Класифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем) icon

Класифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем)
НазваКласифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем)
Дата конвертації31.12.2012
Розмір43.7 Kb.
ТипДокументи

Класифікація інноваційних педагогічних технологій
(методик, систем)


1. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу.
1.1. Гуманно-особистісна технологія Ш.Амонашвілі.
1.2. Система Є.Ільїна: викладання літератури як предмета, що формує людину.
1.3. Авторська школа самовизначення (А.Тубельський, м. Москва).
1.4. Адаптивна система навчання (А.Границька, м. Москва).
1.5.  АЗІМУТ    —    особистісно     зорієнтована    технологія    гнучкої
диференціації освітнього процесу: А — альтернативність, 3 — зацікавленість,
І — ініціативність, М — мотивація, У — усвідомленість, Т — творчість.


^ 2. Педагогічні технології на основі активізації інтенсифікації діяльності учнів.
2.1. Технологія розвивальних ігор (Б.Нікітін).
2.2. Проблемне навчання.
2.3. Технологія    комунікативного    навчання    іншомовної    культури (Є.Пассов).        
2.4. Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних та знакових моделей навчального матеріалу (В.Шаталов).
2.5. Навчання англійської мови з використанням зорових опор.


^ 3.   Педагогічні   технології   на   основі   ефективності   управління   та організації навчального процесу.
3.1. Технологія С.Лисенкової: перспективно-випереджальне навчання з використанням опорних схем під час коментованого управління.
3.2. Технології рівневої диференціації:
а) внутрішньокласна (внутрішньопредметна) диференціація (М.Гузик);
б) змішана диференціація (модель зведених груп);
в) рівнева диференціація навчання на основі обов'язкових результатів (В.Фірсов); :
г) культуровиховна технологія диференційованого навчання за інтересами дітей (І.Закатова);
д) диференційоване навчання молодших школярів за С.Логачевською; е) технологія повного засвоєння;
е)   технологія   повного   засвоєння   (естонський   варіант   П.Крейтсберг, Є.Корлль);
ж) рейтингова технологія навчання.
3.3.   Технологія   індивідуалізації   навчання   (Інге   Унт,   А.Границька, В.Шадриков) (див. п. 1.4.).
3.4. Технологія програмованого навчання (за В.Беспалько).
3.5.    Інтерактивні    технології    в    навчанні    гуманітарних    дисциплін (Є.Пометун, Т.Ремех).
3.6. Дебати як різновид діалогового навчання (І.Пескар).
3.7. Колективний спосіб навчання (КСН) (А.Ривін, В.Дьяченко).
3.8. Семестрово-залікова форма організації навчально-виховного процесу
(С.Подмазін).
3.9.   Педагогічна   технологія   на   основі   системи   ефективних   уроків (А.Окунєв).
3.10. Поліекранна технологія навчання.


^ 4.   Педагогічні   технології   на   основі   дидактичного   удосконалення   і реконструювання матеріалу.
4.1. «Екологія й діалектика» (Л.Тарасов).
4.2. «Діалог культур» (В.Біблер, С.Курганов).
4.3. Укрупнення дидактичних одиниць — УДО (П.Ерднієв).
4.4. Реалізація теорії поетапного формування розумових дій (М.Волович).
4.5. «Перші кроки», «Крок за кроком» — міжнародна програма.


^ 5. Окремі предметні педагогічні технології.
5.1. Технологія раннього й інтенсивного навчання грамоти (М.Зайцев).
5.2. Навчання математики:
а) розв'язування задач (Р.Хазанкін);
б) на основі вертикального навчання (Р.Хазанкін);
в) з оптимальним поєднанням фронтальної, індивідуальної та групової форм організації на уроках;
г) з використанням ПЕОМ;
д) з використанням творчих самостійних робіт (Трістан);
е) за технологією рівневої диференціації (А.Капіносов);
є) за технологією І.Кушнір.
5.3. Навчання фізики:
а) Система поетапного навчання фізики (М.Палтишев);
б) за варіативною технологією (Б.Дегтярьов);
в) за технологією «Занурення» (М.Щетинін);
г) з використанням опорних конспектів В.Шаталова;    
д) з використанням опорних таблиць (Є.Копєйка);
е) технологія поелементного розв'язання задач з фізики (В.Шейман).
5.4. Дошкільне виховання:
а) за М.Єфименко;
б) за Б.Нікітіним;
в) «Природне виховання» за Л.Блудовою;
г) за програмою «Чарівні фарби і чарівні пальчики» (Є.Бєлкіна);
д) за С.Русовою.
5.5. Методика колективних творчих справ (КТС) (І.Іванов).
5.6. Навчання іноземних мов:
а) проблемне навчання іноземних мов.
б) вивчення французької мови за підручником «Без границ» (рос. мов.);  
в) вивчення французької мови за підручником «Синяя птица» (рос. мов.);
г) вивчення французької мови за підручником «Трамполин» (рос. мов.).
5.7. Викладання основ інформатики та обчислювальної техніки.
а) за І.Жалдак, Н.Морзе, Г.Науменко;
б) за В.Кайміном.
в) за А.Кушніренко.
5.8. Навчання історії:
а) школи «Анналов» (ИОША);
б) за модульною технологією;
в) за технологією Ю.Троїцького;
г) «Уроки історії — уроки життя» (за Т.Гончаровою);
д) «Я і Світ» (2—4 кл., С.Пометун, Г.Фреймам).
5.9. Навчання хімії:
а) за комбінованою системою (М.Гузик);
б) за А.Рєзнік;
в) різнорівневе вивчення хімії з використанням хімічного експерименту напівмікрометодом (С.Сосновська).
5.10. Навчання музики:                                 
а) за болгарською «Столбицею» (Б.Трічков);
б) за системою Д.Кабалєвського.
5.11. Комбінована система організації навчально-виховного процесу під час вивчення біології (М.Гузик).
5.12. Збільшене структурування навчального матеріалу під час вивчення української і російської мов.
5.13. Вивчення світової літератури з інтеграцією суміжних предметів і видів мистецтв (на основі моделі освіти «Диалектика й зкология» (рос. мовою) Л.Тарасов і В.Ільченко).
5.14. Комп'ютерний навчальний курс «Українська мова. Синтаксис. Пунктуація».
5.15. Навчання молодших школярів побудови зв'язних висловлювань за методикою Л.Варзацької.
5.16. Трудове виховання за І.Волковим.
5.17. Технологія трудового виховання в сучасній школі за А.Макаренком.
5.18. «Урок + театр» (С.Стеценко).
5.19.  Викладання     курсу    «Практичне    право»    з    використанням інтерактивних технологій навчання (Є.Пометун, Т.Ремех).


^ 6. Альтернативні технології.
6.1. Вальдорфська технологія (Р.Штайнер).
6.2. Технологія вільної праці (С.Френе).
6.3. Технологія ймовірнісної освіти (А.Лобок).
6.4. Технологія майстерень.


^ 7. Природовідповідні технології.
7.1. Природовідповідне виховання грамотності (А.Кушнір).
7.2. Технологія саморозвитку (Монтессорі).
7.3. «Родинно-побутове виховання учнів».
7.4. «Довкілля».


^ 8. Технології розвивального навчання.
8.1. Система розвивального навчання Л.Занкова.
8.2. Технологія розвивального навчання Д.Ельконіна-В.Давидова.
8.3. Системи розвивального навчання з напрямом на розвиток творчих рис особистості (І.Волков, Г.Альтшуллер, І.Іванов).
8.4. Модульно-розвивальне навчання.
8.5. Особистісно зорієнтоване розвивальне навчання (І.Якиманська).
8.6. Технологія саморозвивального навчання (Г.Селевко).


^ 9. Педагогічні технології авторських шкіл.
9.1. Школа адаптаційної педагогіки, (С.Ямбург, Б.Бройде).
9.2. Педагогічна    система    сахновської    школи    Черкаської    області (А.Захаренко).
9.3. Педагогічна технологія Саксаганського ліцею.
9.4. Українська національна школа-батьківщина (П.Кононенко).
9.5. Управління       навчально-виховним       процесом       у       школі В.Сухомлинського.
9.6. Управління     навчально-виховним     процесом     з     механізмом диференційованого навчання в ЗНЗ І—III ступенів № 23 м. Кременчука.
9.7. Структурна       перебудова      навчально-виховної      роботи      у  Великосорочинській санаторній школі-інтернаті.
9.8. Формування свідомості учителя ноосферної епохи (з досвіду роботи Муніципальної гімназії № 76 м.Челябінська (Росія)).
9.9. Школа інтегрованого мислення (авторська СШ № 37, м. Полтава).Схожі:

Класифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем) iconКласифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем)
Азімут — особистісно зорієнтована технологія гнучкої диференціації освітнього процесу: а — альтернативність, 3 — зацікавленість
Класифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем) iconІнформація про впровадження у практику роботи педагогічними та керівними кадрами Снятинського району інноваційних систем, технологій, моделей, методик навчання, виховання та управління
Снятинського району інноваційних систем, технологій, моделей, методик навчання, виховання та управління
Класифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем) iconНаказ №10 Про проведення районної виставки педагогічних технологій «Освіта Драбівщини»
Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від 20. 12. 2012 №650 та з метою поширення та впровадження...
Класифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем) iconНаказ №18 Про проведення XХ міської виставки-презентації педагогічних
Організувати міську XХ виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій за темою «Формування ключових компетентностей учнів на...
Класифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем) iconСписок педагогів Харківського району, переможців ХХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей І технологій 2013 року за темою «Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій»
«Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій»
Класифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем) iconПро проведення районної виставки педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду «Освіта Віньковеччини на шляхах реформування»
Відповідно до Положення про обласну постійно діючу виставку «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування», з метою поширення та впровадження...
Класифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем) iconХмельницька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти і Національної академії педагогічних наук...
Класифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем) iconНаказ №195 Про проведення районного педагогічного фестивалю у 2012-13н р
З метою поширення інноваційних технологій, методик навчання і виховання,набутків педагогічного досвіду серед педагогів загальноосвітніх...
Класифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем) iconДовідка про організацію роботи за програмою Іntel ® «Навчання для майбутнього» в знз міста
України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти мон україни, ціппо апн україни та корпорації Intel щодо перепідготовки...
Класифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем) iconПлан роботи педагогічної конференції, присвяченої Дню дошкільника, Використання інноваційних технологій та методик у днз місце проведення нвк «дз сзш І ст.» м. Яворова, Дата проведення 25. 09. 2012р. 10. 00 год
«Програма розвитку дошкільної освіти у Яворівському районі на період 2013 – 2017 роки»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи