І. загальні положення icon

І. загальні положення
Скачати 252.03 Kb.
НазваІ. загальні положення
Дата конвертації30.12.2012
Розмір252.03 Kb.
ТипДокументи


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 «Крунк» комбінованого типу (далі - дошкільний заклад) – це заклад освіти, що є початковою ланкою неперервної освіти в Україні, який забезпечує дошкільну освіту та виховання дітей віком від 1 до 6 (7) років.Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 «Крунк» комбінованого типу створено на підставі рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради за № 117 від 30.06.1989 року.


1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 07100 Україна, Київська область, місто Славутич, Єреванський квартал, будинок 14. Телефони: 2-02-98, 2-13-99, 2-13-95.


1.3. Засновником дошкільного закладу є виконавчий комітет Славутицької міської ради в особі відділу освіти.

Дошкільний заклад є закладом комунальної форми власності, структурним підрозділом відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради.


Засновник, або уповноважений ним орган, здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.


1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96 – ВР), Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про дошкільну освіту» (2628-14), Положенням про дошкільний навчальний заклад України (Далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305 (305 – 2003 – п), іншими нормативно-правовими актами, даним Статутом.


1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп, встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.


1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.


1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

 • виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.


1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.


1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

 • забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.


1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. Реорганізація, зміна профілю, ліквідація дошкільного закладу проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.


ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


2.1. Заклад розрахований на 151 дитину.


2.2. Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові), сімейними (родинними) ознаками.

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку, або з різницею у віці.

Комплектування групи за сімейними (родинними) ознаками передбачає перебування в ній дітей, які знаходяться між собою у родинних стосунках.


Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах, з урахуванням побажань батьків або осіб, які замінюють.


За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному закладі дитина може перебувати короткотривалий час (неповний день). Для дітей, які перебувають у дошкільному закладі короткотривалий час, при потребі можуть бути створені окремі групи.


У дошкільному закладі, в разі необхідності, функціонують чергові групи в ранкові та вечірні години.


Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах.


2.3. У дошкільному закладі функціонують групи: загального розвитку, а також спеціальні групи для дітей з порушенням зору.


2.4. Дошкільний заклад може мати групи з денним, короткотривалим режимом перебування дітей (до 4 годин утримання, в т.ч. прогулянкові, чергові у ранкові та вечірні години).


Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень).


2.5. Наповненість груп дітьми становить:

 • для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

 • для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

 • різновікові – до 15 осіб;

 • з короткотривалим перебуванням дітей – до 10 осіб;

 • в спеціалізованих групах – до 10 осіб;

 • в оздоровчий період – до 15 осіб.


Кількість дітей в групах визначається документами про нормативи граничної наповнюваності. За погодженням із власником допускається менша, ніж визначена нормативами, кількість дітей у групах, за умови виділення додаткових коштів.


2.6. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року.


Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно надати:

 • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;

 • довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

 • свідоцтво про народження;

 • посвідчення дитини або батьків, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (якщо таке є);

 • картку профілактичних щеплень.


Для прийому вихованців в спеціальні групи для дітей з порушенням зору додатково подаються:

 • витяг з протоколу міської психолого-медико-педагогічної консультації;

 • направлення відділу освіти.


Під час прийому дитини до навчального закладу, керівник знайомить батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність та заключає угоду про утримання дитини за батьківську плату, якщо немає відповідних пільг.


2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).


2.8. Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі;

 • у разі несплати протягом двох місяців, без поважних причин, за харчування дитини батьками або особами, які їх замінюють.


2.9. Адміністрація дошкільного закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.


Безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу забороняється.


2.10. Дошкільний заклад може здійснювати соціально-педагогічний патронаж сім’ї, з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не відвідують дошкільний заклад, та надає консультативну допомогу сім’ї.


Діти, які перебувають у дошкільному закладі короткотривалий час чи під соціально педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі.


ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 12 годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові.


3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: • початок роботи: о 6.45

 • закінчення роботи: о 18.45


За необхідністю, дошкільний заклад працює у вихідні та святкові дні. Власник може встановлювати особливий режим роботи з врахуванням проведення необхідної корекційно-виховної роботи.


3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: • початок роботи: о 6.45

 • закінчення роботи: о 18.45


І класи


 • початок роботи: о 6.45

 • закінчення роботи: о 17.30


Вечірні


 • початок роботи: о 18.45

 • закінчення роботи: о 20.30^ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.


4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.


4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується зі Славутицьким міським відділом освіти.


План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Державним санітарно - епідеміологічним наглядом міста Славутича.


4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.


4.5. Зміст освіти в дошкільному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.


Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмами: «Дитина», «Малятко», Навчально-виховні програми та методичні рекомендації для спеціалізованих дошкільних закладів для дітей з вадами зору та інші програми, затверджені Міністерством освіти і науки України


4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес через систематичний розвиток дитини з урахуванням її вікових особливостей, а також спеціальних освітніх потреб дітей з порушенням зору; створення оптимальних умов для здобуття дітьми дошкільної освіти; пріоритетними напрямками є гуманітарний та фізкультурно-оздоровчий, які дадуть кожній дитині вміння жити та адекватно сприймати світ.


4.7. Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги.

Дошкільний заклад може реалізовувати освітні програми і надавати на договірній основі за переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки України, додаткові платні послуги, за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.


Порядок надання додаткових освітніх платних послуг визначається Міністерством освіти і науки України.


^ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів.


5.2. У дошкільному закладі встановлено 5-ти разове харчування, відповідно до денного меню, затвердженого міським відділом освіти та погодженим з Державним санітарно - епідеміологічним наглядом міста Славутича.

Для дітей, які перебувають у дошкільному закладі менше 6 годин, організація харчування, його форми і кратність, визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.


5.3. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільному закладі в розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування на день.


Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, в яких сукупний доход на кожного члена сім’ї за попередній квартал, з урахуванням індексу зростання цін, не перевищує прожиткового мінімуму; діти, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку; діти, які мають статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи.


5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у дошкільному закладі визначається Кабінетом Міністерством України.


5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів, покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.


^ VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється на безкоштовній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу, а також закріпленим персоналом Славутицької міської санітарної частини - 5.


Медичне обслуговування дітей передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.


6.2. До основних обов’язків медичних працівників дошкільного закладу належать:


 • моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервового-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

 • організація і проведення медичних оглядів, у т.ч. поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

 • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

 • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.


6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.


6.4. Для здійснення лікувально-оздоровчої, корекційно-відновлювальної роботи, у дошкільному закладі обладнані відповідні центри: охорони здоров’я, фізіотерапевтичний та тифлоцентр.


^ VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є:

 • діти дошкільного віку, учні першого класу;

 • педагогічні працівники;

 • медичні працівники;

 • батьки або особи, які їх замінюють;

 • фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.7.2. Форми матеріального та морального заохочення визначені Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами України.


7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.


Дитина має гарантоване державою право на:

 • безкоштовну дошкільну освіту в закладі;

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 • безкоштовне медичне обслуговування;

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

 • здоровий спосіб життя.


7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють.


Батьки вихованців дошкільного закладу або особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

 • збирати батьківські збори та батьківські комітети;

 • звертатись до органів управління освітою, органів самоврядування, завідуючого дошкільним закладом;

 • приймати рішення про участь дітей в інноваційній діяльності дошкільного закладу;

 • брати участь в заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріальної бази закладу;

 • надавати матеріальну та фінансову допомогу дошкільному закладу, відповідно до рішення та Положення про раду закладу;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та відповідних державних і судових органах;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.


7.5. Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.


Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

 • нести відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх здоров’я, людської гідності;

 • забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

 • поважати гідність дитини;

 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

 • відвідувати батьківські збори, брати участь у заходах дошкільного закладу;

 • допомагати педагогічному колективу у підготовці дошкільного закладу до нового навчального року;

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

 • своєчасно вносити плату, згідно угоди про надання додаткових освітніх послуг для дітей та плату за утримання в дошкільному закладі дітей, що не мають будь-яких соціальних пільг;

 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини.


Відповідальність батьків або осіб, яких їх замінюють. В разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених чинним законодавством України, дошкільний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб.


7.6. Батьківські збори групи – колективний орган батьківського самоврядування групи та дошкільного закладу, покликані залучати батьків до активної участі в навчально- виховному процесі.

Батьківські збори групи:

 • обирають органи батьківського самоврядування групи;

 • залучають батьків до участі в керівництві різними видами діяльності з дітьми поза заняттями;

 • виносять на розгляд педагогічної ради дошкільного закладу, адміністрації, педагогів пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в групі, в закладі;

 • заслуховують повідомлення педагогів, представників органів управління, адміністрації дошкільного закладу про стан і перспективи роботи в групі, в дошкільному закладі, а також розв’язують окремі питання, що хвилюють батьків;

 • вирішують питання організації фінансово-матеріальної підтримки групи та дошкільного закладу.


7.7. Участь представників громадськості в діяльності дошкільного закладу.


Діячі науки, культури, творчих спілок, працівники підприємств, установ та громадських організацій можуть бути учасниками навчально-виховного процесу за рішенням Ради дошкільного закладу, на підставі угоди з ними про співробітництво.


7.8. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітній кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.


7.9. Трудові відносини регулюються Законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них Правилами внутрішнього трудового розпорядку.


7.10. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 • на захист професійної честі та власної гідності.7.11. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору чи контракту;

 • дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

 • виконувати накази та розпорядження керівництва;

 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.


7.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу дошкільного закладу завідуючою.


7.13. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством України.


7.14. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст.26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безкоштовні медичні огляди в установленому законодавством України порядку.


7.15. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.


7.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або, за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.


^ VІІІ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ


8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради.


8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідуючий, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.


8.3. На посаду керівника дошкільного закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше 3 років, а також організаторські здібності, стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.


8.4. Керівник дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними і фізичними особами;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

 • приймає на посаду та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

 • видає, у межах своєї компетенції, накази та розпорядження, контролює їх виконання;

 • затверджує штатний розпис за погодженням із засновником дошкільного закладу;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

 • затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку за погодженням з профспілковим комітетом, посадові інструкції працівників;

 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти; щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарські діяльність закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.


8.5. Педагогічна рада закладу – колегіальний, постійно діючий, орган управління дошкільним закладом. Порядок її створення, склад та повноваження визначені Законом України «Про дошкільну освіту».


8.6. До складу педагогічної ради входять: керівник (завідуючий), його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. В разі необхідності можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними, з правом дорадчого голосу, можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.


Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.


Педагогічна рада дошкільного закладу:

 • оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

 • розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у закладі;

 • визначає план роботи дошкільного закладу;

 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному закладі;

 • визначає шляхи співпраці дошкільного закладу з сім’єю;

 • розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного закладу;

 • заслуховує звіти педагогів, які проходять атестацію;

 • затверджує план підвищення фахової майстерності педагогів;

 • розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні заклади та приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.


Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб дошкільного закладу.


Кількість засідань педагогічної ради становить не менше чотирьох на рік.


8.7. Загальні збори (конференція) колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, - орган громадського самоврядування дошкільного закладу, що скликаються не рідше одного разу на рік. Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної більшості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення до нього;

 • обирають Раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;

 • заслуховують звіт керівника закладу, голови Ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

 • затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.


8.8. У період між загальними зборами (конференціями) діє Рада дошкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється Статутом.


Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.


До складу Ради обираються пропорційно представники від педагогічного коллективу і батьків або осіб, які їх замінюють.


Засідання Ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.


8.9. У дошкільному закладі може створюватись і діяти Піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем дошкільної освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу.


Піклувальна рада (у складі 3-7 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але як правило, не менше ніж чотири на рік.


Основними завданнями Піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

 • сприяння організації та проведенню заходів спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

 • організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників закладу;

 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.^ ІХ. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


9.1. Відповідно до рішення Виконавчого комітету Славутицької міської ради №117 від 30.06.1989р. дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, вартість яких відображено в балансі дошкільного закладу.


^ Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться відповідно до законодавства, Статуту закладу та на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.


Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 • засновника (власника);

 • відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

 • батьків або осіб, які їх замінюють;

 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

 • доходи від реалізації продуктів дитячої діяльності;

 • інші надходження, не заборонені законодавством.


10.2 Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

 • придбати, орендувати необхідне обладнання та інше майно;

 • отримувати допомогу від інших підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам, для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.


10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.


10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується заклад.


За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.


10.5. Штатні розписи закладу затверджуються відділом освіти на основі типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів.


^ ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


11.1. Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими органами виконавчої влади, яким підпорядкований дошкільний заклад, Державною інспекцією навчальних закладів та підпорядкованими їм органами управління освітою, органами місцевого самоврядування.


11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.


11.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади: відділом освіти Славутицького міського виконавчого комітету, державною санітарно- епідеміологічним наглядом, Славутицькою державною пожежною частиною-15.


11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються засновником дошкільного закладу, виконавчим комітетом Славутицької міської ради.


^ ХІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


12.1. Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України.


Завідуюча ДНЗ№6 «Крунк» Л.Д.Гусєва


ПРОШНУРОВАНО ТА

ПРОНУМЕРОВАНО______СТОРІНОК


ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ЗАВІДУЮЧИЙ МІСЬКИМ ВІДДІЛОМ ОСВІТИ

_______________О.Б. ЛИНКЕВИЧ

«____»__________________200__Р.
Схожі:

І. загальні положення iconПоложення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3
Загальні збори (конференція) організації молоді профспілкової організації, об’єднання 7
І. загальні положення iconПоложення (норми) проекту акта Закон України "Про стандартизацію" Розділ I загальні положення розділ I загальні положення стаття Основні терміни та їх визначення
Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт", "кодекс усталеної практики" та "технічні умови"
І. загальні положення iconПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агроспецмонтаж" (далі – Положення) розроблено відповідно...
І. загальні положення iconПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Побут» м. Новоселиця 2011р. Розділ загальні положення 1
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Побут" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
І. загальні положення iconПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» м. Чернівці 2010р. Загальні положення 1
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Консервний завод "Рогізна" (далі – Положення) розроблено...
І. загальні положення iconПоложення про внутрішньошкільний контроль Практичний досвід управління школою Загальні положення Дійсне положення розроблене відповідно до Закону «Про освіту», «Типового положення про освітню установу», статуту школи
Положення регламентує зміст І порядок проведення внутрішньошкільного контролю (вшк)
І. загальні положення iconПоложення про сайт днз №7 м. Нетішин Загальні положення
Це Положення визначає призначення, принципи організації та регламент функціонування сайту дошкільного навчального закладу ( ясла-садок)...
І. загальні положення iconПоложення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення
Харківської області з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (далі – методичний кабінет опорного навчального закладу),...
І. загальні положення iconРішення виконавчого комітету міської ради 09. 11. 201 1 № положення про проведення конкурсу відбору осіб для обслуговування відвідувачів Різдвяного ярмарку (далі Положення) Загальні положення 1
Положення регулює правові, організаційні та економічні відносини, що виникають при оголошенні, підготовці та проведенні Конкурсу
І. загальні положення iconОсновні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення
Загальні положення. Контроль знань слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів інформатики передбачає виконання письмової роботи...
І. загальні положення icon1. загальні положення
Це положення регламентує діяльність класного керівника загальноосвітнього, навчального закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи