Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка icon

Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
НазваПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Сторінка4/5
Дата конвертації27.12.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

^ Тема 3: «Програмування в середовищах Word, Excel, Power Point», 6 годин

Зміст навчального матеріалу:

Створення макросів за допомогою VBA з використанням розгалужень, циклів, масивів у середовищі Excel.

Використання у документах Word об’єктів для обробки фрагментів тексту, абзаців, речень; стандартні функції VBA для символьних змінних;

Створення макросів за допомогою VBA у середовищах Word та Power Point.


^ Лабораторна робота:

«Автоматизація роботи з офісними програмами за допомогою VBA»


називає: різні мови програмування з урахуванням нововведених, класи мов програмування, поняття макросу, поняття об’єкта, метода, властивості, події

наводить: приклади макросів, створених за допомогою VBA у додатках Excel, Word, PowerPoint

розпізнає: різні мови програмування та їх призначення, до якого класу належить VBA, алгоритмічні конструкції (модулі, процедури)

характеризує: мову програмування як один із засобів представлення алгоритму, особливості створення макросів за допомогою VBA у середовищах Word, Power Point, Excel

описує: призначення мов програмування, загальний вид операторів мови VBA

пояснює: загальний вид окремих операторів мови VBA та їх використання у різних документах

формулює: поняття змінної, імені та типу змінної, процедури, структури процедури

обґрунтовує: необхідність використання різних типів змінних для запису алгоритму у вигляді програми, порівнює: особливості різних мов програмування, типи змінних

класифікує: мови програмування

аналізує: коректного визначення типів змінних щодо ефективного використання пам’яті комп’ютера при розв’язуванні конкретної задачі

оцінює: ефективність використання пам’яті комп’ютера за рахунок коректного визначення типів змінних для розв’язування задачі

висловлює судження: щодо необхідності створення різних мов програмування, необхідності та раціональності поділу мов програмування на класи, смислу введення різних типів змінних

розв’язує: завдання по написанню макросів, створених за допомогою VBA у середовищах Word, Excel,

спостерігає: за послідовністю виконання задач на комп’ютері

використовує: : можливості середовища VBA для виконання задач на комп’ютері

дотримується правил: роботи за комп’ютером, виконання задач на комп’ютері

показує на комп’ютері: послідовність виконання задачі у середовищі програмування

^ Тема 4: «Програмування в середовищі MS Access», 5 годин

Зміст навчального матеріалу:

Програмування подій, пов’язаних з розміщеними на формах елементами керування. Поняття про динамічний SQL. Програмування запитів, параметри яких визначаються за допомогою прапорців та інших елементів керування.


^ Лабораторна робота:

«Програмування запитів»


називає: різні мови програмування з урахуванням нововведених, поняття макросу, поняття об’єкта, метода, властивості, події, поняття про динамічний SQL.

наводить: приклади макросів, створених за допомогою VBA у середовищі MS Access

розпізнає: різні мови програмування та їх призначення, до якого класу належить VBA, алгоритмічні конструкції (модулі, процедури)

характеризує: мову програмування як один із засобів представлення алгоритму, особливості створення макросів за допомогою VBA у середовищі MS Access

описує: призначення мов програмування, загальний вид операторів мови VBA

пояснює: загальний вид окремих операторів мови VBA та їх використання у різних документах

формулює: поняття змінної, імені та типу змінної, процедури, структури процедури

обґрунтовує: необхідність використання різних типів змінних для запису алгоритму у вигляді програми, порівнює: особливості різних мов програмування, типи змінних

класифікує: мови програмування

аналізує: коректного визначення типів змінних щодо ефективного використання пам’яті комп’ютера при розв’язуванні конкретної задачі

оцінює: ефективність використання пам’яті комп’ютера за рахунок коректного визначення типів змінних для розв’язування задачі

висловлює судження: щодо необхідності створення різних мов програмування, необхідності та раціональності поділу мов програмування на класи, смислу введення різних типів змінних

розв’язує: завдання по написанню макросів, створених за допомогою VBA у середовищі MS Access

спостерігає: за послідовністю виконання задач на комп’ютері

використовує: : можливості середовища VBA для виконання задач на комп’ютері

дотримується правил: роботи за комп’ютером, виконання задач на комп’ютері

показує на комп’ютері: послідовність виконання задачі у середовищі програмування

^ Розділ «Інформаційні технології у проектній діяльності»*, 32 години

Розділ спільний для ліній ІКТ та ОАП, поділений відповідно у годинах 14ОАП+18ІКТ

^ Тема 1: « Вступ до проектування», 2 години

Зміст навчального матеріалу:

поняття проекту; команда; організація командної роботи; планування роботи над проектом; організація роботи над проектами курсу; оцінюваннядає визначення та описує поняття: проект, постановка задачі, план виконання проекту, захист проекту, технологія, командна робота, координатор проекту, керівник проекту, проектна документація, публічний виступ

обґрунтовує: необхідність командної роботи над проектом, вибір теми

пояснює: порядок роботи над проектом, розподіл ролей учасників команди

розрізняє: командні та індивідуальні види роботи

описує: технологію постановки задачі проекту

аналізує: завдання проекту щодо ефективного його виконання

формулює: тему та мету проекту

класифікує: проекти за метою та технологіями

оцінює: складність виконання завдань проекту та потрібний для цього час.

використовує: різноманітні джерела інформації для створення плану проекту

дотримується правил: техніки безпеки при роботі з ПК

визначає: час виконання окремих завдань проекту та проекту в цілому

застосовує: психологічні принципи формування команди для реалізації проекту

^ Тема 2: «Літературна мозаїка», 4 години

Зміст навчального матеріалу:

пошук тексту твору у електронному вигляді; формати збереження тексту (*.txt, *.pdf, *.rtf, *.djvu); перетворення тексту в формат MS Word; структура книги; форматування книги за допомогою стилів; створення обкладинки; колонтитули; розділи та глави; ілюстрації з підписами; нумерація сторінок; автоматичний зміст та список ілюстрацій; вказівник на імена головних персонажів; багатомовна анотація; глосарій персонажів; звітування


^ Практична робота:

«Виконання проекту»дає визначення та описує поняття: пошук інформації, текст у електронному вигляді, формат збереження тексту, структура книги, стиль тексту, анотація, глосарій

обґрунтовує: вибір твору, вибір структури книги, стилів для форматування, ілюстрацій

пояснює: процес переформатування тексту.

розрізняє: види тексту

описує: процес переформатування тексту

аналізує: наявний текст та його формат

формулює: мету та завдання проекту

порівнює: різні технології перетворення тексту з одного формату в інший

оцінює: час потрібний для виконання окремих завдань проекту, роботу в команді

висловлює судження: про книгу та створює анотацію на базі цього судження

спостерігає: за роботою інших членів команди

використовує: різні джерела інформації, технології обробки тексту

дотримується правил: техніки безпеки під час роботи за ПК

бере участь: у формуванні плану роботи команди над проектом

застосовує: технології обробки тексту

наводить приклади: ефективного та неефективного використання технологій обробки тексту на різних етапах проекту

робить висновок: про ефективність командної роботи над проектом

^ Тема 3: «Використання мультимедійних можливостей операційної системи для створення відеокліпів », 6 годин

Зміст навчального матеріалу:

вибір теми кліпу; розподіл обов’язків членів команди; створення сценарію відеокліпу; підбір відповідних аудіо та відеоматеріалів; запис власних аудіо ефектів та відеоепізодів; монтаж відеокліпу (Microsoft Movie Maker); формати відеокліпів avi, wmv; експорт відеокліпу у заданий формат; звітування


^ Практична робота:

«Виконання проекту»дає визначення та описує поняття: відеокліпу, аудіороліку, сценарію, відеозапису, аудіозапис, відео- та аудіоефекту, монтажу кліпів

обґрунтовує: розподіл ролей членів команди, вибір теми, формат вихідного файлу

пояснює: підбір відповідних аудіо та відеоматеріалів

розрізняє: різні структури сценаріїв відеокліпів, формати відеофайлів

описує: процес відеомонтажу

аналізує: кольорову гаму відеоепізодів, їх послідовність та цілісність відеоряду

формулює: завдання для членів команди

порівнює: різні типи форматів аудіо- та відеофайлів,

класифікує: типи кліпів за жанром, темпом та ритмом

оцінює: доцільність різних видів ефектів

висловлює судження: про естетично-художнє сприйняття візуального та звукового ряду кліпу

розв’язує: задачі, що виникають при монтажі відеокліпу

використовує: програмне забезпечення для роботи з аудіо- та відеоматеріалами

дотримується правил: техніки безпеки під час роботи за ПК

визначає: часові рамки відеокліпу

застосовує: відомі технології відеомонтажу

характеризує: психологічний клімат у команді

робить висновок: про ефективність роботи в команді та обраних технологій створення кліпу

^ Тема 4: «Технології створення інтерактивних книг », 6 годин

Зміст навчального матеріалу:

вибір теми інтерактивної книги; пошук матеріалів; розробка дерева сюжетних ліній книги; технології створення інтерактивної книги (PowerPoint, HTML, середовище програмування); створення інтерактивної книги зі сторінками, що відповідають частинам сюжету; організація навігації в книзі; пошук помилок при написанні текстів книги; дизайн та інтерфейс інтерактивної книги; звітування


^ Практична робота:

«Виконання проекту»


дає визначення та описує поняття: інтерактивної книги, пошуку інформації, сюжету, сюжетної лінії, дерева сюжетних ліній, веб-сайту, веб-сторінки, гіперпосилання, дизайну, інтерфейсу, навігації по сайту

обґрунтовує: вибір теми, дерево сюжетних ліній, дизайн та інтерфейс інтерактивної книги

пояснює: логічність переходів між частинами сюжету, вибір інтерфейсу

розрізняє: різні структури дерева сюжетних ліній

описує: процес роботи над проектом

аналізує: вихідний твір та обсяг додаткового авторського тексту, роботу кожного з членів команди

формулює: завдання для членів команди

порівнює: технології створення різних сюжетних ліній.

оцінює: роботу членів команди

висловлює судження: щодо формування сюжетного дерева, доцільності системи навігації різних типів, використання скриптів

розв’язує: задачі, що виникають при втіленні сюжету у сайт

використовує: технології візуального створення сайтів, HTML, елементи JavaScript

дотримується правил: техніки безпеки під час роботи за ПК

розраховує: кількість сторінок, потрібних для відображення сюжету

визначає: які ілюстрації чи інші медіа-файли потрібні для інтерактивної книги

застосовує: програму MS Office FrontPage

наводить приклади: можливих кінцівок книги, що не були реалізовані

характеризує: жанр реалізованої інтерактивної книги

робить висновок: про ефективність командної роботи над проектом

^ Тема 5: «Комп’ютерна модель фізичного процесу », 6 годин

Зміст навчального матеріалу:

комп’ютерне імітаційне моделювання; моделювання фізичного експерименту; технічне завдання; опис фізичних процесів, математичні співвідношення, що використовуються в моделі, вхідні та вихідні дані програми; математична модель; стохастичні процеси; технічні умови; розробка програми моделювання; інтерфейс програми; форми представлення даних про динамічні процеси


^ Практична робота:

«Виконання проекту»


дає визначення та описує поняття: моделювання, видів моделювання, технічного завдання, математичної моделі задачі, технічних умов

обґрунтовує: вибір параметрів моделі, інтерфейс програми, візуалізацію фізичного процесу, середовище програмування

пояснює: фізичні процеси, що моделюються, алгоритм моделювання у програмі

розрізняє: фізичні, математичні та імітаційні моделі

аналізує: обрану модель та межі її використання

формулює: технічне завдання та технічні умови проекту

порівнює: різні підходи для створення комп’ютерної імітаційної моделі

оцінює: ефективність використання обраного середовища програмування для реалізації даного проекту

висловлює судження: про кінцеві результати моделювання та відповідність їх реальним процесам

розв’язує: математичні рівняння, необхідні для створення математичної моделі та опису фізичних процесів, які моделюються

спостерігає: за роботою створеної моделі

використовує: необхідні фізичні та математичні співвідношення для створення математичної моделі

дотримується правил: сформульованих у технічних умовах

розраховує: кількість часу необхідного для створення різних частин проекту

визначає: якість та кількість вхідних даних для створення моделі

застосовує: вибрані середовища програмування

наводить приклади: наводить власні приклади про доцільність вибору алгоритму моделювання

характеризує: форми представлення даних

робить висновок: про ефективність вибраних математичної моделі та середовища програмування

^ Тема 6: «Статистичний аналіз економічних часових рядів », 2 години

Зміст навчального матеріалу:

статистичний аналіз економічних процесів з використанням часових рядів; побудова варіаційного ряду, статистичного ряду частот, ряду відносних частот, полігону частот; обчислення середнього значення та середньоквадратичного відхилення, моди, медіани; розрахунок темпів зростання та спадання; побудова лінії тренду та прогнозування


^ Практична робота:

«Виконання проекту»


дає визначення та описує поняття: часового ряду даних, варіанта, варіаційного ряд, абсолютної та відносної частоти, тренду

обґрунтовує: вибір вигляду функції тренду

пояснює: значення середнього значення та середньоквадратичного відхилення

розрізняє: варіаційний ряд та ряд спостережень, відносні та абсолютні частоти

описує: процес обчислення статистичних показників

аналізує: ряд спостережень, полігон частот, статистичні показники, щодо можливостей прогнозування

формулює: висновок, щодо результатів статистичного дослідження явища

висловлює судження: про прикладне значення статистичних показників

спостерігає: за змінами значень показника, що спостерігається, у часі

використовує: статистичні функції MS Excel для розрахунку показників

дотримується правил: техніки безпеки під час роботи на ПК

розраховує: середнє значення, середньоквадратичне відхилення, дисперсію, моду, медіану, темпи зростання та спадання

застосовує: роботу з діаграмами MS Excel для побудови полігону частот

характеризує: отриману лінію тренду

^ Тема 7: «Використання веб-технологій для створення підсумкового звіту », 6 годин

Зміст навчального матеріалу:

портфоліо та його складові; створення веб-сайту з попередніми проектами, що буде містити інформацію про команду учнів та проекти, які вони вже розробили; вимоги до сайту; оптимізація зображень; система навігації; основи колористики; інформаційне наповнення сайту; підготовка до захисту проекту; організація підсумкової конференції


^ Практична робота:

«Виконання проекту»


дає визначення та описує поняття: веб-сайту проекту, структури сайту, дизайну, системи навігації, оптимізації сайту.

обґрунтовує: вибір засобів реалізації створення сайту

розрізняє: технології створення структури сторінок за допомогою таблиць та фреймів

описує: процес роботи над всіма попередніми проектами, інформаційне наповнення сайту

аналізує: ефективність обраних технологій створення сайту.

формулює: технічне завдання для створення сайту

порівнює: можливості засобів створення динамічних сторінок (PHP, Java-script)

класифікує: технології створення сайтів, сайти за стилем, дизайном та призначенням

оцінює: ефективність роботи членів групи над проектом

розв’язує: задачу створення ергономічної системи навігації та інтерфейсу сайту

використовує: програмні засоби створення сайтів, графічні редактори.

дотримується правил: техніки безпеки під час роботи на ПК, та правил розробки ергономічних веб-сайтів

застосовує: автоматизовані системи розробки сайтів

підводить підсумок: про відповідність результату поставленим завданням
1   2   3   4   5Схожі:

Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Академічний рівень Пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, математичного, фізичного,...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень Пояснювальна записка
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст і державні вимоги до рівня загальноосвітньої...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для 5 9 класів пояснювальна записка
Мистецтво сприяє художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних формах культурного...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи