Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу icon

Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу
Скачати 89.12 Kb.
НазваПоложення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу
Дата конвертації02.01.2013
Розмір89.12 Kb.
ТипПоложенняВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


(Система управління якістю сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001:2008)


Н А К А З


23.11.2011 №_122__


Про затвердження Положення

про психолого-(медико)-педагогічний

консиліум навчального закладу


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 “Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі”, відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 № 1/9-455 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.07.11 № 1/9-562 “Про стан, проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012 навчальний рік”, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.08.2011 № 1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку” та з метою забезпечення комплексного підходу до навчання та виховання дітей і підлітків,


Н А К А З У Ю:


 1. Затвердити Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу (додається).

 2. Керівникам навчальних закладів (Рябченку А.О., Рубан Г.В., Бивалькевичу В.В., Резан О.М., Нечай Т.О., Суріній Н.К., Машковській Т.М., Івашко Н.І., Кириленко Т.В., Гусєвій Л.Д., Федорченко Н.М.):

  1. ознайомити педагогів навчальних закладів з даним положенням;

  2. керуватися даним положенням в організації роботи психолого-(медико)-педагогічного консиліуму навчального закладу.

 3. Міському методичному центру (Старовойтовій А.О.) організувати консультативно-методичну допомогу в організації роботи консиліумів навчальних закладів.

 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника завідуючого відділом освіти Жигалло Л.І..


Заступник міського голови,

завідуючий відділом освіти О.Б. Линкевич


2

Додаток

до наказу № 122

23.11.2011


Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум закладу освіти
^

1. Загальні положення


  1. Психолого-(медико)-педагогічний консиліум є однією з форм взаємодії

фахівців освітнього закладу, об’єднаних для психолого-педагогічного супроводу учнів, вихованців.


1.2. При наявності лікаря або медичного працівника консиліум має статус

психолого-медико-педагогічного. При відсутності відповідного фахівця консиліум має статус психолого-педагогічного (далі в тексті - консиліум).


1.3. Мета й завдання


Мета: забезпечення діагностичного й корекційного психолого-педагогічного супроводу учнів, вихованців відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, спеціальних освітніх потреб, соматичного стану, психічного здоров'я.


Завдання консиліуму навчального закладу:


 • визначення дітей "групи ризику" у кризові етапи дошкільного й шкільного навчання, зокрема: адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу, готовність до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку, адаптація учнів перших, п’ятих, десятих класів;

 • профілактика фізичних, інтелектуальних і емоційних перевантажень і "зривів" поведінки, виявлення резервних можливостей розвитку;

 • визначення шляхів психолого-медико-педагогічного супроводу учнів із труднощами адаптації в даних освітніх умовах;

 • виявлення відхилень у розвитку;

 • установлення характеру й причин виявлених відхилень;

 • визначення характеру, тривалості та ефективності корекційної допомоги в межах наявних в даному навчальному закладі можливостей;

 • простежування динаміки розвитку (спостереження, діагностичні "зрізи" на початку й наприкінці навчального року для уточнення освітнього маршруту, внесення відповідних коректив);

 • визначення потенційних можливостей дитини для надання їй корекційної допомоги в умовах освітнього закладу або рекомендації направити дитину в психолого-медико-педагогічну консультацію для вирішення питання про зміну форми, програми навчання, типу закладу;

 • консультативна робота з батьками;

 • підготовка документації, що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку ії стану.


3


  1. Склад консиліуму:

Заступник директора/методист навчального закладу;

Класний керівник, вихователь, вчитель-предметник (кількісний та якісний склад присутніх педагогів визначається метою та завданням консиліуму);

Практичний психолог


За наявності фахівців:

Соціальний педагог

Вчитель-дефектолог/вчитель- логопед;

Лікар, медична сестра.  1. Засідання консиліуму можуть бути плановими і позаплановими.

Планові засідання фіксуються у річному плані освітнього закладу та проводяться періодично по групах, класах (паралелях) 1 раз на рік спираючись на основні цикли супроводжуючої роботи психолога та педагогів протягом навчального року.

В дошкільному навчальному закладі консиліум проводиться на паралелі молодших груп, старших груп, спеціалізованих груп.

В загальноосвітньому закладі консиліум проводиться на паралелі 1-х, 5-х класів, з поглибленим вивченням предметів (паралель 8-х класів) та профільних (паралель 10-х класів), а також будь-яких новосформованих класів.

Позапланові засідання можуть бути присвячені аналізу конкретної шкільної (класної) ситуації, характеристиці діяльності того чи іншого учня тощо.


1.6. Засідання проводяться під керівництвом голови. Головою консиліуму може

бути заступник директора з навчально-виховної роботи чи практичний психолог.

Функції голови консиліуму:

- визначення порядку роботи консиліуму;

- дотримання регламенту роботи консиліуму.


^ 2. Основні етапи роботи консиліуму


2.1. І етап - підготовчий - здійснюється кожним учасником окремо. Зміст діяльності учасників на підготовчому етапі:


Психолог:

  • обробляє дані психологічного мінімуму або поглибленої діагностики;

  • готує пропозиції по окремим дітям та інформацію по групі, класу в цілому;

  • визначає, яких дітей обговорити окремо, присвятити цьому достатньо багато часу, а які діти є психологічно благополучними і не стануть предметом окремого обговорення на консиліумі (або для розробки їх супроводу не потрібно багато часу).

4

Педагог:

  • збирає і обробляє інформацію від батьків;

  • систематизує власні спостереження.


Медичний працівник:

  • переглядає медичні карти;

  • за необхідністю отримує додаткову інформацію від батьків чи з поліклініки;

  • готує виписки для обговорення на консиліумі.


Вихователь-методист/Заступник:

  • збирає інформацію про тих дітей, по відношенню до яких потрібно індивідуальне обговорення;

  • розробляє схему проведення консиліуму;

  • готує необхідну документацію – бланки протоколів консиліумів.


2.2. ІІ етап – засідання консиліуму.

На засіданні психолого-педагогічного консиліуму всі фахівці, які беруть участь в роботі з дитиною, представляють свої висновки й рекомендації. Обмін інформацією між учасниками й взаємні відповіді на питання є основною консиліуму.

Засідання консиліуму проходять за наступним планом:

 1. обговорення ситуації на паралелі у цілому;

 2. обговорення інформації про дітей, які мають проблеми у навчанні, поведінці, емоційній сфері;

 3. обговорення стратегії психолого-педагогічного супроводу групи «психологічно благополучних» дітей та дітей групи “ризику”;

 4. вироблення рекомендацій.


Зміст діяльності учасників на ІІ етапі:


^ Заступник директора з навчально-виховної роботи:

- організовує роботу консиліуму та бере участь у ньому;


Психолог:

 • знайомить учасників консиліуму з результатами своєї діагностичної діяльності – спостережень, експертних опитувань педагогів і батьків, діагностичних досліджень дітей.^ Вихователі, вчителі:

- спираючись на результати своїх власних спостережень і бесід з батьками, дають педагогічну характеристику групи в цілому та поведінки конкретних дітей.


^ Медичний робітник:

- дає інформацію про стан здоров’я та фізичні особливості.


5

Акцент робиться на тих пунктах характеристики, в яких є важливі для супроводу дані.

Потім всі учасники разом обговорюють результати обстеження дитини складають колегіальне заключення консиліуму, беруть участь у виробленні рекомендацій.


Орієнтовний алгоритм обговорення:

1) Який психологічний, педагогічний, медичний статус дитини на момент обстеження?

2) Якими особливостями і проблемами характеризується розвиток дитини на момент обстеження?

3) Яким змістом має бути наповнена програма супроводу дитини у навчально-виховному процесі?

4) В яких формах і в які терміни в супроводі дитини приймуть участь психолог, вчителі, вихователі, медичний працівник?

5) Чи передбачається і яка за змістом консультативна робота учасників консиліуму з батьками?

6) Чи передбачається соціально-диспетчерська діяльність?


Обговорюється питання про те, яку супроводжуючу роботу можуть взяти на себе учасники консиліуму, а що можна зробити тільки за допомогою сім’ї чи спеціалістів різного профілю поза закладом.

Учасники консиліуму визначають форми своєї участі і обговорюють, хто і в якій формі бере на себе роботу з батьками, а також соціально-диспетчерську діяльність. І проблемами характеризується розвиток дитини на момент обсенн?


Відповіді на ці питання передбачають встановлення строків виконання тієї чи іншої роботи, конкретного відповідального і форм контролю.

Робота консиліуму закінчується заповненням підсумкового документу – висновку консиліуму, в якому коротко відображаються відповіді на основні вищезазначені питання.

Висновки фахівців та колегіальний висновок консиліуму доводять до відома батьків у доступній для розуміння формі, запропоновані рекомендації реалізуються тільки з їхньої згоди.


2.3. ІІІ етап – реалізація рішень консиліуму.


Зміст діяльності учасників на ІІІ етапі.


^ Заступник директора/вихователь-методист:

- консультує педагогів з методичних та змістовних питань;

- інформує адміністрацію закладу про рішення консиліуму.


^ Практичний психолог:

- здійснює корекційно-розвивальну роботу з дітьми за рекомендаціями консиліуму;


6

консультує педагогів, батьків з питань навчання та розвитку конкретних школярів та учнівських груп;

- консультує адміністрацію про підсумки діагностичного мінімуму та консиліуму;

- здійснює соціально-диспетчерську діяльність по відношенню до дітей чи батьків, які потребують спеціальної соціально-психологічної допомоги.


^ Педагог (класовод, класний керівник, вихователь, дефектолог):

- проводить конкретні форми виховної роботи у ході реалізації рішень консиліуму;

- консультує батьків, педагогів-предметників з питань психолого-педагогічного супроводу дітей або класів, груп.


Адміністрація:

- бере участь у супроводжуючій роботі, яка передбачає адміністративне керівництво.


Вчителі-предметники:

- беруть участь у групових та індивідуальних консультаціях, які проводяться практичним психологом, заступником директора чи медичним працівником;

- розробляють індивідуальну стратегію педагогічного супроводу конкретної дитини з наступною її реалізацією.


 1. Перелік документації консиліуму


3.1 Обов'язковий перелік:


 • наказ про створення консиліуму (постійний);

 • наказ про склад учасників та термін проведення консиліуму (щорічно оновлюється);

 • протокол засідання консиліуму з рішенням, де вказано відповідальних за рішення та строки виконання (зберігається у голови консиліуму);

 • аналітична довідка за результатами адаптації дітей на паралелі (зберігається у заступника директора/методиста);

 • аналітична довідка за результатами діагностичних обстежень з висновками, рекомендаціями та узагальненим протоколом (зберігаються у практичного психолога);


3.2. За необхідністю:

 • індивідуальні картки з результатами поглибленої діагностики (зберігаються у практичного психолога, логопеда, дефектолога, соціального педагога);

 • психолого-педагогічні характеристики (зберігаються у заступника директора/методиста);

 • виписки про фізичний стан (зберігаються у медичного працівника);

 • протокол повторного засідання консиліуму за результатами втілення рішень І засідання.Схожі:

Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу iconПоложення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум закладу освіти Загальні положення
Психолого-(медико)-педагогічний консиліум є однією з форм взаємодії фахівців освітнього закладу, об’єднаних для психолого-педагогічного...
Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу iconПсихолого-медико-педагогічний консиліум як форма психокорекційної роботи «Адаптація учнів 1 класу до умов навчання на уроках та в позаурочний час»
Тема: Психолого-медико-педагогічний консиліум як форма психокорекційної роботи. Адаптація учнів 1 класу до умов
Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу iconПоложення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Орієнтовна кратність проведення спеціалістами медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання у 1 12-х класах загальноосвітнього...
Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу iconПоложення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Загальні положення > Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням
Медико-педагогічний контроль є необхідним компонентом педагогічного процесу, що забезпечує своєчасне визначення рівня
Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу iconСемінари проведені Дрогобицькою психолого-медико-педагогічною консультацією у жовтні-листопаді місяцях 2012 р
...
Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу iconНаказ №680 Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій
Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації...
Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу iconПоложення про міську психолого-медико-педагогічну консультацію (Додаток 1). Внести зміни до складу міської психолого-медико-педагогічної консультації відповідно до рекомендованого складу членів пмпк (Додаток 2)
Затвердити Положення про міську психолого-медико-педагогічну консультацію (Додаток 1)
Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу iconПоложення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Загальні положення
Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням невід'ємна частина навчального процесу та медичного обслуговування учнів у загальноосвітньому...
Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу iconТематика психолого-педагогічних семінарів Психолого-педагогічний семінар: «Шкільна оцінка очима психології»
Психолого-педагогічний семінар «Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми»
Положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум навчального закладу iconПоложення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації І. Загальні положення
Психолого-медико-педагогічні консультації є методичними установами системи освіти і науки України, що здійснюють консультативну,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи