Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка icon

Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
НазваПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Сторінка5/5
Дата конвертації27.12.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5


Програма профільного вивчення інформатики

^ Лінія «Інформаційно-комунікаційні технології»

10 клас

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

І семестр (33 год. (32+1 рез.), 2 год. на тиждень )

^ Розділ «Служби Інтернету», 4 години

Тема 1: «Електронна пошта», 2 години

Зміст навчального матеріалу:

Електронна пошта; принципи функ­ціонування електронної пошти; елек­тронна адреса; основні елементи листа електронної пошти; протоколи елек­тронної пошти.

Електронне листування через веб-інтерфейс; реєстрація поштової скринь­ки; перегляд пошти; створення пові­домлення; правила та етика елек­трон­ного листування;

Поштовий клієнт; інтерфейс прог­рами; облікові записи; створення пові­домлення; надсилання повідомлень; отримання повідомлень; відповідь на повідомлення.

Вкладання файлів; одержання повідомлення з вкладеними файлами; адресна книга; списки контактів і розсилки.

пояснює: принципи функціонування послуги електронної пошти; послідовність дій під час листування за допомогою поштового клієнта та веб-інтерфейсу

описує: елементи адреси електронної пошти;

називає: поштові протоколи

наводить приклади: адрес електронної пошти;

формулює: правила етикету електронної переписки

вміє: запускати поштовий клієнт та завершувати роботу з ним; настроювати параметри середовища поштового клієнта; створювати та видаляти обліковий запис електронної пошти в поштовому клієнті; реєструвати поштову скриньку на сервері електронної пошти через веб-інтерфейс; змінювати та поновлювати пароль поштової скриньки, якщо його забуто; керувати електронними повідомленнями: складати, надсилати, отримувати, видаляти й роздруковувати повідомлення, перевіряти правопис повідомлення, відповідати на повідомлення й перенаправляти їх; керувати вмістом папок поштової скриньки: переміщуватися папками, переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої, відновлювати видалені повідомлення, очищувати поштову скриньку; копіювати й переміщувати текст як в межах повідомлення, так і з повідомлення до зовнішнього джерела і навпаки; вкладати файли у повідомлення, видаляти вкладені файли, а також зберігати файли з отриманих повідомлень на комп’ютері;

використовує: довідкову систему поштового клієнта; адресну книгу і списки розсилки.

^ Тема 2: «Інтерактивне спілкування», 2 години

Зміст навчального матеріалу:

Служби обміну миттєвими повідом­лен­нями; правила інтерактивного спіл­ку­вання; програма для обміну миттє­вими повідомленнями; реєстрація в службі обміну повідомленнями; порів­няння програм для обміну миттєвими повідомленнями.

Форуми; чати; спілкування на фору­мах і в чатах.

пояснює:

поняття миттєвого повідомлення; принцип функціонування служби обміну миттєвими повідомленнями; правила етикету інтерактивного спілкування; принцип функціонування форуму;

наводить приклади:

програм обміну миттєвими повідомленнями; інтерактивних чатів; тематичних інтернет-форумів;

вміє:

реєструватися у службі обміну миттєвими повідомленнями; завантажувати, встановлювати, запускати на виконання й завершувати роботу програми обміну миттєвими повідомленнями; отримувати ідентифікаційний номер та настроювати параметри облікового запису в програмі обміну миттєвими повідомленнями; знаходити співрозмовників і запрошувати їх до мережі обміну миттєвими повідомленнями; керувати списком контактів; надсилати й отримувати повідомлення та файли в програмі обміну миттєвими повідомленнями; реєструватися й спілкуватися в чаті; реєструватися в інтернет-форумі; брати участь в обговореннях і створювати теми на форумах.

^ Розділ «Комп’ютерна графіка», 16 годин

Тема 1: «Растрова графіка», 8 годин

Зміст навчального матеріалу:

Середовище растрового графічного редактора;

виділення областей на зображеннях; уточнення виділення; використання масок і каналів; створення колажів; робота з шарами на зображеннях; креслення і зафарбування; коректування тону; керування кольоровим балансом, яскравістю, балансом, насиченістю і відтінками кольору; ретушування, усунення дефектів, освітлення й затемнення фрагментів, підвищення різкості.


Практичні роботи

«Основні прийоми роботи в середовищі растрового графічного редактора»

«Виділення областей та їхня обробка»

«Обробка багатошарових зображень, створення колажів»

«Малювання й фарбування»

«Коректування кольору й тону»

«Обробка цифрових фотографій»


описує: призначення й функції, а також структуру робочого вікна растрового графічного редактора; методику виділення областей на зображеннях різного типу й методику побудови багатошарових зображень;

пояснює: призначення й спосіб використання основних інструментів редактора;

вміє: відкривати, зберігати, а також створювати нові зображення в середовищі растрового графічного редактора; виділяти фрагменти зображень за допомогою кількох інструментів виділення; переміщувати, масштабувати й обертати межу виділення; переміщувати, копіювати, масштабувати, обертати, зафарбовувати, освітлювати, затемнювати виділені області зображення; створювати колажі з фрагментів зображень; керувати шарами на зображеннях; обробляти виділені області в стандартному режимі та в режимі маски; обирати колір на палітрі, використовуючи різні колірні моделі; усувати дефекти на фотографіях;

застосовує: засоби уточнення попереднього виділення; тонове коректування та коректування кольору зображень; засоби встановлення колірного балансу, яс;

використовує: канали RGB і канали маскування; різноманітні інструменти малювання; засоби обробки шарів та областей на зображеннях.

^ Тема 2: «Векторна графіка», 8 годин

Зміст навчального матеріалу:

Середовище векторного графічного редактора; відкриття й збереження зображень; інструменти малювання; малювання геометричних фігур.

Операції з об’єктами; зафарбування об’єктів, керування заливками; створення рисунків з кривих ліній і ламаних; впорядкування, вирівнювання й об’єднання об’єктів; застосування до об’єктів візуальних ефектів; додавання до малюнків тексту і його форматування.


Практичні роботи

«Створення найпростіших малюнків»

«Зафарбовування об’єктів»

«Використання кривих і ламаних ліній»

«Впорядкування й групування об’єктів»

«Застосування графічних ефектів»

«Робота з текстом у графічних зображеннях»


описує: призначення, функції і основні елементи середовища векторного графічного редактора; методику формування зображень з геометричних примітивів;

пояснює: призначення команд меню, основних панелей інструментів, палітри кольорів графічного редактора; призначення основних інструментів малювання; поняття контуру; методику керування кольором і застосування ефектів до об’єктів зображення;

вміє: відкривати, зберігати і створювати нові зображення у векторному графічному редакторі; створювати об’єкти, що складаються з кількох десятків базових геометричних фігур; виділяти, копіювати й переміщувати об’єкти; обертати, відбивати й масштабувати об’єкти; змінювати масштаб перегляду зображення; додавати до документа прості й фігурні текстові фрагменти; задавати параметри шрифту текстового фрагменту; змінювати режим перегляду документа; редагувати криві лінії й ламані, створювати об’єкти з кривих ліній і ламаних, використовуючи всі типи вузлів; впорядковувати, вирівнювати й об’єднувати об’єкти,

застосовує: основні інструменти малювання; колірні моделі RGB і CMYK для вибору кольору зображення; однорідні, градієнтні, візерункові й текстурні заливки для зафарбування об’єктів; лінійки, напрямні лінії, сітку; такі методи об’єднання об’єктів, як групування, комбінування, зварювання і обрізка; ефекти видавлювання, обертання, підсвічування, перетікання до об’єктів; спеціальні ефекти до фігурного текстового фрагменту.

^ Розділ «Текстовий процесор», 16 годин

Тема 1: «Вбудовані об’єкти в текстових документах», 8 годин

Зміст навчального матеріалу розділу:

створення нумерованих, маркованих і багаторівневих списків; вставлення зображень у текстовий документ; засіб WordArt; таблиці в текстових документах; введення в текстові документи формул.


Практичні роботи

«Створення у документах списків»

«Робота з таблицями у текстових документах»

«Робота з зображеннями у текстових документах»

«Робота з редактором формул»

пояснює: правила створення нумерованих і маркованих списків; правила роботи з редактором формул;

розрізняє: формули, які доцільно набирати в середовищі редактора формул від формул, які можна ввести безпосередньо в текстовому процесорі;

вміє: створювати нумеровані й марковані списки, коректно визначати різновиди списків у конкретному завданні; створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності; вставляти в документ зображення та настроювати їхні властивості; створювати математичні, фізичні та хімічні формули і вставляти їх у текст документа;

пояснює: правила вставлення зображень у текстовий документ, створення таблиць у текстових документах;

використовує: майстер створення документів; різні способи вставлення зображень і таблиць у текстовий документ; інструменти для настроювання властивостей списків, зображень і таблиць у текстовому документі; редактор формул.

^ Тема 2: «Основи комп’ютерної верстки», 4 години

Зміст навчального матеріалу розділу:

використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів; настроювання параметрів сторінок; створення колонтитулів; схема документа; робота з розділами;


Практична робота

«Використання стилів»

«Верстка багатосторінкових документів»

пояснює: правила стильового оформлення документів різних типів, створення колонтитулів; призначення розділів;

використовує: різні режими перегляду документа; стилі символів та абзаців для форматування тексту й визначення схеми документа; схему документа для перегляду його змісту та навігації ним; розділи для структурування великих документів;

вміє: коректно визначати схему документа, переглядати документ в різних режимах, настроювати параметри сторінок та створювати колонтитули; створювати та модифікувати закладки, зноски, зміст і покажчики документа.

ІІ семестр (37 год. (34+3 рез.), 2 год. на тиждень )

Тема 3: «Засоби автоматизації роботи з текстовим процесором», 4 години

^ Зміст навчального матеріалу розділу:

поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра; створення закладок і зносок; створення та модифікація змісту і покажчика; друк документа; настроювання середовища користувача текстового процесора


Практичні роботи

«Використання майстрів і шаблонів»

«Настроювання середовища користувача текстового процесора»

пояснює: поняття і призначення шаблону документа; правила створення створення закладок і зносок, створення та модифікації змісту і покажчика; основні принципи настроювання середовища користувача текстового процесора;

використовує: засоби настроювання середовища текстового процесора; майстри для створення документів певної тематики; закладки і зноски для коментування документів і виділення додаткової інформації;

вміє: створювати зміст документа в автоматизованому режимі; готувати документ до друку та роздруковувати його на принтері; настроювати середовище користувача текстового процесора для оптимізації власних потреб.

^ Розділ «Табличний процесор», 30 годин

Тема 1: «Основи роботи в табличному процесорі», 18 годин

Зміст навчального матеріалу:

Призначення табличного процесора (ТП). Створення, відкриття й збереження документів у середовищі ТП. Поняття електронної книги. Робота з вікнами книг.

Основні елементи електронної книги. Аркуші, клітинки, діапазони клітинок. Адреси клітинок і діапазонів клітинок. Виділення клітинок і діапазонів клітинок.

Поняття формату клітинки та формату даних. Перегляд, введення й редагування даних. Форматування клітинок. Створення та форматування електронних таблиць. Автовведення. Введення прогресій.

Використання формул. Автозаповнення діапазонів. Відносні, абсолютні й змішані адреси.

Вбудовані функції в середовищі табличного процесора. Категорії функцій. Використання вбудованих функцій для розв’язування розрахункових задач. Використання логічних функцій для опрацювання табличних даних.

Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних. Визначення типу діаграми залежно від сформульованої задачі. Настроювання параметрів діаграм.

Таблиця як набір однотипних об’єктів. Табличні бази даних. Основні операції над даними в базі. Надання діапазонам імен та їх використання. Вбудовані функції ТП для роботи з базою даних. Створення запитів до баз даних із використанням функцій.

Упорядкування, пошук, фільтрування та групування даних у середовищі ТП. Створення та редагування зведених таблиць. Консолідація даних.


Практичні роботи

«Створення, редагування та форматування електронних таблиць»

«Використання формул в електронних таблицях»

«Робота з функціями в табличному процесорі»

«Графічний аналіз даних»

«Використання функцій ТП для роботи з базою даних»

«Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик»

називає: призначення та основні функції ТП;

наводить: приклади задач на опрацювання числових даних, що розв’язуються засобами ТП; приклади задач, для розв’язання яких потрібні формули; приклади використання формул та вбудованих функцій, зокрема логічних, у середовищі ТП; приклади природничих, математичних та економічних задач на використання функцій для роботи з базами даних у середовищі ТП;

пояснює: правила запису формул; поняття абсолютної, відносної та змішаної адреси;

описує: поняття електронної книги, аркушу, клітинки та діапазону клітинок; правила запису адрес клітинок і діапазонів клітинок;

дотримується правил: редагування клітинок ЕТ, відкриття ЕТ та збереження табличних даних на зовнішніх носіях; пошуку даних та їх фільтрування в середовищі ТП

обґрунтовує: доцільність використання середовища ТП для розв’язання задач природничої (математичної, економічної) сфери

аналізує: тип діаграми, який адекватно подаватиме дані; дані в електронній таблиці як набір однотипних об’єктів;

оцінює: ефективність подання графічних даних у вигляді діаграм;

наводить приклади: природничих (математичних, економічних) задач на обчислення підсумкових показників

формулює: принципи групування даних у середовищі ТП;

використовує: функцію автовведення; засіб «Прогресія» для введення числових рядів; формули із вказівкою присвоєння та арифметичними операціями; функції ТП роботи з базою даних;

застосовує: засіб консолідації даних для обчислення підсумкових показників для даних, розміщених на різних аркушах і книгах; автофільтр та розширений фільтр; засіб сортування для групування об’єктів в електронних таблицях та пошуку необхідної інформації;

вміє: запускати ТП, створювати, відкривати й зберігати електронні книги; вводити дані в клітинки; виділяти клітинки та їх діапазони; форматувати зовнішній вигляд клітинок і задавати формат даних; створювати і форматувати електронні таблиці; вводити числові, текстові й формульні дані в клітинки ТП; вводити формули; копіювати формули в діапазони шляхом протягування; добирати тип адреси у формулі залежно від поставленої задачі та заповнюваного діапазону; розв’язувати за допомогою ТП розрахункові задачі; будувати діаграми та графіки на основі табличних даних; групувати табличні дані; фільтрувати дані, що зберігаються в ЕТ; створювати та редагувати зведені таблиці.^ Тема 2: «Розв’язування чисельних та оптимізаційних задач за допомогою табличного процесора», 6 годин

Зміст навчального матеріалу:

Поняття про чисельні методи розв’язування задач. Точність отриманих результатів і розрядність подання результатів. Множина розв’язків задач на підбір параметра.

Використання засобу табличного процесора «Підбір параметра» для розв’язування алгебраїчних рівнянь. Графічно-чисельний метод розв’язування рівнянь.

Поняття про оптимізаційні задачі, цільову функцію, систему обмежень на розв’язки оптимізаційних задач. Приклади оптимізаційних задач з різних сфер людської діяльності. Основні етапи розв’язування оптимізаційних задач за допомогою комп’ютера. Апроксимація експериментальних даних.

Побудова моделі оптимізаційної задачі в середовищі ТП.

Використання вбудованого засобу «Пошук розв’язку» для розв’язування оптимізаційних задач. Розв’язування задач на пошук екстремумів функцій однієї змінної. Встановлення обмежень на параметри. Встановлення параметрів пошуку розв’язку. Побудова звітів за результатами, за стійкістю, за граничними умовами.


Практичні роботи

«Розв’язування задач на підбір параметра»

«Розв’язування оптимізаційних задач»

наводить: приклади задач на підбір параметра; приклади оптимізаційних задач;

пояснює: існування множини розв’язків для задач на підбір параметра; поняття оптимізаційної задачі; поняття цільової функції; призначення звітів з розв’язання оптимізаційної задачі; принципи побудови

формулює: порядок розв’язання задачі на підбір параметра та оптимізаційних задач;

аналізує: результати розв’язування оптимізаційної задачі; різні варіанти апроксимації експериментальних даних; результати розв’язування задач на підбір параметра, точність одержаних результатів та розрядність подання результатів;

порівнює: множини розв’язків задач на підбір параметра;

описує: етапи розв’язання оптимізаційної задачі за допомогою надбудови «Пошук розв’язку» в середовищі ТП; сутність апроксимації експериментальних даних; загальну модель оптимізаційної задачі;

оцінює: ефективність використання середовища ТП для розв’язання прикладних оптимізаційних задач;

застосовує: засіб «Підбір параметра» для розв’язання рівнянь; засіб «Пошук розв’язку» для розв’язання оптимізаційних задач;

уміє: будувати модель оптимізаційної задачі в середовищі ТП; встановлювати параметри засобу «Пошук розв’язку», необхідні для розв’язання оптимізаційних задач.^ Тема 3: «Статистична обробка експериментальних даних», 6 годин

Зміст навчального матеріалу:

Поняття математичної статистики. Генеральна та вибрана сукупності. Вибірка. Репрезентативність вибірки. Основні статистичні характеристики вибірки (середнє значення, стандартне відхилення, мода, медіана, асиметрія). Статистичні функції ТП.

Використання статистичних функцій для розв’язування статистичних задач, опрацювання експериментальних даних

Ряд розподілу. Статистична залежність, коефіцієнт парної лінійної кореляції, кореляцій на таблиця. Побудова інтервальних рядів розподілу. Побудова діаграм рядів розподілу.

Побудова лінійної регресійної моделі. Обчислення коефіцієнтів парної лінійної регресії. Поняття кореляції статистичних показників. Розрахунок коефіцієнта кореляції за допомогою стандартної функції.


Практичні роботи

«Визначення основних статистичних характеристик вибірки»

«Основи кореляційного аналізу»

називає: основні поняття математичної статистики;

наводить: приклади дослідницьких задач, для розв’язання

яких використовуються методи математичної статистики; приклади використання статистичних функцій в середовищі ТП;

формулює: принцип створення статистичних електронних

таблиць; правила використання статистичних функцій в середовищі ТП;

обґрунтовує: доцільність використання середовища ТП для розв’язання прикладних статистичних задач;

описує: порядок обчислення основних статистичних характеристик вибірки; порядок використання функції КОРРЕЛ в середовищі ТП; порядок побудови рядів розподілів та їх діаграм;

аналізує: результати статистичної обробки даних;

розпізнає: задачі, для розв’язання яких необхідно використовувати методи математичної статистики;

вміє: розв’язувати задачі на обробку статистичних даних; будувати дискретний та інтервальний ряди розподілу

на основі даних вибірки.^ Програма профільного вивчення інформатики

Лінія «Інформаційно-комунікаційні технології»

11 клас


^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

І семестр (50 год. (48+2 рез.), 3 год. на тиждень )

^ Розділ «Бази даних», 26 годин

Тема 1: «Основні поняття баз даних. Побудова моделі «сутність-зв’язок» предметної області», 4 години
^ Зміст навчального матеріалу:

Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних. Поняття моделі даних, основні моделі даних.

Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю. Правила побудови моделі даних предметної області.


Лабораторна робота

«Розробка моделі «сутність-зв’язок» предметної області»

розуміє: переваги баз даних порівняно з іншими засобами зберігання та обробки інформації;

пояснює: поняття бази даних, предметної області, об’єкта в предметній області, зв’язка між об’єктами; поняття цілісності даних та обмежень цілісності; поняття моделі даних; поняття клієнта системи управління базами даних; відмінність реляційної моделі даних від інших моделей; термін «реляційний»; відмінність між мовою визначення даних та мовою маніпулювання даними; поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку між сутностями; основний принцип побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної області;

описує: призначення та функції систем управління базами даних; спосіб роботи з базами даних клієнтів;

називає: чотири найвідоміших моделі даних; найпопулярнішу мову маніпулювання даними в реляційних БД;

відрізняє: схему бази даних від даних, що наповнюють базу; функції, що їх виконує розробник, користувач та оператор бази даних;

вміє: виявляти в описаній текстом предметній області сутності, їхні атрибути та зв’язки між двома сутностями; визначати, які зв’язки потрібно відображувати на моделі «сутність-зв’язок»; визначати, з яких атрибутів складається ключ сутності; визначати множинність зв’язків між двома сутностями; зображувати модель «сутність-зв’язок» предметної області графічно.

^ Тема 2: «Створення бази даних», 3 години

Зміст навчального матеріалу:

Інтерфейс і довідкова система СУБД. Створення та відкриття бази даних. Основні об’єкти БД.

Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СУБД. Властивості полів, типи даних.

Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Поняття зовнішнього ключа та використання зовнішніх ключів. Обмеження цілісності, що накладаються зв’язками.

Введення даних у таблиці, зокрема даних про зв’язки.


Практична робота

«Реалізація моделі «сутність-зв’язок» у СУБД»

пояснює: поняття таблиці, поля, запису; призначення основних об’єктів БД: таблиць, запитів тощо; коли саме зберігаються на постійному носії дані, введені в базу; поняття та призначення зовнішнього ключа; які обмеження цілісності виникають внаслідок створення зв’язків між таблицями, можливі причини їх порушення, а також способи уникнення таких порушень; поняття про каскадне оновлення та каскадне видалення даних; поняття індексу та призначення індексованих полів; призначення обчислюваних полів та в яких ситуаціях їх потрібно використовувати;

вміє: запускати СУБД, створювати нову базу даних та відкривати її; створювати, перейменовувати та видаляти таблиці у середовищі СУБД; створювати поля, визначати їх типи та настроювати властивості; створювати прості та складені ключі таблиць у середовищі СУБД; редагувати структуру таблиць; реалізовувати засобами СУБД зв’язки між таблицями бази даних з множинністю «один-до-одного», «один-до-багатьох» та «багато-до-багатьох», зокрема: визначати структуру допоміжної таблиці, що моделює зв’язок «багато-до-багатьох»; визначати, які таблиці повинні містити зовнішні ключі та з яких полів вони мають складатися; створювати допоміжні таблиці та зовнішні ключі; забезпечувати підтримку обмежень цілісності, що накладаються зв’язками; визначати, яка таблиця має бути головною, а яка підлеглою у зв’язку «один-до-одного»; вводити дані у таблиці; вводити дані, що визначають зв’язки «один-до-одного», «один-до-багатьох» та «багато-до-багатьох» між таблицями; редагувати дані, введені у таблиці, копіювати та переміщувати їх; відображати подану графічно модель «сутність-зв’язок» на відповідні структури бази даних у середовищі СУБД;

використовує: довідкову систему СУБД; візуальний засіб проектування схеми бази даних; засіб автоматизованого створення таблиць.

^ Тема 3: «Інтерфейс користувача бази даних», 4 години

Зміст навчального матеріалу:

Розробка інтерфейсу користувача для введення даних. Створення форм для введення даних у таблиці. Настроювання властивостей форм, моделювання зв’язків за допомогою підлеглих та зв’язаних форм.

Використання списків для моделювання зв’язків, настроювання властивостей списків. Використання в інтерфейсі користувача БД кнопок, створення меню користувача БД.


Практична робота

«Розробка інтерфейсу користувача бази даних»

пояснює: призначення форми для введення даних; призначення елементів керування «текстове поле», «напис»; принцип зв’язку даних, які вводять у головну та підлеглу/зв’язану форми; які поля потрібно відображати на формах, зокрема на зв’язаних/підлеглих, а які — ні;

вміє: створювати форми для введення даних у таблиці; настроювати властивості форм та елементів керування «текстове поле» і «напис»; переміщувати та вирівнювати елементи керування, додавати та видаляти їх з форми; встановлювати й змінювати зв’язок форми з таблицею, а елемента керування «текстове поле» — з полем таблиці; визначати, у яких випадках потрібно створювати підлеглі чи зв’язані форми; створювати форми для кількох таблиць та визначати, які таблиці заповнюватимуться через підлеглі/зв’язані форми; вводити дані у таблиці за допомогою форм; створювати поля зі списками для введення значень зовнішніх ключів і наповнювати їх значеннями первинних ключів відповідних таблиць; настроювати властивості полів зі списком, зокрема керувати зв’язком списку з полем таблиці БД та визначати, які стовпці таблиці-джерела відображатимуться у списку; вводити дані про зв’язки таблиць, зокрема про зв’язок «загальний тип-різновид», за допомогою елемента керування «поле зі списком»; додавати до форм кнопки для доступу до об’єктів БД; створювати кнопкове меню користувача бази даних та забезпечувати його автоматичне відображення після відкриття файлу БД.

^ Тема 4: «Вибирання та групування даних», 8 годин

Зміст навчального матеріалу:

Сортування, пошук і фільтрація даних.

Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення простих вибіркових запитів. Параметризовані запити.

Основи мови SQL. Оператор IN. Віднімання множин записів.

Обчислення підсумкових показників для груп записів.

Застосування мови SQL для обчислення підсумкових показників та вибирання груп записів.


Практичні роботи

«Вибирання даних»

«Групування даних»

пояснює: сутність сортування таблиць; сутність фільтрації таблиць; поняття вибіркового запиту; призначення фраз SELECT, FROM, WHERE та ORDER BY в SQL-запитах;

призначення операторів INNER JOIN та IN мови SQL; мету групування записів під час вибирання даних; призначення агрегатних функцій обчислення кількості записів, визначення сумарного та середнього значення;

описує: синтаксис та семантику простого вибіркового SQL-запиту без підзапитів та операцій групування; синтаксис та семантику вибіркового SQL-запиту, що вкладений за допомогою оператора IN або NOT IN; синтаксис та семантику вибіркового запиту з фразами GROUP BY та HAVING;

наводить приклади типових задач, у яких потрібно групувати записи та використовувати агрегатні функції;

вміє: сортувати таблиці БД за значеннями одного та кількох суміжних полів; відфільтровувати записи таблиці за умовами, що накладаються на значення одного або кількох стовпців і з’єднуються логічними зв’язками «і» чи «або»; за текстовим описом створювати в автоматизованому режимі та записувати мовою SQL запити на вибірку даних, у яких потрібно: з’єднувати таблиці за зв’язками, відображеними на схемі даних, накладати на значення одного або різних полів однієї або кількох таблиць умови, з’єднані сполучниками «і» та «або»; сортувати таблиці за значеннями одного чи кількох стовпців; вводити значення певних полів як параметри; редагувати запити за допомогою автоматизованих засобів конструювання; виконувати запити; за текстовим описом створювати в автоматизованому режимі та записувати мовою SQL запити з групуванням записів та обчисленням агрегатних функцій;

використовує: під час конструювання запитів символ «*» як символ, що позначає вибірку всіх полів таблиці, а також як символ підстановки під час перевірки текстових рядків; застосовує: засіб автоматизованого пошуку даних у відкритій таблиці; засіб автоматизованого конструювання запитів; оператори INNER JOIN та IN мови SQL для з’єднання таблиць; оператор NOT IN для віднімання множин записів; оператор ORDER BY для сортування записів; оператор LIKE для порівняння текстових рядків.

^ Тема 5: «Додавання, оновлення, видалення та виведення даних. Розробка проекту», 5 годин

Зміст навчального матеріалу:

Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних.

Імпорт даних у базу та експорт даних з БД.

Створення звітів за однією та кількома таблицями. Групування даних у звітах.


Практичні роботи

«Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних»

«Створення звітів за однією та кількома таблицями»


Лабораторна робота

«Розробка та використання бази даних для заданої предметної області»

пояснює: призначення, синтаксис та семантику запитів на додавання, оновлення та видалення даних; призначення звітів;

описує: завдання, які потребують створення та виконання запитів на додавання, оновлення та видалення даних; спосіб конструювання звітів за допомогою автоматизованих засобів;

вміє: додавати до таблиці один або декілька кортежів, використовуючи запит на додавання даних; додавати до таблиці дані з іншої таблиці за допомогою запиту; оновлювати за допомогою оператора SET дані в тих записах таблиці, що задовольняють певній умові; видаляти записи, що задовольняють певній умові, за допомогою оператора DELETE; вводити в БД дані з електронних таблиць шляхом їх імпорту та подальшого виконання запитів на додавання даних; експортувати дані з бази в електронні таблиці; створювати звіти за однією та кількома таблицями; добирати доцільний спосіб групування даних у звіті, створеному за кількома таблицями; створювати у звітах обчислювані поля;

використовує: агрегатні функції для обчислення підсумкових характеристик;

^ Розділ «Основи створення комп’ютерних презентацій», 22 години

Тема 1: «Слайдові презентації», 6 годин

Зміст навчального матеріалу:

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

Огляд середовища розробки слайдових презентацій. Створення презентації за допомогою майстра та шаблонів оформлення, створення порожньої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайди презентації.

Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінення слайдів.

Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.


Практичні роботи

«Розробка слайдової презентації»

«Анімація в слайдових презентаціях»

пояснює: поняття та призначення комп’ютерних презентацій; правила вибору стильового оформлення слайдів презентації; принципи дизайну слайдів презентації;

порівнює: властивості слайдових та потокових презентацій;

описує: призначення й можливості технічних засобів, призначених для показу презентацій; призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій; спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах; способи показу презентацій у різних програмних середовищах;

вміє: створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів; розробляти структуру презентації; добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів; додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри; додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти; настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів; зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.

^ Тема 2: «Мультимедійні презентації», 2 години

Зміст навчального матеріалу:

Джерела мультимедійної інформації й технології, призначені для її обробки.

Середовище розробки мультимедійних презентацій і його об’єкти. Розроблення плану презентації.

Захоплення й імпортування аудіо та відео, створення кліпів.

Настроювання часових параметрів презентації, синхронізація аудіо- та відеоряду.

Додавання відеоефектів та переходів.

Застосування шаблонів презентації.


Практична робота

«Створення мультимедійних презентацій»

описує: технології, призначені для обробки мультимедійної інформації; методи імпорту аудіо- та відеоінформації у середовище розробки мультимедійних презентацій;

пояснює: принципи настроювання у часі мультимедійних презентацій;

порівнює: формати аудіо- та відео файлів й режими відображення відеоряду;

наводить: приклади джерел мультимедійної інформації; ефектів, що застосовуються до фрагментів презентації та переходів між фрагментами;

вміє: розробляти план мультимедійної презентації; створювати проекти за допомогою майстру презентацій, а також порожні проекти; імпортувати у мультимедійну презентацію аудіо- та відеофайли, зображення, слайди презентацій PowerPoint; імпортувати у презентацію аудіо- та відеоінформацію з зовнішніх джерел; створювати кліпи;

синхронізувати відеоряд з аудіорядом; настроювати часові параметри презентації; створювати зміст презентації; публікувати презентацію як веб-ресурс;

застосовує: відеоефекти до фрагментів презентацій та переходи між ними;

^ Тема 3: «Потокові презентації», 14 годин

Зміст навчального матеріалу:

Основні поняття середовища Flash: робоче поле, часова шкала, кадри та ключові кадри, рівні; поняття символу та екземпляру символу, бібліотека, панель властивостей, панель дій.

Створення Flash-документу та налаштування його властивостей, додання мультимедійного вмісту, публікація презентації та її перегляд.

Створення вмісту презентації, створення графічних об’єктів, імпортування об’єктів, групування, вирівнювання та трансформування об’єктів, робота з текстом.

Створення анімації, покадрова анімація, створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів, рух об’єктів, створення анімаційних ефектів шляхом зміни властивостей об’єктів, рух за кривими.

Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок.

Додання інтерактивності до презентації, поняття інтерактивності, кнопки, функції мови ActionScript, які дозволяють внести елементи інтерактивності в презентацію.


Практичні роботи

«Створення, публікація й перегляд найпростішої презентації»

«Використання символів у презентаціях»

«Створення й імпортування графічних об’єктів»

«Інтерактивність у Flash-презентаціях»

«Основні типи анімації у презентаціях Flash»

пояснює: поняття робочого поля, часової шкали, кадру та ключового кадру, рівня, символу та екземпляру символу; призначення бібліотеки, панелі властивостей та панелі дій; поняття анімації та основні методи створення анімації засобами Flash; поняття інтерактивності, основні функції мови ActionScript для забезпечення інтерактивності;

описує: можливі варіанти публікації презентації; метод створення покадрової анімації; метод створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів з використанням технологій Motion Tweening та Shape Tweening;

вміє: створювати Flash-документ та настроювати його властивості; створювати статичні об’єкти; імпортувати зовнішні об’єкти; створювати покадрову анімацію; створювати анімацію з автоматичним заповненням проміжних кадрів; анімувати криволінійний рух об’єктів; додавати інтерактивність в презентацію шляхом створення кнопок; публікувати презентацію та настроювати параметри публікації;

використовує: інструментальні засоби Flash: панель інструментів, панель властивостей, бібліотеку, часову шкалу; вбудовані ефекти часової шкали; маски.

ІІ семестр (55 год. (52+3 рез.), 3 год. на тиждень )

^ Розділ «Основи веб-дизайну», 24 год.

Тема 1: «Автоматизоване створення й підтримка веб-ресурсів. Технології Веб 2.0», 4 години

^ Зміст навчального матеріалу:

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сторінок. Реєстрація веб-сайту на сервері безкоштовного хостинга. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки інформацією, створення посилань, завантаження файлів на сервер.

Автоматизоване створення й адміні­стрування форумів та чатів.

Огляд технологій Веб 2.0. Поняття блогу й різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень у блозі та настроювання його параметрів. Вікі-технології. Використання служб онлайнового документообігу.


Практичні роботи

«Автоматизоване створення й адміністрування веб-сайту»

«Свторення веб-ресурсів з використанням технологій веб 2.0»

Учень

пояснює: поняття блогу; призначення і принципи функціонування веб-спільнот;

розрізняє: веб-сторінки типу домашньої, веб-каталогу, форуму, чату, блогу тощо;

описує: характерні риси технологій Веб 2.0; процес реєстрації веб-сайту на сервері безкоштовного хостинга; процес створення блогу й публікації у блозі повідомлень; процес автоматизованого створення веб-форумів та чатів за допомогою відповідних безкоштовних служб;

вміє: реєструвати веб-сайт на сервері безкоштовного хостинга; автоматизованими засобами створювати статичні веб-сторінки різних типів, добирати їх оформлення; адмініструвати веб-сайт, опублікований на сервері безкоштовного хостинга; засобами веб-сервера безкоштовного хостинга створювати вміст веб-сайту й оновлювати його; створювати й адмініструвати блог; створювати й адмініструвати онлайнові спільноти; створювати й адмініструвати форуми та чати на серверах відповідних безкоштовних служб;

використовує: вікі-технології для колективного опрацювання інформації; онлайнові спільноти, блоги, вікі-технології, форуми, чати для публікування інформації й обміну нею з іншими користувачами; онлайнові документи для колективної обробки інформації.

^ Тема 2: «Основи мови HTML», 6 годин

Зміст навчального матеріалу:

Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи.

Поняття тега й атрибута. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци. Текстові гіперпосилання. Теги заголовку й тіла веб-сторінки.

Нумеровані й марковані списки на веб-сторінках.

Способи керування структурою та розміщенням інформації на веб-сторінках.

Розмітка веб-сторінок за допомогою таблиць. Теги таблиць, рядків, клітинок, їхні атрибути.

Поняття про структуру веб-сайту. Фрейми, теги й атрибути фреймів. Використання посилань у фреймах.

Практичні роботи

«Розробка найпростішої веб-сторінки»

«Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць»

«Розробка веб-сайтів з використанням фреймів»


пояснює: поняття гіпертекстового документу й мови розмітки; поняття тега й атрибута тега; поняття початкового й кінцевого тега, а також відмінність між одиночними тегами й контейнерами; правила коректного вкладення тегів; принцип означення кольору в мові HTML;

класифікує: теги за призначенням;

описує: синтаксис і призначення основних тегів для форматування тексту, створення гіперпосилань, списків, таблиць і фреймів, а також основних атрибутів цих тегів; область дії атрибутів тега, що входить до складу гіпертекстового документа;

вміє: задавати фоновий колір веб-сторінки; встановлювати колір, жирність, стиль та інші параметри шрифту як для всієї сторінки, так і для окремих абзаців і текстових фрагментів; створювати на веб-сторінках однорівневі марковані й нумеровані списки; створювати веб-сайт з кількох сторінок, що зв’язані текстовими гіперпосиланнями; створювати таблиці з об’єднаними клітинками; створювати веб-сайт, поділений на кілька фреймів; задавати значення атрибутів оформлення клітинок, рядків і таблиць; створювати прості веб-сторінки засобами мови HTML і текстового редактора;

використовує: заголовки для структурування вмісту веб-сторінок; тег для виведення заздалегідь відформатованого тексту; внутрішні, зовнішні, змішані посилання, а також посилання на файли й адреси електронної пошти; таблиці для розміщення інформації в певних місцях веб-сторінки; посилання на об’єкти сторінок, поділених на фрейми.

^ Тема 3: «Графіка, аудіо- та відеоінформація на веб-сторінках», 4 години

Зміст навчального матеріалу:

Формати зображень, що використовуються в Інтернеті, їхні особливості. Розміщення й вирівнювання зображень на веб-сторінках. Карти посилань. Створення й розміщення на сайтах gif-анімації. Розміщення на веб-сторінках аудіофайлів і настроювання параметрів їх відтворення.

Формати відеофайлів, їхні особливості. Вставляння відеофайлів і настроювання параметрів їхнього відтворення. Відтворення аудіо- та відеофайлів в онлайновому режимі.


Практична робота

«Розміщення графічних об’єктів на веб-сторінці»


описує: основні характеристики та призначення графічних форматів JPEG, GIF, PNG; призначення тегів для вставлення зображень, аудіо- та відеофайлів на веб-сторінки та їх основних атрибутів;

називає: формати аудіо- та відеофайлів, що найчастіше використовуються в Інтернеті;

пояснює: обмеження, пов’язані з пропускною здатністю інтернет-з’єднання та допустимими розмірами аудіо- та відеофайлів;

вміє: імпортувати зображення у веб-сторінки й настроювати їхні параметри; вирівнювати зображення відносно тексту довкола них; використовувати зображення як фон і як посилання; створювати карти посилань; створювати анімовані зображення у gif-файлах та імпортувати їх у веб-сторінки; зв’язувати веб-сторінки з аудіо- та відеофайлами; створювати посилання на аудіо- та відеоресурси й відтворювати їх під час перегляду веб-сторінок.

^ Тема 4: «Візуальний редактор веб-сайтів», 4 години

Зміст навчального матеріалу:

Інтерфейс програми. Режими перегляду веб-документа. Створення сайту за допомогою майстра.

Створення веб-сайту в режимі WYSIWYG: установлення параметрів сторінки, введення й форматування тексту, гіперпосилань, зображень.

Структурування веб-сторінок і сайтів за допомогою таблиць та фреймів. Керування графікою на веб-сторінках. Додавання до веб-сторінок мультимедійного вмісту.


Практична робота

«Розробка сайту в середовищі візуального редактора сайтів»


пояснює: призначення різних режимів перегляду веб-документа й співвідношення між відображенням документа в різних режимах; способи навігації деревом сторінок сайту в середовищі візуального редактора сайтів;

вміє: запускати на виконання веб-редактор, відкривати й зберігати проекти веб-сайтів; створювати сайти за допомогою майстра; застосовувати шаблони для створення сайтів й розробляти власні шаблони; форматувати веб-сторінки та їхні елементи у візуальному режимі; створювати гіперпосилання на основі текстових фрагментів, а також на основі зображень; розробляти в середовищі веб-редактора сайти, що складаються з кількох веб-сторінок, зв’язаних посиланнями; розробляє в середовищі веб-редактора сайти, сторінки яких складаються з кількох фреймів;

використовує: засоби візуального веб-редактора для створення й форматування таблиць на веб-сторінках і структурування веб-сторінок в цілому; засоби візуального веб-редактора для імпорту на веб-сторінки зображень, аудіо- та відеофрагментів й настроювання параметрів їхнього розташування, відображення та відтворення.

^ Тема 5: «Таблиці каскадних стилів і динамічні веб-сайти», 6 годин

Поняття про каскадні аркуші стилів.

Означення й застосування стилів, зв’язування аркушів стилів з гіпертекстовими документами.

Поняття про об’єктну модель документа DOM і мову DHTML.

Поняття про події та обробку подій, що підтримується мовою DHTML.

Створення динамічних елементів за допомогою графічного редактора веб-сторінок: динамічна зміна параметрів тексту, розкривні списки, позиціонування зображень.

Поняття про мови веб-скриптів та спосіб використання скриптів у гіпертекстових документах.

Автоматичне генерування веб-скриптів засобами графічного редактора веб-сторінок, обробка форм.


Практичні роботи

«Створення динамічних елементів на веб-сторінках»

«Обробка форм за допомогою веб-скриптів»

пояснює: поняття стилю й аркушу стилю; поняття об’єкта, документа, властивості, методу; призначення й загальний синтаксис опису об’єктної моделі документа; призначення мови JavaScript або VB-Script, спосіб використання веб-скриптів у гіпертекстових документах, призначення контейнерів
1   2   3   4   5Схожі:

Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Академічний рівень Пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, математичного, фізичного,...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень Пояснювальна записка
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст і державні вимоги до рівня загальноосвітньої...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для 5 9 класів пояснювальна записка
Мистецтво сприяє художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних формах культурного...
Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації