Протокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів icon

Протокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів
Скачати 264.22 Kb.
НазваПротокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів
Дата конвертації27.07.2013
Розмір264.22 Kb.
ТипПротокол


Протокол № 19

чергових Загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства

"Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго"

м. Чернівці 17 березня 2011 рокуСтатутний фонд ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" – 14195170 грн.

Акції випущені на 100% Статутного фонду у кількості 56780680 шт.

Номінал 1 акції на дату проведення Зборів – 0,25 грн.


Відкрив чергові Загальні збори акціонерів ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (далі - Збори) Голова правління ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (далі - Товариство) – Команяк Ярослав Ярославович та надав слово голові Мандатної комісії Бассарабу Петру Романовичу для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених осіб, які прибули на Збори.

^ Бассараб П.Р. зачитав протокол Мандатної комісії, в якому зазначено, що комісією зареєстровано 23 акціонера та їх уповноважені особи, в тому числі 6 юридичних осіб, із загальною кількістю голосів 54 929 273, що складає 96,7394 % Статутного капіталу Товариства.


У відповідності до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" Збори є правомочними.


Голова Правління Товариства Команяк Я.Я. оголосив Збори відкритими та оголосив запропонований для розгляду на зборах наступний порядок денний:

 1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

 2. Звіт Виконавчого органу ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

 3. Звіт Наглядової ради ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" за 2010 рік.

 4. Звіт Ревізійної комісії ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" за 2010 рік.

 5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" за 2010 рік.

 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік.

 7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" у 2010 році.

 8. Про уповноваження Виконавчого органу Товариства по укладанню договору про відстрочення та розстрочення погашення заборгованості за електроенергію з ДП „Енергоринок”.

 9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства.

 10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" .

 11. Про здійснення прав, повноважень та обов’язків членів Наглядової ради ПАТ "Чернівціобленерго" членами Наглядової ради ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" .

 12. Про здійснення прав, повноважень та обов’язків членів Ревізійної комісії ПАТ "Чернівціобленерго" членами Ревізійної комісії ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго".


Перед тим, як розпочати розгляд питань порядку денного, Голова Правління Товариства Команяк Я.Я. запропонував затвердити наступний порядок голосування та підрахунку голосів:


 1. голосування з процедурних та підготовчих питань здійснюється реєстраційними картками, виданими при реєстрації;

 2. голосування по питаннях порядку денного Зборів здійснюється бюлетенями, які отримані під час реєстрації. При цьому Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.


Підрахунок голосів буде відбуватися за принципом одна акція – один голос.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось шляхом підняття реєстраційних карток.

Рішення прийнято одноголосно.


Далі Голова Правління запропонував перейти до розгляду першого питання „Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства та:

1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Бассараб П.Р. - голова лічильної комісії;

- Кричуняк В.Д. – член комісії;

- Гуцев С.О. – член комісії.


Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 1.

Голова Мандатної комісії оголосив результати голосування з першої частини першого питання порядку денного :

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54928273

Голосів

99,998179%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1000

Голосів

0,001821%

За результатами голосування прийняте наступне рішення:

„Обрати лічильну комісію у складі:

- Бассараб П.Р. - голова лічильної комісії;

- Кричуняк В.Д. – член комісії;

- Гуцев С.О. – член комісії”.


Щодо другої частини першого питання внесено пропозицію обрати головою Зборів директора з економіки та фінансів Осового П.І.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 2.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з другої частини першого питання порядку денного :

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54928273

Голосів

99,998179%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1000

Голосів

0,001821%


За результатами голосування прийняте наступне рішення:

"Обрати головою Зборів Осового Павла Івановича".


Команяк Я.Я. запропонував перейти до голосування з частини третьої першого питання порядку денного за наступну пропозицію: ^ Обрати секретарем Зборів Никонець Наталію Миколаївну.


Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 3.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з третьої частини першого питання порядку денного :

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54928273

Голосів

99,998179%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1000

Голосів

0,001821%

За результатами голосування прийняте наступне рішення:

"Обрати секретарем Зборів Никонець Наталію Миколаївну ".

Команяк Я.Я. запросив обраного Голову та Секретаря Зборів зайняти свої місця та приступити до роботи.

Далі Збори вів Голова Зборів Осовий П.І.

Осовий П.І. подякував акціонерам за довіру, приступив до ведення Зборів та перейшов до розгляду регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Встановити час для доповідей з питань порядку денного Зборів :

 • по кожному питанню виступ до 20 хв.

 • виступи по обговоренню - до 7 хв.

 • відповіді на питання - до 5 хв.

 • повторні виступи учасників зборів до 3 хв. по кожному з питань.

Рішення з питань порядку денного голосуються бюлетенями.

Протягом проведення Зборів можлива технічна перерва.

Збори завершити сьогодні, орієнтовно до 14-00.

Право виступати на Зборах мають тільки акціонери та їх представники.

Запитання приймаються секретарем у письмовій формі.

Запитання особистого характеру на Зборах не розглядаються.


Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 4.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з третьої частини першого питання порядку денного :

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54928273

Голосів

99,998179%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1000

Голосів

0,001821%


За результатами голосування прийняте наступне рішення:

„Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства”


По другому питанню: „Звіт Виконавчого органу ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.” слово надано Команяку Я.Я. – Голові Правління Товариства, який доповів акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

З другого питання порядку денного запропоновано прийняти рішення:

„Затвердити звіт Виконавчого органу ВАТ „ЕК ”Чернівціобленерго” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік”.


Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 5.

Поки тривав підрахунок голосів по другому питанню, Голова Зборів запропонував перейти до розгляду третього питання порядку денного.


По третьому питанню: "Звіт Наглядової ради ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" за 2010 рік " слово надано Никонець Н.М., яка за дорученням НАК „Енергетична компанія України”, що є членом Наглядової ради, оголосила звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік.

З третього питання порядку денного запропоновано прийняти рішення: „Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ „ЕК ”Чернівціобленерго” за 2010 рік ".


Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.


Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування із другого питання порядку денного:

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54928005

Голосів

99,997692%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

Голосів

0,000488%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1000

Голосів

0,001821%


За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

„Затвердити звіт Виконавчого органу ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік”.


Також Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з третього питання порядку денного:

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54928263

Голосів

99,998161%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1010

Голосів

0,001839%


За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

„Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" за 2010 рік ".


По четвертому питанню: "Звіт Ревізійної комісії ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" за 2010 рік" слово надано директору з економіки та фінансів Осовому П.І., який за дорученням Ревізійної комісії оголосив звіт Ревізійної комісії про роботу за 2010 рік.

З четвертого питання порядку денного запропоновано прийняти рішення:

„Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" за 2010 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 р.".


Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 7.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування за запропонований проект рішення із четвертого питання порядку денного:

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54928263

Голосів

99,998161%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1010

Голосів

0,001839%


За результатами голосування прийняте наступне рішення:

„Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" за 2010 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 р."


Далі Збори перейшли до розгляду п’ятого питання порядку денного „Затвердження річної фінансової звітності ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" за 2010 рік”.

З даного питання виступив директор з економіки та фінансів Осовий П.І.

Запропоновано прийняти наступне рішення: „Затвердити річну фінансову звітність ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" за 2010 рік”.


Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 8.

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54927995

Голосів

99,997673%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

Голосів

0,000488%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1010

Голосів

0,001839%

За результатами голосування прийняте наступне рішення:

„Затвердити річну фінансову звітність ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" за 2010 рік”.


^ По шостому питанню: Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік виступив директор з економіки та фінансів Осовий П.І., який запропонував розглянути окремо питання про розподіл прибутку за підсумками роботи у 2010 році та прийняти наступне рішення:

„ Спрямувати отриманий ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" у 2010 році чистий прибуток:

 • 30 % - на виплату дивідендів;

 • 5 % - до резервного фонду;

 • 65 % - до фонду розвитку виробництва.”

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 9.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування за запропонований проект рішення з першої частини шостого питання порядку денного:

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54928263

Голосів

99,998161%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1010

Голосів

0,001839%За результатами голосування з першої частини шостого питання прийнято рішення:

Спрямувати отриманий ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" у 2010 році чистий прибуток:

 • 30 % - на виплату дивідендів;

 • 5 % - до резервного фонду;

 • 65 % - до фонду розвитку виробництва.


Також Голова Зборів запропонував з другої частини шостого питання затвердити норматив розподілу прибутку на 2011 р. та прийняти наступне рішення:

„Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

 • 30 % - на виплату дивідендів;

 • 5 % - до резервного фонду;

 • 65 % - до фонду розвитку виробництва.”

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 10.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування за запропонований проект рішення з другої частини шостого питання порядку денного:

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54925983

Голосів

99,994010%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3290

Голосів

0,005990%


За результатами голосування з другої частини шостого питання прийнято рішення:

Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

 • 30 % - на виплату дивідендів;

 • 5 % - до резервного фонду;

 • 65 % - до фонду розвитку виробництва.


По сьомому питанню: Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" у 2010 році виступив директор з економіки та фінансів Осовий П.І., який запропонував:

„Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 11.


Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування за запропонований проект рішення з сьомого питання порядку денного:


^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54928263

Голосів

99,998161%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1010

Голосів

0,001839%


За результатами голосування з сьомого питання прийнято рішення:

„Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30 % від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства”.


По восьмому питанню: Про уповноваження Виконавчого органу Товариства по укладанню договору про відстрочення та розстрочення погашення заборгованості за електроенергію з ДП „Енергоринок” слово надано директору з економіки та фінансів Осовому П.І., який доповів акціонерам щодо необхідності укладання договору про відстрочення та розстрочення погашення заборгованості за електроенергію з ДП „Енергоринок” та запропонував:

 1. Затвердити договір про реструктуризацію заборгованості між ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" та ДП "Енергоринок" загальною сумою 214 029 182, 68 грн. (двісті чотирнадцять мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто вісімдесят дві гривні шістдесят вісім копійок) на вісім років з відстрочкою здійснення платежів на перші два роки із наступною сплатою рівними частками щорічно.

 2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства підписати договір про реструктуризацію заборгованості між ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" та ДП "Енергоринок".


Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 12.


Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування за запропонований проект рішення з восьмого питання порядку денного:

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53690744

Голосів

97,745230%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1237519

Голосів

2,252932%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1010

Голосів

0,001839%


За результатами голосування з восьмого питання прийняте наступне рішення:

 1. ^ Затвердити договір про реструктуризацію заборгованості між ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" та ДП "Енергоринок" загальною сумою 214 029 182, 68 грн. (двісті чотирнадцять мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто вісімдесят дві гривні шістдесят вісім копійок) на вісім років з відстрочкою здійснення платежів на перші два роки із наступною сплатою рівними частками щорічно.

 2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства підписати договір про реструктуризацію заборгованості між ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" та ДП "Енергоринок".

По дев’ятому питанню: Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства слово надано Никонець Н.М. – представнику НАК „Енергетична компанія України”.

Запропоновано:

 1. Внести та затвердити зміни до Статуту ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України", у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство „Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" (скорочена назва ПАТ „ЕК ”Чернівціобленерго”).

 2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут ПАТ „ЕК "Чернівціобленерго" в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства.

 3. Доручити та уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства в триденний термін здійснити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію, Статуту ПАТ „ЕК „Чернівціобленерго” в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства.

 4. Доручити та уповноважити керівника
  Виконавчого органу Товариства на вчинення всіх
  необхідних дій для внесення відомостей до
  Єдиного державного реєстру щодо зміни
  найменування Товариства, отримання нових
  довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення
  нових печаток та штампів Товариства, тощо, у строки, визначені чинним законодавством.


Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 13.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування із дев’ятого питання порядку денного :

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53690744

Голосів

97,745230%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1237519

Голосів

2,252932%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1010

Голосів

0,001839%


Рішення з питання приймається ¾ голосів, що беруть участь у Загальних зборах. Прийнято наступне рішення:


 1. Внести та затвердити зміни до Статуту ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України", у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство „Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" (скорочена назва ПАТ „ЕК "Чернівціобленерго").

 2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут ПАТ „ЕК "Чернівціобленерго" в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства.

 3. Доручити та уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства в триденний термін здійснити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію, Статуту ПАТ „ЕК "Чернівціобленерго" в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства.

 4. Доручити та уповноважити керівника
  Виконавчого органу Товариства на вчинення всіх
  необхідних дій для внесення відомостей до
  Єдиного державного реєстру щодо зміни
  найменування Товариства, отримання нових
  довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення
  нових печаток та штампів Товариства, тощо, у строки, визначені чинним законодавством.По десятому питанню:Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" запропоновано наступний проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" шляхом викладення їх в новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України".


2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати, затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства, в новій редакції внутрішні нормативні документи Товариства.

Голосували бюлетенем № 14.


Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування за запропонований проект рішення з десятого питання порядку денного:

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53690743

Голосів

97,745228%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1237519

Голосів

2,252932%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1011

Голосів

0,001841%За результатами голосування питання десятого прийняте наступне рішення:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" шляхом викладення їх в новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України".


2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати, затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства, в новій редакції внутрішні нормативні документи Товариства.


Далі Збори перейшли до розгляду одинадцятого питання порядку денного: Про здійснення прав, повноважень та обов’язків членів Наглядової ради ПАТ „ЕК "Чернівціобленерго" членами Наглядової ради ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго".

Виступила^ Никонець Н.М. – представник НАК „Енергетична компанія України” та запропонувала:

 • уповноважити членів Наглядової ради ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ „ЕК "Чернівціобленерго".

Голосували бюлетенем № 15.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування за запропонований проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54928262

Голосів

99,998159%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1011

Голосів

0,001841%


За результатами голосування питання одинадцятого прийняте наступне рішення:

^ Уповноважити членів Наглядової ради ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ „ЕК "Чернівціобленерго".


По дванадцятому питанню: „Про здійснення прав, повноважень та обов’язків членів Ревізійної комісії ПАТ ”ЕК „Чернівціобленерго” членами Ревізійної комісії ВАТ „ЕК „Чернівціобленерго” запропоновано:


 • Уповноважити членів Ревізійної комісії ВАТ „ЕК „Чернівціобленерго” на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ „ЕК "Чернівціобленерго".

Голосували бюлетенем № 16.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування за запропонований проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

^ Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

54929273

Голосів

100.00%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54928263

Голосів

99,998161%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1010

Голосів

0,001839%


За результатами голосування питання дванадцятого прийняте наступне рішення:

„Уповноважити членів Ревізійної комісії ВАТ „ЕК „Чернівціобленерго” на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ „ЕК "Чернівціобленерго".


Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ „ЕК "Чернівціобленерго" вичерпано.

Зауважень або заперечень по веденню Зборів від присутніх акціонерів Товариства не надходило.

Голова Зборів подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам Зборів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів, за плідну працю та оголосив Збори закритими.


Голова Зборів П.І.Осовий


Секретар Зборів Н.М.Никонець
Схожі:

Протокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі ват...
Протокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі пат...
Протокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Товариства здійснюватиметься з [09: 15] 26 квітня до [09: 45] 26 квітня 2012р за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів...
Протокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г
На зборах присутня Гандабура К.І. – представник реєстроутримувача тов"Акціонер"
Протокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Протокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "явір" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року
Місце проведення зборів: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Івана Франка, 1, 2-й поверх актовий зал...
Протокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол про підсумки голосування чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Протокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротоколу №20 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд"
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства фірми”Галбуд”, що відбулися 26 квітня 2012 року
Протокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів
Вступне слово Голови загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» (далі ват «Консервний...
Протокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів iconІнформація Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів Дата виникнення 28. 05. 2010 Дата публікації 28. 05. 2010 19: 01: 00
Правління ват "Чернівецький хлібокомбінат", повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів товариства, о 11: 00 год....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи