Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу icon

Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу
НазваВиконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу
Сторінка1/7
Дата конвертації30.12.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 6 «КРУНК»

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

Ідентифікаційний код № 26001787

Єреванський кв.14, м. Славутич, Київська обл., 07100, тел.2-02-98, krunk-6@yandex.ru

slavdnz6.at.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАВІДУЮЧА ДНЗ №6 «КРУНК»

_________________Л.Д.ГУСЄВА

«___»___________________2011р.

ПОГОДЖУЮ

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛОМ ОСВІТИ

_________________О.Б.ЛИНКЕВИЧ

«___»_____________________2011р.ПРОГРАМА

^ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(ясла-садок) №6 «Крук» комбінованого типу
НА 2011-2016 РОКИ


СХВАЛЕНО

^ ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ

ДНЗ №6 «КРУНК»

ПРОТОКОЛ №__________________ «___»_____________________2011р.


ЗМІСТ

Вступ

3

І.

Інформаційно-аналітична довідка про діяльність дошкільного навчального закладу.


4

ІІ.

Мета, завдання, принципи роботи за Програмою розвитку дошкільного навчального закладу


10

ІІІ.

Структура Програми

12

IV.

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми

13

V.

Очікувані результати виконання Програми

13
Додатки:

14
І блок: Формування життєвої компетентності дошкільника (з врахуванням гуманітарного підходу)

14
Проект «Виховуємо особистість»

14
Проект «Компетентний випускник»

15
ІІ блок: Управління персоналом 

17
Проект «Кадри»

17
Проект «Особистісний розвиток педагога засобами Інтернет-технологій» 

18
IІІ блок: Компетентні батькі

19
Проект «Дошкільний садок – сім’я»

19
ІV блок: Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу 

20
Проект «Крунк – Престиж»

20
V блок: Перспективні плани

21
Перспективний план завдань дошкільного навчального закладу

21
Перспективний план реалізації річних завдань через різні форми методичної роботи в ДНЗ

22
Перспективний план-графік тематичних вивчень стану організації життєдіяльності дітей

23
Перспективний план-графік комплексного вивчення організації навчально-виховного процесу в ДНЗ

24
Перспективний план-графік проходження курсів педагогічними працівниками

25
Перспективний план-графік проходження атестації педагогічними працівниками

26Вступ


Перспективний план розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ.

Планування розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ до 2017 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності ДНЗ, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах міста.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу ДНЗ, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до змінюючих зовнішніх умов прискорює процес оновлення діяльності в ДНЗ. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності дошкільного навчального закладу потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей. 

Програма розвитку (далі Програма) дошкільного навчального закладу визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників навчально-виховного процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.


І. Інформаційно-аналітична довідка про діяльність дошкільного навчального закладу.

 1. Інформація про дошкільний навчальний заклад:

  1. Повна назва, тип, форма власності: Виконавчий комітет Славутицької міської ради, відділ освіти, Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «Крунк» комбінованого типу;

  1. Юридична адреса: 07100, Київська обл., м. Славутич, Єреванський кв-л., буд. №14; тел. 2-02-98;

  2. Індифікаційний код: №26001787

  3. Електронна адреса: e-mail: krunk-6@yandex.ru
 1. Інформація про дошкільний навчальний заклад:

Гусєва Лариса Дмитрівна, «Заслужений працівник освіти України», «Відмінник освіти України», має Грамоту Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом». На посаді працює з 01.12.1989 року


 1. Установчі документи дошкільного навчального закладу:

  1. Статут дошкільного навчального закладу затверджений рішенням виконавчого комітету Славутицької міської ради № 449 від 16.09.2003;

  2. Свідоцтво про державну атестацію: серія ДНЗ №001503 від 14.04.2011 до 14.04.2021;

  3. Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видана Державним комітетом статистики України АБ №137720 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

  4. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 462372. Ідентифікаційний код юридичної особи 26001787;

  5. Рішення №117 від 30.06.1989 про відкриття дошкільного навчального закладу.

 2. Проектна потужність дошкільного навчального закладу:

  1. Дошкільний заклад розрахований на 150 місць;

  2. Функціонують 9 груп з денним режимом перебування дітей, які комплектуються за віковими ознаками, з них:

- 2 групи для дітей віком від 1 до 3 років;

- 5 груп для дітей віком від 3 до 6 років;

- 2 спеціалізовані групи для дітей зі зниженим зором віком від 3 до 6 років; 1. ^ Наповнюваність дошкільного навчального закладу:


^ Навчальний рік

Кількість місць

Середньо списковий склад дітей

% наповнюваності до кількості місць

2009-2010

150

160

107 %

2010-2011

150

150

100 %

2011-2012

150

150

100 %
Проблеми ____________________________________________________________________ 1. ^ Перелік приміщень дошкільного навчального закладу

з/п

Назва приміщення

Площа
І поверх

1.

2 групових приміщення

(134,03 х 2) = 268,06 м.кв.

2.

Методичний кабінет

66,3 м.кв.

3.

Медичний кабінет

66,3 м.кв.

4.

Басейн

136,95 м.кв.

5.

Музична зала

80,45 м.кв.

6.

Кабінет завідуючої

47,22

7.

Кабінет завхоза
8.

Кабінет діловода

9,24 м.кв.

9.

Кабінет психолога

6,16 м.кв.

10.

Кімната кастелянші

7,72 м.кв.

11.

Прачечна

28,47 м.кв.

12.

Харчоблок

101,92 м.кв.
ІІ поверх
1.

7 групових приміщень

(146,27 х 7) = 1023,89 м.кв.

2.

Тифлоцентр

146,27 м.кв.
Приміщення подвалу

838,94 м.кв.
 1. Матеріальне-технічне забезпечення дошкільного навчального закладу: задовільне

  1. Досягнення _________________________

  2. Проблеми __________________________

 2. Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу

  1. Кількість працівників дошкільного навчального закладу, 57,00 з них:

керівники – 2,00;

педагогічні працівники – 25,00;

медичний персонал – 3,25;

обслуговуючий персонал – 24,25

^ Навчальні роки

Посада


За штатним розписом

Фактично


Відсоток


2010-2011р.

завідуюча

1

1
вихователь-методист

1

1
практичний психолог

1

1
музичний керівник

2

2
інструктор з фіз. виховання

2

2
вчитель-дефектолог

2

1,5
вихователь

18

18
Всього

27

26,05

98,2%
  1. Вакансії: музичний керівник 0,5 ; вчитель-дефектолог 0,5; медсестра-ортоптист 1,0; медсестра басейну 0,5.
  1. Плинність кадрів за 5 років:


Роки

Кількість людей, та причина звільнення

Прийнято людей

2011

4 (угода сторін)
2 (ініціатива працівника)

1 (закінчення строку труд. дог.)

2 (шляхом переводу)

9

9

2010

2 (угода сторін)
6 (ініціатива працівника)

8

10

2009

1 зняття зовнішнього сумісництва
3 (шляхом переводу)

6 (ініціатива працівника)

1 (закінчення строку труд. дог.)

11

12

2008

2 (ініціатива працівника)
8 (угода сторін)

1 (шляхом переводу)

11

11

2007

4 (ініціатива працівника)
4 (угода сторін)

1 (закінчення строку труд. дог.)

1 (шляхом переводу)

10

11  1. Якісний склад педагогічного колективу
П.І.Б.

Посада

Освіта

Кваліфік. категорія

Проф.

відзнаки

Стаж роботи

Підв. кваліфікації

Заг.

Пед.

Атест.-я

Курси

1.

Гусєва Л.Д.

Завідуюча

Пов. вища

Спеціал.

Засл.пр

35,06

35,06

-

2007

2.

Надточей В.О.

Вих.-методист

Пов. вища

Вища к.к

В.-мет

14,01

14,01

2011

2010

3.

Акименко І.І.

Вч.-деф.

Пов. вища

Спеціал.
26,11

18,11

2010

2010

4.

Бєлагаєва І.В.

Вихователь

Неповна вища

Спеціал.
21,11

21,08

2011

2010

5.

Ведмідь Н.М.

Вихователь

Неповна вища

Спеціал.

В.-мет

29,05

19,07

2011

2011

6.

Верещагіна Т.О.

Вихователь

Пов. вища

Спеціал.
6,05

6,05

-

ВНЗ

7.

Вишневецька Т.Д.

Вихователь

Пов. вища

Спеціал.
15,00

15,00

2010

2009

8.

Грук С.М.

Вихователь

Пов. вища

Спеціал.
20,05

17,04

2010

2009

9.

Кириченко Л.А.

Вихователь

Неповна вища

Спеціал.

В.-мет

15

14,11

2009

2009

10.

Ковтуненко Н.В.

Вихователь

Пов. вища

Спеціал.
19

9,01

-

-

11.

Кокарева Л.Б.

Вихователь

Пов. вища

Вища к.к

В.-мет

22

22

2011

2011

12.

Кокорєва Л.В.

Вихователь

Пов. вища

І к.к.

Ст.вих

21,07

21,07

2012

ВНЗ

13.

Кладченко М. О.

Вихователь

Пов. вища

Спеціал.
3,05

3,06

-

-

14.

Климочкіна К.В.

Вихователь

Пов. вища

Спеціал.
10,05

10,05

-

-

15.

Лотоцька Л.В.

Ін.з фіз.-ри

Пов. вища

Спеціал.
26,11

26,11

2012

2007

16.

Лутченко Н.А.

Вихователь

Пов. вища

Спеціал.
19,04

5

2012

ВНЗ

17.

Нашиба О.В.

Вихователь

Пов. вища

Спеціал.
5,11

5,11

2012

ВНЗ

18.

Підгайна Л.М.

Вихователь

Неповна вища

Спеціал.
11

11

2011

2006

19.

Савченко С.Ю.

Ін.з фіз.-ри

Пов. вища

І к.к.
24,09

24,09

2011

2011

20.

Сидоріна Г.В.

Музкерівник

Неповна вища

Спеціал.
8,06

4,05

-

НЗ

21.

Семендяй Н.М.

Пр. психолог

Пов. вища

Спеціал.
2,04

2,04

-

-

22.

Ткаченко М.К.

Вихователь

Неповна вища

Спеціал.
9

9

2010

2009

23.

Трухан В.П.

Вихователь

Пов. вища

І к.к.

Відм.о

32,11

32,11

2010

2009

24.

Фітісова З.В.

Вихователь

Пов.заг.

середня

Спеціал.
6,09

1,9

-

-

25.

Шевченко С.М.

Вихователь

Неповна вища

Спеціал.

В.-мет

22,10

18,03

2012

2007

26.

Щербак Н.М.

Вихователь

Неповна вища

Спеціал.

В.-мет

21,03

20,05

2011

2011
 1. Напрями діяльності дошкільного навчального закладу

  1. Діяльність дошкільного навчального закладу спрямована на _____________________

  2. Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу є ______________
 1. Організація освітнього процесу

  1. Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу є ___

  2. Дошкільний навчальний заклад працює за програмами __

  3. Досягнення

  4. Проблеми ____________________________
 1. Взаємодія з батьками та громадськістю _________________________________________

(наявність ради закладу, піклувальної ради)


  1. Форми роботи з батьками ____________________

  2. Досягнення _______________

  3. Проблеми _____________________________________  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconВиконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу
Крунк” комбінованого типу (далі – днз №6 «Крунк») у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”,...
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconВиконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №6 «крунк»
Використання розвивальної можливості предметів побуту для розвитку дітей раннього віку
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconІ. загальні положення
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «Крунк» комбінованого типу (далі дошкільний заклад) – це заклад освіти, що є початковою...
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconВідділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу
Мета: Фізичний розвиток: підтримувати бажання дітей виконувати рухові ігрові вправи; розвивати дрібну моторику рук, пальців
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconРеєстраційний паспорт навчальних закладів, що ведуть дослідно-експериментальну роботу на регіональному рівні
...
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра виховання та розвитку особистості Відділ дошкільної освіти Шахтарський міський методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №9 «Восход»
Затверджено рішенням педагогічної ради дошкільного навчального закладу ( Протокол №2 від 24. 01. 2012)
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconПрезентація комунального дошкільного навчального закладу ясла-садка комбінованого типу №25 м. Луганська комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №25 м. Луганська розташований по адресу: м
Презентація комунального дошкільного навчального закладу ясла-садка комбінованого типу №25 м. Луганська
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconПоложення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу розглянуто та прийнято на загальних зборах колективу днз№6 «Крунк» Протокол №9 від «08» вересня 2011 р
«Крунк» комбінованого типу (далі днз) є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків...
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconПоради батькам Прийом дітей здійснюється з 7-00 до 8-00 год ранку
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Сонечко» тел. 3-88-05
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconУкраїна відділ освіти Виконавчий комітет Славутицької міської ради Міський методичний центр днз №4 «Марите» (ясла-садок) компенсуючого (санаторного) типу
Завідуюча дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №4 «Марите» компенсуючого (санаторного) типу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи