Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект \"Рівний доступ до якісної освіти в Україні\" icon

Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні"
Скачати 303.38 Kb.
НазваЗакон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні"
Дата конвертації28.03.2014
Розмір303.38 Kb.
ТипЗакон

Veb-сайт: http://school6.at.ua/ 1. Місія закладу освіти

  Створення стимулюючого середовища, що припускає сполучення гармонійності, психофізіологічної комфортності, свободи вибору, стимуляції пізнавальних інтересів, інформаційної компетентності, орієнтації на європейський стандарт освіти, впровадження формули освіти майбутнього: Освіта 2.0 = Освіта + WEB 2.0

 1. Методологічні засади та принципи діяльності закладу освіти:

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Національна доктрина розвитку освіти;

 • Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);

 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти;

 • Проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні";

 • Регіональна програма впровадження компетентісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес;

 • Навчальні програми для старшої профільної 12-річної школи;

 • Демократизація освіти, принцип свободи вибору;

 • Філософія успіху, перспективний погляд на вчителя, учня, батьків;

 • Відкритість освітнього простору;

 • Адаптація освітньої системи до нових педагогічних технологій (за рахунок використання інформаційного простору). 1. Підходи до формування змісту освіти щодо профільного навчання

Нормативно-педагогічне забезпечення:

Накази, листи МОН України:

Принципи структурування змісту профільної освіти:

 • науковості, наукового обґрунтування змісту і методів навчання з урахуванням наукових досліджень у педагогіці та психології;

 • узгодженості нормативно-правового і науково-методичного забезпечення складових програми;

 • моделювання базової та профільної освіти на кожному етапі з позиції особливостей ступенів та моніторингу якості освіти.

 1. Теоретична база профільного навчання
  ^ «МАТЕМАТИКА + КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ + WEB 2.0»


5.1. Актуальність

У недалекому майбутньому ми житимемо в цифровому світі: мільярди комп’ютерів у мережі зроблять інформацію доступною кожному в будь-який час, у кожному кутку планети. Для створення та розвитку цифрового світу потрібні кваліфіковані кадри – інформаційно грамотні, із нестандартним мисленням, які вміють працювати з високою продуктивністю й ефективно спілкуватися.

До того часу, коли сьогоднішні школярі поповнять ряди працездатного населення, на ринку праці 90% професій являтимуть собою зовсім нові види діяльності, що вимагають відповідно нових, більш глибоких і широких знань. Все це означає, що необхідно, вже зі шкільної лави готувати дітей до життя в суспільстві, яке базується на інформаційних технологіях.

Інформатизація й інформаційні технології посіли у житті людей важливе місце і стають фундаментом нових якісних змін у світі. Сьогодні актуальним для освітян є питання впровадження новітніх інформаційних технологій в навчально-виховному процесі. Сучасна математична освіта передбачає створення таких умов, при використанні комп’ютерних технологій, що навчальний матеріал стає предметом активної практичної та розумової діяльності кожного учня.

У такий спосіб не тільки забезпечується глибоке розуміння, збільшуються можливості пам’яті, підвищується комп’ютерна грамотність, обумовлюється успішний перехід до вищого ступеня пізнання та відповідного йому критичного та творчого рівня мислення. Іншими словами, під сучасну пору традиційні вимоги до навчання (запам’ятати та вміти відтворити) мають поступово трансформуватися до базових інформаційних умінь. У той же час, оволодіння навичками інтелектуальної діяльності набувають провідної ролі, так учень має керувати математичним експериментом. Безумовно, “центр тяжіння” у навчанні зсувається з обчислень до змістовного розгляду способів та алгоритмів розв’язання на основі інформаційного моделювання. У процесі математичного моделювання використання інформаційних технологій відкриває цілий ряд можливостей для різнобічного, наукового засвоєння учнями інформації (знань) про предмети дослідження. При цьому використання сучасного програмного забезпечення дозволяє доручити процес обчислення комп'ютеру, а учню - приділити увагу математичному формулюванню проблеми, причинно-наслідковому аналізу різноманітних реальних явищ та їх математичних інтерпретацій, висновкам необхідних співвідношень.

5.2. Особливості дослідження

По-перше, ми повинні були відповісти на запитання: «Яка потрібна учням-старшокласникам та майбутнім випускникам школи-XXI модель профільного навчання з математики?». Провели «велике опитування» учнів, учителів, батьків, адміністрації школи. Проаналізували електронні й архівні матеріали участі школярів нашої школи та міста у Міжнародних Internet-проектах та олімпіадах з 2000 року. А також провели дослідження матеріалів всесвітньої мережі. Найцікавішою для нас виявилася перспективна теорія навчання «Освіта 2.0» (конференція «Образование 2.0», Москва) й платформа «WEB 2.0». Це формула освіти майбутнього:

Освіта 2.0 = Освіта + WEB 2.0

Ми усвідомили, що зміст освітиXXI формується особисто учнями «тут і зараз», завдяки їх власному руху у світі великої культури. WEB 2.0 - це платформа, така технологія наповнення освітнього сайту змістом, коли він буде тим краще, чим більше людей ним користуються - учні, учителі, батьки активно формують сайт, наповняють й редагують його зміст. Використовуються технології, які дозволяють мати індивідуальні можливості сайту для створення особистої зони користувача, щоб реалізувати його унікальність і творчість; підтримка й довіра «колективного розуму».

Мета дослідження: створення педагогічної моделі профільного навчання математики з використанням комп’ютерних та WEB-технологій шкільного сайту SCHOOL-LAND-UA, створеного на основі платформи web 2.0. Об’єкт дослідження: процес навчання математики у 10 - 11 класах з використанням комп’ютерних та веб-технологій. Предмет дослідження: інформаційні та веб-технології навчання математики. Області дослідження: Державний стандарт освіти: освітня галузь „Математика”, програми з математики, підручники, комп’ютерні програми, електронні засоби навчання, творчі роботи учнів, дослідницькі роботи учнів, І-технологіі, акмеологія, технології навчання.

Впровадження дослідницької діяльності, можливість проведення комп’ютерного експерименту сприяє формуванню нових рис особистості: здатність до творчого діалогу з комп’ютером, відкритість відносно нової інформації. А також здатність знаходження нестандартних способів розв’язання поставлених проблем. Усвідомлення цих переваг обумовило провести експериментальне дослідження за напрямками:

 • огляд новітніх технологій навчання і розкриття значення (додатки А, B);

 • дослідження комп’ютерних програм: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft FrontPage, Gran2D, Gran3D, Paint, Advanced Grapher, Functor-2.5, 3D-Grapher, 3DS max 5.0, Компас-3D LT 5.10 по лінії застосування при вивченні математики (додаток С);

 • дослідження тем шкільної математики на необхідність використання інформаційних технологій; (додаток D);

 • розробка творчого практикуму (комп’ютерних експериментів) та впровадження у практику роботи школи (додатки E,F,G,H);

 • розробка кваліметричної моделі оцінки творчих і дослідницьких робіт учнів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій (додаток L);

 • розробка авторської програми профільного навчання з математики;

 • на основі авторської педагогічної моделі процесу використання інформаційних технологій при викладанні математики створити „Віртуальну математичну енциклопедію” (додатки T,S,P), що містить творчі та дослідницькі роботи учнів, які презентують основні математичні поняття й категорії, та поступово розташовувати кращі роботи дітей на шкільному сайті School-land-ua (платформа web 2.0);

 • У нашій моделі профільне навчання учнів школи здійснюється за рахунок цілеспрямованого й організованого залучення освітніх ресурсів:

5.3. Рівні творчості при роботі з комп'ютерними програмами та професіоналізм учителя

 • I рівень. Після детального пояснення вчителем основних моментів роботи в комп'ютерній програмі учні виконують математичні експерименти. Проводять дослідження. Роблять висновки. Складають короткі чи повні конспекти вивчених тем з математики.

 • II рівень. Учні за допомогою навчальних презентацій навчаються працювати в нових комп'ютерних програмах. Проводять математичні експерименти, дослідження, самі складають завдання математичних експериментів. Створюють творчі презентації за визначеними темами математики.

 • III рівень. Учні самі досліджують нову комп'ютерну програму. Самостійно визначають правила роботи в ній. Проводять експерименти, роблять висновки. Створюють навчальні презентації з вивчення окремих тем математики і по роботі у визначеній комп'ютерній програмі.

Впровадження інформаційних технологій в навчання математики не є коротким або простим - повинні сформуватися об'єктивні умови: рівень технічного забезпечення шкіл, рівень пакетів комп'ютерної підтримки, і як наслідок - підготовленість вчителів математики до використання інформаційних технологій. Учитель профільної школи мусить забезпечувати:

 • варіативність та особистісну орієнтацію освітнього процесу (проектування індивідуальних освітніх траєкторій);

 • практичну орієнтацію освітнього процесу з уведенням інтерактивних, діяльнісних компонентів (освоєння проектно-дослідницьких і комунікативних методів);

 • допомагати завершенню профільного самовизначення старшокласників і формуванню здібностей і компетентностей, необхідних для продовження освіти у відповідній сфері професійної освіти.

5.4. Кваліметрична модель оцінки творчих і дослідницьких робіт учнів, виконаних з використанням комп’ютерних технологій

5.4.1. Інформаційна цінність роботи

Оцінюється інформація, яка представлена в учнівській роботі. Інформаційне наповнення повинно привернути увагу та відповідати темі. Матеріали мають бути ясними, короткими і діючими. При оцінюванні робіт треба врахувати авторський характер інформації. Найменш цікаві ті роботи, інформацію для яких взято з одного літературного джерела і оформлено у вигляді електронної сторінки. Найбільшу інформаційну цінність мають ті творчі роботи, для яких учень систематизував інформації з різних джерел або розробив її самостійно, правильно структурувавши, зумів повно розкрити тему та підібрав її такою, яка є розвитком даного направлення. Важливо створити таку роботу, що зуміє зацікавити учнів, і вони проведуть з цією електронною сторінкою досить багато часу.

5.4.2. Графічне оформлення.

Дизайн - це характеристика зовнішнього вигляду творчої роботи, яка визначається композиційними, колірними і шрифтовими рішеннями, адекватністю запропонованого дизайну темі, використанням статичних і динамічних зображень. Колірна гама повинна бути вибрана у відповідності до теми. Важливо, щоб сполучення кольорів було оптимізоване. Найбільш доцільно використати три основних кольори. При цьому важливо ув’язати колір фону, тексту та вкладених зображень. Графічні зображення повинні допомагати у сприйнятті інформації. Використання графіки не повинно носити опосередненого характеру, воно повинно бути виправдано, оскільки ємність графічних зображень э достатньо великою.

При оцінюванні робіт перевага надається тим, для яких графічні зображення розроблено самим автором-учнем. Важливим питанням є оптимізація об'ємів графічних зображень. Учню важливо визначити межу між якістю зображення та його об’ємом. Критерії оцінки візуального оформлення - висока якість, доречність, відповідність теми та задачі.

5.4.3. Оцінювання творчих і дослідницьких робіт учнів, виконаних з використанням комп’ютерних технологій

1 варіант (творчі роботи)

 = a + b+ c

a – інформаційна цінність та математична грамотність (1- 4 бала);

b – графічне оформлення(1- 3 бала);

с – творча цінність (1- 3 бала).

max = 10 бал.


2 варіант (творчі роботи у декількох варіаціях)

 = ai + bi+ ci

 ai – сума балів за інформаційну цінність;

 bi – сума балів за графічне оформлення;

 ci - сума балів за творчу цінність (i-кількість варіацій, і = 1, 2, 3…)

max = 12 бал.


3 варіант (дослідницькі роботи у декількох варіаціях)

 =  aij +  bij+  cij+  dij (i = 1 …n, j = 1 … 3)

 aij – сума балів за інформаційну та математичну грамотність;

 bij – сума балів за графічне оформлення;

 cij - сума балів за творчу цінність;

 dij - сума балів за дослідницьку цінність.

і – номер завдання; j – підпункт завдання;

max = 12 бал.+12 бал.

5.4.4 Висновок

У результаті підсумовування балів щодо прояву творчих і дослідницьких здібностей одержуємо інтегральну оцінку креативності і наукового дослідження

Виконання завдань орієнтує учня на власні версії, судження, дослідження, на створення власного результату. Критерії оцінки учнівських робіт – нестандартність, творча продуктивність, світоглядна глибина.

 1. Методичне забезпечення навчального процесу:

 • Збірник доповідей регіональної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми якості освіти», м. Донецьк, 2007;

 • Матеріали конференції «Образование 2.0», Москва-2008;

 • Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції “Акмеологія – наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму”, Київ-2007;

 • Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розробки та впровадження педагогічних програмних засобів навчального призначення», м. Біла Церква, 2006;

 • Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Евристичне навчання математики”, м. Донецьк, 2005;

 • Авторські програми: «Професійне самовизначення» І.В. Кардовська;

 • «Тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання», 2010.

 1. Особливості організації навчально-виховного процесу

Сучасний етап розвитку освіти характеризується пошуком шляхів і способів самовдосконалення та саморозвитку творчої особистості. Інновації в педагогіці відображають складний процес, у якому провідне місце займає інформатизація. Педагогам треба сприйняти та реалізувати педагогічні нововведення. Саме від ставлення вчителів до цих нововведень залежить успіх та ефективність інноваційних освітніх проектів.

^ Робота вчителів в умовах Європейської інтеграції:

 • врахування особистісних якостей учнів, індивідуальних та вікових особливостей, що дозволяє прогнозувати процес навчання згідно з інтелектуальними можливостями, інтересами, рівнем підготовки дітей;

 • формування в учнів ключових надпредметних компетенцій завдяки міжпредметній взаємодії математики з іншими предметами;

 • уміння виконувати проекти, писати проектні звіти, презентувати результати проектного дослідження стало нагальною потребою дня та наступною ланкою у самовдосконаленні особистості;

 • формування інформаційної компетенції у профільних класах.

  Участь у формуванні професійного самовизначення старшокласників вищих навчальних закладів:

 • Національний аерокосмічний університет ім. Н.Е. Жуковського «ХАІ»;

 • Краматорський економіко-гуманітарний інститут;

 • Донбаська державна машинобудівна академія;

 • Горлівський інститут іноземних мов;

 • Донецький національний технічний університет. 1. Контроль та оцінювання навчальних досягнень:

 • впровадження методик моніторингу якості освіти з предмету, обробка та аналіз результатів;

 • виявлення нерозв’язаних проблем і підбиття підсумків;

 • рефлексія (самоаналіз учителем педагогічної діяльності);

 • проектування оновленої методики викладання предмета учителем;

 • впровадження моніторингу на новому рівні.

 1. Висновки. Концептуальні положення

Отже, впровадження інформаційних та веб-технологій - це формування умінь працювати з інформацією, підготовка особистості „інформаційного суспільства”, необмежене навчання, формування дослідницьких умінь. Наша модель складається з положень Філософії Успіху:

  ^ Успіх приходить до того, хто мислить категоріями успіху. Поразка супроводжує тих, хто мислить категоріями поразки.

  Як скрипаль змушує прекрасну музику виливатися зі струн скрипки, так і ви можете розбудити ваш геній, який лише дрімає у ваших розумових здібностях, і змусити його привести вас до мети, що ви для себе намітили.
  Усе в вас самих. І неможливе – можливо!

^ АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

10-й клас

(I семестр — 4 год, II семестр — 4 год, резервний час — 10 год).

Зміст навчального матеріалу
Навчальні досягнення учнів
^ Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (50)

Дійсні числа та обчислення. Відсоткові розрахунки.


Обчислює за формулами значення величин, використовуючи різні системи одиниць вимірювання.

Розрізняє види чисел.

Виконує відсоткові розрахунки.
Числові функції. Область визначення і множина значень. Способи завдання функцій. Графік функції. Монотонність, парність і непарність функцій. Неперервність функцій.


Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості. Степені з раціональними показниками, їхні властивості.


Степеневі функції, їхні властивості та графіки.


 • Графіки поверхонь у просторі.

 • Тести з відповідями.Користується різними способами задання функцій.

Знаходить природну область визначення функціональних залежностей.

Знаходить значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення.

Встановлює за графіком функції її найважливіші властивості.

Досліджує властивості функцій.
 • На екрані комп’ютера зобразити функції у=xn, где п=1/2, 1/3 , провести дослідження.

 • Короткі конспекти тем.Обчислює, оцінює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені.
 • Побудувати графік у = Ак+х+ В. Установити залежність графіків функції від коефіцієнтів.

Розпізнає та зображує графіки степеневих функцій.

Моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

26


^ Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (50)


Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Радіанне вимірювання кутів.

Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення.

Вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки.

Встановлює відповідність між дійсними числами і точками на тригонометричному колі.

Обчислює значення тригонометричних виразів за допомогою тотожних перетворень і обчислювальних засобів із заданою точністю.


 • Комп’ютерная програма "Advanced Grapher":

 • Побудувати графік функції y=a sin(bx + c) + d. Провести дослідження графіка функції в залежності від коефіцієнтів.

 • y=|tgx| и y=tg|x|. Провести дослідження графіка функції в залежності від положення модуля.

Гармонічні коливання.
Застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів, зокрема гармонічних коливань.
Тригонометричні рівняння і нерівності.

Розв’язує показникові та логарифмічні рівняння і нерівності.^ Тема 3. ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ (20)


Степінь із довільним дійсним показником. Властивості та графіки показникової функції.

Логарифми та їх властивості. Властивості та графік логарифмічної функції.

Похідні показникових, логарифмічних та степеневих функцій.

 • Побудувати графік у = lg|x| и у = |lgx|. Зробити висновки.

 • Обчислення логарифмічних, показникових, тригонометричних та нестандартних прикладів робота у середовищі WS EXCEL.

 • Створення банку функцій з повним дослідженням та зображенням у різних системах координат робота у середовищі WS EXCEL.

Показникові та логарифмічні рівняння і нерівностіРозпізнає і будує графіки показникових і логарифмічних функцій і на них ілюструє властивості функцій.


Застосовує показникові та логарифмічні функції до опису найпростіших реальних процесів.

Диференціює показникові, логарифмічні, степеневі функції та застосовує їх похідні до дослідження цих класів функцій.


Розвязує показникові та логарифмічні рівняння і нерівності^ Тема 4. ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА ФОНДОВОГО РИНКУ (6)

Самостійна робота у глобальній мережі INTERNET

Перша основна теорема фінансової математики для одноперiодичної моделі. Функція корисності та її твердий еквівалент. Формула Блека – Шоулса для справедливої ціни Європейського опціону купiвлi. Оптимальна зупинка.
Працює з електронною поштою та службою новин;

Шукає інформацію на Web-серверах.11-й клас

(136 год, 4 год на тиждень, резервний час — 10 год)

.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

24

^ Тема 5. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ (20)

Границя функції в точці. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Похідні найпростiших функцій. Правила диференціювання. Похідні степеневих, тригонометричних функцій. Похідна функції y = f(ax + b).

 • Побудувати функцію й дотичну до графіка функції на екрані комп’ютера. Порівняти результати.

 • Побудувати графік функції, зобразити дотичну. Дослідити залежність значення похідної в точці дотику та кутовим коефіцієнтом дотичної на екрані комп’ютера.

Розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху.

Знаходить кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці.

Знаходить швидкість змінення величини в точці.

Наближено обчислює значення і приріст функції в даній точці.

Диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання.
Ознаки сталості, зростання й спадання функції. Екстремуми функції. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

 • На одній координатній площині побудувати графік функції і графік її похідної. Провести дослідження залежності проміжків зростання та спадання від знаків похідної.

 • На одній координатній площині побудувати графік функції і графік її похідної. Встановити залежність точок максимуму й мінімуму знака похідної в межах цих точок.

Застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції.

Знаходить найбільше і найменше значення функції.

Розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

18

^ Тема 6. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ (20)

Первісна та її властивості. Найпростіші диференціальні рівняння.

Інтеграл, його фізичний та геометричний зміст. Основні властивості та обчислення інтеграла. Площа криволінійної трапеції. Визначений інтеграл. Формула Ньютона – Лейбніца. Застосування визначеного інтегралу до розв’язування геометричних задач: обчислення площ, об’ємів. Застосування інтегралу до задач фізики.

Знаходить первісні, що зводяться до табличних, за допомогою правил знаходження первісних та найпростіших перетворень.

Виділяє первісну, що задовольняє задані початкові умови.

Відновлює закон руху за заданою швидкістю, швидкість за прискоренням тощо.Наближене обчислення визначених інтегралів: метод прямокутників, трапецій та парабол

 • Основна властивість первісної обґрунтувати з допомогою графічного редактора.

Обчислює інтеграл за допомогою основних властивостей і формули Ньютона-Лейбніца.

Знаходить площі криволінійних трапецій.


 • Обчислити інтеграл з допомогою комп’ютерної програми.

 • Побудувати фігуру, обмежену лініями на екрані комп’ютера. Обчислити з допомогою комп’ютерних операцій площину. Порівняти результати..


^ Тема7. КОМБІНАТОРІКА (21)

Множина. Впорядковані множини. Комбінаторне правило множення та додавання.

Перестановки, розміщення, сполуки без повторень. Біном Ньютона.

Перестановки, розміщення та сполуки з повторенням елементів.

Знає означення понять перестановки з т, розміщення та сполук з п по т елементів без повторення та з повторенням елементів; формули для обчислення кількості зазначених видів перелічувань.

Уміє використовувати формули для знаходження кількості перестановок, розміщень та сполук без повторення та з повторенням елементів до розв’язування комбінаторних задач.

20

^ Тема 8. НАЧАЛА ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ (20)

Поняття о теорії ймовірностей. Основні поняття теорії ймовірностей. Класичне визначення ймовірності. Рішення задач на обчислення ймовірності подій з використанням формул комбінаторики. Статистичне визначення ймовірності. Закон великих чисел. Геометричне визначення ймовірності. Залежні і незалежні події. Ймовірність добутку і суми подій. Повторні незалежні випробування.

Формула Бернуллі.

Оцінює ймовірність події за її відносною частотою та навпаки.

Обчислює ймовірність події, користуючись її означенням і найпростішими властивостями, комбінаторними схемами. Має уявлення про стохастичний експеримент, елементарну подію та множину елементарних подій, про випадкову подію як деяку підмножину множини елементарних подій та розуміє зміст висловлень з виразом “подія відбулась”; про схему Бернуллі повторних незалежних випробувань.^ Тема 9. СТАТИСТИКА (20)

Предмет і метод статистики. Елементи статистики. Статистичні таблиці. Генеральна сукупність. Частота появи елемента. Мода і медіана. Властивості частот.

Точковий та інтервальний розподіли частот. Гістограма.Відносна частота як наближене значення ймовірності випадкової події. Дискретна випадкова величина, закон її розподілу. Числові характеристики дискретної випадкової величини та їх властивості. Середнє арифметичне спостережених значень як наближене значення математичного сподівання. Задачі математичної статистики.

16

Тема 10. РІВНЯННЯ НЕРІВНОСТІ
^ ТА ЇХ СИСТЕМИ
(15)


Основні види рівнянь з однією змінною. Загальні методи їх розв’язання: розкладання на множники, заміна невідомої, функціональні методи.

Многочлени від однієї змінної. Ділення многочленів. Корені многочлена. [Узагальнена теорема Вієта]. Методи розв’язування алгебраїчних рівнянь та нерівностей вищих степенів.

Нерівності з однією змінною, їх види, методи розв’язання.

Системи рівнянь, їх види, методи їх розв’язання.

Рівняння та нерівності з параметрами.

Розрізняє класи рівнянь, нерівностей, їхніх систем, методи їх розв’язання.

Застосовує загальні методи (розкладання на множники, заміна змінної, функціональні методи) до розв’язання рівнянь, нерівностей та їх систем.

Розв’язує задачі, які зводяться до рівнянь.

Тема 11. Підготовка до ДПА, ЗНО

(20 год)

Варіант № 1-3 (ЗНО, збірник, 2010)

Варіант № 4-6 (ЗНО, збірник, 2010)

Варіант № 7-9 (ЗНО, збірник, 2010)

Варіант № 10 (ЗНО, збірник, 2010)


Складає закон розподілу випадкової величини у найпростіших випадках.

Обчислює математичне сподівання випадкової величини за законом її розподілу.


Розуміє зміст середніх показників, оцінює числові характеристики випадкової величини за її вибірковими характеристиками та навпаки.

Встановлює закономірності за статистичними даними.


.


Розрізняє класи рівнянь, нерівностей, їхніх систем, методи їх розв’язання.

Застосовує загальні методи (розкладання на множники, заміна змінної, функціональні методи) до розв’язання рівнянь, нерівностей та їх систем.

Розв’язує задачі, які зводяться до рівнянь та нерівностей.
Розв’язує задачі ЗНО – 2009, 2010 років.

Проходить on-line тестування в Інтернеті

ГЕОМЕТРІЯ. 10-й клас

(102 год, 3 год на тиждень, резервний час — 10год).

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

22

^ Тема 1. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (40)

Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки із них.

Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельне проектування і його властивості. Зображення фігур у стереометрії. Паралельність прямої та площини. Паралельність площин.

 • Зобразити можливе взаємне розташування двох площин у просторі.

 • Повні конспекти теми

Розрізняє означувані й неозначувані поняття, аксіоми й теореми.

Класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі за кількістю їх спільних точок.

Встановлює у просторі взаємне розміщення прямих і площин, зокрема паралельність прямих, прямої та площини, двох площин, мимобіжність прямих.

Будує зображення фігур і на них виконує нескладні побудови.

Застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами фізичного простору.

22

^ Тема 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (40)

Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикулярність площин. Ортогональне проектування. Двогранний кут.

Встановлює перпендикулярність прямої та площини, двох площин.
Вимірювання відстаней у просторі (від точки до прямої, від точки до площини, від прямої до площини, між площинами). Вимірювання кутів у просторі (між прямими, між прямою і площиною, між площинами).

Обчислює відстані та кути у просторі.

Встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі, базуючись на вимірюваннях.

Застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, вимірювання відстаней і кутів у просторі для опису об’єктів фізичного простору.
^ Тема 3. Підготовка до ДПА, ЗНО

(22 год)

Варіант № 1-5 (ЗНО, збірник, 2009)

Варіант № 6-10 (ЗНО, збірник, 2009)Розв’язує задачі ЗНО – 2009. Проходить on-line тестування в Інтернеті.

11-й клас

(102 год, 3 год на тиждень, резервний час — 5 год).

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

10

^ Тема 4. ВЕКТОРИ І КООРДИНАТИ (40)

Вектори у просторі. Дії над векторами. Розкладання вектора на складові. Прямокутні координати в просторі. Дії над векторами, що задані координатами. Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами, відстані між двома точками. Рівняння площини, сфери.

 • Дослідження виду функцій у декартовій, циліндричній, сферичній систем координат. Робота у програмі 3D Grafer
Користується аналогією між векторами і координатами на площині й у просторі.

Усвідомлює важливість векторно-координатного методу в математиці.

Виконує дії над векторами, що задані геометрично і координатами;

Застосовує вектори для моделювання і обчислення геометричних і фізичних величин.
 • Зображення функцій у трьох системах координат на екрані комп’ютера.

Використовує координати у просторі для вимірювання відстаней, кутів.Розпізнає рівняння площини, сфери.

20

^ Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА ТА ПОВЕРХНІ (40)

Циліндри і призми. Конуси і піраміди. Многогранники. Правильні многогранники.

Куля і сфера. Площина, дотична до сфери. Тіла обертання.

Об’єм тіла. Об’єм призми та циліндра. Обчислення об’єму тіла за площами його паралельних перерізів. Об’єм тіла обертання. Об’єм кулі, піраміди та конуса. Розв’язання задач.

 • Дослідження поверхонь та об’ємів стереометричних фігур робота у середовищі WS EXCEL

Розпізнає основні геометричні тіла, їхні елементи.

Будує зображення основних видів геометричних тіл, їх елементів, перерізів.

Обчислює основні елементи найпростіших геометричних тіл.

Встановлює властивості геометричних фігур.

Застосовує геометричні тіла для моделювання геометричних тіл.

Обчислює з необхідною точністю об’єми та площі поверхонь геометричних тіл, використовуючи: основні формули; розбиття тіл на найпростіші; вимірювання параметрів реальних тіл та їх фізичних моделей
^ Тема 6. Підготовка до ДПА, ЗНО

(22 год)

Варіант № 1-3 (ЗНО, збірник, 2010)

Варіант № 4-6 (ЗНО, збірник, 2010)

Варіант № 7-9 (ЗНО, збірник, 2010)

Варіант № 10 (ЗНО, збірник, 2010)

Розв’язує задачі ЗНО – 2010.

Проходить on-line тестування в Інтернеті.Додаток АОсобистісно орієнтована технологія.

Концептуальні положення

Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність. Визнання учня головною фігурою всього освітнього процесу і є особистісно орієнтована педагогіка.

Основна мета

 • процес психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її суб’єктності, життєвому самовизначенні;

 • поєднання виховання та освіти в єдиний процес допомоги, підтримки дитини.

Педагогічні завдання:

 • розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини;

 • максимально виявити, ініціювати, використати досвід дитини;

 • допомогти особистості пізнати себе, самовизначитись та самореалізуватись;

 • сформувати в особистості культуру життєдіяльності, правильно визначити лінії життяДодаток В Інформаційні технології навчання

Концептуальні положення

Інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки й використання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання. Головною ланкою процесу інформатизації освіти є зміна мети і змісту навчання. Технологічне переоснащення навчального процесу, поява нових методів і організаційних форм навчання – це лише похідні, що забезпечують досягнення висунутої мети. Зміна змісту навчання відбувається за декількома напрямами, значущість яких змінюється з розвитком процесу інформатизації суспільства.

 • Це – активне використання комп’ютерів в усіх галузях людської діяльності. Цей процес приносить з собою зміну предметного змісту всіх навчальних дисциплін на всіх рівнях освіти;

 • Вплив інформатизації на мету навчання. Має бути вироблена якісно нова модель підготовки членів майбутнього інформаційного суспільства, для яких здатність до людських комунікацій, активне оволодіння науковою картиною світу, гнучка зміна своїх функцій стануть початковою життєвою потребою.

На нинішньому етапі інформатизації освіти відбувається активне опанування засобів інформаційних технологій і фрагментарне впровадження їх у традиційні навчальні дисципліни. Нові інформаційні технології навчання це методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання.

Методи інформаційних технологій навчання


Нетрадиційна модель навчання

 • Дослідницька робота з комп’ютерними програмами;

 • Дистанційне навчання;

 • Використання гіпертекстових електронних підручників;

 • Вихід у світову інформаційну мережу;

 • Участь у міжнародних Інтернет олімпіадах і проектах;

 • Створення ВІРТУАЛЬНОЇ математичної енциклопедії;

 • Розробка навчальних Презентацій


Основна мета: підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Педагогічні завдання ІТ навчання: формування інформаційної культури учнів; підвищення фундаментальності математичної освіти;розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності;розвиток творчого потенціалу учнів;

 • побудова відкритої системи освіти, забезпечення власної траєкторії самоосвіти.
Загальна характеристика застосування програмних продуктів Microsoft

при вивченні математики.
Додаток E Творча робота „Зірчасті багатогранники (3DS MAX 5)”

Додаток H Творча робота „Лінійна функція у декартових, циліндричних та сферичних координатах” (3D Grapher)

Додаток F Дослідницька робота „Дослідження об’єму кулі на прикладі відповіді задачі”


Додаток G Дослідницька робота „Дослідження функції за допомогою похідної” (MS Excel)
Додаток K Дослідницька робота „Призма” (англійська версія) MS PowerPoint
.

Додаток L. Кваліметрична модель оцінювання робіт учнів

Додаток T. Фрагменти каталогу «Алгебра і початки аналізу» (частина І)

Додаток F. Творчі роботи „Навчальні презентації по роботі у MS Word”Схожі:

Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект \"Рівний доступ до якісної освіти в Україні\" iconЗакон України про освіту, Державна концепція розвитку освіти, Національна програма правової освіти населення, Національна доктрина розвитку освіти. Вересень, грудень, лютий, травень Сичова О. М., кл керівники
На виховних годинах, під час засідання гуртка «Ми –громадяни України!» опрацювати нормативні документи: Конвенція прав дитини, Закон...
Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект \"Рівний доступ до якісної освіти в Україні\" iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект \"Рівний доступ до якісної освіти в Україні\" iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект \"Рівний доступ до якісної освіти в Україні\" iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект \"Рівний доступ до якісної освіти в Україні\" iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Державна національна програма «Освіта України ХХІ століття»; Національна доктрина розвитку освіти; Постанови Президента та уряду
Діяльність методичних служб щодо розвитку професійної компетентності керівних кадрів, підготовки їх до управління якістю освіти
Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект \"Рівний доступ до якісної освіти в Україні\" iconЗакон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект \"Рівний доступ до якісної освіти в Україні\" iconЗакон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Національна доктрина розвитку освіти. Державна програма Вчитель. Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект \"Рівний доступ до якісної освіти в Україні\" iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Державна програма Вчитель Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект \"Рівний доступ до якісної освіти в Україні\" iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);; Проект \"Рівний доступ до якісної освіти в Україні\" iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи