Протокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"явір\" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року icon

Протокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "явір" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року
Скачати 65.96 Kb.
НазваПротокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "явір" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року
Дата конвертації21.02.2013
Розмір65.96 Kb.
ТипПротокол

Протокол №2

Чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "ЯВІР"Дата проведення зборів - 28 квітня 2012 року.

Місце проведення зборів: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Івана Франка, 1, 2-й поверх актовий зал школи.

 1. Відкриття зборів.

Збори скликано за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5 від 15.03.2012р.), публікація про збори здійснена в засобах масової інформації (Бюлетень. Цінні папери України” №56 (3356) від 27 березня 2012 року, акціонери про скликання зборів були повідомлені письмово поштовими повідомленнями. Реєстр акціонерів та перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, сформовано ПрАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” станом на 24 квітня 2012 року, реєстрацію на зборах акціонерів здійснила реєстраційна комісія в складі голови комісії Лин Лариси Ярославівни, секретаря реєстраційної комісії Бучми Галини Михайлівни та члена реєстраційної комісії Войтиховської Галини Богданівни.

Голова реєстраційної комісії Лин Л.Я., доповіла, що на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, 24.04.2012 року загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 1410 акціонерів із загальною кількістю 57000 акцій ПАТ «Явір» зі статутним капіталом 99 750 грн. Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1410, емісія складає 57000 акцій, на балансі Товариства акцій власного випуску немає, кількість голосуючих акцій – 57000.

Для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «Явір» 28 квітня 2012 року зареєструвалися акціонери, в кількості 13 чоловік, з правом 39 372 голосів, що становить 69,07 % від загальної кількості голосуючих акцій, які беруться до визначення кворуму, які беруть участь в голосуванні.

Час проведення реєстрації: з 14-00 год. до 14-50 год. за місцевим часом.

Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і підсумків реєстрації акціонерів, збори ПАТ «Явір» правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного (Протокол реєстраційної комісії додається).

Збори розпочато о 15 год 00 хвилин.


Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Про обрання лічильної комісії.

 2. Про обрання голови та секретаря зборів.

 3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

 4. Про затвердження звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.

 5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

 6. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

 7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2011 рік.

 8. Про порядок розподілу прибутку за 2011 рік та збитків Товариства.


2. Слухали: 1. Про обрання лічильної комісії.

За пропозицією наглядової ради (протокол № 6 від 09 квітня 2012 року) обрано лічильну комісію у складі 3 осіб. Головою комісії Бориса Я.М., секретарем лічильної комісії Матвіїва Л.О., членом лічильної комісії Гусака В.В.

результати голосування : за – 39 372 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували Бюлетенем №1 для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Рішення прийнято.


^ 3. Слухали: 2. Про обрання голови та секретаря зборів.

За пропозицією наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 6 від 09 квітня 2012 року головою зборів обрано Вознюка Дмитра Петровича

(результати голосування : за – 39 372 голосів(100%), проти – немає, утримались - немає).

За пропозицією наглядової ради (протокол № 6 від 09 квітня 2012 року) секретарем зборів обрано Скебу Тамару Степанівну.

(результати голосування : за – 39 372 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували Бюлетенем №2 для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Рішення прийнято.


^ 4. Слухали: 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Зборами затверджено регламент роботи:

 • доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

 • виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

 • зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

 • обговорення питань – до 30 хвилин;– кумулятивне бюлетенями;

 • голосування з усіх інших питань порядку денного – відкрите, бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Регламент роботи загальних зборів – затверджено.

(результати голосування : за – 39 372 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували Бюлетенем №3 для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Рішення прийнято.


5.Слухали: 4. Про затвердження звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Доповідач – директор Товариства П’яніков Василь Георгійович.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

Голосували: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік про роботу товариства у звітному періоді – затвердити.

(результати голосування : за – 39 372 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували Бюлетенем № 4 для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Вирішили: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік - затвердити.ть в обг

оворенні доповідей не бул

6. Слухали: 5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Доповідач – голова Ревізійної комісії – Борис Ярослав Михайлович.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

Голосували: Звіт та висновок Ревізійної комісії щодо підтвердження балансу та річної звітності підприємства за 2011 рік – затвердити.

(результати голосування : за – 39 372 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували Бюлетенем № 5 для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Вирішили: Звіт та висновок Ревізійної комісії щодо підтвердження балансу та річної звітності підприємства за 2011 рік – затвердити.


7. Слухали: 6. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Доповідач – голова Наглядової ради – Вознюк Дмитро Петрович.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило. Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

Голосували: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік – затвердити.

(результати голосування : за – 39 372 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували Бюлетенем №6 для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Вирішили: Звіт та Висновок Ревізійної комісії щодо підтвердження балансу та річної звітності підприємства за 2011 рік – затвердити.


8. Слухали: 7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2011 рік.

Доповідач: Головний бухгалтер Товариства п. Гаркава Ольга Михайлівна.

Ознайомила учасників зборів з даними річного звіту та балансу Товариства, запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства.

Голосували: Річний звіт та баланс Товариства – затвердити.

(результати голосування : за – 39 372 голосів (100%), проти – немає, утримались – немає.).

Голосували Бюлетенем № 7 для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Вирішили: Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік – затвердити.


9. Слухали: 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Доповідач: головний бухгалтер Товариства п. Гаркава Ольга Михайлівна:

Фінансовий результат за 2011 рік – збиток в сумі – 106,7 тис.грн.

Пропоную затвердити фінансовий результат за 2011 рік.

Запитань до доповідача від учасників зборів не поступило. Бажаючих прийняти участь в обговоренні доповіді не було.

Голосували: затвердження фінансового результату за 2011 рік – збитку в розмірі 106,7 тис. грн.

(результати голосування : за – 39 372 голосів (100%), проти – немає, утримались - немає).

Голосували Бюлетенем № 8 для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

Вирішили: Затвердити фінансовий результат за 2011 рік – збиток в сумі 106,7 тис.грн.


Підписи:


Голова загальних зборів акціонерів_________________ Вознюк Дмитро Петрович


Секретар зборів _________________ Скеба Тамара Степанівна
Схожі:

Протокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"явір\" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року iconПротоколу №20 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд"
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства фірми”Галбуд”, що відбулися 26 квітня 2012 року
Протокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"явір\" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі пат...
Протокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"явір\" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Товариства здійснюватиметься з [09: 15] 26 квітня до [09: 45] 26 квітня 2012р за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів...
Протокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"явір\" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року iconПротоколу №19 Позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд"
Позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства фірми”Галбуд”, що відбулися 05 серпня 2011 року
Протокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"явір\" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року iconПротокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г
На зборах присутня Гандабура К.І. – представник реєстроутримувача тов"Акціонер"
Протокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"явір\" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року iconДо відома акціонерів пат явір
Франкове, вул. Львівська, 55, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня...
Протокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"явір\" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі ват...
Протокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"явір\" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року iconРішення за наслідками розгляду звіту правління про результати діяльності Товариства за 2012 рік
«Сансервіс» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2013 року за місцезнаходженням...
Протокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"явір\" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року iconПротокол №1 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Агроспецмонтаж»
Вступне слово Голови правління Закритого акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» (далі зат «Агроспецмонтаж», Товариство) Поповича...
Протокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"явір\" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року iconІнформація Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів Дата виникнення 28. 05. 2010 Дата публікації 28. 05. 2010 19: 01: 00
Правління ват "Чернівецький хлібокомбінат", повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів товариства, о 11: 00 год....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи