Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина icon

Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина
Скачати 61.72 Kb.
НазваПоложення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина
Дата конвертації12.02.2013
Розмір61.72 Kb.
ТипПоложення

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Головний лікар

КУ „Новоселицька ЦРЛ”

В.О.Калараш 201_ Р.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО АМБУЛАТОРІЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

с. Остриця

Загальна частина

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини лікувально-профілактичний заклад, який в межах своєї діяльності забезпечує проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань, надає прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню кваліфіковану первинну лікувально-профілактичну допомогу, здійснює його диспансеризацію та моніторинг за станом здоров'я.

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини самостійний лікувально-профілактичний заклад, який є юридичною особою, має свою гербову печатку. Рішення про організацію амбулаторії загальної практики-сімейної медицини приймається територіальним органом місцевого самоврядування.

Прикріплене населення до амбулаторії загальної практики-сімейної медицини визначається територіальним органом управління охороною здоров'я і затверджується в територіальних органах місцевого самоврядування.

Основні завдання амбулаторії загальної практики - сімейної медицини:

 1. Проведення комплексу профілактичних заходів з попередження захворювань, травм та отруєнь, зниження захворюваності, інвалідності і смертності серед прикріпленого населення.

 2. Надання хворим кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги в умовах амбулаторії та вдома.

 3. Раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і лікування хворих, за наявності показань забезпечення направлення хворих на консультування та госпіталізацію в інші лікувально-профілактичні заклади.

 4. Надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т.д.), за показаннями забезпечення транспортування хворого в інший лікувально-профілактичний заклад для надання спеціалізованої допомоги.

 5. Дотримання спадкоємності з іншими лікувально-профілактичними закладами щодо обстеження та лікування хворих.

 6. Забезпечення роботи виїзних бригад фахівців з числа лікарів центральної районної лікарні та обласних лікувально-профілактичних закладів.

 7. Своєчасне взяття на облік осіб, які підлягають диспансеризації, та забезпечення динамічного спостереження за станом їх здоров'я, проведення лікувально-оздоровчих заходів.

 8. Експертиза тимчасової втрати працездатності і видача документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність.

 9. Направлення у встановленому порядку осіб з ознакам стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію.

 10. Проведення профілактичних щеплень, у встановленому порядку повідомлення санітарно-епідеміологічної станції про інфекційне, паразитарне та професійне захворювання, отруєння населення, виявлені порушення санітарно-гігієнічних вимог та ін.

 11. Проведення санітарно-протиепідемічних заходів на прикріпленій території.

 12. Навчання пацієнтів методам зміцнення здоров'я га профілактики захворювань, покращання репродуктивного здоров'я та навчання методам планування сім'ї.

 13. Гігієнічне виховання дітей та підлітків.

 14. Впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду роботи амбулаторно-поліклінічних закладів.

 15. Організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів.

 16. Подання пропозицій до територіальних органів охорони здоров'я щодо покращання медичного обслуговування населення.

 17. Аналіз стану здоров'я прикріпленого до амбулаторії населення та розробка плану оздоровчих заходів.

Структурні підрозділи амбулаторії загальної практики-сімейної медицини:

 • реєстратура;

 • кабінети лікарського прийому;

 • стоматологічний кабінет;

 • палати денного перебування хворих;

 • оглядовий кабінет;

 • маніпуляційна;

 • процедурна;

 • операційно-перев'язувальний блок;

 • лабораторія;

 • кабінет щеплень;

 • кабінет функціональної діагностики;

 • фізіотерапевтичний кабінет;

 • стерилізаційна;

 • допоміжні приміщення.

ШТАТИ

Штати персоналу амбулаторії загальної практики - сімейної медицини та нормативи їх навантаження встановлюються відповідно до наказу МОЗ України від 23.02.2000 N 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я".

ОСНАЩЕННЯ

Оснащення амбулаторії медичною апаратурою Інструментарієм, обладнанням, твердим інвентарем і господарським майном проводиться відповідно до затверджених нормативів у встановленому порядку наказами Міністерства охорони здоров'я України і Державного комітету статистики України та подає їх у встановленому порядку.

КЕРІВНИЦТВО

Амбулаторію загальної практики - сімейної медицини очолює головний лікар, який призначається та звільняється територіальним органом місцевого самоврядування.

^ ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансову діяльність амбулаторії загальної практики - сімейної медицини здійснює централізована бухгалтерія, згідно з встановленим порядком. Фінансування амбулаторії здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, власних надходжень, благодійних (добровільних) внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

^ РЕЖИМ РОБОТИ

Режим роботи амбулаторії загальної практики-сімейної медицини затверджується територіальним органом місцевого самоврядування.

^ РЕГЛАМЕНТУЮЧИ ДОКУМЕНТИ

Діяльність амбулаторії загальної практики - сімейної медицини здійснюється відповідно до діючих законів, постанов та розпоряджень Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказів, інструкцій, методичних вказівок Міністерства охорони здоров'я, територіальних органів місцевого самоврядування за підпорядкуванням, інших нормативних документів та цього Примірного положення.

^ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

Амбулаторія керується правами і має обов'язки згідно з даним Положенням, Законами України про охорону здоров’я, нормативними актами МОЗ України, наказами та розпорядженнями ГУОЗ, ЦРЛ,СЕС,ЦРА.

^ МАЄ ПРАВО:

Розробляти та впроваджувати заходи по забезпеченню в повному обсязі первинну медико-санітарну допомогу прикріпленому населенню.

Координувати роботу медичних працівників на території діяльності амбулаторії ЗПСМ, незалежно від відомчого підпорядкування.

За дорученням ЦРЛ,СЕС,ЦРА виконувати основні завдання, які покладенні на амбулаторію ЗПСМ.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ її ЯКОСТІ

Оцінка роботи амбулаторії ЗПСМ проводиться з:

 • Своєчасного та якісного виконання планових завдань, показників моделей кінцевих результатів.

 • Участі у виконанні територіальних медичних програм.

 • Виконання вимог директивних нормативно - правових документів.

 • Виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

 • Дотримання трудової дисципліни.

Оцінку роботи амбулаторії ЗПСМ проводить керівництво КУ ,.Новоселицька ЦРЛ”


Заступник головного лікаря з МОН В.В. Бежан


Схожі:

Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина iconРішення від 23. 09. 2011 №6/10-206 смт. Старобешеве Про реорганізацію Новосвітської міської лікарні у Новосвітську амбулаторію загальної практики сімейної медицини
Про реорганізацію Новосвітської міської лікарні у Новосвітську амбулаторію загальної практики сімейної медицини
Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина iconРішення №253-13 /2013 18 червня 2013 року м. Заставна Про реорганізацію відділення загальної практики сімейної медицини центру пмсд м. Заставна у
«Про впровадження та стан медичної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини» та з метою впровадження реформування...
Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина iconРішення № /2013 2013 року м. Заставна
«Про реорганізацію Вікнянської дільничної лікарні у Вікнянську сільську лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини...
Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина iconРішення 25. 07. 2013 № м. Чернівці Про перейменування юридичної особи комунальної медичної установи «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1»
Про перейменування юридичної особи комунальної медичної установи «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №1»
Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина iconЛікар-педіатр (лікар загальної практики-сімейної медицини)
Відповідно до вимог моз україни діти шкільного віку проходять медичний огляд за схемою
Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина iconРішення №254-13/2013 18 червня 2013 року м. Заставна Про внесення змін до Статуту комунального закладу
Примірного положення про центр пмсд та примірних положень про його підрозділи», на виконання рішення колегії Чернівецької обласної...
Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина iconНаказ №213. Про проведення обласної науково-практичної конференції «Проблеми алкоголізму та наркоманії у дітей та підлітків на сучасному етапі»
З метою підвищення кваліфікаційного рівня педіатрів, лікарів загальної практики сімейної медицини, дитячих психіатрів, підліткових...
Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина iconЧернівецька обласна державна адміністрація департамент охорони здоров`я та цивільного захисту населення
Моз україни від 15. 07. 2011р. №417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» до умов регіону та...
Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина iconЛьвівської обласної ради №37 від ‘‘25 квітня 2013 р
До мене, як до депутата Львівської обласної ради, звернулись мешканці с. Мшана Городоцького району з прохання у допомозі вирішення...
Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Остриця Загальна частина iconНаказ №207 Про передачу матеріальних цінностей з балансу кму «Обласний клінічний кардіологічний диспансер» на баланс кму «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1»
Чернівецької міської ради І. Незборецького від 06. 04. 2012 №02/10-324 для проведення оперативного лікування хворого Леонтія Г. В.,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи