомендац_х...

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах iconІнструкція ведення журналів у 1-4 класах
Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах iconМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу учнів загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 1) та методичні коментарі щодо поурочних та календарних планів (додаток 2), розроблені працівниками воіпопп
З метою дотримання єдиних вимог до ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів незалежно від...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах iconЗвертаємо Вашу увагу, що сторінки класного журналу з іноземної мови в початковій школі оформляються згідно з вимогами щодо ведення класного журналу в 1-4 класах знз ( див. Додаток)
Одним із пріоритетів сучасної іншомовної освіти є досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов. Опанування цього навчального...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах iconУкраїнознавство
На українознавство в початкових класах відводиться 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах iconПерелік назв навчальних предметів для запису в класному журналі
Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичний лист
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах iconПерелік назв навчальних предметів для запису в класному журналі
Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичний лист
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах iconМіський методичний кабінет Методичний лист про ведення класних журналів в 1-11-х класах з іноземної мови Під час заповнення журналів користуватися методичним листом монмсу «Про вивчення іноземних мов у 2011-2012році»
Мону від 03. 06. 2008 №496), вимогами щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист мону...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи