Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу icon

Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу
Скачати 486.92 Kb.
НазваВиконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу
Сторінка1/3
Дата конвертації30.12.2012
Розмір486.92 Kb.
ТипДовідка
  1   2   3


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 6 «КРУНК»

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

Ідентифікаційний код № 26001787

Єреванський кв.14, м. Славутич, Київська обл., 07100, тел.2-02-98, krunk-6@yandex.ru

Slavdnz6.at.ua


ЗВІТ КЕРІВНИКА ДНЗ № 6 «КРУНК»

за підсумками 2011-2012 навчального року.


Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 “Крунк” комбінованого типу (далі – ДНЗ №6 «Крунк») у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Засновником дошкільного закладу є виконавчий комітет Славутицької міської ради, який здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування. Дошкільний заклад належить до комунальної форми власності, є структурним підрозділом відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради.

^ Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

  1. Статут дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 “Крунк” комбінованого типу, затверджений рішенням виконавчого комітету Славутицької міської ради № 449 від 16.09.2003 р., погоджений відділом освіти виконавчого комітету міста Славутича 14.08.2003 року, прийнятий загальними зборами трудового колективу протокол № 30 від 13.08.2003 року.

  2. Довідка АБ № 365887 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

  3. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія А01 № 462372. Ідентифікаційний код юридичної особи 26001787

  4. Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 “Крунк” комбінованого типу введені в дію завідуючою закладу Наказом 1-06/131 від 08.09.2011 року, погоджені головою первинної профспілкової організації 01.09.2011 року, затверджені загальними зборами трудового колективу, протокол № 113 від 08.09.2011 року.

  5. Положення про Раду дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 “Крунк” комбінованого типу затверджене завідуючою закладу 14.09.2004 року, погоджене 14.09.2004 року, прийняте загальними зборами трудового колективу, протокол № 34 від 14.09.2004 року, введене в дію наказом по закладу № 58 від 17.09.2004 року.

  6. Положення про Піклувальну раду дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 “Крунк” комбінованого типу затверджене завідуючою закладу 14.09.2004 року, погоджене 14.09.2004 року, прийняте загальними зборами трудового колективу протокол № 34 від 14.09.2004 року, введене в дію наказом по закладу № 58 від 17.09.2004 року.

  7. Положення про загальний батьківський комітет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 “Крунк” комбінованого типу затверджене завідуючою закладу 14.09.2004 року, погоджене 14.09.2004 року, прийняте загальними зборами трудового колективу, протокол № 34 від 14.09.2004 року, введене в дію наказом по закладу № 58 від 17.09.2004 року.

Головна мета діяльності ДНЗ №6 «Крунк»: забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

^ Юридична адреса: 07100, будинок № 14, Єреванський квартал, м.Славутич, Київська область

Контактні телефони: (04579) 2-02-98, 2-13-99, 2-13-95

Адреса сайту в мережі Інтернет: www.osvita.slavutich.info/dnz6/index.html

^ Електронна адреса закладу: krunk-6@yandex.ru

Завідуюча ДНЗ (ясел-садка) №6 «Крунк» Гусєва Лариса Дмитрівна має повну вищу освіту за спеціальністю «Організатор-методист дошкільних закладів, вихователь», працює на посаді з 1988 року, є Заслуженим працівником освіти України, Відмінником освіти України, має стаж педагогічної роботи 34 роки. Лариса Дмитрівна несе відповідальність за свою діяльність перед власником, органами державного управління освіти, забезпечує реалізацію державної освітньої політики.

За результатами державної атестації у 2011р. дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «Крунк» комбінованого типу отримав високий рівень освітньої діяльності.


^ Дошкільний заклад розрахований на 150 місць.

Функціонують 9 груп з денним режимом перебування дітей, які комплектуються за віковими ознаками, з них:

- 2 групи для дітей віком від 1 до 3 років;

- 5 груп для дітей віком від 3 до 6 років;

- 2 спеціалізовані групи для дітей зі зниженим зором віком від 3 до 6 років;


^ Середня наповнюваність груп ДНЗ №6 «Крунк» (станом на 01.09.)


Навчальний рік

Кількість місць

^ Середньо списковий склад дітей

% наповнюваності до кількості місць

2008-2009

150

148

99 %

2009-2010

150

160

107 %

2010-2011

150

150

100 %

2011-2012

150

152

103%^ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Керуючись Законом України «Про освіту» ст. 30, «Про дошкільну освіту» ст.. 31, Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, завідуюча ДНЗ на посади педагогічних працівників приймає осіб, які мають відповідну вищу освіту , а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту). Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «Крунк» повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри закладу мають спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.


^ Укомплектованість педагогічними кадрами.

Навчальні роки

Посада


^ За штатним розписом

Фактично


Відсоток
2011-2012р.

завідуюча

1

1
вихователь-методист

1

1

практичний психолог

1

1

музичний керівник

2

1,5

інструктор з фіз.виховання

2

2

вчитель-дефектолог

2

1,5

вихователь

18

18

Всього

27

26

96,3%


Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 96,2% від потреби, вакантні ставки педагогів відсутні; технічний персонал та служба адміністрації укомплектована повністю, та складає 100% від потреби.


^ В
іковий параметр педагогічних працівників такий:Розподіл педагогів за стажем педагогічної діяльності становить:
Приділяється велика увага створенню у кожній групі мікрогрупи за психологічною сумісністю. На основі спостережень і тестувань визначаються рівень емпатії, емоційний комфорт, професійно-індивідуальна спрямованість членів колективу групи.

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по дошкільному навчальному закладу на початку року. Адміністрація ДНЗ №6 «Крунк» диференційовано підходить до вихователів-початківців і до досвідчених педагогів-майстрів, створюючи усі умови для розкриття їх творчого та професіного потенціалу.

Змінність педагогічних кадрів у закладі є природною. За попередні три роки звільнено з займаних посад 3 особи.


2009-2010

2010-2011

2011-2012

3

-

-
Технічний персонал працює в повному складі.

Причини звільнень:

  1. Ст.36 КЗпК України «Угода сторін»

  2. Ст.38 КЗпК України «Переїзд на інше місце роботи»

  3. Ст.36 п.5 КЗпК України «Переведення на іншу посаду»

Робота по створенню належних умов для праці педагогів та іншого персоналу у дошкільному закладі проводиться постійно та систематично. Керівництво закладу працює у постійному співробітництві з первинною профспілковою організацією, відповідно до колективного договору.


^ Освітній рівень педагогічних працівників


^ Навчальний рік

Всього педагогічних працівників

Рівні акредитації

Відсотки

І-ІІ рівень акредитації

ІІІ-ІV рівень акредитації

2011-2012

25

8

17

100%


Моніторинг освітнього рівня педагогічних працівників ДНЗ №6 «Крунк» свідчить про те, що кількість педагогів які мають вищу педагогічну освіту збільшилась. В 2010-2011 році цей показник збільшився і становить 60 %, а в 2011-2012 році цей показник збільшився та становить 68%.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54), «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. До роботи в атестаційній комісії залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані працівники дошкільного закладу, голова первинної профспілкової організації, члени педради та Ради закладу. Всі атестаційні матеріали оформлені і зберігаються належним чином.

Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності й самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

Відповідно до плану атестації на 2011-2012 навчальний рік, в ДНЗ №6 «Крунк» атестацію пройшли такі педагоги:
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові педагогічного працівника

Курси

Атест

Посада

Назва навчального

закладу, який закінчив

Спеціальність за

дипломом

Загальний

пед.

стаж


Кваліфікаційна категорія

Має

Отримала

1.

ШЕВЧЕНКО

Світлана

Михайлівна

2007

2007

Вихователь

Білоцерківське педагогічне училище, 1989

Вихователь дошкільних закладів

18 р.,Спеціаліст

«Вихователь-методист»

Спеціаліст «Вихователь-методист»

2.

КОКОРЄВА

Лариса Володимирівна

2005

2007

Вихователь

спеціалізов.

групи

Курський державний університет, 2005

Вихователь

дошкільного закладу

21 р.,І к.к.

«Старший вихователь»

СпеціалістВищої к.к.

«Виховат.-методист»

3.

ЛУТЧЕНКО

Наталія

Анатоліївна

-

Вихователь

Переяслав-Хмельницький НПУ Г.Сковороди, 2010

Вихователь дошкільних закладів

5р.


спеціаліст

Спеціаліст ІІ к.к.
  1   2   3Схожі:

Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconВиконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу
Мета, завдання, принципи роботи за Програмою розвитку дошкільного навчального закладу
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconВиконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №6 «крунк»
Використання розвивальної можливості предметів побуту для розвитку дітей раннього віку
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconІ. загальні положення
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «Крунк» комбінованого типу (далі дошкільний заклад) – це заклад освіти, що є початковою...
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconВідділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу
Мета: Фізичний розвиток: підтримувати бажання дітей виконувати рухові ігрові вправи; розвивати дрібну моторику рук, пальців
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconРеєстраційний паспорт навчальних закладів, що ведуть дослідно-експериментальну роботу на регіональному рівні
...
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра виховання та розвитку особистості Відділ дошкільної освіти Шахтарський міський методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №9 «Восход»
Затверджено рішенням педагогічної ради дошкільного навчального закладу ( Протокол №2 від 24. 01. 2012)
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconПрезентація комунального дошкільного навчального закладу ясла-садка комбінованого типу №25 м. Луганська комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №25 м. Луганська розташований по адресу: м
Презентація комунального дошкільного навчального закладу ясла-садка комбінованого типу №25 м. Луганська
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconПоложення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу розглянуто та прийнято на загальних зборах колективу днз№6 «Крунк» Протокол №9 від «08» вересня 2011 р
«Крунк» комбінованого типу (далі днз) є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків...
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconПоради батькам Прийом дітей здійснюється з 7-00 до 8-00 год ранку
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Сонечко» тел. 3-88-05
Виконавчий комітет славутицької міської ради відділ освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «крунк» комбінованого типу iconУкраїна відділ освіти Виконавчий комітет Славутицької міської ради Міський методичний центр днз №4 «Марите» (ясла-садок) компенсуючого (санаторного) типу
Завідуюча дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №4 «Марите» компенсуючого (санаторного) типу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи