Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова icon

Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
Скачати 103.2 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
Дата конвертації28.03.2014
Розмір103.2 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з хімії.

ІІ (заочний) тур 2010 рік9 клас

Завдання виконують учні, які перейшли в 9 клас

(також дане завдання можуть виконувати учні 8, 7, 6, и т.д.).

Роботи учнів, які перейшли в 10-і, 11-і класи не приймаються
(Кожне завдання для всіх класів оцінюється в 15 балів)


 1. Цінна речовина.

Для промислового добування хлоридної кислоти з водню й хлору одержують чистий хлороводень, який потім розчиняють у воді.

На виході з реактора було відібрано 100 л (н.у.) хлороводню. Аналізом було встановлено, що в ньому міститься 96,73% Хлору. Отриманий хлороводень розчинили в 250 мл води.

  1. Визначте склад отриманого розчину (% за масою).

  2. Розведеним чи концентрованим є отриманий розчин? Обґрунтуйте свій вибір.

  3. Опишіть фізичні й хімічні властивості отриманої кислоти. Проілюструйте їх рівняннями відповідних реакцій.

  4. Коротко опишіть основні напрямки застосування хлоридної кислоти.

 1. На двох...

Ферум і Алюміній мають на двох чотири оксиди ― A, B, C, D; три нерозчинних у воді гідроксиди― E, F, G і три розчинних у воді хлориди ― H, I, J. В оксидах A і B ступінь окиснення металів однакова. При відновленні оксиду A металом одержують оксид B. Цей процес використовують для зварювання залізних деталей. В оксиді D ступінь окиснення металу дробова. У хлориді I й оксиді C у металів однаковий ступінь окиснення. У реакції хлоридної кислоти з одним із цих металів у присутності Оксигену утворюється сполука J і замість водню утворюється вода. В присутності Оксигену гідроксид E перетворюється за участю води в гідроксид F. Оксид D можна добути, виходячи з водних розчинів сполук I й J. Всі перелічені гідроксиди й оксиди добувають у чистому вигляді непрямим методом, виходячи з відповідних металів і хлоридної кислоти.

  1. Вкажіть формули й назви речовин A ― J.

  2. Визначте ступінь окиснення металу в оксиді D. Як можна представити формулу даного оксиду?

  3. Напишіть рівняння реакцій

 1. O2  A, II) A  B, III) E  F, IV) HCI J
  1. Напишіть рівняння реакцій, що відповідають наведеним нижче схемам

а)

б)

  1. Напишіть, який реагент і які процеси потрібно використати для добування оксиду D із сполук I й J.

 1. Природна радіоактивність

Елемент Уран знаходиться в природі у вигляді суміші нуклідів. Суміш містить 99,28% 238U (період напіврозпаду τ½ = 4,5·109 років) и 0,72% 235U (τ½ = 7,0·108 років).

  1. Припустивши, що вік Землі ― 4,5·109 років, розрахуйте, яким був початковий вміст 235U у природному Урані

Проходячи через ряд послідовних розпадів, випускаючи 8 α-часток 238U перетворюється в нуклід Плюмбуму.

  1. Скільки при цьому випускається β часток? Який нуклід Плюмбуму при цьому утворюється? Напишіть рівняння відповідної ядерної реакції.

Уран має електронну конфігурацію [Rn] 5f3 6d1 7s2.

  1. Яку кількість неспарених електронів має атом Урану? Яким, на Вашу думку, може бути максимальний ступінь окиснення Урану? Відповідь підтвердьте електронними схемами.

Перш, ніж Уран може використовуватися для ядерного ділення, вміст 235U повинний бути збільшений приблизно до 2,5%. Для збагачення Урану використовують уран(VІ) флуорид, який одержують при пропусканні хлор(ІІІ) флуориду над розпеченим кристалічним уран(ІV) флуоридом

  1. Складіть рівняння наведеної реакції. Опишіть і схематично зобразіть структури UF6 й ClF3.

При розщепленні 235U можливе утворення декількох продуктів і двох або трьох нейтронів. Одним із продуктів розщеплення є 95Kr.

  1. Напишіть рівняння відповідної ядерної реакції, припустивши, що випромінюються також й 2 нейтрони.

 1. Найпопулярніший метод...

Наважку масою 0,2250 г суміші, що містить залізо та ферум(III) оксид, розчинено в кислоті, а Ферум(ІІІ) відновлений до Ферум(ІІ). На титрування одержаного розчину витрачено 20,50 мл розчину з молярною концентрацією KMnO4 0,0402 моль/л.

  1. Обчисліть масові частки компонентів у суміші.

  2. Складіть рівняння реакції титрування.

  3. До яких аналітичних методів дослідження відноситься описаний метод?^

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з хімії.

ІІ (заочний) тур 2010 рік10 клас
^

Завдання виконують учні, які перейшли в 10 клас

(також дане завдання можуть виконувати учні 9, 8, 7, и т.д.).

Роботи учнів, які перейшли в 11-і класи не приймаються(Кожне завдання для всіх класів оцінюється в 15 балів)


 1. Природна радіоактивність

Елемент Уран знаходиться в природі у вигляді суміші нуклідів. Суміш містить 99,28% 238U (період напіврозпаду τ½ = 4,5·109 років) и 0,72% 235U (τ½ = 7,0·108 років).

  1. Припустивши, що вік Землі ― 4,5·109 років, розрахуйте, яким був початковий вміст 235U у природному Урані

Проходячи через ряд послідовних розпадів, випускаючи 8 α-часток 238U перетворюється в нуклід Плюмбуму.

  1. Скільки при цьому випускається β часток? Який нуклід Плюмбуму при цьому утворюється? Напишіть рівняння відповідної ядерної реакції.

Уран має електронну конфігурацію [Rn] 5f3 6d1 7s2.

  1. Яку кількість неспарених електронів має атом Урану? Яким, на Вашу думку, може бути максимальний ступінь окиснення Урану? Відповідь підтвердьте електронними схемами.

Перш, ніж Уран може використовуватися для ядерного ділення, вміст 235U повинний бути збільшений приблизно до 2,5%. Для збагачення Урану використовують уран(VІ) флуорид, який одержують при пропусканні хлор(ІІІ) флуориду над розпеченим кристалічним уран(ІV) флуоридом

  1. Складіть рівняння наведеної реакції. Опишіть і схематично зобразіть структури UF6 й ClF3.

При розщепленні 235U можливе утворення декількох продуктів і двох або трьох нейтронів. Одним із продуктів розщеплення є 95Kr.

  1. Напишіть рівняння відповідної ядерної реакції, припустивши, що випромінюються також й 2 нейтрони.

Нижче наведені деякі стандартні окисно-відновні потенціали для Урану в різних ступенях окиснення:

UO22+ + 4H+ + 2e  U4+ + 2 H2O E0 = + 0,32 В

UO22+ e  UO2+ = 2 H2O E0 = + 0,06 В

UO2+ + 4H+ + e  U4+ = 2H2O E0 = + 0,58 В

U4+ + e  U3+ E0 = – 0,63 В

H+ + e  1/2H2 при рН = 7 E0 = – 0,42 В

  1. Поясніть нестабільність водних розчинів UO2+ й U3+, підтвердивши свою точку зору електронно-йонними схемами відповідних реакцій.

 1. БАР.

Добова потреба людини в цій біологічно-активній речовині складає 2 – 4 г. Наважку 1,49 г цієї речовини спалили у надлишку кисню. Продукти пропустили через прожарений Купрум(II) сульфат, після чого його маса збільшилась на 0,99 г. Суміш газів, що залишилася після згоряння (1,456 л, густина за повітрям 1,581), пропустили через надлишок водного розчину лугу, об’єм газу зменшився до 112 мл (густина за повітрям ― 0,966).

  1. Визначте молекулярну формулу речовини А, напишіть рівняння реакції згоряння.

  2. Наведіть структурну формулу сполуки А, назвіть її.

  3. Вкажіть, до якого класу природних органічних речовин відноситься ця речовина.

  4. Опишіть фізіологічну дію цієї речовини і галузі її застосування.
 1. Небезпечний дослід

Юний Хімік знайшов три запаяні ампули із блискучою сріблястою рідиною. Він розкрив ампули й налив у них воду. Рідина з першої ампули з водою не реагувала. Тоді Юний Хімік нагрів її в колбі, яка була заповнена киснем, й побачив, що при цьому утворюється червона кристалічна речовина. Вміст другої ампули інтенсивно реагував з водою, виділяючи безбарвний горючий газ. Після завершення реакції на дні ампули залишилася срібляста рідина, невідрізнима за зовнішнім виглядом від вихідної, а за хімічними властивостями — від вмісту першої ампули. Після того, як Юний Хімік налив воду у третю ампулу, відбувся сильний вибух зі спалахом полум'я жовтого кольору з фіолетовими проблисками.

  1. Що знаходилося в ампулах? Обґрунтуйте свою думку.

  2. Напишіть рівняння вказаних реакцій.

  3. Яку речовину треба було б додасти до змісту ампул, щоб всі речовини розчинились. Що б при цьому відбувалося? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

  4. Які грубі порушення техніки безпеки допустив Юний Хімік?

 1. Калориметр

В калориметр, що містив 50 г розчину № 1 (4,0%розчин NaOH), прилили 50 грозчину № 2 (1,8%розчин НСl). Вихідна температура розчинів №1 і №2 дорівнювала 20,00С. Температура розчину №3, що утворився після змішування розчинів №1 і №2, дорівнювала 23,40С.

Після того як до розчину №3 додали 70 г розчину №4 (3,5% розчин H2SO4) при температурі 20,00С утворився розчин №5.

Прийміть, що теплоємність всіх розчинів дорівнює теплоємності 4,19 Дж/(гК).

  1. Напишіть хімічні реакції, що відбувалися в калориметрі.

  2. Напишіть хімічну реакцію, що відбувалася при випаровуванні розчину №5.

  3. Розрахуйте теплоту реакції, що відбувалася при змішуванні розчинів №1 і №2, яка відповідає 1 моль утвореної води.

  4. Розрахуйте кінцеву температуру, яка встановиться в калориметрі після отримання розчину №5.

  5. Визначте масу сухого залишку після випаровування розчину №5 при 4500С.^

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з хімії.

ІІ (заочний) тур 2010 рік
11 клас

^

Завдання виконують учні, які перейшли в 11 клас

(також дане завдання можуть виконувати учні 10, 9, 8, и т.д.).(Кожне завдання для всіх класів оцінюється в 15 балів)


 1. Загадковий ізомер

Ізомер дихлоропропадієну аналізували мас-спектроскопічно. В одних умовах в спектрі спостерігалися тільки два сигнали зі співвідношенням маси до заряду (m/z) 75 та 77. В інших умах той самий зразок в мас-спектрі має ще декілька сигналів, включаючи m/z = 82 та 28. Незалежно від методу реєстрації, сигнал з m/z = 77 завжди має 60% інтенсивності сигналу з m/z = 75.

 1. Наведіть структурну формулу ізомеру, що аналізували. Вкажіть, розрив яких зв’язків призводить до утворення зареєстрованих фрагментів.

 2. Розрахуйте середню молярну масу вказаного зразку, враховуючи, що до скаду дихлоропропадієну входять лише по одному нукліду С і Н.

 3. Розрахуйте масові числа та долю відповідних ізотопомерів (з точністю до сотих відсотка) для вказаного зразку дихлоропропадієну (ізотопомерами називають молекули, що мають однакову будову, але відрізняються нуклідами, що входять до їх складу).

 1. Історичні хроніки

Жовтогарячі кристали речовини А є досить зручним стартовим об'єктом для добування найрізноманітніших сполук одного досить відомого металу.

Так, якщо Ви маєте речовину А, для Вас не складе ніяких труднощів отримати з нього блідо-жовтий порошок речовини В, при кип'ятінні якого з невеликим надлишком водного розчину амоній оксалату утворюється червоний розчин сполуки С.

Взаємодією C з амоніаком при кімнатній температурі можна отримати яскраво-жовту речовину D, а нагрівання з амоніаком призведе до утворення безбарвного розчину, при випаровуванні якого утворюється речовина Е. Водні розчини С и Е легко реагують із утворенням осаду зеленої солі F, а от кип'ятінням розчину Е с хлоридною кислотою Ви отримаєте яскраво-жовтий осад G, що за складом не відрізняється від D.


Результати хімічного аналізу деяких з описаних сполук на вміст Me, Cl, N й H наведені у таблиці:


Речовина

Вміст, мас.%

Me

Cl

N

H

А

37,64

41,12

0

2,70

B

43,92

47,91

6,31

1,80

D

65,00

23,67

9,33

2,00

E

55,40

20,17

15,91

3,98

  1. Встановіть склад й будову речовин А – G, напишіть рівняння реакцій.

  2. Сполуки D – G мають власні історичні назви. Спробуйте їх згадати.

  3. Запропонуйте методики синтезу речовини А з металу й речовини В з А.

  4. Відповідно до якого правила із С завжди виходить D, а з Е ― G і хто є його автором?

 1. Заспокійливе.

Заспокійливий засіб етінамат може бути синтезований за наступною схемою.
 1. Наведіть структурні формули етінамату та інтермедіатів А і В.

 2. Обчисліть яку масу етінамату можна отримати з 1 кг циклогексанону, якщо вихід першої стадії 60%, а другої та третьої – 90%.(за умови, що реагенти над стрілками беруться у надлишку).

 1. Потенціали.

20 мл 0,03М розчину Sb(III) титрують 0,02 М розчином KBrO3 у присут-ності 1М сульфатної кислоти.

  1. Чому дорівнює потенціал системи в ТС?

  2. Чому дорівнює потенціал після додавання 5 і 15 мл титранту?

  3. Складіть рівняння реакції титрування у молекулярному вигляді.Схожі:

Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова iconМіністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
Охарактеризуйте процеси життєдіяльності морських квіткових рослин. Поясніть, чому в природі їх дуже мало?
Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова iconМіністерство освіти І науки України Науково-методичний центр середньої освіти мон україни Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Василь ― учень 9-го ― класу вже два роки цікавився хімією, про це, зви-чайно, знали його однокласники. Одного разу дівчина, яка дуже...
Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінанси підприємств”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2010 р. – 28 с
Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Національна економіка”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2009 р. 17 с
Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів «затверджую»
Соціальне страхування”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2010р
Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів «затверджую»
Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”,...
Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова iconІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки
Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Вища школа економіки та менеджменту” днвз “Донецький національний технічний університет” 9-10 квітня 2009 р проводить Другу Всеукраїнську...
Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту України Хмельницький національний університет

Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет кораблебудування

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи