І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу icon

І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу
Скачати 57.03 Kb.
НазваІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу
Дата конвертації06.05.2013
Розмір57.03 Kb.
ТипДокументи
Реєстраційна карта учасника

І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції СФПК ОДЕУПрізвище..............................................

Ім’я.......................................................

По-батькові.........................................

Організація.........................................

Домашня адреса.................................

Телефон

Мобільний............................................

Робочий (факс)...................................

Е-маіl...................................................

Науковий ступінь...............................

Вчене звання.......................................

Посада.................................................

Форма участі в конференції..............

Тема доповіді......................................

Анотація..............................................
^ ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ГОЛОВА - Ковальов А.І. – проректор з наукової роботі,

д.е.н., професор, зав. кафедри

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИОбнявко О.В. – декан СФПК,

к.е.н., доцент, зав. кафедри

^ ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Кублікова Т.Б. – проректор з навчально-педагогичної

роботи, к.е.н., доцент

Карпов В.А. – к.е.н., доцент, керівник БТЦ

Анфіногентова Н.Й - к.е.н., доцент

^ Бойко Л.О. – к.е.н., доцент, заст. декана СФПК

Боцян Т.В. – к.е.н., доцент

Кудієва Н.В. – заст. декана СФПК

Граждан В.Д. – к.е.н., проф.

Діордіца С.Г. – к.е.н., проф., зав. кафедри

Дяченко Л.Е. – к.е.н., проф., зав. кафедри

^ Козлова Г.Н. – к.е.н., проф., зав. кафедри

Крижановська О.П. – к.е.н., проф.

Кузнєцова Л.В. – д.е.н., проф., зав.кафедри

Нікіфоренко В.Г. – к.е.н., проф., зав. кафедри

^ Окландер М.А. – д.е.н., проф., зав.кафедри

Підгорний А.З. – к.е.н., проф., зав.кафедри

Сосновський А.В. – к.е.н., проф.

Шерер І.Л. – к.е.н., доцент

ПРОГРАМА

І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В РИНКОВИХ УМОВАХ»

16 квітня 2010 року

для учасників з м. Одеси:

1200-1300 — Реєстрація учасників

1330-1345 — Відкриття конференції

1345 1700 — Пленарне засідання

^ Приїзд та безпосередня участь у конференції учасників з інших міст

не передбачається.

Відповідальна за проведення конференції методист БТЦ ^ Межеєвська Олена Валеріївна, тел. - (048) 722-65-33


Поштова адреса оргкомітету:

65026,

м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ОДЕУ, декану СФПК Обнявку О.В.


Місце проведення:

м. Одеса, Пушкінська, 25,

5 корпус ОДЕУ, ауд. 211
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


СПЕЦІАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ

І МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«Сучасні проблеми економічної ТЕОРІЇ

ТА ПРАКТИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

в ринкових УМОВАХ»BUSINESS
^
TRAINING
CENTRE

of Odessa State

Economic University

БІЗНЕС

ТРЕНІНГ

ЦЕНТР


Одеського державного

економічного університету


(Одеса, ОДЕУ, 15 квітня 2010 р.)


ОРГАНІЗАТОРИ:


БІЗНЕС-ТРЕНІНГ ЦЕНТР ОДЕУ,

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ СФПК

Шановні науковці, викладачі, наукові співробітники, промисловці, підприємці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти та слухачі ВНЗ!


Бізнес-тренінг центр та кафедра фінансів, обліку і аудиту спеціального факультету перепідготовки кадрів ОДЕУ ^ 16 квітня 2010 року проводить

І Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ»


Основною метою конференції є аналіз проблем економічної теорії та практики в ринкових умовах та напрямків їх вирішення, а також обмін досвідом з питань, що відносяться до цієї тематики.


^ ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


  • БІЗНЕС-ТРЕНІНГ ЦЕНТР ОДЕУ

(керівник центру -

к.е.н., доцент Карпов В.А.),

  • КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

(завідувач -

к.е.н., доцент Обнявко О.В.)

Тел. (048) 725-35-48,

(048) 722-65-33

Факс: (048) 722-01-22,

E-mail: sfpk@mail.ru,

deansfpk@ukr.net


Мови доповіді: українська, російська, англійська. Для включення тез доповіді до програми конференції необхідно до 10 квітня 2010 року надіслати реєстраційну картку учасника конференції (форма бланку додається) з текстом тез доповіді із зазначенням назви секцій:


    1. Напрямки розвитку економіки та управління економічною діяльністю в умовах глобалізації;

    2. Зростання ролі обліку, аналізу та аудиту в удосконаленні управління економічною діяльністю;

^ 3. Розвиток фінансової та банківської системи України.

До тез доповіді необхідно додати рецензію наукового керівника (доктора або кандидата наук) або експертний висновок.

З 12 квітня по 14 квітня 2010 року тези оприлюднюються на сайті СФПК ОДЕУ - www.sfpk.at.ua за відповідними секціями:

- cекція 1 – www.sfpk.at.ua.sec.1

- cекція 2 – www.sfpk.at.ua.sec.2

- секція 3 – www.sfpk.at.ua.sec.3


Просимо учасників Інтернет-конференції увійти у мережу Internet 16 квітня 2010 року p з 10-00 до 17-00 для обміну думками та накопиченим досвідом на форум www.sfpk.at.ua, тема: «І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція СФПК».

Тези за результатами доповіді на Інтернет-конференції будуть опубліковані після закінчення її роботи у спеціальному збірнику наукових праць.

Видання платне, оплата за кожну сторінку тез доповіді складає 15 грн. з урахуванням НДВ, окремо оплата пересилки збірника наукових праць конференції поштою – 20 грн. з урахуванням НДВ. Кошти перераховуються з позначкою “За участь в 1-й Інтернет-конференції СФПК ОДЕУ” на рахунок № 31255272210441 Головного управління ДКУ в Одеський області, МФО 828011, отримувач ОДЕУ, ЄДРПОУ 02071079.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ


Приймаються тези доповіді обсягом від 3 до 5 аркушів формату А4 у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf.

Текст тез доповіді набирається шрифтом Times New Roman.

Прізвище, ім’я та по-батькові авторів – курсивом 11 pt з вирівнюванням по лівому боку, назва доповіді - жирним шрифтом по центру розміром 12 pt, а нижче основний текст - 11 pt з вирівнюванням тексту по ширині сторінки, абзац – 1,0 см, інтервал одинарний.

Згідно постанови президії ВАК України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України, до друку тез доповідей будуть прийматися роботи, які будуть мати наступні елементи:


  • формулювання цілей та актуальності роботи (постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячені тези доповіді; формулювання цілей доповіді);
  • стислий виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих науково-практичних результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;
  • література, яка використовувалась в роботі, з обов’язковим зазначенням сторінок.Схожі:

І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconІіі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу
Участь учасників з інших міст передбачається лише в рамках роботи на сайті без приїзду до м. Одеси
І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconІнформаційний лист VI міжнародної науково-практичної інтернет конференції “Теоретичні та практичні аспекти здоровʼя сучасної людини”
Вас взяти участь у роботі VI міжнародної науково-практичної Інтернет конференції „Теоретичні та практичні аспекти здоров’я сучасної...
І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconПро проведення Міжнародної науково-практичної конференції
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17. 04. 2012 №1/9-290 (додається) про проведення Міжнародної...
І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconКафедра вищої і прикладної математики
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconІнформаційний лист V всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції “актуальні питання щодо аналізу стану здоров’Я”
Вас взяти участь у роботі V всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції „Актуальні питання щодо аналізу стану здоров’я”,...
І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств і фінансових організацій: теорія і практика»
І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Хмельницький національний університет
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних...
І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Аграрний форум 2013»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Аграрний форум 2013» (економічний),...
І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції сфпк одеу iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи