Ііі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу icon

Ііі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу
Скачати 67.22 Kb.
НазваІіі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу
Дата конвертації10.04.2013
Розмір67.22 Kb.
ТипДокументи
Реєстраційна карта учасника

ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції СФПК ОДЕУПрізвище..............................................

Ім’я.......................................................

По-батькові.........................................

Організація.........................................

Домашня адреса.................................

Телефон

Мобільний............................................

Робочий (факс)...................................

Е-маіl...................................................

Науковий ступінь...............................

Вчене звання.......................................

Посада.................................................

Форма участі в конференції..............

Тема доповіді......................................

Анотація..............................................
^ ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ГОЛОВА - Ковальов А.І. – проректор з наукової роботі,

д.е.н., професор, зав. кафедри

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИОбнявко О.В. – декан СФПК,

к.е.н., доцент, зав. кафедри

^ ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Кублікова Т.Б. – проректор з навчально-педагогичної

роботи, к.е.н., доцент

Шубартовський Г.І. – проректор з міжнародних зв’язків,

к.е.н., доцент

^ Анфіногентова Н.Й - к.е.н., доцент

Арутюнян Р.Р. – к.е.н., доцент

Бойко Л.О. – к.е.н., доцент, заст. декана СФПК

Граждан В.Д. – к.е.н., проф.

^ Діордіца С.Г. – д.е.н., проф., зав. кафедри

Дяченко Л.Е. – к.е.н., проф., зав. кафедри

Ілюхіна Н.П.. – к.е.н., доцент

Карпов В.А. – к.е.н., доцент, керівник БТЦ

^ Козак Ю.Г. – д.е.н., проф., зав.кафедри

Козлова Г.Н. – к.е.н., проф.

Колодинський С.Б. – к.е.н., доцент

Кравченко В.О. – к.е.н., проф.

Кудієва Н.В. – заст. декана СФПК

Кузнецова І.О. – д.е.н., проф., зав.кафедри

^ Кузнєцова Л.В. – д.е.н., проф., зав.кафедри

Нікіфоренко В.Г. – к.е.н., доцент, зав. кафедри

Окландер М.А. – д.е.н., проф., зав.кафедри

Підгорний А.З. – к.е.н., проф., зав.кафедри

^ Уманець Т.В. – д.е.н., проф.

Шерер І.Л. – к.е.н., доцент


ПРОГРАМА

ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В РИНКОВИХ УМОВАХ»

14 квітня 2011 року

для учасників з м. Одеси:


1200-1300 — Реєстрація учасників

1330-1345 — Відкриття конференції

1345 1700 — Пленарне засідання

^ Участь учасників з інших міст передбачається лише в рамках роботи на сайті без приїзду до м. Одеси

БАЖАЄМО ВАМ УСПІХУ!


Відповідальна за проведення конференції методист БТЦ Межеєвська Олена Валеріївна, тел. - (048) 722-65-33


^ Поштова адреса оргкомітету:

65026,

м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ОДЕУ, декану СФПК Обнявку О.В.


Місце проведення:

м. Одеса, Пушкінська, 25,

5 корпус ОДЕУ, ауд. 211

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


СПЕЦІАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ІІІ МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ,

ПРИСВЯЧЕНА 90–РІЧЧЮ ОДЕУ,

«Сучасні проблеми економічної ТЕОРІЇ

ТА ПРАКТИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

в ринкових УМОВАХ»

(Одеса, ОДЕУ, 14 квітня 2011 р.)


BUSINESS
^
TRAINING
CENTRE

of Odessa State

Economic University

БІЗНЕС

ТРЕНІНГ

ЦЕНТР


Одеського державного

економічного університету


ОРГАНІЗАТОРИ:


БІЗНЕС-ТРЕНІНГ ЦЕНТР ОДЕУ,

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ,

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ОДЕУ


Шановні науковці, викладачі, наукові співробітники, промисловці, підприємці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти та слухачі ВНЗ!


Бізнес-тренінг центр та кафедра фінансів, обліку і аудиту спеціального факультету перепідготовки кадрів ОДЕУ ^ 14 квітня 2011 року проводить

ІІІ Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ», присвячену 90-РІЧЧЮ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.


Основною метою конференції є аналіз проблем економічної теорії та практики в ринкових умовах та напрямків їх вирішення, а також обмін досвідом з питань, що відносяться до цієї тематики.


^ ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


 • БІЗНЕС-ТРЕНІНГ ЦЕНТР ОДЕУ

(керівник центру -

к.е.н., доцент Карпов В.А.),

 • КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

(завідувач -

к.е.н., доцент Обнявко О.В.),

 • РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ОДЕУ

(голова -

к.е.н., доцент Арутюнян Р.Р.)


Тел. (048) 725-35-48,

(048) 722-65-33

Факс: (048) 722-01-22,

E-mail: sfpckonf@yandex.ru

Мови доповіді: українська, російська, англійська, німецька, польска. Для включення тез доповіді до програми конференції необхідно до 10 квітня 2011 року надіслати реєстраційну картку учасника конференції (форма бланку додається) з текстом тез доповіді із зазначенням назви секцій:


  1. Напрямки розвитку економіки та управління економічною діяльністю в умовах глобалізації;

  2. Зростання ролі обліку, аналізу та аудиту в удосконаленні управління економічною діяльністю;

^ 3. Розвиток фінансової та банківської системи України.

До тез доповіді необхідно додати рецензію наукового керівника (доктора або кандидата наук) або експертний висновок.

З 10 квітня по 13 квітня 2011 року тези оприлюднюються на сайті СФПК ОДЕУ - www.sfpk.at.ua за відповідними секціями:- cекція 1 – http://sfpk.at.ua/forum/17-38-1

cекція 2 – http://sfpk.at.ua/forum/17-39-1

секція 3 – http://sfpk.at.ua/forum/17-40-1


Просимо учасників Інтернет-конференції увійти у мережу Internet 14 квітня 2011 року з 10-00 до 17-00 для обміну думками та накопиченим досвідом на форум www.sfpk.at.ua, тема: «ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція СФПК».

Тези за результатами доповіді на Інтернет-конференції будуть опубліковані після закінчення її роботи у спеціальному збірнику наукових праць.

Видання платне, оплата за кожну сторінку тез доповіді складає ^ 30 грн., оплата пересилки збірника наукових праць конференції поштою – 25 грн. Кошти перераховуються з позначкою “За участь в 3-й Інтернет-конференції СФПК ОДЕУ” на рахунок № 31255272210441 Головного управління ДКУ в Одеський області, МФО 828011, отримувач ОДЕУ, ЄДРПОУ 02071079.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ


Приймаються тези доповіді обсягом від 3 до 5 аркушів формату А4 у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf.

Текст тез доповіді набирається шрифтом Times New Roman.

Прізвище, ім’я та по-батькові авторів – курсивом 11 pt з вирівнюванням по лівому боку, E-mail з вирівнюванням по правому боку, назва доповіді - жирним шрифтом по центру розміром 12 pt, а нижче основний текст - 11 pt з вирівнюванням тексту по ширині сторінки, абзац – 1,0 см, інтервал одинарний.


Карпенко Лідія Миколаївна, Lidako@list.ru

к.е.н., доцент,

Одеський державний економічний університет (Україна)


НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУЗгідно постанови президії ВАК України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України, до друку тез доповідей будуть прийматися роботи, які будуть мати наступні елементи:


 • формулювання цілей та актуальності роботи (постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячені тези доповіді; формулювання цілей доповіді);
 • стислий виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих науково-практичних результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;
 • література, яка використовувалась в роботі, з обов’язковим зазначенням сторінок.Схожі:

Ііі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу
Відповідальна за проведення конференції методист бтц межеєвська Олена Валеріївна, тел. (048) 722-65-33
Ііі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconІнформаційний лист VI міжнародної науково-практичної інтернет конференції “Теоретичні та практичні аспекти здоровʼя сучасної людини”
Вас взяти участь у роботі VI міжнародної науково-практичної Інтернет конференції „Теоретичні та практичні аспекти здоров’я сучасної...
Ііі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconПро проведення Міжнародної науково-практичної конференції
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17. 04. 2012 №1/9-290 (додається) про проведення Міжнародної...
Ііі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconКафедра вищої і прикладної математики
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Ііі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Ііі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconІнформаційний лист V всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції “актуальні питання щодо аналізу стану здоров’Я”
Вас взяти участь у роботі V всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції „Актуальні питання щодо аналізу стану здоров’я”,...
Ііі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств і фінансових організацій: теорія і практика»
Ііі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Хмельницький національний університет
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних...
Ііі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Аграрний форум 2013»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Аграрний форум 2013» (економічний),...
Ііі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи