29 березня 2012 року №384 icon

29 березня 2012 року №384
Назва29 березня 2012 року №384
Сторінка1/6
Дата конвертації10.02.2013
Розмір1.03 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
1. /зразки документ_в/f378878n100.doc
2. /зразки документ_в/f378878n101.doc
3. /зразки документ_в/f378878n102.doc
4. /зразки документ_в/f378878n103.doc
5. /зразки документ_в/f378878n104.doc
6. /зразки документ_в/f378878n105.doc
7. /зразки документ_в/f378878n106.doc
8. /зразки документ_в/f378878n107.doc
9. /зразки документ_в/f378878n108.doc
10. /зразки документ_в/f378878n109.doc
11. /зразки документ_в/f378878n110.doc
12. /зразки документ_в/f378878n111.doc
13. /зразки документ_в/f378878n112.doc
14. /зразки документ_в/f378878n113.doc
15. /зразки документ_в/f378878n114.doc
16. /зразки документ_в/f378878n115.doc
17. /зразки документ_в/f378878n116.doc
18. /зразки документ_в/f378878n117.doc
19. /зразки документ_в/f378878n118.doc
20. /зразки документ_в/f378878n119.doc
21. /зразки документ_в/f378878n121.doc
22. /зразки документ_в/f378878n126.doc
23. /зразки документ_в/f378878n127.doc
24. /зразки документ_в/f378878n129.doc
25. /зразки документ_в/f378878n133.doc
26. /зразки документ_в/f378878n134.doc
27. /зразки документ_в/f378878n135.doc
28. /зразки документ_в/f378878n137.doc
29. /зразки документ_в/f378878n138.doc
30. /зразки документ_в/f378878n139.doc
31. /зразки документ_в/f378878n140.doc
32. /зразки документ_в/f378878n141.doc
33. /зразки документ_в/f378878n79.doc
34. /зразки документ_в/f378878n80.doc
35. /зразки документ_в/f378878n81.doc
36. /зразки документ_в/f378878n82.doc
37. /зразки документ_в/f378878n83.doc
38. /зразки документ_в/f378878n84.doc
39. /зразки документ_в/f378878n86.doc
40. /зразки документ_в/f378878n87.doc
41. /зразки документ_в/f378878n88.doc
42. /зразки документ_в/f378878n90.doc
43. /зразки документ_в/f378878n92.doc
44. /зразки документ_в/f378878n93.doc
45. /зразки документ_в/f378878n94.doc
46. /зразки документ_в/f378878n95.doc
47. /зразки документ_в/f378878n96.doc
48. /зразки документ_в/f378878n97.doc
49. /зразки документ_в/f378878n98.doc
50. /зразки документ_в/f378878n99.doc
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Повне найменування вищого навчального закладу
Ф форма № н 06
Форма № н 05
Форма № н 04
Форма № н 03 (повне найменування вищого навчального закладу) довідка-виклик для виконання дипломного проекту (роботи)
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
М. П. Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення
Форма № н 04 Кутовий штамп (підприємства, організації, установи) Надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після прибуття студента на підприємство (організацію, установу) /початку практики/ повідомлення
Форма № н 03 (повне найменування вищого навчального закладу) щоденник практики
Форма № н 02 Місце кутового штампа вищого навчального закладу керівнику
Форма № н 01 угода №
Форма № н 01 (повне найменування вищого навчального закладу) (повна назва кафедри, циклової комісії) курсовий проект
Форма № н 06 (повне найменування вищого навчального закладу) журнал
Екзаменаційний білет №
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Відомість обліку успішності №
Форма № н 02 (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення журна л реєстрації відомостей І аркушів успішності студентів на 20 навчальний рік
Форма № н 01
Форма № н 07 (повне найменування вищого навчального закладу ) Інститут, факультет, відділення
29 березня 2012 року №384 Форма № н 05
Форма № н 04
Форма № н 03 (найменування центрального органу управління освітою, власник) Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Форма № н- 01 Кваліфікація (назва) Строк навчання (роки І місяці) на основі (зазначається освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень) “Затверджую” Ректор (директор)
Форма № н 04
29 березня 2012 року №384
Форма № н 02. (найменування центрального органу виконавчої влади, якому підпорядковується вищий навчальний заклад)
Форма № н 12. 2
Наказ № Про зарахування на навчання На підставі Правил прийому до (повне найменування вищого навчального закладу)
Форма № н 11 (повне найменування вищого навчального закладу) повідомлення
Форма № н 10
Форма № н 09
Форма № н 01. 1 Керівникові
Форма № н 01. 2 Керівникові
Форма № н 01. 3 Керівникові
Форма № н 02
Форма № н 03. 01 Опис особової справи №
Форма № н 03. 02
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Конспект відповіді Додаткові запитання Підпис вступника Кількість балів
Форма № н- 10. 03
Форма № н-10. 01 До наказу”
Форма № н 06
Форма № н – 05
Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу ) протокол №
Форма № н 03
Пояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)
Форма № н 01
М. П. Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н-2.03


ЗАЛІКОВА КНИЖКА

СТУДЕНТА


(найменування центрального органу управління освітою і наукою, власника)


(повне найменування вищого навчального закладу)

Зпрямокутник 63АЛІКОВА КНИЖКА №

СТУДЕНТА


Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________

____________________________________________________________

Фотокартка Інститут, факультет, відділення___________________________________

(3х4 см) Напрям підготовки ____________________________________________

Спеціальність ________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________

Форма навчання_______________________________________________

пряма сполучна лінія 62 М.П. Вступи на ____ курс з “____”______________ 20__року

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи _________________________________________________

директор інституту, (підпис) (прізвище та ініціали)

декан факультету, завідувач відділення _____________________________

пряма сполучна лінія 60пряма сполучна лінія 61 (підпис) (прізвище та ініціали)

(особистий підпис) (дата видачі залікової книжки)


1-й семестр 20 __/20 __ навчального року

пряма сполучна лінія 59


Епряма сполучна лінія 58КЗАМЕНИ
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

креди-тів

за націо-нальною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS


пряма сполучна лінія 66 (прізвище, ім’я, по батькові студента)


Зпряма сполучна лінія 65АЛІКИ
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-тів

за націо-нальною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ____________________


2-й семестр 20 __/20 __ навчального року

пряма сполучна лінія 114


Епряма сполучна лінія 113КЗАМЕНИ
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

креди-тів

за націо-нальною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTSпряма сполучна лінія 112 (прізвище, ім’я, по батькові студента)


Зпряма сполучна лінія 111АЛІКИ
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

креди-тів

за націо-нальною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS


Д
  1   2   3   4   5   6Схожі:

29 березня 2012 року №384 iconРозпорядження 28 березня 2012 року смт Близнюки №384 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо організації території земельних
Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України від 25. 10. 2001 року (зі змінами) та відповідно протоколу №10 від 21 березня...
29 березня 2012 року №384 iconКонкурс «Кращий працівник місцевого самоврядування»
Харківської обласної ради VI скликання від 01 березня 2012 року №384-vi оголошено проведення обласного конкурсу «Кращий працівник...
29 березня 2012 року №384 iconРішення від 23 березня 2012 року №139 смт Новгородка „ Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 30 грудня 2011 року №123 „
Бюджетного Кодексу України, офіційного висновку фінансового управління районної державної адміністрації від 16 лютого 2012 року №01-17-...
29 березня 2012 року №384 iconРішення обласної ради від 01 березня 2012 року №384-vi (XI сесія VI скликання) положення про обласний конкурс «Кращий працівник місцевого самоврядування» І. Загальні положення
У конкурсі беруть участь (за їх згодою) посадові особи виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, виконавчих апаратів районних...
29 березня 2012 року №384 iconРозпорядження 29 березня 2012 року смт Близнюки №395 Про готовність сільськогосподарських підприємств до весняно-польових робіт 2012 року
Агропромисловий комплекс, затвердженої рішенням ХІІ сесії Близнюківської районної ради ІV скликання від 14. 02. 2012 року та враховуючи...
29 березня 2012 року №384 iconНаказ №64 Про організацію чергування у відділі освіти та навчальних закладах у вихідні та святкові дні з 8 по 11 березня 2012 року
Хода від 02. 03. 2012 року №124, відповідно до ст кзпп україни, з метою оперативного вирішення питань, пов’язаних з належним функціонуванням...
29 березня 2012 року №384 iconРозпорядження від 30 березня 2012 року №29 Про нагородження вихователів валківських дошкільних навчальних закладів
Валківської міської ради”, керуючись ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом відділу освіти Ваківської...
29 березня 2012 року №384 iconВідділ освіти
Таращанської райдержадміністрації (протоколи від 26 березня 2012 р за №1, №2, від 27 березня 2012 р за №3, від 28 березня 2012 р...
29 березня 2012 року №384 iconРозпорядження 19 березня 2012 року №289 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо організації території земельних
Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України від 25. 10. 2001 року (зі змінами) та відповідно протоколу №8 від 06 березня 2012...
29 березня 2012 року №384 iconРозпорядження 28 березня 2012 року №365 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо організації території земельних
Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України від 25. 10. 2001 року (зі змінами) та відповідно протоколу №9 від 13 березня 2012...
29 березня 2012 року №384 iconРозпорядження 28 березня 2012 року №364 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо організації території земельних
Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України від 25. 10. 2001 року (зі змінами) та відповідно протоколу №9 від 13 березня 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи