Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення icon

Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення
Скачати 56.79 Kb.
НазваПоложення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення
Дата конвертації21.09.2013
Розмір56.79 Kb.
ТипПоложення

ОРІЄНТОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

про відповідального за туристсько-краєзнавчу

роботу в навчальному закладі


І. Загальні положення

1.1. Відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі системи освіти є однією з категорій педагогічних кадрів, що здійснює різноманітну туристсько-спортивну та краєзнавчо-дослідницьку роботу серед учнівської молоді в навчальних закладах (загальноосвітніх, позашкільних ), а також дитячо-юнацьких клубах, організаціях тощо.

Відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу є активним пропагандистом туризму і краєзнавства , діяльність якого спрямована на залучення учнівської та студентської молоді до активних занять туризмом, краєзнавством, фізичною культурою та спортом, формування здорового способу життя.

1.2. Відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора навчального закладу з числа педпрацівників цього закладу на період 1 (один) навчальний рік.

1.3. У своїй діяльності відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти .

1.4. Відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу повинен знати теорію і методику навчально-виховної роботи з питань дитячо-юнацького туризму і краєзнавства; цілі, принципи, зміст, форми, методи, нормативне забезпечення туристсько-краєзнавчої роботи з учнями; програмно-методичні матеріали і документи щодо організації навчання і виховання учнів з питань туризму і краєзнавства; соціально-економічні, культурні, інші умови навчально-виховної діяльності; основні напрямки розвитку туризму в закладах освіти, досягнення педагогічної науки, методичних досліджень.

1.5. Це положення є обов’язковим для всіх навчальних закладів.

ІІ. Обов’язки відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу

2.1. Планує, організовує та здійснює контроль якісного виконання туристсько-краєзнавчих заходів з учнями навчального закладу, бере активну участь у їх залученні до систематичних занять спортивним туризмом та туристсько-краєзнавчою діяльністю.

2.2. Відповідає за створення і роботу Ради туристсько-краєзнавчого активу (Рада ТКА) при навчальному закладі з числа вчителів-предметників географії , історії , фізичної культури , батьків, спонсорів, інших зацікавлених осіб; орієнтує педагогічних працівників навчального закладу на підвищення рівня професіоналізму і педагогічної майстерності з питань туризму і краєзнавства.

2.3. Забезпечує виконання річного плану туристсько-краєзнавчої роботи навчального закладу на високому організаційному і методичному рівні; участь педагогічних та учнівських колективів навчального закладу у шкільних (районних, обласних тощо) заходах з туризму і краєзнавства.

2.4. Забезпечує відповідну якість проведення туристсько-краєзнавчих заходів шляхом:

- запровадження різноманітних форм туристсько-краєзнавчої діяльності – походів, пошукових експедицій, зльотів, конкурсів, туристсько-краєзнавчих таборів, змагань, конференцій тощо;

- удосконалення змісту туристсько-краєзнавчих заходів за рахунок різнорівневих і різнопрофільних програм і проектів;

- використання активних форм навчання та ділового спілкування учасників туристсько-краєзнавчих заходів.

2.5. Приймає активну участь у проведенні туристсько-краєзнавчих заходів з учнями і педагогами навчального закладу.

2.6. Відповідає за забезпечення якісного і своєчасного інформаційного зв’язку з питань туризму і краєзнавства з районним відділом освіти , Центром ДЮТ , навчальними закладами району .

2.7. Відповідає за підготовку положень і умов туристсько-краєзнавчих заходів з учнями, рекомендацій, методичних та інформаційних матеріалів для педагогів навчального закладу.

2.8. Веде загальну документацію з питань туристсько-краєзнавчої діяльності навчального закладу і роботи Ради туристсько-краєзнавчого активу, готує проміжні і загальний звіт за підсумками роботи. До переліку обов’язкової документації входить:

- наказ про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу з визначенням його обв’язків і повноважень;

- список членів Ради туристсько-краєзнавчого активу, з визначенням їх обов’язків і повноважень;

- протоколи засідань Ради ТКА (повинна збиратися не менше трьох разів на рік);

- річний план туристсько-краєзнавчих заходів навчального закладу з урахуванням плану туристсько-краєзнавчої роботи району , завірений директором закладу;

- річний план роботи відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу;

- книга випуску груп у походи, експедиції і екскурсії , інструктажів з техніки безпеки ;

- маршрутні листи та книжки проведених походів;

- звіти з проведених походів, експедицій, екскурсій, змагань, краєзнавчих конкурсів, конференцій, олімпіад тощо;

- положення і умови проведення туристсько-краєзнавчих заходів, підсумкові протоколи, методичні та інформаційні напрацювання і рекомендації педколетиву навчального закладу з питань туризму і краєзнавства;

- підсумковий річний звіт з туристсько-краєзнавчої діяльності навчального закладу.

2.9. Слідкує за станом матеріальних цінностей , необхідних для організації навчально-виховної роботи з питань туризму і краєзнавства, приймає участь у їх інвентаризації, сповіщає адміністрацію закладу про непридатність для подальшого використання.

2.10. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурних, національних, духовних тощо цінностей України, дотримується норм педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя.

2.11. Постійно дбає про підвищення своєї туристсько-краєзнавчої та фахової майстерності.

ІІІ. Права відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу

3.1. Забезпечення робочим місцем, інформацією, матеріалами та туристським спорядженням, що необхідні для виконання взятих на себе зобов’язань.

3.2. Об’єктивне оцінювання адміністрацією закладу обсягу та якості виконання робіт.

3.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.

3.4. Захист професійної честі і гідності, своїх інтересів самостійно чи через посередника у випадку дисциплінарного або професійного розслідування, пов’язаного з порушенням Організатором ТКР норм професійної етики, техніки безпеки, Правил проведення подорожей з учнівською молоддю тощо.

3.5. Участь в управлінні у порядку, передбаченому Статутом навчального закладу, залучати педагогів та учнівський актив закладу до реалізації плану туристсько-краєзнавчої роботи.

3.5. Участь у плануванні туристської роботи, підготовці та проведенні масових туристсько-краєзнавчих заходів у навчальному закладі.

3.6. Проведення занять в туристсько-спортивних та краєзнавчих об’єднаннях (гуртках, секціях тощо) учнів навчального закладу за рахунок коштів, виділених на позашкільну роботу, а також залучених коштів.

3.7. Бути керівником спортивних туристських походів, краєзнавчих експедицій, екскурсій з учнями навчального закладу відповідно до вимог Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006р. № 237.

3.8. Організовувати та проводити змагання зі спортивного туризму (при наявності звання «Інструктор дитячо-юнацького туризму»).

3.10. Готувати команди до участі у регіональних (районних, обласних тощо) змаганнях, конкурсах, конференціях тощо з туризму і краєзнавства, очолювати ці команди та представляти їх на регіональних заходах.

3.11. Підвищувати свою туристсько-краєзнавчу кваліфікацію та фахову майстерність.

ІV. Відповідальність

4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин посадових обов’язків, встановлених цим Положенням, інших локальних нормативних документів, розпоряджень адміністрації навчального закладу з питань туристсько-краєзнавчої діяльності, відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

4.2. За завдані навчальному закладу або учасникам навчально-виховного процесу, іншим працівникам у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі несе матеріальну і кримінальну відповідальність в порядку і межах, визначених трудовим, цивільним і кримінальним законодавством.Схожі:

Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення iconПлан масових туристсько-краєзнавчих заходів мцдют на 2011-2012 навчальний рік
Міський семінар відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальних закладах
Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення iconПлан спільних масових туристсько-краєзнавчих заходів у м. Києві на 2012-2013 навчальний рік
Засідання міського методичного обєднання відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в районах м. Києва
Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення iconПоложення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури І мистецтв України І. Загальні положення мета " Положення " удосконалення краєзнавчої діяльності бібліотек, уточнення її змісту, основних завдань
Мета “ Положення ” удосконалення краєзнавчої діяльності бібліотек, уточнення її змісту, основних завдань
Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення iconПлан масових туристсько-краєзнавчих заходів Міжнарожного центру дитячо-юнацького туризму на 2012-2013 навчальний рік
Засідання міського методичного обєднання відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в районах м. Києва
Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення iconПоложення про краєзнавчу роботу загальні положення Мета "Положення " удосконалення краєзнавчої діяльності бібліотеки, уточнення її змісту, основних завдань
Мета "Положення " удосконалення краєзнавчої діяльності бібліотеки, уточнення її змісту, основних завдань
Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення iconНаказ №287 Про затвердження Програми ХІІІ районної туристсько краєзнавчої Спартакіади школярів Миргородщини
Положення про районну туристсько- краєзнавчу Спартакіаду школярів Миргородщини, затвердженого наказом відділу освіти райдержадміністрації...
Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення iconНаказ №287 Про затвердження Програми ХІІІ районної туристсько краєзнавчої Спартакіади школярів Миргородщини
Положення про районну туристсько- краєзнавчу Спартакіаду школярів Миргородщини, затвердженого наказом відділу освіти райдержадміністрації...
Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення iconНаказ №287 Про затвердження Програми ХІІІ районної туристсько краєзнавчої Спартакіади школярів Миргородщини
Положення про районну туристсько- краєзнавчу Спартакіаду школярів Миргородщини, затвердженого наказом відділу освіти райдержадміністрації...
Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення iconНаказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»
України від 04. 02. 2013 №80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18. 02. 2013 за №286/22818 «Про затвердження Положення...
Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі І. Загальні положення iconПлан туристсько-краєзнавчих та туристсько-спортивних заходів 2011-2012 навчальний рік
Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію “Мій рідний край”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи