Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
Скачати 317.64 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
Дата конвертації28.03.2014
Розмір317.64 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


830001, м.Донецьк, вул.Артема, 129а Тел. (0622), 335-27-67. Факс (062) 304-53-09.Е-mail: guon@skif.net
Від 04 жовтня 2011 №01/07-0547 Управління ( відділи) освіти

міських рад та райдержадміністрацій,

загальноосвітні навчальні заклади

на № ________________________
Управління освіти і науки надсилає для використання методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році.


Додаток 13 стор.


Начальник управління Ю.І.Соловйов


Пастухова Н.Л

348-92-07


До уваги директорів ЗНЗ


Звертаємо Вашу увагу на лист УОН від 04.10.2011 № 01/07 – 0547 про впровадження в навчально - виховний процес методичних рекомендацій щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11 – х класах ЗНЗ у 2011 – 2012 н.р. Просимо довести подані методичні рекомендації до відома вчителів – предметників.


Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення

навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних

закладів у 2011/2012 навчальному році


Відповідно до листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році», від 21.07.2011 № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» з метою повного опанування навчального матеріалу, надаємо рекомендації щодо здійснення орієнтовного перерозподілу годин за рахунок резервного часу та інтенсифікації навчального процесу, ущільнення навчального матеріалу.

Можуть застосовуватись різні способи ущільнення навчального матеріалу, а саме:

об’єднання навчальних тем;

використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

укрупнення дидактичних модулів, об’єднуючи вивчення суміжного за змістом навчального матеріалу;

використання інтерактивних технологій і методик, зокрема. проектної діяльності;

індивідуалізація навчання;

самоосвітня діяльність школярів;

інтеграція вивчення певних тем у межах інших навчальних предметів;

використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання тощо.

^ Усі види фронтальних контрольних робіт, визначених навчальними програмами, мають бути виконані.


Українська мови і література


Пропонуємо вчителям української мови і літератури внести корективи до календарного планування, врахувавши різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу, а саме:

 • за рахунок об’єднання навчальних тем;

 • використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

 • використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.

При цьому обов’язково мають бути виконані всі види контрольних робіт та розвитку мовлення, визначені навчальними програмами.

Слід уважно переглянути програми відповідно до рівнів навчання і визначити розподіл кількості годин, щоб з’ясувати, як скоригувати календарне планування для виконання річного навантаження змісту навчального матеріалу.

Рекомендуємо скористатися наступними матеріалами:

Українська мова

(Програми авторів:

рівень стандарту - 11 клас: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна;

академічний рівень – 11 клас: Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, А.М. Корольчук;

профільний рівень – 11 клас: Л.І. Мацько, О.М. Семеног).Клас

Кількість

год

на рік

(за програмою)

Кількість

.год.

на тиждень

Резерв год.

(на розсуд учителя)

Втрачені години

Рекомендоване виконання програми

^ Рівень стандарту

11

35

1

-

4

У розділах: «Поглиблення і систематизація» (із 9 год. залишаємо 7 год..), «Орфографічно-пунктуаційний практикум» (із 4 год. залиш. 2 год.) об’єднати теми на розсуд учителя.

^ Академічний рівень

11

70

2

6

8

Резерв 6 год. +2 год.(об’єднати деякі теми з розділу «Узагальнення і систематизація»: із 8 год. залиш. 6 год.).

^ Профільний рівень

11

140

4

-

16

Ущільнити розділи: «Синтаксис української мови» (із 16 годин залишаємо 12, учитель теми об’єднує на власний розсуд), «Пунктуація»(із 8 год. учитель залишає 4), «Підготовка до державної атестації»(із 30 годин залишаємо 22, учитель теми об’єднує на власний розсуд).


Українська література

(Програми авторів:

рівень стандарту – 11 клас; академічний рівень – 11 клас; профільний рівень – 11 клас: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк, Р.В. Мовчан, М.М. Сулима та ін.)


Клас

Кількість

год

на рік

(за програмою)

Кількість

.год.

на тиждень

Резерв год.

(на розсуд учителя)

Втрачені години

Рекомендоване виконання програми

^ Рівень стандарту, академічний рівень

11

70

2

2

8

Резерв 2 год.+

(6 год. на розсуд учителя об’єднуються теми великих розділів).

^ Профільний рівень

11

140

4

6

16

Резерв 6 год. +

(10 год. на розсуд учителя об’єднуються теми великих розділів).


Якщо вчителі працюють за програмами інших авторів, то ущільнюють години на власний розсуд, орієнтуючись на подані зразки.


Математика


Детальні рекомендації щодо ущільнення навчального матеріалу з математики у 2011/2012 навчальному році (у трьох частинах, 127 сторінок) розміщено на сторінці відділу математики сайту облІППО http://ippo.dn.ua/viddil-matematiki

освітня галузь «Суспільствознавство»


Програмовий матеріал 11 класу освітньої галузі «Суспільствознавство» може бути ущільнений та скорегований за рахунок:

 • скорочення годин

 • оглядового опрацювання

 • самостійного вивчення

 • синхронного вивчення, об’єднання

 • організації проектної діяльності учнів

 • використання годин резервного часу.

Пропонуємо вчителям суспільних дисциплін скорегувати календарно-тематичні плани, використовуючи дані таблиці.


Предмет

Тема

^ К-ть годин, що втрачається

Рекомендації щодо ущільнення

Історія України

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 – початку 50-х рр.)

2

 • самостійне дослідження з тем «Культурне життя та ідеологічні кампанії в Україні в другій половині 40-х – на початку 50-х» та «Наш край» (окремі теми досліджень визначає вчитель)

 • за рахунок резервного часу
Тема 3. «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства 1953-1964 рр.»

1

 • за рахунок резервного години;

 • інтеграцією знань з української та зарубіжної літератури, художньої культури («відлига в українській культурі та мистецтві»;

 • самостійні дослідження з історії нашого краю
Тема 4. Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х-початок 80-х рр..)

2

 • за рахунок резервного години;

 • самостійні дослідження з історії нашого краюТема 6. Україна в умовах незалежності

2

 • за рахунок резервного години;

 • самостійні дослідження з історії сьогодення (окремі теми досліджень визначає вчитель)

Всесвітня історія

Тема 4. СРСР. «Нові незалежні держави»

1

Інтеграція змісту теми з темами 3-5 курсу «Історія України»
Тема № 6. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки в др. пол. ХХ - на поч.. ХХІ ст..

2

 • самостійне вивчення окремих країн, підготовка презентацій, доповідей, виступів

 • оглядового вивчення даної теми

Людина і світ

Тема 5. Соціум (суспільство людей).

Тема 6. Соціальна мобільність.

1

 • за рахунок ущільнення та об’єднання тем.Тема 14. Україна і світ.


1

 • Інтеграція з курсом «Історія України», темою 6. «Україна в умовах незалежності»


Фізика


Вивчення навчального матеріалу в 11-х класах ущільнюється за рахунок оглядового або самостійного вивчення окремих тем, використання резервних годин навчальної програми, годин, передбачених на проведення фізичного практикуму, навчальних екскурсій тощо.

З огляду на зазначене вище, змінюється розподіл годин, які відводяться на вивчення окремих тем у 11 класі. У таблиці наведена кількість годин, яка пропонується на вивчення окремих розділів за рівнями навчання.

Тема

Кількість годин

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Електродинаміка

48

78

156

Розділ 1. Електричне поле

11

11

26

Розділ 2.

Електричний струм

16

38

Розділ 3.

Електромагнітне поле

10

16

ЗО

Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі

15

16

26

Розділ 5. Хвильова і квантова оптика

12

19

36

Атомна і ядерна фізика

14

15

34

Розділ 1. Атомна і ядерна фізика

12

13

32

Узагальнююче заняття

2

2

2

Резерв

2

2

2

Тематику окремих робіт фізичного практикуму можна включати до переліку експериментальних завдань, які проводяться протягом вивчення теми. Кількість робіт фізичного практикуму, яка добирається та оцінюється, визначається вчителем залежно від тривалості роботи та її складності.

Кількість годин, передбачених для вивчення окремих тем або розділів, є орієнтовною і може бути зміненою вчителем. Програми надають право вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту.


Біологія


Рекомендуємо орієнтовний розподілу часу на вивчення навчального матеріалу відповідно до чинних навчальних програм.


Рівень змісту освіти

Зміст навчальної програми

Кількість годин (було)

Кількість годин (рекомендовано)

Рівень стандарту

Популяція. Екосистема. Біосфера.

10

8 (за рахунок 2 резервних годин)

Основи еволюційного вчення

7

5 (за рахунок 2 резервних годин)

Академічний рівень

Популяція. Екосистема. Біосфера

10

8 (за рахунок 2 резервних годин

Основи еволюційного вчення

7

8 (за рахунок 2 резервних годин

Профільний рівень

Популяційно-видовий рівень організації живої природи

24

20 (за рахунок 4 резервних годин)

Екосистемний рівень організації живої природи

26

20 (за рахунок 6 резервних годин)

Історичний розвиток органічного світу

20

16 (за рахунок годин, відведених на уроки узагальнення навчального матеріалу

Біорізноманітність

14

12 (за рахунок годин, відведених на уроки узагальнення навчального матеріалу)


Кількість навчальних годин можна зменшити також за рахунок проведення екскурсій в позаурочний час.

Звертаємо увагу, що виконання двох семестрових контрольних робіт є обов’язковим.

Хімія


У зв’язку з ущільненням навчальних годин обсяг навчального плану з хімії в 11 класі рекомендуємо наступний розподіл годин:


Рівень змісту освіти

Зміст навчальної програми

Кількість

годин (було)

Кількість

годин (рекомендовано)

Рівень стандарту
35

30 (за рахунок 5 резервних годин)

Академічний рівень
70

60 (за рахунок 5 резервних годин + 5 годин за темами )

2. Вуглеводні

17

16

3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

4

3

6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

6

5

7. Роль хімії в житті суспільства

6

4

Профільний рівень
210

185 (за рахунок 25 резервних годин)Економіка

Пропонуємо вчителям економіки внести корективи до календарного планування 11 класу:

^ Рівень стандарту

(1 година на тиждень, всього 35 годин, з них 5 годин резервних).

Ущільнення проводиться за рахунок резервних годин.


Профільний рівень.

(3 години на тиждень, всього 93 години)теми


Зміст навчального матеріалу

Кількість

годин

(було)

Кількість

годин

(рекомендовано)

довано)Розділ 3 Теорія і практика підприємницької діяльності3.1.

Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності

8

7

3.2.

Досягнення мети

8

7

3.3.

Організація діяльності підприємства

8

8

3.4.

Управління підприємництвом

8

7
Розділ 4. Національна економіка і роль уряду у її функціонуванні4.1.

Основні прояви цілісності національної економіки

8

7

4.2.

Безробіття та інфляція

8

7

4.3.

Роль уряду у регулюванні національної економіки

6

5

4.4.

Фінансове регулювання економіки

9

9

4.5.

Грошове регулювання економіки

9

9
Розділ 5. Світова економіка та інтеграційні процеси5.1.

Світове господарство та основні закономірності розвитку світової економіки

7

6

5.2

Світова торгівля

6

6

5.3.

Міжнародний рух капіталів

5

5
Резерв часу

5

0
Лабораторні роботи

10

10
Всього

105

93


Інформатика

Для вивчення інформатики в 11 класах рекомендуємо наступне ущільнення навчальної програми:


^ Рівень стандарту

Орієнтовний розподіл навчальних годин

11 клас (1 година на тиждень, всього 30 години)

теми

Розділ навчальної програми

Кількість годин (було)

^ Кількість годин (рекомен-
довано)


5

Моделювання. Основи алгоритмізації

5

5

5.1

Поняття моделі. Моделювання. Побудова моделей

2

2

5.2.

Алгоритми. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів.

2

2
5.3

Етапи розв’язування прикладної задачі за допомогою комп’ютера

1

1

6

Системи опрацювання табличних даних

11

10

6.1

Електронні таблиці. Табличний процесор

5

5

6.2

Аналіз даних у середовищі табличного процесора

6

5

7

Бази даних. Системи управління базами даних

9

8

8

Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

8

7

8.1

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

4

3

8.2

Інтегроване використання засобів опрацювання документів

2

2

8.3

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту

2

2

Всього:

33

30


Академічний рівень

Орієнтовний розподіл навчальних годин

(2 години на тиждень, всього - 58 годин + 2 резерв)^ Розділ навчальної програми

Кількість годин (було)

Кількість годин (рекомен-
довано)


6

Інформаційні технології в навчанні

8

6

6.1.Програмні засоби навчання математики

6

4

6.2.Програмні засоби навчання фізики, хімії та біології

2

2

7

Основи алгоритмізації та програмування

28

26

7.1

Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм

9

8

7.2

Основи структурного програмування

19

18

8

Бази даних. Системи управління базами даних

12

12

9

Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

16

14

9.1.

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

6

6

9.2.

Основи створення комп’ютерних публікацій

3

2

9.3.

Опрацювання мультимедійних даних

3

2

9.4.

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

2

2

9.5

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту

2

2

Всього:

64

58


Інформаційно-технологічний профіль

Орієнтовний розподіл навчальних годин

(5 годин на тиждень, 150 годин)
^ Розділ навчальної програми. Академічний рівень

Кількість годин (було)

Курс за вибором, що розширює зміст розділу.

^ Кількість годин (рекомен-
довано)


(64 години + 6 годин резервного часу)

173 години + 2 години резервного часу
6

Інформаційні технології в навчанні

8
2

6.1.Програмні засоби навчання математики

6
1

6.2.Програмні засоби навчання фізики, хімії та біології

2
1

7

Основи алгоритмізації та програмування

28

Основи алгоритмізації та програмування (66 год.)

60

7.1

Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм

9

7.2

Основи структурного програмування

19

8

Бази даних. Системи управління базами даних

12

Основи баз даних (30 год.)

26

9

Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

169.1.

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

6

Основи веб-дизайну (32 год.)

30

9.2.

Основи створення комп’ютерних публікацій

3
2

9.3.

Опрацювання мультимедійних даних

3
2

9.4.

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

2

Інформаційний працівник (32 год.)

28

9.5

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту

2

Всього:150


Дані рекомендації вчитель може прийняти за основу та з урахуванням особливостей класу скласти власні.


Іноземної мови


Беручи до уваги ущільнення годин, для виконання програмових вимог вчителям іноземної мови, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах та спеціалізованих школах рекомендується при складанні календарно-тематичних планів, враховувати години, що належать до категорії резервних, зберігаючи при цьому змістову частину програми, та за рахунок вилучення годин на проведення форм контролю (таблиця) чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма).

Усі навчальні програми з іноземних мов для 11-річної школи не встановлюють послідовність вивчення тематичного змісту та не визначають жорсткі часові рамки на вивчення лексико-граматичного матеріалу. Навчальні програми зорієнтовані на кінцеві цілі навчання та відображають основні методичні прийоми, що найбільш підходять для їх реалізації.

Контроль двох окремих видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, письмо, говоріння) можна здійснювати на одному уроці, не порушуючи навчального процесу і санітарно-гігієнічних нормативів стосовно контрольних робіт (не більше двох контрольних робіт в день з різних предметів).^ Форми контролю

Кількість годин
І семестр

ІІ семестр

Аудіювання

0,5

0,5

Читання

0,5

0,5

Письмо

0,5

0,5

Говоріння

0,5

0,5


У класах з поглибленим вивченням іноземних мов доцільно зменшити кількість годин призначених для домашнього читання, тому особливу увагу при складанні календарно-тематичного планування слід приділити завданням для домашньої роботи. Бажано планувати завдання котрі є формою самоконтролю рівня засвоєння мови. Це завдання, що змушують учнів подумати і знайти мовні засоби для вирішення конкретного завдання, вибрати та скласти потрібні йому комунікативні блоки, звернутися за коментарями, поясненнями, тобто провести певну пошукову роботу. Результати такого пошуку фіксуються в письмовій формі, оскільки письмові завдання тренують використання форм мовного матеріалу, певних граматичних явищ та є тим резервом часу, який допоможе ущільнити часові рамки програми .

Щодо вивчення другої іноземної мови, то введення і закріплення великих об’ємів матеріалу передбачене лише на початку першого семестру. Тому у другому семестрі вивчення другої іноземної мови має більш узагальнюючу функцію, активізацію раніше сформованих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності та формування більш високого рівня комунікативної компетенції. Введення нового мовленнєвого, лексичного та граматичного матеріалу у травні місяці не передбачено. Тому ущільнення при складанні календарно-тематичного планування повинно проходити лише за рахунок резервних годин.


Російська мова

В 11 класі рекомендуємо ущільнити навчальну програму наступним чином:

у навчальних закладах з російською мовою навчання:

Російська мова.

Школи (класи) з російською мовою навчання:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Російська мова. (Составители программы: Н. Г. Озерова, Г. А. Михайловская, Л. В. Давидюк, В. И. Стативка, Е. И. Быкова)


Клас

Кільк. год. на рік

Кільк. год.

на тижд.

Резерв год. на розсуд учителя

11

35

1

4


у класах з українською мовою навчання:

Російська мова. Школи (класи) з українською мовою навчання та вивченням російської мови Російська мова. (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (авт. Баландіна Н.Ф., Дегтярьова К.В., Лебеденко С.О.)


Клас

Кільк. год. на рік

Кільк. год.

на тижд.

Резерв год. на розсуд учителя

11

35

1

2 г. на повторення + 3 резервних = 5


Російська мова.

Школи (класи) з українською мовою навчання

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу) (авт. Гудзик І.П., Корсаков В.О.)


Клас

Кільк. год. на рік

Кільк. год.

на тижд.

Резерв год. на розсуд учителя

11

35

1

4 г. резервного часу


Література/Світова література

Література. Школи(класи) з російською мовою навчання

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Інтегрований курс «Література (російська та світова)» (авт. Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В.)

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою для старшої профільної 11-річної школи. Література (російська та світова), (рівень стандарту, академічний) (авт. Сімакова Л.А., Снегірьова В.В.)


Клас

Кільк. год. на рік

Кільк. год.

на тижд.

Резерв год. на розсуд учителя

11

70

2

0 (рекомендуємо ущільнення за рахунок зменшення годин на вивчення художніх текстів та за рахунок розділу «Повторення»)


Література.

Поглиблене і профільне навчання

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою для старшої профільної 11-річної школи Література (російська та світова), (профільний рівень) (авт. Силантьєва В.І., Бучацька. Т.Г.)


Клас

Кільк. год. на рік

Кільк. год.

на тижд.

Резерв год. на розсуд учителя

11

140

4

Резерв часу – 2

Уроки позакласного читання – 6

Бесіди з художньої культури – 14Світова література.

Програма для профільного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту (Укл. Ковбасенко Ю.І. – керівник та ін.)


Світова література.

Програма для профільного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо-естетичний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі). Академічний рівень (Укл. Ковбасенко Ю.І. – керівник та ін.)


Світова література.

Програма для профільного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень (Укл. Ковбасенко Ю.І. – керівник та ін.)


Клас

Кільк. год. на рік

Кільк. год.

на тижд.

Резерв год. на розсуд учителя

11

105

3

Резерв часу – 10

Уроки позакласного читання – 4

11

70

2

Резерв часу – 7

Уроки позакласного читання – 2

35

35

1

Резерв часу – 3

Уроки позакласного читання – 2Освітня галузь «Технології» (Трудове навчання)


Пропонується в 11 класах з поглибленим вивченням трудового навчання (класах технологічного профілю) вчителям самостійно спланувати виконання програми з даного профілю навчання (це можуть бути додаткові уроки, ущільнення за рахунок практики, об’єднання тем тощо).

Обов’язково всі години мають бути вичитані. Без опрацювання всіх годин програмового матеріалу (невиконання програми) посвідчення про присвоєння професії видаватись не можуть.

В разі викладання в 11 класі курсу «Технології» (1 година на тиждень) програмний матеріал виконується за рахунок ущільнення матеріалу та резерву часу.
Схожі:

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
Управління освіти і науки надсилає для використання методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» з метою повного опанування навчального матеріалу, надаємо...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 5-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 5-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році
В 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах
України від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи