Звіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій» icon

Звіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій»
Скачати 151.71 Kb.
НазваЗвіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій»
Дата конвертації17.04.2013
Розмір151.71 Kb.
ТипЗвітЗвіт

про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему:

« Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій»

за 2009-2010 навчальний рік 1. Тема експериментальної педагогічної програми:

« Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій»


 1. Терміни реалізації експериментальної педагогічної програми:

2009 – 2014 р.р.


 1. Етапи впровадження програми :

 • Діагностичний етап (2009 р.)

Аналіз стану підготовки майбутніх вчителів технологій в Україні і країнах Європи. Аналіз сучасного стану шкільного предмету «технології» і відношення до нього учнів основної і старшої шкіл. Виявлення та формулювання суперечностей, які можна вирішити за допомогою створення на базі навчального загальноосвітнього закладу Центру підготовки вчителів технологій і професійного навчання. Виявлення проблеми і обґрунтування її актуальності. Здійснення роз’яснювальної роботи та поширення інформації серед учнів, батьків, педагогічних працівників про напрями профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

 • ^ Прогностичний етап (2009 р.)

Постановка цілей і завдань, прогнозування очікуваних позитивних результатів, а також негативних наслідків. Розробка програми експерименту. Удосконалення методичного забезпечення діючих навчальних програм з технологій. Організація роботи постійно-діючих семінарів для майбутніх вчителів технологій за напрямками. Розробка методичних рекомендацій для майбутніх вчителів технологій з питань вивчення, виявлення та формування професійних інтересів школярів. Організація роботи ТОЗ на базі ліцею за участю майбутніх вчителів технологій. • ^ Організаційний етап (2009-2010 р.р.)

Створення всіх необхідних умов для забезпечення розробки та проведення експерименту:

 • матеріальних (приміщення, ТЕО, меблі, навчально-матеріальна база експериментальної роботи, тощо);

 • кадрових;

 • науково-методичних (нові методичні розробки, технології, тести, анкети, дидактичний матеріал);

 • фінансових;

 • мотиваційних (морально-психологічна атмосфера серед учасників експерименту);

 • організаційних (нові структури, наукові керівники).

 • Практичний етап (2009-2014 р.р.)

Констатуючі зрізи, відстеження результатів, моніторингові дослідження. Проведення формуючого та контролюючого експериментів.

 • ^ Узагальнюючий етап (2014 р.)

Підведення підсумків експериментальної роботи, виконання поставлених завдань, досягнення мети, письмове оформлення результатів експерименту. Підготовка аналітичного звіту за результатами експерименту.

^ 4. Завдання, поставлені на початку навчального року:

І. Організаційний блок

1. Створити ініціативні творчі групи з розробки та реалізації програми проведення дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах.

2. Залучити до проведення науково-дослідної роботи науковців ВНЗ, АПН України, методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та спеціалістів управлінь освіти.

3. Створити умови, щодо організації та проведення психолого-педагогічної комплексної психолого-педагогічної діагностики студентських та учнівських колективів навчальних закладів.

4. Розробити та затвердити Календарні плани дослідно-експериментальної роботи “ Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій ”.

5. Залучити до співпраці різноманітні громадські організації, депутатські корпуси районів та міст.

6. Відкрити сторінку на сайтах ліцею та Інституту гуманітарно-технічної освіти, де висвітлюватиметься досвід підготовки майбутніх вчителів технологій та механізм взаємодії школа – вищий навчальний заклад.

ІІ. Науково-методичний блок

1. Визначити мету, принципи, завдання і методи роботи за темою " Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій ».

2. Узагальнити вітчизняний і зарубіжний досвід з питань підготовки майбутніх вчителів технологій, застосування різноманітних форм, методів, прийомів у навчальному процесі ВНЗ.

3. Удосконалити систему управлінської діяльності навчальних закладів з урахуванням впровадження в повсякденну практику роботу взаємодії школа- ВНЗ.

4. Створити Науково-методичний Центр підготовки майбутніх вчителів технологій і професійного навчання на базі ліцею.

5. Здійснити доступ до інформації для ознайомлення з сучасними педагогічними технологіями, навчальними програмами через Глобальну мережу INTERNET .

6. Вивчити рівень профпідготовки та особистісного розвитку майбутніх вчителів технологій та професійного навчання.

7. Організувати і провести анкетування з метою виявлення сформованості мотивації трудової діяльності учнів основної школи.

ІІІ. Блок психолого-педагогічного моніторингу та аналізу

1. Визначити рівень сформованості в учнів знань, умінь і навичок експериментальних класів з предметів освітньої галузі «Технологія» у процесі експериментальної роботи.

2. Провести науково-практичні семінари з питань оволодіння діагностичними методиками комплексного аналізу сформованості в учнів позитивної мотивації трудової діяльності.


^ 5. Використані психодіагностики та інші діагностичні матеріали:

Психодіагностичне дослідження рівня сформованості мотивації трудової діяльності учнів за методикою проф. О.С. Гребенюка та С.Фукуяма.


6^ . Моніторинг експериментальних і контрольних класів за результатами діагностування

Експериментальна методика, що склала зміст представленого розділу, розроблялась на основі аналізу сучасних педагогічних та соціально-економічних умов стану практики трудового навчання, існуючих програм, психофізіологічних якостей старших підлітків, досліджень вчених педагогів та психологів. Вихідним в нашому дослідженні також стало положеннгя про те, що зміст трудового навчання учнів основної школи постійно потребує удосконалення практичної і профорієнтаційної спря­мованості трудової підготовки у відповідності з сучасними соціально-економічними умовами та інтересами і мотивами трудової діяльності підлітків.

Констатуючий експеримент

Контрольні групи

Експериментальні групи


Рис.1. ^ Стан сформованості у рівнях сформованості в учнів мотивації трудової діяльності на початок експерименту


Відомо, що у результаті застосування недосконалих методик не виникає реальної можливості для форму­ваня у підлітків цілісної уяви про світ професій та розвитку на достатньому рівні загальнотрудових і спеціальних вміннь та якостей, адекватних сучасним соціально-економічним умовам та культурній спадщині народу. Що стосується форм навчально-виховної діяльності, то їх переважна більшість не відповідає рівню розвитку учнів основної школи, а розглянуті в першому розділі недоліки змісту та форм організації трудового навчання у основній школі призводять до падіння інтересу старших підлітків до свідомого вибору професії.

Все означене було враховано під час розробки і проведенні констатуючого експерименту по організації уроків трудового навчання на основі визначених нами педагогічних умов взаємодії загальноосвітнього і вищого навчальних закладів.

^ 7. Аналіз результатів моніторингу

Таким чином, у відповідності з поставленими завданнями для констатуючого експерименту дослідження, і виходячи із результатів проведеного етапу, можна зробити наступні висновки:

 1. На початок експерименту показники сформованості мотивації трудової діяльності експериментального і контрольного класів приблизно однакові

 2. діагностична база, яку використовує педагог, орієнтована на досягнення психологічної науки в сфері мотивації трудової діяльності школярів і готовності їх до професійного самовизначення;

 3. підготовка майбутнього вчителя технологій вимагає дієвої структури, яка і дозволяє ефективно здійснювати означений процес; розроблений і впроваджений в експериментальну методику дослідження зміст забезпечення активного мотиваційного середовища на уроках трудового навчання дав можливість реально підвищити професійний рівень підготовки майбутнього викладача технологій і професійного навчання і об’єднати всі сфери впливу на школяра. У свою чергу, це обумовлює важливість подальших досліджень у рамках діючого проекту “ Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій”


^ 8. Отримані результати по кожному завданню

У відповідності з календарним планом дослідно-експериментальної роботи за 2009-2010 навчальний рік проведено наступні заходи:

І. Організаційний блок

а) Розроблено та затверджено плани дослідно-експериментальної роботи

«Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій».

б) Створено ініціативну творчу групу з розробки та реалізації програми проведення дослідно-експериментальної групи у навчальних закладах у складі: НПУ імені М.П.Драгоманова проф. Корець М.С., доц. Жерноклєєв І.В., старший викл. Слабко В.М., студенти Сомова К.В., Лісков Д.В., Давиденко Н.В., Редькова О., Стіч Д.; директор ліцею митної справи №144 ім. Г. Ващенка Орєхова І.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Ліпчанська І.М.

в) Залучено до співпраці Королівський Шведський інститут м. Стокгольм, асоціацію викладачів технологій Північних країн Європи.

г) Залучено до проведення науково-дослідної роботи науковців ВНЗ, АПН України, методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та спеціалістів управлінь освіти у навчальних закладах наступних науковців: академік АПН України, віце-президент АПН України, доктор педагогічних наук професор Мадзігон В.М., член кореспондент АПН України , доктор пед. наук , професор Сидоренко В.К. Провідні професори Університету м. Умео (Швеція) Кайса Борг, Сігурт Йохансон, Лєннарт Споландер, Андерс Хедман, провідний проф. Університету Брауншвайг Вальтер Тоеркауф, проф. Габріелла Граубе.

д) Створено Центр підготовки майбутніх вчителів технологій і професійного навчання на базі ліцею як структурний підрозділ Інституту Гуманітарно-Технічної Освіти НПУ ім. Драгоманова (Наказ №216 від 25 червня 2009 року).

е) Вивчено рівень профпідготовки майбутніх вчителів технологій та професійного навчання.

є) Відкрито сторінку на сайті ліцею митної справи №144 та Інституту гуманітарно-технічної освіти, на якій висвітлюється хід експерименту.

ІІ. Науково-методичний блок

а) Визначено мету, принципи, завдання і методи роботи за темою " Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій».

б) Узагальнюється вітчизняний і зарубіжний досвід з питань підготовки майбутніх вчителів технологій, застосування різноманітних форм, методів, прийомів у навчальному процесі ВНЗ: написано дві наукові статті із зазначеного питання , прийнято участь у міжнародних конференціях, які проходили в м. Київ (Україна), м. Вільнюс (Литовська республіка), здійснена поїздка до м. Умеа ( Швеція).

в) Визначено відповідальних за експеримент: від НПУ імені М.П.Драгоманова - доц. Жерноклєєв І.В., з боку ліцею – заступник директора з навчально-виховної роботи Ліпчанська І.М.

г) У ліцеї проведено резервну лінію для стабілізації роботи мережі Інтернет; налагоджено взаємодію з відповідальними за Інтернет ресурси при НПУ імені М.П.Драгоманова.

д) Організовано і проведено анкетування з метою виявлення сформованості мотивації трудової діяльності учнів основної школи.

е) Розпочато діяльність гуртків з декоративно-ужиткового мистецтва України.

ІІІ. Блок психолого-педагогічного моніторингу та аналізу

а) Проведено спільний науково-практичний семінар з викладачами ВНЗ та вчителями трудового навчання з питань методичного забезпечення експерименту.

б) Проведено анкетування майбутніх вчителів технологій з визначенням їх рівня професійної підготовки. Отримані результати обробляються.

в) Проведено анкетування по визначенню рівня мотивації, взаємодії та співпраці учасників науково-педагогічного дослідження на початок експерименту та на кінець першого року проведення експерименту.

г) Підготовлено методичне забезпечення для проведення науково-практичних семінарів, консультацій для вчителів з питань оволодіння діагностичними методиками комплексного аналізу сформованості в учнів позитивної мотивації трудової діяльності.

д) Визначено соціально-психологічний статус кожного учня в технологічному класі ліцею, характер впливу сім'ї та соціуму на результати навчального процесу та професійного самовизначення на початок експерименту.

9. Висновок

У відповідності з поставленими завданнями за час діагностичного етапу експерименту, було визначено рівні сформованості мотивації трудової діяльності учнів, професійної підготовки майбутніх вчителів технологій і професійного навчання, розроблені відповідні методичні рекомендації для викладачів вузів і вчителів шкіл, організовано відповідна навчально-матеріальна база експерименту, проведені семінари для учасників проекту, визначені шляхи реалізації основних напрямків експериментальної роботи.

Виходячи з вище зазначеного, експериментальне дослідження на тему: “Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій” дозволило отримати результати першого етапу експерименту, які дають підстави стверджувати, що обрана на початку дослідження наукова гіпотеза є вірною і вимагає подальшої реалізації проекту.


^ 10. Роботи, надруковані за звітний період


 1. Жерноклєєв І.В. Шляхи використання досвіду підготовки вчителів трудового і професійного навчання учнів скандинавськими країнами і Фінляндією. // Молодь і ринок №2 -м. Дрогобич,-2009.-С.74-77.

 2. Жерноклєєв І.В. Досвід і здобутки системи освіти Фінляндії на прикладі підготовки вчителів трудового і професійного навчання.// Трудова підготовка у закладах освіти №6-2009

 3. Igor Zhernoklieiev Preparing of the technology teachers in Ukraine for forming of the positive motivation of the pupіls craft activity in the conditions of the Eurointegration processes // . Technika- Informatyka- Edukacja. Universytet Rzeszowski. Tom XI – 2009. – p.100-105.

 4. Igor Zhernoklieiev Ways of the Development Techno-Technological Culture in Modern Society// Цінності гуманістичної освіти Values of Humanistic Education Наукове видання Львівського національного університету імені Івана Франка – Каменяр, Львів,-2009. p.64-68
Директор науково-методичного центру підготовки майбутніх учителів технологій і професійного навчання, кандидат педагогічних наук, доцент

Жерноклєєв І.В.


Директор ліцею митної справи №144 ім. Г.Ващенка

Солом`янського району м Києва


Орєхова І.В.
Директор науково-методичного центру підготовки майбутніх учителів технологій і професійного навчання, кандидат педагогічних наук, доцент

Жерноклєєв І.В.Директор ліцею митної справи №144 ім.Г.Ващенка

Солом`янського району м Києва


Орєхова І.В.Календарний план
науково-дослідної та експериментальної роботи на тему:
“ Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій”
на 2010-2011 навчальний рік.І. Організаційний блок

п/п

Зміст

Відповідальний

Термін виконанняУкласти договори про співробітництво з обласними інститутом післядипломної освіти з питань надання методичної допомоги в проведенні експериментальних досліджень.

Керівники проекту

2010, серпеньУкласти договори про співробітництво з медичними закладами

Керівники проекту

2010 рік, жовтень- листопадРозширити співпрацю з громадськими організаціями, депутатським корпусом району та міста тощо.

Керівники проекту

Протягом 2010 -2011 н.р.Підтримувати сторінку на сайтах ліцею та Інституту гуманітарно-технічної освіти, на якій висвітлюється досвід підготовки майбутніх вчителів технологій та механізм взаємодії школа – вищий навчальний заклад


Адміністратор сайту ліцею


Протягом 2010 -2011 н.р.Удосконалювати роботу гуртків з декоративно-ужиткового мистецтва України

Керівники проекту

Вересень 2010, травень 2011Підведення підсумків

експериментально - дослідної роботи за звітний період.

Керівники проекту

2011 рік, Квітень - травень


ІІ. Науково-методичний блок

1.

Продовжити аналіз і узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань підготовки майбутніх вчителів технологій, застосування різноманітних форм, методів, прийомів у навчальному процесі ВНЗ.

Керівники проекту

2010-2011 н.р., вересень- травень

2.

Здійснювати доступ до інформації для ознайомлення за сучасними педагогічними технологіями, навчальними програмами через Глобальну мережу INTERNET

Керівник проекту від ліцею

Протягом 2010-2011 н.р.

3.

Визначити рівень профпідготовки та особистісного розвитку нових учасників проекту - майбутніх вчителів технологій та професійного навчання

Науковий керівник проекту

2010 рік, вересень

4.

Провести моніторинг сформованості мотивації трудової діяльності учнів технологічного класу ліцею

Керівник проекту від ліцею

2010 рік, вересень

5.

Поповнювати банк навчальних програм освітньої галузі «Технологія»

НМЦ

Протягом 2010-2011 н.р.

6.

Створити постійно діючий консультаційний пункт з питань взаємодії школа - внз на прикладі профільного навчання учнів технологічного класу ліцею

Керівники проекту

2010р., вересень

7.

Удосконалювати зміст і методику підготовки майбутніх вчителів технологій на основі навчально-трудової діяльності учнів експериментальних класів технологічного напряму ліцею

Учасники проекту

Протягом 2010-2011 н.р.


ІІІ. Блок психолого-педагогічного моніторингу та аналізу

№ п/п

Зміст

Відповідальний

Термін виконання

1.

Визначати в учнів експериментальних класів рівень сформованості знань, умінь і навичок з предметів освітньої галузі «Технологія»

Керівник проекту ліцею

Вересень 2010 рік, Квітень 20112.

Вивчити рівень профпідготовки та особистісного розвитку майбутніх вчителів технологій.

НМЦ

вересень 2010 рік, квітень 2011 рік

3.

Проводити науково - практичні семінари, круглі столи, консультації для вчителів з питань оволодіння педагогічними колективами діагностичними методиками комплексного аналізу сформованості в учнів позитивної мотивації трудової діяльності.

Керівники проекту

Протягом 2010 - 2011 н.р.

4.

Визначити і відслідковувати динаміку сформованості рівня мотивації трудової діяльності учнів технологічного класу ліцею

Керівники проекту

Протягом 2010 - 2011 н.р.

5.

Визначати і відслідковувати характер міжособистісних і міжгрупових стосунків у колективах, соціально-психологічний клімат студентських і учнівських колективів, рівень розвитку колективів

Керівники проекту

.


6.

Визначати і відслідковувати соціально-психологічний статус кожного учня в класних колективах, шкільному середовищі, характер впливу сім'ї та соціуму на результати навчального процесу та професійного самовизначення

Керівники проекту

Протягом 2010 - 2011 н.р.

7.

Провести моніторинг якості навчальної діяльності учнів технологічного класу ліцею

Керівник проекту від ліцею

Вересень 2010 рік, квітень 2011 рік^ Участь у заходах і наукових конференціях

за 2009-2010 н.р. з теми експериментального дослідження

Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій” 1. Міжнародна науково-практична конференція: «Проблеми фахової підготовки спеціалістів з напрямку «Технологічна освіта», м.Івоніч Здруй (Польща), 18-19 вересня 2009 року 1. Міжнародна наукова конференція: «Предмети дизайн та технологія у системі шкільної освіти – підґрунтя для життєвих навичок. Актуальні проблеми і їх вирішення». м. Вільнюс (Литва), 22-23 жовтня 2009 рік 1. Стажування керівників проекту «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій» з питань євроінтеграційних підходів у співробітництво школи і ВНЗ на базі університету Умеа (Швеція), 22 лютого - 6 березня 2010 року 1. Всеукраїнський методологічний семінар: «Актуальні проблеми вітчизняної порівняльної педагогіки за умов євроінтеграційних процесів», м.Ніжин, 25-26 березня 2010 року 1. Міжнародна науково - практична конференція: «Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах», м.Київ, 26 -27 березня 2010 рокуСхожі:

Звіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій» iconЗаявка на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: “ Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій”
Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів технологій”
Звіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій» iconВпровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес та організацію науково-дослідної експериментальної роботи у Мотовилівськослобідській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів

Звіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій» iconПрограма залучення практичних працівників освіти до експериментальної та науково-дослідної діяльності
Наступає новий етап зв'язку науки та практики. Він полягає в тому, щоб залучити вчителів до науково-дослідної діяльності, познайомити...
Звіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій» iconПлан науково-експериментальної та пошуково-дослідницької роботи гімназії "Ерудит" на 2008 2009 навчальний рік
Обговорити хід, підсумки і плани науково-дослідницької, пошуково-експериментальної роботи на наукових конференціях
Звіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій» iconНаказ №578 Про проведення науково-дослідної експериментальної роботи зі створення цілісної моделі художньо-естетичної освіти та виховання в загальноосвітніх навчальних закладах України
Результати експертизи регіональних експериментів засвідчили, що цілісна культуротворча модель художньо-естетичної освіти і виховання...
Звіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій» iconНаказ №153 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2011-2012 навчального року
В основу планування методичної роботи покладено результати діагностики рівня професійної компетенції вчителів та результати аналізу...
Звіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій» iconПрограма 56-ої науково-теоретичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців за підсумками науково-дослідної роботи 2011 року
Ректорат і науковий відділ університету запрошують Вас прийняти участь в роботі науково-теоретичної конференції науково-педагогічних...
Звіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій» iconПрограма 57-ої науково-теоретичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців за підсумками науково-дослідної роботи 2012 року
Ректорат і науковий відділ університету запрошують Вас прийняти участь в роботі науково-теоретичної конференції науково-педагогічних...
Звіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій» iconУдк 378. 147 Тетяна Заболотна, Світлана Танана підвищення професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов за допомогою використання новітніх технологій
Гою використання новітніх технологій є одним із завдань начально-виховного процесу вищого навчального педагогічного закладу. У статті...
Звіт про хід і результати науково-дослідної та експериментальної роботи на тему: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконаленням підготовки майбутніх вчителів технологій» iconОлег Малишевський підготовка майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей до використання засобів ікт
Визначено педагогічні цілі, досягненню яких сприятиме методично доцільне використання засобів ікт у процесі підготовки майбутніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи