Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р icon

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р
Скачати 153.01 Kb.
НазваПідсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р
Дата конвертації09.08.2013
Розмір153.01 Kb.
ТипДокументи

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів

ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»,

які відбулись 17.04.2013 р.


ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛОСЯ

Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний


43 911 353 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)


2). По першому питанню порядку денного прийняте рішення:

  1. ^ Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Скрипничук О.М., члени лічильної комісії: Кричуняк В.Д. Степаненко О.М., Трофімова Т.Б.

  2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Скрипничук О.М., члени лічильної комісії: Кричуняк В.Д., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО».


ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


43 911 353 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

  1. Підтвердити повноваження Голови чергових Загальних зборів – представника ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» та секретаря чергових Загальних зборів - члена Наглядової ради Глазової О.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (Протокол від 18.02.13 р.).

  2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

  • для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;

  • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;

  • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

  • відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

^ 4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість


ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

^ Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.


Голосування проводилось бюлетенем № 3

^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛОСЯ

Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний


43 911 353 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)


2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

^ Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.


ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛОСЯ

Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний


43 911 085 голосів (99.999389679 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

268 голосів (0.000610321 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)


2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

^ Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.


П’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛОСЯ

Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний


43 911 085 голосів (99.999389679 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

268 голосів (0.000610321 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)


2). Прийняте рішення по п’ятому питанню порядку денного:

^ Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.


ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛОСЯ

Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний


43 911 085 голосів (99.999389679 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів))

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів))

268 голосів (0.000610321 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)


2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).


^ СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів Товариства.


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Бюлетень № 7.1

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛОСЯ

Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний


14 196 949 голосів (32,330930454 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

29 714 404 голосів (67,669069546 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Бюлетень № 7.2

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛОСЯ

Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний


29 715 772 голосів (67,672184913 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

410 голосів (0.000933699 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

14 195 171 голосів (32,326881388 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)


2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

^ За підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» у 2012 році спрямувати 100 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.

Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями в розмірі 12 529 512,11 грн. Дивіденд, який припадає на 1 просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,22067 грн.


ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛОСЯ

Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний


29 712 504 голосів (67,664742646 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

678 голосів (0.00154402 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

14 198 171 голосів (32,333713334 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)


2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

^ Рішення з питання порядку денного «Про схвалення та/або вчинення правочинів» не приймати.


ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про виконання рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» від 20.03.12 р. по 19 питанню порядку денного за 2012 рік.


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛОСЯ

Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний


43 911 353 голосів (100 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

0 голосів (0 голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)


2). Прийняте рішення по дев’ятому питанню порядку денного:

Звіт Правління про виконання ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» зобов’язань, встановлених розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про погодження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» від 2 листопада 2011 року №1226-р, в І півріччі 2012 року прийняти до відома.


^ ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про виконання зобов’язань, встановлених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. №1226-р. у 2013 році.


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛОСЯ

Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний


29 715 772 голосів (67,672184913 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

14 195 581 голосів (32,327815087% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)


2). Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

На виконання зобов’язань, встановлених розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про погодження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» від 2 листопада 2011 року №1226-р, зобов’язати органи управління, посадових осіб та працівників Товариства у 2013 році:

^ 1. В економічній діяльності:

а) дотримуватися ліцензійних умов провадження діяльності з передачі та постачання електроенергії;

б) забезпечити надійне постачання електроенергії споживачам відповідно до умов, визначених договорами на користування електроенергією, договорами про постачання електроенергії та провадження належним чином діяльності з передачі електроенергії;

в) проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію, закуплену на оптовому ринку електроенергії;

г) погашати заборгованість за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством «Енергоринок» за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», та інших джерел фінансування, передбачених системою тарифоутворення;

ґ) забезпечити наявність розрахункових засобів обліку у договірних відносинах із споживачами електроенергії відповідно до законодавства;

д) досягнути починаючи з 2014 року фактичних технологічних втрат електроенергії на рік не вище нормативних;

е) не допускати утворення простроченої заборгованості за платежами до бюджетів усіх рівнів та соціальними платежами;

є) виконувати мобілізаційні завдання, визначені для Товариства;

ж) утримувати в належному стані об’єкти та засоби цивільної оборони;

з) дотримуватися вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».

^ 2. В інноваційно-інвестиційній діяльності:

а) спрямовувати інвестиції на виконання програм розвитку, інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку НКРЕ, з визначенням джерел фінансування, що передбачають:

технічний розвиток (переозброєння), модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання;

здійснення заходів із зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії;

впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування;

впровадження та розвиток інформаційних технологій;

впровадження та розвиток систем зв’язку та телекомунікацій;

модернізацію та закупівлю транспортних засобів;

б) виконувати щороку в повному обсязі комплекс робіт з технічного обслуговування та ремонту електричних мереж у межах витрат на ремонт, передбачених НКРЕ у структурі тарифів на передачу та постачання електроенергії.

^ 3. У соціальній діяльності:

а) не допускати утворення простроченої заборгованості із заробітної плати та інших виплат працівникам Товариства, передбачених колективним договором;

б) поетапно підвищувати заробітну плату з урахуванням інфляційних процесів та матеріальне стимулювання працівників Товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору;

в) не допускати звільнення працівників з ініціативи Товариства (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) до прийняття Наглядовою Радою Товариства іншого рішення;

г) до 17.02.2015 р. не допускати без погодження із профспілковою організацією скорочення чисельності працівників Товариства більш як на 5 відсотків на рік. У разі розірвання трудового договору з працівниками Товариства за згодою сторін протягом трьох років здійснювати виплату вихідної допомоги згідно з колективним договором;

ґ) виконувати колективний договір та укласти новий згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди»;

д) належно утримувати об’єкти соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних і пожежних вимог, норм та правил утримання таких об’єктів;

е) надавати переважне право на зайняття вакансій громадянами України;

є) забезпечити підготовку, навчання і підвищення кваліфікації працівників, їх перепідготовку та перекваліфікацію за рахунок коштів Товариства відповідно до програм його розвитку;

ж) здійснювати щороку заходи оздоровлення працівників, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором;

з) здійснювати витрати на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору;

и) впровадити до 31 грудня 2014 р. системи управління охороною праці та промисловою безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного міжнародного стандарту;

і) здійснювати витрати на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розробляти та здійснювати комплекс заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;

ї) погоджувати з профспілковою організацією та трудовим колективом дії з відчуження соціально-культурних закладів, передачі житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури, які є власністю Товариства, у комунальну власність відповідних територіальних громад;

й) забезпечити дотримання безпечних умов праці працівників;

к) сприяти діяльності всіх профспілкових органів із забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної плати.

^ 4. У сфері захисту прав та інтересів споживачів електроенергії:

а) підключати споживачів (заявників) до електричної мережі у разі виконання вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією;

б) здійснювати постачання електроенергії споживачам відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією.

^ 5. У природоохоронній діяльності:

а) дотримуватися вимог природоохоронного законодавства;

в) розробити до 31 грудня 2013 р. план заходів з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 року;

г) виконати в повному обсязі заплановані роботи з розроблення землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно Товариства;

ґ) провести до 31 грудня 2013 р. комплексну інвентаризацію відходів виробництва відповідно до нормативних вимог.

^ 6. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном:

а) належно утримувати і зберігати державне майно, яке у процесі створення Товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі;

б) сприяти недопущенню безкоштовного використання державного майна та його незаконного відчуження;

в) до 17.02.17 р. вносити до порядку денного загальних зборах акціонерів Товариства питання збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна;

г) до 17.02.17 р. без попередньої згоди Фонду державного майна не допускати вчинення правочину з відчуження майна Товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів (купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних капіталів інших господарських товариств) з відчуження майна Товариства, які здійснюються у рамках звичайної господарської діяльності Товариства;

д) дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо охорони державної таємниці.
Схожі:

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р iconПідсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів пат «ек «Чернівціобленерго», припинення повноважень лічильної комісії пат «ек...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі пат...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р iconПротокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів
Ват "ек "Чернівціобленерго" (далі Збори) Голова правління ват "ек "Чернівціобленерго" (далі Товариство) – Команяк Ярослав Ярославович...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Товариства здійснюватиметься з [09: 15] 26 квітня до [09: 45] 26 квітня 2012р за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р iconДо відома акціонерів пат явір
Франкове, вул. Львівська, 55, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі ват...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р iconРішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
Пат "Чернівецький хлібокомбінат" повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р iconІнформація Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів Дата виникнення 04. 02. 2013 Дата публікації 04. 02. 2013 09: 14: 47
Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 13 березня 2013 року о 10 год. 00...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р iconПротокол про підсумки голосування чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р iconВідкрите акціонерне товариство Трикотажна фірма “Арніка”
Чернівці, вул. Прутська, 6, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2013 року о 11:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи