Проблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження icon

Проблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження
Скачати 109.04 Kb.
НазваПроблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження
Дата конвертації06.05.2013
Розмір109.04 Kb.
ТипДокументи

Степанова Катерина Валеріївна, магістрант smelaya88@mail.ru

Одеський державний економічний університет (Україна)


ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯХ


Формулювання актуальності та цілей дослідження. В умовах складних світових економічних процесів Україні необхідна ефективна державна транспортна політика, яка враховувала б геополітичні аспекти в державі, особливості галузі та її роль у процесах економічних і соціальних перетворень та надала б можливість розвитку галузі, забезпечила її конкурентоспроможність.

Морський транспорт є важливою галуззю економіки України. Його ефективне функціонування є необхідним чинником становлення України, як морської держави, сталого розвитку її транспортно-дорожнього комплексу і економіки у цілому.

Географічне положення України стимулює розвиток її транспортного потенціалу, інтеграцію у світову транспортну систему, насамперед, як країни, що має можливість забезпечити транзитні перевезення вантажів, що проходять через центр Європи найкоротшим шляхом.

Теоретичні і практичні аспекти функціонування і розвитку морського транспорту та інфраструктури морських перевезень розглядаються в роботах вітчизняних і закордонних учених, таких як Бакаєв О.О., Буркинський Б.В., Воркут А.І., Котлубай М.І., Кулаєв Ю.Ф., Дергачов В.О., Новікова А.М., Примачов М.Т., Лимонов Е.Л., Махуренко Г.С., Сич Є.М., Постан М.Я., Цвєтов Ю.М., Чекаловець В.Г., Abell D.F., Branch A.E. і багатьох інших.

Так, наприклад, О. М. Котлубай висвітлює основні тенденції розвитку морської транспортної системи та проблеми трансформації море господарського комплексу України. О. Волович досліджує функціонування морської інфраструктури України в контексті розвитку міжнародних транспортних коридорів в Азово-Чорноморському регіон.

Однак, проблема повної та ефективної інтеграції України у світову систему морських вантажних перевезень досі не має визначеного вирішення та потребує подальших досліджень.

Метою даної роботи є визначення потенційних можливостей участі підприємств України на світовому ринку морських вантажних перевезень та проблем, що перешкоджають їм ефективно діяти в системі перевезень вантажів морським транспортом.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зовнішньоекономічна діяльність загалом і зовнішньоторговельна зокрема тісно пов´язані з транспортними операціями. На міжнародні морські перевезення припадає значний об'єм вантажообігу світової зовнішньої торгівлі - біля 60%. Морському транспорту належить третє місце за вантажооборотом після трубопровідного і залізничного транспорту.

Якщо обсяги світової морської торгівлі у 2008 році становили близько 7,5 млрд. тонн, то обсяги суто української морської торгівлі ледве досягли 4,5 млн. тонн, що становить близько 0,05% від світових. Тим часом у загальному обсязі морської торгівлі за 2008 рік перевезено близько 1% вантажів, які походять з України, а з урахуванням транзиту через українські порти - близько 2% вантажів.

Важливість піднесення вітчизняного торговельного судноплавства визначається провідними тенденціями сучасного економічного розвитку. Нині переважна більшість обсягів світової міждержавної торгівлі здійснюється морем, а європейська транспортна мережа за програмою "Автошляхи моря" переходить на використання головним чином водного транспорту.

Домінуючі обсяги перевезень здійснюються у закордонному плаванні, причому частка таких перевезень за останні 10 років стабільно зростає і тепер становить понад 95 %. Основні вантажі — мінеральні будівельні матеріали (особливо в каботажному плаванні).

Відповідно до тенденцій світового економічного розвитку у найближчому майбутньому очікується суттєве зростання товарообміну у напрямку Європа – країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Так, за оцінками експертів ЄС до 2010 року очікується збільшення товарообміну за цим напрямком на 30-35%. Очікується також зростання товарообміну за напрямком європейської осі „Північ-Південь” – за експертними оцінками до 2010 року на 25-30%. За прогнозами суттєве збільшення перевезень транзитних вантажів передбачається в тому числі і для морського транспорту.

У перші роки незалежності за обсягом перевезень Україна посідала четверте місце у світі після Росії, США та Канади. Нині водний транспортний комплекс України становлять, 3 морські пароплавства та АТ «Укррічфлот». Морський вантажний флот України налічує нині близько 240 суден загальним дедвейтом 3,5 млн. т.

Морський транспорт розвинений на півдні країни — на узбережжі Чорного та Азовського морів. Найбільші порти — Одеса, Іллічівськ, Херсон, Миколаїв, Севастополь, Євпаторія, Південний, Керч, Маріуполь, Бердянськ. Саме вони забезпечують участь країни у міжнародній системі морських транспортних перевезень.

Розвиток інфраструктури морських перевезень, зокрема, розвиток морських портів, здійснюється, незважаючи на загальне зростання обсягу перевантаження у портах, повільно. При потенційній можливості переробляти на існуючих потужностях до 180 млн. тон щорічно, державні морські торговельні порти в 2007 році досягли показника лише в 123,7 млн. тон. При цьому, Одеський, Маріупольський, Іллічівський порти і порт «Южний» завантажені майже повністю, але порти Дунайського регіону, Херсонський, Бердянський, Керченський та інші порти мають значні можливості для розвитку, які не використовуються.

Оновлення основних засобів державних морських торговельних портів за рахунок як власних, так ї залучених коштів здійснюється незадовільно.

За цих умов досягнення Україною високого рівня економічного розвитку значною мірою стримується відсутністю розвиненого торговельного судноплавства як надійної основи незалежності національної зовнішньої торгівлі, експорту транспортних послуг на світовий фрахтовий ринок та забезпечення національних інтересів України у складних процесах її входження у світове співтовариство.

Проблеми розвитку морського транспорту України пов'язані, насамперед, із значним моральним і фізичним спрацюванням суден і портового обладнання (особливо засобів обробки вантажів). Середній вік суден торгового флоту — більше 15 років, а деякі порти західних країн забороняють вхід суднам з таким строком експлуатації.

Переважаюча частина суден торгового флоту є малотоннажною. Так, середня водотоннажність українських суден у 3—5 разів менша від аналогічного показника в таких країнах, як США, Японія, Греція, Ліберія та ін. Зазначимо, що структурні зміни флоту в сторону збільшення середньої водотоннажності у перспективі зумовлюватимуть потребу в розв'язанні ряду проблем, які вимагають значних капіталовкладень.

Дослідження комплексу проблем, пов'язаних зі станом імплементації в Україні основ міжнародної морської політики, дозволили виявити наявність системних недоліків, які гальмують розвиток національного торговельного судноплавства, створюють загрозу як національним інтересам, так і економічній безпеці держави.

Сучасний стан морських перевезень не відповідає потребам економіки України і не забезпечує використання її транзитного потенціалу. Зберігається тенденція втрати Україною ринку транспортних послуг. Про це свідчать випереджаючі темпи нарощування імпорту послуг на морські вантажні перевезення порівняно з експортом.

Практично втрачено основний потенціал вітчизняного морського флоту, а той флот, що залишився під Національним прапором України, є неконкурентоспроможним на світовому фрахтовому ринку. Вітчизняне суднобудування орієнтовано головним чином на виконання експортних замовлень. Технологічна, наукова і випробувальна база суднобудування морально та фізично застаріла, знос основних фондів підприємств становить від 30% до 60% і більше.

На цей час розвиток флоту стикається з низкою внутрішніх і зовнішніх проблем: економічних, фінансових, організаційних, адміністративних, інституціональних. Це призводить до таких негативних наслідків:

  • невелика кількість суден у володінні національними компаніями значно обмежує сферу діяльності компаній;

  • напрями руху пріоритетних (домінуючих) товарних потоків на світовому ринку відомі і розподілені між світовими лідерами-перевізниками. Конкурувати з іноземними компаніями, особливо ТНК, український флот зможе лише при наявності нових і добре обладнаних суден, для цього потрібні значні кошти: так, наприклад, балкер дедвейтом 30-40 тис. т коштує 4 млн. доларів США. Держава неспроможна фінансувати побудову нових суден для державного пароплавства і не може субсидіювати цю галузь, відповідно пароплавні компанії мають розраховувати на власні ресурси;

  • падіння кон’юнктури фрахтового ринку призвело до зниження норми прибутку при одночасних високих операційних витратах відносно інших галузей господарства. В останні 4-5 років кон’юнктура фрахтового ринку нестабільна, має тенденції до спаду. Насиченість цього ринку призводить до того, що ринкові фрахтові ставки забезпечують прибуток на рівні 5-6%. Лінійне судноплавство є більш дохідним, тому для судноплавної компанії важливо побудувати свою роботу так, щоб мінімізувати свої витрати або максимізувати прибуток для отримання коштів для побудови нових суден, без яких не йдеться про вихід на світовий ринок: по-перше, старі судна вітчизняних пароплавних компаній не відповідають вимогам світових конвенцій і відповідно не мають права доступу в найбільші порти світу, по-друге, ризик доставки вантажів такими суднами значний, і відповідні витрати на страхування – також значні;

  • застарілість обладнання суден знижує конкурентоспроможність українських судноплавних компаній. Одна із значних статей витрат суден – це витрати на паливо. У роки проектування суднових енергетичних установок (СЕУ) не було проблеми витрат на паливо. На 2007 рік в портах України вартість мазуту (380 cst) складала 290-321 дол./т, газойля – 545-589 дол./т (для порівняння – ціни в порту Новоросійськ складали: мазут – 228 дол./т, газойль – 523 дол./т). Добові витрати балкера-“двадцяти-тисячника” на паливо складають: на ходу 30-35 т, на стоянці 3-5 т (співвідношення важкого і легкого палива становить приблизно 4:1). Таким чином, через високу вартість палива (високі ціни плюс додаткові витрати старих СЕУ) судна вітчизняного виробництва змушені мінімізувати баластні переходи. Внаслідок цього українські судна на цей час працюють в обмеженому просторі Середземноморського басейну на грані збитків. Зовнішні проблеми пов’язані здебільшого з коливаннями на ринку перевезень. Судноплавна компанія не може вплинути на зовнішньоекономічну ситуацію, а здатна лише відреагувати на неї.

Серед фінансово-економічних проблем найвагомішою є брак коштів як на операційну, так і на інвестиційну діяльність, пов’язану з побудовою нових суден для здійснення діяльності операційної. Теоретично існує можливість використання сучасних нових суден без інвестицій в їх побудову через механізм лізингу, але практично це є майже нездійсненним. Ринок насичений, отже, вантажовідправники забезпечують мінімальний прибуток перевізникам. Частину цього прибутку у випадку експлуатації власного судна можна використати на модернізацію або для побудови нового судна. Якщо використовувати орендоване за таймчартером судно, то практично весь прибуток буде сплачено як лізингову маржу лізингодавцю, що виключає можливість акумулювати кошти для побудови власного флоту. Лізинг, як правило, доцільно використовувати для оренди контейнерів.

Держава не спроможна фінансувати судноплавство, тому шляхом вирішення економічних проблем є вдосконалення використання фондів коштів підприємства.

Відсутність виваженої державної морської політики, недостатній державний вплив та контроль за морською діяльністю виробничих підрозділів призвели до дезорганізації виробництва, розриву технологічних і господарських зв'язків з колишньою клієнтурою, суміжниками, до неефективного використання майна та втрати перспектив розвитку.

Ураховуючи важливість судноплавства для розвитку світової економіки, ЄС, ОЕСР, СОТ спрямовують свої зусилля на якнайбільшу лібералізацію діяльності в цій сфері, забезпечення суто конкурентного доступу до вантажної бази.

Особливо це стосується таких секторів світового фрахтового ринку, як перевезення нафтоналивних та насипних вантажів. Саме вони забезпечують майже весь стратегічний експорт України, і тому принципи розвитку судноплавства нашої держави повинні бути такими,які підтримуватимуть європейська та світова спільнота. Визнання та реалізація зазначеного на основі поєднання суперечливих критеріїв розвитку, що властиві зовнішньому та внутрішньому економічним механізмам, становить сутність змін, які необхідно провести в національній економіці для формування сучасної морської транспортної політики України.

Насамперед це необхідність створення власної системи торгівлі з урахуванням вимог і досвіду світового ринку, де всі ланки (виробництво, споживання, торгівля й транспортування) перебувають у тісному взаємозв’язку з торговельно-промисловим судноплавством.

Це особливо важливо в умовах сьогоднішньої гострої конкуренції, коли кожному учасникові ринку потрібно відшукати ресурси доданої вартості. Пріоритетними для української держави слід уважати передусім фрахтові ринки металу, насипних та навальних вантажопотоків, що зароджуються в Україні. Уже сьогодні помітно стійку тенденцію обмеження доступу й витіснення з цих ринків українських виробників та перевізників. При цьому, за всіма прогнозами, стабільна цінова конкуренція лише зростатиме.

Подальший розвиток торговельного мореплавання України буде пов’язаний із розширенням ринків використання, оптимізацією складу та структури флоту відповідно до майбутніх тенденцій і пропорцій міжнародних морських перевезень та технічних вимог, що забезпечить постійне поступальне підвищення ефективності функціонування економіки України.

Висновки. Отже, транспорт - одна з найважливіших інфраструктурних галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі й невиробничі потреби народного господарства та населення в усіх видах перевезень. Стабілізація економіки, її піднесення та структурні перетворення, розвиток зовнішньоекономічних сфер діяльності, підвищення життєвого рівня населення залежать певною мірою від ефективного функціонування транспорту.

Формування в Україні національно-економічної системи ринкового типу, намагання в перспективі ввійти в європейську економічну систему висувають перед господарством вимоги реорганізації транспортно-економічних зв'язків, підвищення основних техніко-економічних показників діяльності всіх видів транспорту.

Скорочення транспортних витрат і підвищення кількісних та якісних показників перевезень - одна з найважливіших проблем у реорганізації транспортної системи України, яка потребує подальшого дослідження та визначення ефективних шляхів подолання.

В умовах ринкової економіки морські порти України як найважливіша складова морської транспортної галузі чекають вирішення цілого комплексу проблем. Від того, як у найближчий період на державному та місцевому рівнях буде реалізовано техніко-економічний потенціал підприємств подібного профілю, залежить успіх інтеграції країни у світову економіку через систему інтенсивного розвитку морського перевезення вантажів і пасажирів. Інтегрування в світову транспортну систему вимагає відповідності міжнародним стандартам правової, технічної, технологічної, організаційної, економічної й інформаційної бази.


Список використаної літератури


1. Блудова Т. Глобалізація транспортної системи та поняття „транзитний потенціал країни” // Економіка України.– 2006.– № 10.– С. 73–78.

2. Дергаусов М. Особливості транспортної політики в Україні при її адаптації на міжнародних ринках //http://www.vesna.org.ua/txt/sxid/econ2003/55.html.

3. Котлубай А.М., Буркинский Б.В. Дебель С. И. Современные транспформации морской транспортной политики//Судоходство № 11 2007 .стр. 6-7

4. Міжнародні транспортні коридори - пріоритет української економічної перспективи / О.О. Бакаєв, С.І. Пирожков, В.Л. Ревенко // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Україна в ХХІ ст.: концеп. та моделі екон. розв.: Щорічник наук. пр. — 2001. — Вип. 23. — С. 474-491.

5. Пирожков С., Прейгер Д., Малярчук І. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України в контексті розширення ЄС і формування ЄЕП // Економіка України.– 2005.– № 3.– С. 4–19.

6. Піонтковська О.В. Загальні тенденції розвитку міжнародного ринку транспортних послуг // Формування ринкових відносин в Україні.– 2005.– № 9.– С. 60–62.

7. Програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006–2010 рр. // http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?god=2006&st=1105.

8. Статистичний щорічник України за 2008 р. / Держ. ком. статистики України.– К., 2009. –С. 131-132.Схожі:

Проблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження iconРозвиток фінансової та банківської системи україни формулювання актуальності та цілей дослідження
Формулювання актуальності та цілей дослідження. Результати даного дослiдження дають змогу зробити висновки, які характеризуються...
Проблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження iconФормулювання актуальності та цілей дослідження
Необхідність вирішення цих проб­лем складає прагматичні аргументи на користь актуальності теми дослідження
Проблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження iconСучасний стан, проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в україні формулювання актуальності та цілей дослідження
Проконтролювати таких позичальників досить важко. Основна проблема більшості кредитних спілок зараз — повернення кредитних коштів....
Проблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження iconПроблеми аналізу фінансової звітності зовнішніми користувачами та можливості їх вирішення формулювання актуальності та цілей дослідження
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського
Проблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження iconАналіз змін обліку основних засобів в податковому законодавстві формулювання цілей та актуальності роботи
Формулювання цілей та актуальності роботи. Метою роботи є аналіз змін, які відбулися в податковому обліку основних засобів з прийняттям...
Проблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження iconЗастосування теорії систем у менеджменті формулювання цілей та актуальності роботи
Формулювання цілей та актуальності роботи. Нині необхідним є застосування комплексного набору заходів щодо утримання існуючих, а...
Проблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження iconПроблеми вивчення тенденцій розвитку економічних процесів
Формулювання актуальності та цілей дослідження. На окремих етапах розвитку економіки країни або регіону можливі різні зміни тенденцій:...
Проблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження iconПроблеми реформування облікової моделі витрат у підсистемах обліку формулювання актуальності та цілей дослідження
Тому основним питанням являється запропонування шляхів гармонізації облікових підсистем на підставі їх уніфікації за результатами...
Проблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження iconФормулювання актуальності та цілей дослідження
Бухгалтерські інформаційні моделі нематеріальних активів: існуюча практика та деякі пропозиції
Проблеми та перспективи участі україни у міжнародних морських вантажоперевезеннях формулювання актуальності та цілей дослідження iconФормулювання актуальності та цілей дослідження
Розміщення цінних паперів акціонерного банку «південний» як приклад застосування комбінованого підходу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи