Правила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році icon

Правила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році
Скачати 313.96 Kb.
НазваПравила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році
Дата конвертації13.12.2012
Розмір313.96 Kb.
ТипПравила прийому

ПОГОДЖЕНО:

«___»___________ 20 __ р.

Ректор Житомирського національного

агроекологічного університету

_____________ В.М. Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:

«___»___________ 20 __ р.

Директор Будівельного

коледжу ЖНАЕУ

_____________ В.Л. КсюковськийПравила прийому до Будівельного коледжу

Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Будівельному коледжі Житомирського національного агроекологічного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АГ за № 508974 від 15.07. 2011 року.

Додаток до ліцензії Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету серія АГ за № 508974 від 15.07. 2011 року про терміни дії ліцензії:

5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» до 01.07. 2016 року;

5.06010201 «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр» до 01.07. 2014 року;

5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» до 01.07. 2014 року.

5.130406 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» до 01.07.2015 року.

Будівельний коледж ЖНАЕУ атестовано за напрямком «Повна загальна середня освіта», свідоцтво про атестацію серія ЗД за № 000515 від 29.06. 2004 року

Будівельний коледж ЖНАЕУ являється структурним підрозділом Житомирського національного агроекологічного університету і здійснює прийом студентів за Правилами прийому розробленими Приймальною комісією Житомирського національного агроекологічного університету (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1179 від 12 жовтня 2011 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.

І. Загальні положення

  1. Будівельний коледж ЖНАЕУ оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

  2. До Будівельного коледжу ЖНАЕУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

  3. Прийом до Будівельного коледжу ЖНАЕУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу надання місць гарантовано.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. Будівельний коледж ЖНАЕУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2)

  4. Будівельний коледж ЖНАЕУ здійснює прийом студентів на другий курс у порядку поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Будівельному коледжі ЖНАЕУ здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчанн

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

17 липня 2012 рокуЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси31 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

10 – 31 липня 2012 року

у декілька сесійСтроки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

21-31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 10 серпня 2012 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 15 серпня 2012 року


4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Будівельний коледж ЖНАЕУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

 • прийом заяв та необхідних документів з 2 липня по 20 липня 2012року;

 • фахові випробування будуть проводитись з 21 липня по 31 липня 2012 року;

 • оприлюднення результатів 1 серпня 2012 року;

 • зарахування за державним замовленням до 10 серпня 2012 року;

 • зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» - не пізніше 15 серпня^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад


Необхідні документи подаються у відбіркову комісію

Будівельного коледжу ЖНАЕУ за адресою:

10029 м. Житомир, вул. Чапаєва 6.

Режим роботи відбіркової комісії:

прийом документів щоденно з 900 до 1700, обідня перерва з 1300 до 1400,

а в суботу з 900 до 1300. Вихідний день - неділя.


5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Будівельного коледжу ЖНАЕУ в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою відбіркової комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Будівельному коледжі ЖНАЕУ.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Будівельному коледжі ЖНАЕУ:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.15. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів (див. додаток 3).

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів (див. додаток 4).

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.7. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8. Програма творчого конкурсу розробляється і затверджується не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програма творчого конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Будівельного коледжу ЖНАЕУ.

6.9 Програма фахових випробувань розробляється і затверджується ректором Житомирського національного агроекологічного університету закладом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програма фахових випробувань оприлюднюється на веб-сайті Будівельного коледжу ЖНАЕУ.

Результати фахових випробувань для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

VII. Цільовий прийом до Будівельного Коледжу ЖНАЕУ

7.1. Цільовий прийом організовується: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців за кожною спеціальністю.

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Будівельного коледжу ЖНАЕУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.


^ IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XІІ цих Умов за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям (спеціальність) даного вищого навчального закладу додається до 20 балів (до 2 балів – при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації.


^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному заклад (див. додаток 3).

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до вищого навчального закладу мають (зазначається назва вищого навчального закладу):

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісії вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.
^

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до відбіркової комісії Будівельного коледжу ЖНАЕУ.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до відбіркової комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.
^

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

15.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

15.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 15 серпня.

15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.
^

XVI. Наказ про зарахування


16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Житомирського національного агроекологічного університету після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії.

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті вигляді до Українського центру оцінювання якості освіти.
^

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

Немає ліцензії на підготовку іноземних громадян.

XVIII. Додаткове зарахування до Будівельного коледжу ЖНАЕУ та зберігання робіт вступників


18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Будівельного коледжу ЖНАЕУ. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти або успішно склали вступні випробування, що проводив Будівельний коледж ЖНАЕУ, і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
^

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.


Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

*Вартість одного року навчання, грн.

Код

Найменування

Код

Назва

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

0601

Будівництво та архітектура

5.06010101

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

175

175

^ 4 роки (на основі базової загальної середньої освіти);

3 роки (на основі повної загальної середньої освіти);

2 роки 3 місяці (на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник“)

^ 2 роки

7 місяців

(на основі повної загальної середньої освіти та

на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник“)

6500

4200

5.06010115

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

75

-

^ 4 роки (на основі базової загальної середньої освіти);

3 роки (на основі повної загальної середньої освіти)

-

6000

-

5.06010201

Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр

75

-

^ 4 роки (на основі базової загальної середньої освіти);

3 роки (на основі повної загальної середньої освіти)

-

6800

-

0901

Сільське господарство і лісництво

5.09010303

Зелене будівництво і садово-паркове господарство

503,5 роки (на основі базової загальної середньої освіти);

2,5 роки (на основі повної загальної середньої освіти)5000


Додаток 1.


^ За денною формою навчання Додаток 2.

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Курс

Термін навчання

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Муляр

7122.2

5.06010101

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

І

2 роки

50

10

Штукатур

7133.1

Маляр

7141.1

Лицювальник-плиточник

7132.1

Столяр (будівельний)

7124.2

Тесляр

7124.2

Столяр верстатник (будівельні роботи)

7124.2

Паркетник

7132.2 

Монтажник (будівельний)

Опоряджувальник (будівельний)

7514

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

7129.2^ За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Курс

Термін навчання

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Муляр

7122.2

5.06010101

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

І

2 роки і 7 місяці

20

10

Штукатур

7133.1

Маляр

7141.1

Лицювальник-плиточник

7132.1

Столяр (будівельний)

7124.2

Тесляр

7124.2

Столяр верстатник (будівельні роботи)

7124.2

Паркетник

7132.2 

Монтажник (будівельний)

Опоряджувальник (будівельний)

7514

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

7129.2Додаток 3

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом,

Назва

Код

Квота пільгових категорій

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

5.06010101

10,0%

1.Українська мова та література
124

2.Математика або фізика

профільний

124

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

5.06010115

10,0%

1.Українська мова та література
124

2.Математика або фізика

профільний

124

«Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр»

5.06010201

5,0%

1.Українська мова та література
124

2. Творчий конкурс з малюнку

профільний

124

«Зелене будівництво і садово-паркове господарство»5.09010303

5,0%

1.Українська мова та література
124

2.Математика або біологія

профільний

124Додаток 4

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)


Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів (творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом,

Назва

Код

Квота пільгових категорій

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

5.06010101

10,0%

1.Українська мова (диктант)
4

2.Математика (тестування)

профільний

4

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

5.06010115

10,0%

1.Українська мова (диктант)
4

2.Математика (тестування)

профільний

4

«Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр»

5.06010201

5,0%

1. Українська мова (диктант)
4

2. Творчий конкурс з малюнку

профільний

4

«Зелене будівництво і садово-паркове господарство»5.09010303

5,0%

1.Українська мова (диктант)
4

2.Математика (тестування)

профільний

4Схожі:

Правила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році iconПрограма фахових випробувань для вступників – випускників будівельних професійно – технічних училищ, які мають повну загальну середню освіту ( 11 класів ) і диплом кваліфікованого робітника до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету на спеціальність 06010101,
Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету на спеціальність 06010101,,Будівництво та експлуатація...
Правила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році iconПрограма фахових випробувань для вступників – випускників будівельних професійно – технічних училищ, які мають повну загальну середню освіту ( 11 класів ) і диплом кваліфікованого робітника до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету на спеціальність 06010101,
Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету на спеціальність 06010101,,Будівництво та експлуатація...
Правила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році iconПрограма та методичні рекомендації вступного випробування з дисципліни «Українська мова» для вступників до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету
Ктанту добираються тексти, максимально насичені вивченими орфограмами й пунктограмами. За метою висловлювання це можуть бути тексти-розповіді,...
Правила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році iconПравила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету "Львівська політехніка" у 2012 році львів-2012
Дбіркова комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти...
Правила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році iconХарактеристика
Студента (ки) технологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету, який (яка) проходив (ла) виробничу...
Правила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році iconПовідомлення студент Житомирського національного агроекологічного університету
Наказом по підприємству (організації, установі) від „ ” 201 року № студент зарахований на посаду
Правила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рада директорів внз I-II рівнів акредитації житомирської області
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Ради директорів, що відбудеться 19. 04. 2012 р об 11 00 в Будівельному коледжі Житомирського...
Правила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького нту здійснюється відповідно до ліцензії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи