Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др icon

Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др
Скачати 49.25 Kb.
НазваПрограмма для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др
Дата конвертації02.01.2013
Розмір49.25 Kb.
ТипПрограмма

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури у 2011-2012 н.р.


У 2010-2011 навчальному році було започатковано проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури, що внесло певні корективи в організацію та проведення II та III етапу зазначеної олімпіади.

По-перше, на відміну від попередніх років, коли було передбачено 2 варіанти завдань для кожного класу з урахуванням мови навчання, у цьому навчальному році пропонуватиметься тільки один варіант, спільний для всіх учасників кожної паралелі (як і в 2010-2011 н.р.).

По-друге, у попередні роки загальноосвітні навчальні заклади на II етапі, а райони і міста на III етапі могли бути представлені двома учасниками (1 – від класу з українською мовою навчання, 1 – від класу з російською мовою навчання), у цьому навчальному році повинен бути тільки один учасник від паралелі. Це пояснюється тим, що на IV етапі не передбачено номінацій «Класи з російською мовою навчання», «Класи з українською мовою навчання».

Навчання російської мови в школах області здійснюється за різними програмами. Для класів з російською мовою навчання (5-10 класи) чинною є програма «Русский язык: программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения / Н.Г. Озерова, Г.А. Михайловская, Л.В. Давидюк и др.»; учні класів з українською мовою навчання (інваріантна складова, 5-10 класи: 5 клас – перший рік навчання) навчаються за «Программами для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык. 5-12 классы / И.Ф. Гудзик, В.А. Корсаков»; для тих учнів, які вивчають російську мову з 1(2)-го класу (інваріантна складова, 5-10 класи), чинною є програма «Русский язык: программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н.Ф. Баландина и др.».

Програми для 11 класів шкіл з російською й українською мовами навчання розміщено на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Якщо викладання російської мови починається з 5, 6, 7, 8 класу (курс за вибором), то необхідно використовувати «Программу для средних общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык (курс по выбору) / Т.Я. Фролова».

Крім того, російська мова в деяких загальноосвітніх навчальних закладах вивчається факультативно за «Программами для средних общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык. Факультативный курс. 5-9 классы / Л.В. Давидюк».

Програми курсу за вибором і факультативного курсу (оновлених і доповнених) розміщено на порталі КОІПОПК на сторінці навчально-методичного кабінету іноземних мов.

Кожна програма розрахована на різну кількість годин і має свою змістову і структурну специфіку. Це враховувалось при складанні олімпіадних завдань, але за основу було взято програму Н.Ф. Баландіної та інш. Рекомендуємо вчителям, які працюють в класах з українською мовою навчання, при підготовці учнів до олімпіади орієнтуватись на зміст саме цієї програми, а також на роботу за підручниками, які забезпечують викладання російської мови за вказаною програмою:

Русский язык. 5, 6, 7, 10 класс / Н.Ф. Баландина и др. – К.: Знання України, 2005, 2006, 2007, 2010.

Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы / Н.А. Пашковская и др. – К.: Освіта, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Русский язык. 8 класс / Л.В. Давидюк и др. – К.: Освіта, 2008.

Русский язык. 8, 9, 10, 11 классы / Т.Я. Фролова, А.Н. Рудяков. – К.: Грамота, 2008, 2009, 2010, 2011.

Олімпіадні завдання на II етапі передбачають два блоки: перший блок – 6 завдань з російської мови; другий блок – 2 завдання з російської літератури.

Завдання з російської мови підібрано таким чином, щоб охопити різні розділи програми («Фонетика», «Лексикологія», «Фразеологія», «Орфографія», «Будова слова», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Культура мовлення» та інш.), які вивчалися не тільки у цьому навчальному році, але і в попередні роки. Пропонуються лінгвістичні задачі, покликані перевірити не тільки знання учнів, але й вміння логічно мислити, аналізувати, співставляти мовні та мовленнєві явища.

Повторення орфографічних тем можна здійснювати за такими посібниками:

Фролова Т.Я. Мы пишем без ошибок. 5-6 классы. - Симферополь, Таврида, 2007.

Фролова Т.Я. Мы пишем без ошибок. 6-9 классы. – Симферополь, Таврида, 2007.

Фролова Т.Я. Русский язык: практикум. 10-11 классы. – Симферополь, 2006.

Фролова Т.Я. Грамотность за 12 занятий. - Симферополь, 2006.

Фролова Т.Я. 20 ступенек грамотности. - Симферополь, 2006.

Фролова Т.Я. Русский язык в схемах и рисунках. - Симферополь, 2007.

Фролова Т.Я. Русский язык в рифмованных алгоритмах. - Симферополь, Таврия, 2007.

Митюшкина Н. В. Русский язык: орфография (Формирование орфографических навыков конкретно-образным методом. 3-5 класс, ч. 1) – Харьков, 2009. – 52 с.

Митюшкина Н. В. Русский язык: орфография (Формирование орфографических навыков конкретно-образным методом. 5 класс, ч. 2) – Харьков, 2009. – 52 с.

Митюшкина Н. В. Нормы произношения и ударения. – Черкассы, 2010. – 36 с.

Літературний блок містить два завдання. Перше завдання – письмовий коментар запропонованого поетичного твору з елементами аналізу. Друге завдання передбачає перевірку знань і вмінь, які учні отримали вивчаючи твори російських письменників у курсі світової літератури. В деяких класах у програмі курсу світової літератури твори російських письменників взагалі не представлені або будуть вивчатися тільки наприкінці навчального року, тому завдання зорієнтовані на твори, які вивчалися в попередніх класах.

Теми, що передбачають знання текстів художніх творів, які вивчаються за програмою «Литература (русская и зарубежная). Интегрированный курс: программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения / Л.А. Симакова, В.В. Снегирева», на цьому етапі пропонуватися не будуть, оскільки тільки в 11 навчальних закладах області є класи з російською мовою навчання.

Але деякі завдання спрямовані на перевірку не лише знання програмових творів, й на загальну ерудицію, читацькі смаки, культуру читання, оскільки такі завдання були на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури.

Для кожного завдання олімпіади вказано, якою має бути максимальна кількість балів за його виконання.

Переможці та призери визначаються за такою шкалою:

I місце – 50 – 47 балів

II место – 46 – 43 бали

III место – 42 – 39 балів


При складанні завдань ми орієнтувалися на практику проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури, який відбувся у минулому навчальному році. Завдання цього етапу передбачали 2 блоки: російська мова – 8 завдань; російська література – 6 завдань. Така кількість завдань зумовлена тим, що IV етап олімпіади проводився у два тури ( перший – російська мова; другий – російська література) протягом двох днів. Оскільки II і III етап олімпіади проводиться протягом одного дня, кількість завдань у порівнянні з IV етапом суттєво зменшена. Із завданнями IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури та приблизними варіантами відповідей на них можна ознайомитися на порталі КОІПОПК (на сторінці навчально-методичного кабінету іноземних мов).

Кірнасовська Р.В., методист

навчально-методичного кабінету

іноземних мов КОІПОПКСхожі:

Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др iconПрограмма для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др
Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури у 2012/2013 н р
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др iconРусский язык 1 – 4 классы общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения русский язык в школах с украинским языком обучения Пояснительная записка
Русский язык как предмет инвариантной части учебного плана представлен в школах (классах) с украинским языком обучения с изучением...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др iconРусский язык 1 – 4 классы общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения русский язык в школах с украинским языком обучения Пояснительная записка
Русский язык как предмет инвариантной части учебного плана представлен в школах (классах) с украинским языком обучения с изучением...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др iconУчебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским
Языком обучения. Русский язык. 5 класс. Авторы: Н. А. Пашковская, И. Ф. Гудзик, В. А. Корсаков
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др iconН. Ф. Баландіна, К. В. Дегтярьова, С. А. Лебеденко пояснительная записка
Настоящие программы предназначены для учащихся общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения и построена таким...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання пояснительная записка
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5–9 классах общеобразова­тельных учебных заведений...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання пояснительная записка
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5–9 классах общеобразова­тельных учебных заведений...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Программа представляет курс русского языка в общеобразовательных учебных заведениях с украинским языком обучения, который вводится...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Программа представляет курс русского языка в общеобразовательных учебных заведениях с украинским языком обучения, который вводится...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др iconУчебник для 8-го класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения. Харьков, Издательская группа «Основа», 2008 г., с. 172-173
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи