Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом icon

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом
Скачати 193.51 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом
Дата конвертації02.01.2013
Розмір193.51 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїМетодичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році


Віктор Качуровський,

завідуючий навчально-методичним кабінетом

фізичної культури та допризовної підготовки;

Олексій Лакіза,

доцент кафедри педагогічної майстерності,

кандидат педагогічних наук, доцент


Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році на вивчення предмета "Фізична культура" в інваріантній складовій передбачено:

у 1-4 класах – 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682);

у 5-7 класах – 2,5 години на тиждень (у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання, з вивченням російської чи іншої мови національних меншин та в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов – 2 год.) (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66);

у 8-9 класах – 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66);

у 10-11 класах – 2 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834);

у 10-11 класах спортивного та військово-спортивного профілів – 5 годин на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834).

При складанні розкладу занять на навчальний рік слід враховувати місцеві кліматичні умови, матеріальну базу навчального закладу освіти, кадрове забезпечення вчителями фізичної культури тощо. Можливі наступні варіанти розподілу годин для 5-7 класів:

– перший варіант: 1-й тиждень – 2 години; 2-й тиждень – 3 години (І і ІІ семестри);

– другий варіант: І-й семестр – по 2 години на тиждень; ІІ-й семестр – по 3 години на тиждень (або навпаки).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів.

У 2011/2012 навчальному році опанування змісту фізичної культури, як базового предмета здійснюється за рекомендованими програмами, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України:

Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (авт. М.Д. Зубалій, В.В. Деревянко, О.М. Лакіза, В.Ф. Шегімага, в-во "Ранок", 2006);

Фізична культура для спеціальної медичної групи. 1-4 класи (авт. В.І. Майєр, в-во "Ранок", 2006);

Плавання для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (авт. В.В. Деревянко, В.О. Сілкова, в-во "Атол", 2006);

Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи (за ред. С.М. Дятленка, сайт mon.qov.ua, а також міститься в посібнику "Фізична культура в школі. 5-11 класи. Для керівників закладів освіти, класних керівників, методистів та учителів фізичної культури, батьків", в-во "Літера. ЛТД", 2011);

Плавання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (авт. В.В. Деревянко, В.О. Сілкова);

Фізична культура для спеціальної медичної групи. 5-9 класи (авт. В.І. Майєр, В.В. Деревянко);

Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи (авт. В.М. Єрмолова та ін., сайт mon.qov.ua).


Для організації навчального процесу з фізичної культури рекомендуємо користуватись методичним посібником "Фізична культура в школі. 5-11 класи. Для керівників закладів освіти, класних керівників, методистів та учителів фізичної культури, батьків" (упор. С.М. Дятленко, вид-во "Літера ЛТД", 2011). Посібник містить нормативні документи (станом на 01.03.2011 р.) з фізичної культури; навчальну програму з фізичної культури для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та програми варіативних модулів; практичні поради фахівців щодо безпечного проведення занять з фізичної культури.

В початковій школі в процесі вивчення навчального предмета "Фізична культура" враховуються найсприятливіші вікові та анатомо-фізіологічні періоди розвитку організму учнів; розкривається значення занять фізичними вправами для здоров'я учнів; розвиваються основні фізичні якості та рухові здібності; формуються вміння і навички здорового способу життя, проведення корисного дозвілля та активного відпочинку; формуються знання, вміння і навички дотримання особистої гігієни, загартування організму, профілактики захворювань, запобігання травматизму, дотримання правил техніки безпеки; розвиваються вміння і навички використання фізичних вправ для запобігання порушення постави та зняття втоми учнів.

В учнів початкової школи, починаючи з першого класу, формуються основні життєво необхідні рухові дії. Тому важливою особливістю змісту навчальної програми з фізичної культури є вивчення рухливих і народних ігор, формування навичок самостійної їх організації і проведення. В міру зростання учнів, у змісті навчання акцент має зміщуватися на засвоєння ними основних рухових дій, фізичних вправ підвищеної координаційної складності з базових видів спорту, що входять до навчальної програми. На завершальному етапі початкової освіти засвоєння нового матеріалу має зосереджуватися уже на фрагментах рухової діяльності, цілісних комбінаціях та спортивних іграх за спрощеними правилами.

У зв’язку з тим, що в учнів початкових класів відбувається інтенсивний розвиток більшості рухових якостей, формування різних систем організму, учителю необхідно знати, що в цьому віці найкраще розвиваються такі фізичні якості як швидкість, спритність, гнучкість і помірно – сила та витривалість.

Програми з фізичної культури характеризуються спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення. Матеріал програм з фізичної культури спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань на уроках фізичної культури.

Навчальна програма "Фізична культура. 5-11 класи" для загальноосвітніх навчальних закладів побудована за модульною системою. Вона складається з двох інваріантних модулів (теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка) і варіативних модулів. Навчальна програма "Фізична культура. 5-9 класи" містить 16 варіативних модулів: легка атлетика, гімнастика, баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, плавання, аеробіка, аквааеробіка, гирьовий спорт, лижний спорт, професійно-прикладна підготовка, настільний теніс, городки, туризм, бадмінтон.

Навчальна програма "Фізична культура. 10-11 класи" містить 10 варіативних модулів: легка атлетика, гімнастика, баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, гирьовий спорт, професійно-прикладна підготовка, настільний теніс, туризм.

Практично кожен вид спорту може бути представлений у вигляді варіативного модуля.

Змістове наповнення предмета "Фізична культура" у 5-11 класах загальноосвітній навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожного варіативного модуля.

Перед початком навчального року протоколом шкільного методичного об’єднання затверджується план-графік розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури у кожному класі. У плані-графіку зазначаються варіативні модулі, які опановуватимуть учні, рік їх вивчення та кількість відведених на вивчення годин. Відлік року вивчення варіативного модуля за цією програмою розпочинається з 5-го класу.

Критеріями відбору варіативних модулів є:

наявність матеріально-технічної бази;

регіональні спортивні традиції;

кадрове забезпечення;

бажання учнів.

Бажання учнів визначається обов’язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Результати опитування додаються до протоколу шкільного методичного об’єднання. Варіативні модулі протягом навчання у різних класах можуть змінюватися.

Якісний рівень роботи з фізичного виховання в школі значною мірою залежить від планування. Усі документи планування навчально-виховного процесу з фізичної культури можна поділити на Державні документи і документацію, що складає вчитель фізичної культури.

Державні документи – типові навчальні плани, що зумовлюють кількість годин, відведених на вивчення кожного навчального предмета) і навчальні програми з предмета.

До документації планування навчально-виховного процесу, що складає вчитель фізичної культури належать:

план фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів навчального закладу;

графіки розподілу і проходження навчального матеріалу;

план-конспект уроку або групи уроків

Річний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів загальноосвітнього навчального закладу можна складати в такій послідовності:

Вивчити районний (міський) план спортивно-масових заходів серед учнів і на підставі цього календарного плану визначити, які заходи будуть проводитися і в який термін.

Визначити періоди, які зайняті районними (міськими) змаганнями і вільні періоди.

Здійснити ефективний розподіл шкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів у вільні періоди із урахуванням загального річного плану роботи закладу освіти і терміну, потрібного для формування та підготовки відповідної команди до участі в районних (міських) змаганнях.

Під час складання річного плану розподілу навчального матеріалу доцільно дотримуватися наступного алгоритму:

Вивчити пояснювальну записку навчальної програми.

Проаналізувати зміст програмового матеріалу.

Урахувати кліматичні умови регіону і навчально-матеріальну базу навчального закладу.

Знати кількість тижнів (уроків) у кожному семестрі.

Визначити, який модуль (тема) буде вивчатися в певному семестрі.

Скласти річний план розподілу навчального матеріалу із дотриманням

а) по вертикалі:

відповідність кількості годин, запланованих на вивчення навчального матеріалу кількості годин на фізичну культури в семестрі;

доцільність поєднання навчального матеріалу в кожному семестрі.

б) по горизонталі:

відповідність запланованих на вивчення навчального матеріалу годин загальній кількості годин, відведених на кожний модуль (тему) на рік;

доцільність вивчення матеріалу в певному семестрі.

План проходження навчального матеріалу укладається відповідно до річного плану розподілу навчального матеріалу у наступному рекомендованому порядку:

Встановити основні та допоміжні завдання на кожен урок із запланованих модулів (тем) навчальної програми;

У колонці "Модуль (тема). Зміст навчального матеріалу" вказати модуль (тему), який (яка) буде вивчатися і, з наступного рядка, почати виписувати відповідний навчальний матеріал (новий матеріал записується щоразу з нового рядка);

У колонці "Номер уроку. Дата проведення" записати № уроку, дату його проведення в певному класі (висота колонки дозволяє зробити запис кількох класів однієї паралелі);

У клітинках, що відповідають конкретним вправам (або іншим видам навчальної діяльності) і номерам уроків розміщуються певні умовні позначки, які зазначають завдання, що будуть вирішуватися під час проведення даного уроку. Кожен учитель може користуватися різними позначками (символами, буквами, штрихуванням, виділенням кольоровими маркерами тощо). Деякі автори літератури з теорії і методики фізичного виховання пропонують такі позначки:

"В" – вивчити, "З" – закріпити, "У" – удосконалити, "К" – контроль, "+" – використання конкретної рухової дії на уроці, інколи біля "+" проставляють уточнюючу інформацію (довжину дистанції, кількість повторень, час виконання тощо) [5, с. 68];

"П" – повторення вправ, "ПР" – попереднє розучування, "З" – закріплення, "У" – удосконалення, "К" – контроль, "ДЗ" – домашнє завдання, якщо вивчатиметься основний матеріал, то проставляються великі букви, якщо допоміжний – маленькі [26, с. 186].

Під час планування проходження навчального матеріалу по горизонталі має бути дотримано наступності засвоєння матеріалу, забезпечено випереджаючий розвиток фізичних якостей, поступове підвищення навантаження, періодичне повторення вивченого. По вертикалі – використання різноманітних засобів навчання, різнобічний вплив на опорно-руховий апарат, відповідність обсягу навчального матеріалу тривалості уроку.

Для поліпшення організації роботи вчителів фізичної культури та вчителів початкової школи, які викладають фізичну культуру в школі першого ступеня, рекомендуємо користуватися Робочим журналом учителя фізичної культури (далі – Журнал), який підготовлений відповідно до чинної програми предмета "Фізична культура" (Біла Церква, 2010, уклад. В.С. Качуровський).

Журнал складається із двох частин: частина 1 – "Планування навчально-виховного процесу з фізичної культури" і частина 2 – "Облік навчальних досягнень учнів".

Перша частина надасть учителю допомогу під час планування навчально-виховного процесу з фізичної культури. До неї увійшли такі бланки:

"План фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на навчальний рік";

"Річний план-графік розподілу навчального матеріалу";

"Календарний план-графік проходження навчального матеріалу".

Друга частина журналу допоможе вчителю в оцінюванні навчальних досягнень школярів під час навчальних занять і містить наступні бланки:

"Загальні відомості про класи";

"Розклад навчальних занять";

"Облік навчальних досягнень учнів";

"Орієнтовні навчальні нормативи з модулів (тем) навчальної програми".

Використання даного журналу у навчально-виховному процесі сприятиме ефективній організації праці вчителя.

Звертаємо увагу, що відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 № 455, педагогічні працівники мають право на вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи.

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про загальну середню освіту", заклади охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому законодавством порядку. Не допускати на уроках фізичної культури навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження.

В розкладі навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі.

Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року ставиться "Зараховано".

Окрім того, за наявності умов, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два додаткових заняття, які за програмами "Фізична культура" для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (авт. Майєр В.І., Дерев’янко В.В.) та "Фізична культура" для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (авт. Майєр В.І., Дерев’янко В.В.) проводить учитель фізичної культури.


Розподіл учнів на медичні групи здійснюється відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674.

Рекомендації стосовно організації та проведення навчальних занять з учнями, які за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи, містяться у збірнику методичних рекомендаціях щодо організації та змісту навчально-виховного процесу у закладах освіти Київщини в 2009-2010 навчальному році (С. 241–246).

Оцінювання учнів віднесених до основної групи здійснюється відповідно до вимог визначених навчальними програмами.

Залікові навчальні нормативи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

Оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання. При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення учнів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування "бонусних" балів.

Учні 1-11 класів, які за результатами медичного огляду віднесені до підготовчої та спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки з фізичної культури, але виконують корегувальні вправи та вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Окрім того, за наявності умов, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два додаткових заняття, які проводить учитель фізичної культури. Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального семестру (року) у класному журналі ставиться "зараховано".

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ з максимальною інтенсивністю

Поділ класу на групи дівчат і юнаків під час вивчення предмета в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 (додаток 2). У разі можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах слід проводити для хлопців та дівчат окремо.

В зв’язку з проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року навчальний рік 2011/2012 закінчується раніше.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України рекомендує коригування навчального матеріалу здійснювати за рахунок зменшення кількості годин на опрацювання окремих модулів, учитель може скоригувати змістове наповнення варіативного модуля самостійно.

При розподілі та забезпеченні годин варіативної складової необхідно врахувати накази Міністерства освіти і науки України від 24.12.2007 № 1166, від 01.09.2009 № 806 та накази Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 12.02.2008 № 44 "Про використання навчально-методичної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах", від 15.04.2011 № 134 "Про затвердження Положення про навчальні програми".

Таким чином, під час реалізації варіативної складової навчальних планів потрібно використовувати програми, навчальні та навчально-методичні посібники із спецкурсів і курсів за вибором, які мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України(МОН України). В організації гурткової та інших форм позакласної і позашкільної роботи (факультативів, групових та індивідуальних занять) також можливе використання навчальних програми і навчально-методичних видань, схвалених науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Відповідно до "Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.08 №496, обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.


Враховуючи вищесказане, при розподілі годин варіативної складової робочих навчальних планів, рекомендуємо:

Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової здійснювати через упровадження поглибленого вивчення окремих предметів, спецкурсів, курсів за вибором, які забезпечені відповідними програмами з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Облік спецкурсів, курсів за вибором здійснювати на окремих сторінках класного журналу; при поглибленому вивченні предметів зазначені години заносити до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової.

Облік факультативних, групових та індивідуальних занять фіксувати в окремому (спеціальному) журналі.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 644 від 30.06.2010 "Про упровадження у загальноосвітніх навчальних закладах курсу за вибором "Ми господарі Євро-2012" впроваджено навчальну програму курсу за вибором "Ми господарі Євро-2012" (авт. С.Дятленко, Є.Столітенко, А.Ільченко, В.Ганчева), яка має на меті інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

У 2011/2012 навчальному році вивчення курсу відбуватиметься в 10 класах за рахунок годин варіативної частини робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 08.11.2010 № 336 "Про вивчення курсу "Ми господарі Євро-2012" у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах області").

Комісією з фізичної культури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки розглянуто і схвалено до використання в загальноосвітніх навчальних закладах наступні навчальні програми для проведення факультативних занять, секцій (гуртків):

1. Програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури "Спортивна боротьба" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Мельничук Ю.В., Леончук В.В.) (Протокол № 5 від 14.12.2010);

2. Програма спецкурсу "Медико-біологічні основи фізичного виховання та спорту" (авт. Аргунова Л.Л.) (Протокол № 5 від 14.12.2010);

3. Програма факультативу (гуртка) "Теніс" для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гасанова І.М., Настругова О.В.) (Протокол № 5 від 14.12.2010);

4. Програма факультативу з фізичної культури "Пішоходний туризм" для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Руденко О.В., Шиворов О.Ю.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

5. Програма курсу за вибором "Атлетична гімнастика" для учнів 10-11 класів (авт. Щур В.М., Щур Л.І.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

6. Програма факультативу (гуртка, секції) фізкультурно-оздоровчої спрямованості для 5-9 класів (авт. Філенко С.А.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

7. Комплексна фізкультурно-оздоровча програма "Сходинки здоров’я", система організації роботи з дітьми з послабленим станом здоров’я (авт. Клявда В.В, Ступенко Л.З., Гаспарян О.Л., Козо- дуб Н.В.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

8. Програма факультативу (гуртка, секції) "Баскетбол" для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Левко І.В.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

9. Програма факультативу "Оздоровчо-пізнавальний туризм в початковій школі" для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Величенко Г.В.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

10. Програма факультативу (гуртка, секції) "Настільний теніс" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Калінкін Ю.О.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

11. Програма факультативу (гуртка, секції) "Волейбол" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Кудрявець Д.С., Афіцька І.А., Маслова І.Ю., Швець Д.Г., Пасічник Н.О.) (Протокол № 2 від 29.06.2010).

На виконання Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки та з метою створення умов забезпечення фізіологічної норми тижневої рухової активності школярів (п. 4 додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.11.2008 р. № 1078 "Про затвердження заходів, спрямованих на реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України"), відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 року № 1/9-152 "Про рекомендації щодо введення у межах затвердженого фонду заробітної плати до штатних розписів денних загальноосвітніх навчальних закладів посади керівника секції спортивного напряму", рекомендуємо у загальноосвітніх навчальних закладах ввести посаду керівника спортивної секції.

Однією з ефективних систем роботи навчального закладу, яка здатна реалізувати пріоритетні напрями освіти і виховання на сучасному етапі може бути олімпійська освіта. Це багаторівневий процес, складова частина загальної освіти, спрямована на задоволення різноманітних потреб населення з метою формування олімпійських ідеалів за допомогою спорту і культури. Це процес навчання і розвитку особистості відповідно до загальнолюдських моральних цінностей та ідеалів олімпізму.

Набуті учнями знання у процесі урочних форм роботи повинні знайти своє втілення у практичній діяльності. Останнім часом набули поширення такі форми позаурочної роботи, як проведення олімпійських уроків, олімпійських тижнів; організація роботи гуртків або факультативів "Олімпійська освіта"; проведення конкурсів малюнка, фотографії, літературного твору, вікторин та КВК з олімпійської тематики; проведення малих Олімпійських ігор; створення олімпійських музеїв; проведення по­шукової роботи тощо.

Для підвищення зацікавленості учнів олімпійською тематикою стане можна вико­ристовувати пізнавально-розважальну гру "Олімпійські перегони".

Важливо, щоб заходи, спрямовані на популяризацію олімпійських ідеалів, надавали дітям можливість відчути радість, досягнуту у процесі чесної спортивної боротьби, а надбані спортивні етичні принципи – використовувати у повсякденному житті. Цьому допоможе використання Кодексу честі олімпійця України та правил Фейр Плей (чесна гра) у процесі навчально-виховної роботи.

Предмет "Фізична культура" належить до найбільш травмонебезпечних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах. Тому вчителям потрібно особливу увагу звернути на безпеку життєдіяльності під час проведення занять.

При проведенні занять з фізичної культури слід дотримуватись "Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах" (наказ МОН України від 01.06.2010 р. №521).

Відповідно до вимог "Типового положення про навчання з питань охорони праці" в загальноосвітніх навчальних закладах з учнями обов’язково потрібно проводити відповідні інструктажі (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з техніки безпеки життєдіяльності на заняттях з фізичної культури. Про проведення інструктажу робиться запис у відповідних журналах ("Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів" та на сторінці предмету "Фізична культура" у класному журналі).

Згідно Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах "Учитель:

- відповідає за безпечне проведення навчально-виховного процесу, проводить інструктажі з учнями з охорони праці під час навчальних занять з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять.

- несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, Державних санітарних правил і норм ДсанПіН 5.5.2.008-01, у спортивному залі площею до 288 м2 допускається одночасні заняття не більше ніж з одним класом.

Література

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, Державні санітарні правила і норми ДсанПіН 5.5.2.008-01 // Директор школи. – 2002. – № 38. – С. 8.

Національна Доктрина розвитку освіти (витяги) // Фізичне виховання в школі. – 2002. – № 14 – С. 6–7.

Основи здоров’я і фізична культура. Програма загальноосвітніх навчальних закладів. 1–11 класи. – Початкова школа. – 2001. – 112 с.

Основи олімпійських знань. Програма спеціального курсу для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи. – К.: 2009. – 20 с.

Арєф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту). – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. – 384 с.

Бех І. Сучасні психолого-педагогічні вимоги до уроку // Фізичне виховання в школі. – 1999. – № 4. – С. 6.

Борисенко А.Ф. Система фізичного виховання учнів початкових класів // Початкова школа. – 2001. – № 5. – С. 30 – 32.

Варвінська Н. А. Профілактика спортивного травматизму. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 35 с.

Васьков Ю. Основні функції та мета шкільної фізичної культури // Завуч. – 2004. – № 8. – С. 9–11.

Волинець Ю. Й. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності під час занять фізичними вправами та при проведенні спортивно-масових заходів в загальносвітніх навчальних закладах / Ю.Й. Волинець, М. В. Нижник – Харків : СПД ФО Співак Т.К., 2006. – 80 с.

Дегтяр В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму : навчально-методичний посібник для закладів освіти. – К. : Науковий світ, 2002.

Зайцева В. М. Теорія спортивного тренування з основами методик : підручн. для студ. IV курсу ВУЗів з фак. фізичн. вихован. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 174 с.

Качуровський В.С. Рекомендації щодо організації безпечних занять з атлетичної гімнастики // Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освітити педагогічних кадрів. – 2007. – № 5 (79) – С. 31 – 38.

Конох А. П. Туризм / А. П. Конох, Ф. Ф. Товстопятко, С.А. Некрасов – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – 132 с.

Крачило М. П. Краєзнавство і туризм : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1994.

Кудряшов Є. В. Педагогічний контроль за структурою фізичної підготовленості волейболісток // метод. рекомен. для студ. ін-тів та фак. фізичн. вихов. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 30 с.

Кун М.А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. – К. : Рад. шк., 1955. – 432 с.

Маліков М. В. Методи оцінки функціонального стану і фізичної працездатності організму : (Методичний посібник для викладачів і студентів вищих закладів освіти). – Запоріжжя, 2001. – 85 с.

Маліков М. В. Фізіологія фізичних вправ. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 112 с.

Олімпійська хартія / МОК. – К. : Олімпійська література, 1999. – 96 с.

Очкалов О. Ф. Техніка виконання та методика навчання базовим вправам на гімнастичних снарядах. – Луганськ : Альма-матер, 2001. – 66 с.

Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт : В 2 т. – К. : Олимпийская литература, 1994. – Кн. 1. – 494 с. ; 1997. – Кн. 2. – 384 с.

Родионов А. В. Психологические основы подготовки баскетболистов / А. В. Родионов, В. И. Воронова – К. : Изд. Здоровье, 1989. – 134 с.

Твій перший олімпійський путівник / За ред. Булатової М.М. – К. : Олімпійська література, 2006.

Цапенко В. А. Теория спортивной тренировки с основами методик. – Запорожье : ЗГУ, 2003. – 154 с.

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. 2. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002. – 382 с.Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом iconМетодичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним
Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом iconПогоджен о Завідуючий рмк відділу освіти Котелевської райдержадміністрації Н. В. Сахно
Про вивчення інформатики у 2011/12 навчальному році (Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році...
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом iconМетодичні рекомендації щодо проведення у 2012-2013 навчальному році Дня знань та Першого уроку у закладах освіти Київської області та міста Славутича
Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах міста...
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук, завідуюча навчально-методичним кабінетом іноземних мов; Тетяна Редченко
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом iconКиївський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Завідуючий навчально-методичним кабінетом фізичної культури та допризовної підготовки
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом iconМетодичні рекомендації щодо виконання програми з української літератури в 2011-2012 навчальному році складені
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України від 09. 06. 2011 р. N 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного...
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році К. В. Таранік-Ткачук, головний спеціаліст департаменту
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році К. В. Таранік-Ткачук, головний спеціаліст департаменту
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом iconНаказ №29 Про вивчення стану викладання художньої культури у загальноосвітніх навчальних закладах району у 2012-2013 навчальному році На виконання плану роботи райметодкабінету наказую: Завідуючій районним методичним кабінетом Рибці Г.І
Провести вивчення стану викладання художньої культури протягом лютого-березня 2013 року в ліцеї №2, гімназії №1, Жовтневому нвк,...
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним кабінетом iconМетодичні рекомендації щодо виконання програми з української мови в 2011-2012 навчальному році складені
Складені відповідно до листа Міністерства освіти І науки, молоді й спорту України від 09. 06. 2011 р. N 1/9-454 «Про особливості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи