Анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте! icon

Анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте!
Скачати 67.22 Kb.
НазваАнкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте!
Дата конвертації31.12.2012
Розмір67.22 Kb.
ТипАнкета

Підсумкова анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив»


Шановний респонденте!


Просимо Вас відповісти на декілька запитань із метою здійснення моніторингу впровадження проекту. Опитування анонімне. Дякуємо за спiвпрацю!

    1. У чому полягають Ваші очікування щодо Проекту?

□ Посилити лідерські компетентності

□ Навчитися давати раду зі змінами в освіті

□ Опанувати сучасні підходи та методи оцінювання навчальних закладів

□ Поспілкуватися з розумними людьми

□ Відволіктися від повсякденних справ

□ Взяти участь у запровадженні позитивних змін у закладі освіти

□ Інше:________________________________________________________________

^ 2. Назвіть основну проблему в системі освіти міста, які вимагають нагального вирішення:

□ Поверхове застосування ІКТ;

□ Недостатнє фінансування програм розвитку;

□ Неналежна якість освіти;

□ Неналежні умови праці;

□ Застаріле матеріально-технічне забезпечення;

□ Перевантажений зміст освіти;

□ Кадрове забезпечення;

□ Розбіжності у якості освіти для різних прошарків населення

□ Інше: ____________________________________________________________

^ 3. Вкажіть проблему, з поданого нижче переліку, що можуть бути розв’язані на рівні Вашого закладу: (не більше трьох варіантів відповіді)

□ Низька наповнюваність класів (малокомплектні школи).

□ Не відповідне застосування нового Положення про атестацію.

□ Поверхове запровадження профільного навчання.

□ Неналежне забезпечення підручниками.

□ Низький соціальний статусу педагога.

□ Недостатня кількість ДНЗ

□ Відсутність коштів на належне фінансування галузі.

□ Недостатній рівень застосування ІКТ (комп’ютеризація, інтернет, мультимедія).

□ Виконання освітянами та закладами невластивих функцій.

□ Неналежне функціонування психологічної служби.

□ Перенасиченість навчальних закладів педагогами пенсійного віку.

□ Відсутність сучасної навчально-матеріальної бази.

□ Повільне запровадження інклюзивної освіти.

□ Слабке здоров’я учнів (вихованців).

□ Низький рівень медичного обслуговування у навчальних закладах.

□ Неналежне забезпечення наступності дошкільної та шкільної освіти.

□ Декларативність державно-громадського управління.

□ Відсутність рівного доступу до якісної освіти.

□ Неналежне забезпечення роботи з обдарованими дітьми.

□ Низька вмотивованість педагогічних працівників до впровадження інновацій.

□ Низька заробітна плата працівників освіти

□ Заформалізованість у веденні документів (дуже багато паперової роботи).

□ Відсутність кабінетів психологічного розвантаження.

□ Перевантаження учнів школи навчальними предметами.

□ Складність змісту підручників, невідповідність підручників навчальним програмам та віковим особливостям.

□ Відсутність фінансування міжнародних проектів.

□ Неналежний доступ всіх навчальних закладів до мережі Інтернет

□ Некваліфікована методична допомога з боку методичних служб.

□ Низький рівень фахової освіти молодих спеціалістів.

□ Зменшення кількості дітей.

□ Велика кількість конкурсів.

□ Відсутність стимулу та мотивації до навчання в дітей.

□ Поширення індивідуального навчання (репетиторство).

□ Інше ______________________________________________________________

^ 4. Які з перелічених принципів освітньої політики, об’єднані парами, відображають дійсний стан Вашого освітнього закладу :

□ Забезпечення рівного доступу до якісної освіти / Ефективне використання наявних ресурсів

□ Надання учням можливості вибору / Прагнення найвищих навчальних досягнень школярів (вихованців)

□ Ефективне використання наявних ресурсів / Прагнення найвищих навчальних досягнень школярів (вихованців)

□ Забезпечення рівного доступу до якісної освіти / Надання учням можливості вибору

^ 5. Які з перелічених принципів освітньої політики, об’єднані парами, відображають бажаний стан Вашого освітнього закладу :

□ Забезпечення рівного доступу до якісної освіти / Ефективне використання наявних ресурсів

□ Надання учням можливості вибору / Прагнення найвищих навчальних досягнень школярів (вихованців)

□ Ефективне використання наявних ресурсів / Прагнення найвищих навчальних досягнень школярів (вихованців)

□ Забезпечення рівного доступу до якісної освіти / Надання учням можливості вибору

^ 6. З яких джерел Ви отримали інформацію про залучення до проекту?

□ від керівництва міського відділу освіти

□ від місцевого методичного кабінету (центру)

□ від адміністрації навчального закладу

□ від колег по роботі

□ від ЗМІ

□ з інтернету

□ від представника проекту

□ Інше: _____________________________________________________________


7. Назвіть проблему (інновацію), на розв'язання (впровадження) якої спрямована зміна, запропонована до втілення у Вашому закладі за проектом «Лідери освітніх ініціатив»?

____________________________________________________________________

^ 8. Яким чином була визначена ця проблема?

□ Запропонувало керівництво відділу освіти

□ Запропонувала адміністрація навчального закладу

□ Прийнято рішення колегіально на засіданні педагогічної ради

□ Прийнято рішення колегіально на засіданні фахового методичного об’єднання

□ Прийнято рішення колегіально на загальношкільних батьківських зборах

□ Запропонували представники проекту ( "шкільні лідери змін" )

□ Інше: ____________________________________________________________

^ 9. Сформулюйте, будь-ласка, мету пропонованої зміни?

____________________________________________________________________

10. Як Ви вважаєте, чи обрана Вами зміна співпадає з тенденціями державної освітньої політики?

□ повністю співпадає

□ частково співпадає

□ радше суперечить

□ суперечить

^ 11. Продовжіть (своїми словами) речення: Самооцінювання це -

________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Чи були Ви особисто залучені до самооцінювання?

□ так

□ ні

^ 13. Якщо ТАК, то як саме Ви були залучені до самооцінювання у Вашому навчальному закладі ?

□ створював (ла) презентації

□ продив (ла) дослідження

□ займався (лась) написанням звіту

□ Інше: _____________________________________________________________

^ 14. Які методи для самооцінювання Ви використовували?

□ анкетування

□ інтерв’ю

□ фокус-група

□ спостереження

□ експеремент

□ Інше: _____________________________________________________________

^ 15. Які методи для самооцінювання Ви маєте намір використати?

□ анкетування

□ інтерв’ю

□ фокус-група

□ спостереження

□ експеремент

□ Інше: _____________________________________________________________

^ 16. Чию підтримку Ви отримали при впровадженні самооцінювання?

□ шкільні лідери (ті учасники які прйшли навчання)

□ міський відділ освіти

□ адміністрація навчального закладу

□ педагогічний колектив

□ батьківська громада

□ громадські організації

□ підприємницькі структури

□ Інше: _____________________________________________________________


^ 17. Які тенденції, на Вашу думку, переважали у розвитку освіти в Україні: позитивні негативні

1991-1999 □ □

1999-2001 □ □

2002-2004 □ □

2005-2007 □ □

2008-2009 □ □

2010-2011 □ □

^ А тепер, будь ласка, повідомте дещо про себе:

19. Ваш вік

□ до 30 років

□ до 35 років

□ до 40 років

□ до 45 років

□ до 50 років

□ до 55 років

□ 60 та більше років

20. Ваша посада

□ керівник

□ заступник керівника

□ методист

□ вчитель

□ Інше: _____________________________________________________________

^ 21. Ваш педагогічний стаж

□ до 5 років

□ 5-10 років

□ 11-15 років

□ 16-20 років

□ 21-25 років

□ понад 25 років

22. З них на займаній посаді

□ до 3 років

□ 4-5 років

□ 6 -10 років

□ 11- 15 років

□ 16 -20 років

□ понад 20 років

  1. ^ Чи справдилися Ваші очікування щодо Проекту?

□ Посилилися лідерські компетентності

□ Зможу давати раду зі змінами в освіті

□ Опановані сучасні підходи та методи оцінювання навчальних закладів

□ Налагоджено спілкування з розумними людьми

□ Вдалося відволіктися від повсякденних справ

□ Запроваджую позитивні зміни у закладі освіти

□ Інше:_____________________________________________________________

24. Опишіть Ваші враження від Проекту? _____________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 25. Підкресліть які теми запам’яталися найбільше? «Керування і лідерство», «Компетентність лідера», «Стилі лідерства», «Прийняття рішення», «Побудова команди», «Моделі розвитку команди», «Фази розвитку команди», «Концепції командних ролей», «Типові бар’єри для впровадження освітніх змін», «Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність», «Створення сприятливих психологічних умов. Сприятливе комунікативне середовище», «Управління конфліктами у закладах освіти», «Профілактика «синдрому професійного вигорання», «Освітня проектна діяльність», «Самооцінювання в школі – особливості досліджень», «Проекти дій пов’язаних з впровадженням самооцінювання», «Розроблення власних проектів оцінювання, пов’язаних з впровадженням самооцінювання у школах», «Кількісні та якісні методи збору даних».


26. Чи проводилися (заплановані) Вами подібні навчання або елементи подібних занять у власному закладі? __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дякуємо за співпрацю у проекті!


Додаткова інформація на http://slavmmc.at.ua/index/lideri_osvitnikh_iniciativ/0-137 )

Бланк анкети розроблено з використанням веб-ресурсу http://lio.lviv.uaСхожі:

Анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте! iconЗвіт про проведене дослідження щодо запровадження змін в освіті. Дане дослідження, спрямоване на вивчення питань проведення семінару в рамках Проекту «Лідери освітніх ініціатив»
Моніторинг перебігу трирічного проекту «Лідери освітніх ініціатив», фінансованого в рамках Польської закордонної допомоги за посередництвом...
Анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте! iconРеалізація проекту «Лідери освітніх ініціатив» в місті Славутичі Метою реалізації проекту «Лідери освітніх ініціатив»
«Освітня проектна діяльність», «Самооцінювання в школі – особливості досліджень», «Проекти дій пов’язаних з впровадженням самооцінювання»,...
Анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте! iconЗвіт з проведеного навчання в рамках практики для учасників проекту «лідери освітніх ініціатив» ім’я та прізвище
Тема занять
Анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте! iconМіського семінару-тренінгу за українсько-польським проектом «Лідери освітніх ініціатив»
З метою підготовки до міського семінару-тренінгу за українсько-польським проектом «Лідери освітніх ініціатив» пропонуємо Вам заповнити...
Анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте! iconМіжнародний проект «Лідери освітніх ініціатив» Структура змін

Анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте! iconПлан роботи міського методичного центру відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради на червень 2013 року
Навчання педагогічних працівників за програмою міжнародного україно-польського освітнього проекту «Лідери освітніх ініціатив»
Анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте! iconНачальник управління освіти І науки
Комунікативний тренінг для керівників закладів освіти за програмою «Лідери освітніх ініціатив»: «Керування і лідерство»
Анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте! iconОпис міжнародного україно-польського проекту "Лідери освітніх ініціатив"
У 2007 році в проекті «Якість в освіті» було проведено навчання 27 директорів регіональних інститутів підвищення кваліфікації з питання...
Анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте! iconПравила. Вправа «Збір рукостискань». Вправа «Колекція монет». Очікування. (Учасники семінару, до 15 хв.)
Вступне слово. Про проект «Лідери освітніх ініціатив» (Старовойтова А. О., до 3 хв.)
Анкета для учасника проекту «Лідери освітніх ініціатив» Шановний респонденте! iconАнкета учасника І туру районного конкурсу
Прошу допустити мене до участі в І (районному) етапі обласного конкурсу «Лідери подільської освіти»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи