Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році icon

Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році
Скачати 284.2 Kb.
НазваНаказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році
Дата конвертації29.03.2014
Розмір284.2 Kb.
ТипНаказ

НАКАЗ

 

 

“____   ” травня  2011 р.                                                                                             №_______

 

Про підсумки методичної

роботи з педагогами школи

у 2010-2011 навчальному році

 

 

             З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами:

     -    Законом України про загальну середню освіту;

 •  Рекомендаціями щодо організації методичної роботи  з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти;

 • Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти;

 • Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН № 930 від 06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010  за № 1255/18550, керуючись наказом ГУОН ДОДА від 26.01.2011 № 26-к  «Про застосування повноважень п.6.10 Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестаційною комісією ГУОН ДОДА в 2011 році»,

 • Програмою перспективного розвитку школи на 2004-2012роки

-    Річним планом роботи школи

у 2010-2011 навчальному році педагогічний  колектив школи   продовжив  роботу на узагальнюючому етапі над реалізацією програми експериментальної роботи школи «Розробка інноваційного навчального закладу «Школа розвитку» та розпочав творчу реалізацією науково-методичного проекту освітян Дніпропетровщини «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». На 2010-2011 навчальний рік наказом по школі від 31.08.2010р. № 235 «Про організацію методичної та експериментальної роботи в школі» було затверджено методичну загально шкільну тему: «Підвищення професійної компетенції педагогів в оволодінні ефективними засобами креативної освіти».      Згідно з Перспективною програмою розвитку школи на 2004 – 2012 роки,       2010-20011н.р.- підготовчий етап   реалізації обласного науково-методичного проекту та загальношкільної теми, який включав  в себе такі завдання:  

     - конкретизувати проблеми на рівні  роботи школи, експериментальної роботи педагогічного колективу,

- спланувати роботу творчих груп щодо дослідження науково-методичного проекту,

- створити  «банк інформації»,

- визначити основні показники для системного відстеження, діагностики рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою,

- організувати роботу психолого-педагогічних семінару з проблеми креативної освіти,

          - розробити рекомендації та  заходи щодо використання найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми школи у форматі забезпечення креативних напрямків освіти; 

          - обговорити запропоновані рекомендації на засіданнях ШМО, виробити заходів з їх реалізації;

           - організувати наставництво, консультації для молодих учителів;

            - організувати взаємовідвідування уроків, вивчити і створити умови для використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;

          - сприяти вдосконаленню методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;

            - створити банк  розробок вчителів, випусків методичних бюлетенів з досвіду роботи над темою.

               З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2010-2011 навчальний рік. Пріоритетними напрямками в роботі методичної ради було визначено:

 1. Теоретична підготовка вчителів до роботи в обласному проекті, вивчення рекомендованої літератури.

 2. Розробка діагностичних анкет та  показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя.

 3. Впровадження моніторингу якості творчих компетентностей педагогів.

 4. Використання діагностично-проектуального комплексу «Універсал» та розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп.

 5.  Використання технологій продуктивного навчання (розвивальне навчання, технологія проектування, технологія продуктивного мислення) як складових креативної освіти.

      Для реалізації даних напрямків  протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- Теоретичне осмислення педагогічної ідеї та ознайомлення із наявним передовим досвідом для реалізації обласного проекту "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості" . Створення творчої групи. Розробка практичних рекомендацій, вироблення психологічної установки на використання педагогічної ідеї.

- Формування особистісно зорієнтованої структури методичної роботи з конкретними завданнями діяльності.

- Зміст навчального плану школи, вимоги Державного стандарту освіти  програмне й навчально-методичне забезпечення виконання  навчального плану школи.

- Вивчення та аналіз змісту освітніх програм для 10 класу

- Організація роботи Школи молодого вчителя, молодого класного керівника. Закріплення наставництва.

-  Ознайомлення з досвідом роботи районних опорних закладів освіти та обласних шкіл передового педагогічного досвіду.

-  Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів-предметників про персональну науково-дослідницьку діяльність учнів.

- Творчість як один із критеріїв оцінювання професійної діяльності педагога.

- Підготовка претендентів до професійного конкурсу "Молодий учитель - кращий за професією"

- Профільне навчання в умовах роботи експериментального навчального закладу "Школа розвитку". Теоретичні аспекти  профільного навчання в умовах модернізації освіти.

- Впровадження допрофільного навчання як основи підготовки профільного навчання.

-Методичний супровід та методичне забезпечення  допрофільного вивчення української мови та літератури й математики в школі

- Про хід атестації педпрацівників.

- Виконання рішення педагогічної ради. Аспекти педагогічної творчості: творча особистість - успішна особистість

-Презентація проектів творчих справ класних керівників та голів ШМК і ТГ.

-Презентація ППД, який вивчався у 2010-2011н.р. Звіт творчої групи з узагальнення передового педагогічного досвіду.

- Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

-Методичне дослідження "Креативна освіта як життєва стратегія Школи розвитку".

-.Вивчення результативності курсової перепідготовки педагогічних кадрів. Довідка про  результати персонального контролю.

-Обмін думками та пропозиціями щодо форми узагальнення напрацювань експериментальної лабораторії на 2011-2012 н.р. Організаційний та творчий аспект проведення методичного марафону-звіту «Уроки навчального року»

- Про підготовку узагальнених матеріалів на  обласну  педагогічну виставку- ярмарок педагогічних ідей та технологій;

- Підведення підсумків методичної роботи за 2010-2011 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2011-2012н.р.  На виконання завдань, поставлених перед педагогічним колективом, розроблено й проведено педагогічні ради:

- «Вклад кожного члена педагогічного колективу у формування іміджу навчального закладу та обговорення компетентностей ідеального вчителя в місії КЗШ № 68» (серпень, 2010);

- «Формування креативної діяльності учнів і педагогів у процесі шкільних інновацій «Школи розвитку» (листопад, 2010);

-  «Громадянська освіта у виховній роботі навчального закладу: методи, форми, технології діяльності класного керівника»(січень, 2011);

- «Соціально-психологічна служба як нагальна потреба продуктивної діяльності сучасного навчального закладу» (квітень, 2011).

     Протягом 2010-2011 н.р. було організовано роботу шкільних методичних комісій вчителів-предметників та класних керівників, творчих груп «Розвивальне навчання», «Проектування особистісного розвитку учнів», затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМК, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність  ШМК було сплановано на основі Річного плану роботи школи та Перспективної програми розвитку школи. Кожна з ШМК  провела по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої районної конференції, рекомендації РМК щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2010-2011  н. р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО  було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику  методичної теми впродовж року були проведені круглі столи ШМО   з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність кафедри, перспективно  визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими  учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фаховій виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника тощо.

 В цілому роботу ШМО 2010-2011 навчального року можна  оцінити задовільно.

        Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок  ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи, розпочато роботу щодо створення відеотеки уроків та виховних заходів з теми «Креативна освіта – життєва стратегія «Школи розвитку» тощо.

    Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

-   забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою забезпечено доступ до світової мережі Інтернет, створено картотеку науково-методичної літератури, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісно орієнтовані педагогічні технології);

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

-   накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

-   створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМК та методичної ради школи;

-  забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів,інструкціями, рекомендаціями тощо.

Триває поповнення методичного кабінетусучасною педагогічною літературою таметодичними матеріалами про роботу вчителів школи.

            Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2010-2011 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі  вчителі: Кротенко Н.В., Кужева В.В., Коржов М.М., Пономарьова Н.П., Федусова Є.С., Непомняща О.В., Лук’янчук І.О., Афоніна Г.І., Матющенко С.Ф., Приліпко М.О. (20% від кількості працюючих педагогів у школі).Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні  шкільних методичних  об’єднань.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2010-2011 н.р. згідно зперспективним планом.

           У звітньому році було атестовано7  педагогічних працівників:

          1. Пашковська Лариса Миколаївна, заступник директора з ВР, вчитель початкових класів, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» 

          2. Шломенко Лідія Сергіївна, вчитель  історії та правознавства,  підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» 

          3. Савченко Вікторія Григорівна, вчитель англійської мови, присвоєно  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

          4. Афоніна Ганна Іванівна , вчитель трудового навчання, підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію « перша» 

          5. Причиська Наталя Володимирівна  , вчитель трудового навчання,  присвоєно першу кваліфікаційну категорію

          6. Приліпко Марина Олександрівна , вчитель англійської мови ,  встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст  другої категорії» 

          7. Коржов Максим Миколайович, заступник директора з НВР, вчитель  української мови та літератури , встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст  другої категорії» 

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі ШМК, члени районної атестаційної комісії.

 Психологом школи було проведено анкетування з визначення рейтингу вчителів серед колег, батьків та учнів. На кінець І семестру за  результатами моніторингу навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг вчителів та предметів. Це дало можливість об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який атестувався. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості. На травень 2011 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу має такий вигляд:

 

            Враховуючи результати трьох років, можна зробити висновок, що педагоги школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

            Особлива увага приділялась вивченню й поширенню передового педагогічного досвіду. Впродовж року узагальнено й запропоновано для поширення досвід учителя Савченко В.Г. з теми «Використання комп’ютерної підтримки на уроках англійської мови» та досвід учителя Хидивової Г.М. з теми «Розвиток дивергентного мислення та математичних здібностей молодших школярів шляхом використання творчих задач». Дану тему учитель Хидивова Г.М. розкрила в ході своєї участі в районному етапі конкурсу «Учитель року». Узагальнено досвід роботи шкільного методичного об’єднання класних керівників (голова Причиська Н.В.).  У лютому ШМО класних керівників взяло участь у районному конкурсі таких об’єднань, представили напрацювання з проблеми використання тренінгових методик, провели відкрите засідання ШМО.  

Творчі доробки  вчителів були представлені на  Дніпропетровській обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій,від школи було подано 16 екземплярів, усі матеріали були  оформлені у відповідності до вимог.Матеріали самоосвіти, власні розробки навчальних й виховних проектів, уроків з експериментальних тем у вигляді опису досвіду роботи, брошур, буклетів представили на обласний ярмарок учителі Непомняща О.В. (2 роботи), Причиська Н.В. (2 роботи), Синичич.В., Савченко В.Г., Хидивова Г.М., Степанюк М.В., Дрезнель В.Ф., Князькова Н.В., Бадян Л.Р., Концевич І.В., Афоніна Г.І., Матющенко С.Ф., Абрамова В.Г., Горобченко Н.М. У наказі відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради від 18.03.2011р. № 233 «Про підсумки участі закладів освіти району в обласній виставці «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини-2011» КЗШ № 68 названо серед найкращих, а виставочні матеріали як змістовні й цікаві.  Дипломами відділу освіти за активну участь і якісну підготовку матеріалів до обласної виставки нагороджено Дрезнель В.Ф., Непомнящу О.В., Синичич В.В., Причиську Н.В. Кількість матеріалів збільшилася у порівнянні з минулою виставкою. але, на жаль, лише дві  роботи відзначена  дипломами І ступеня. Дипломами головного управління освіти і науки облдержадміністраціїї нагороджено Абрамову В.Г. та Причиську Н.В., які запропонували оригінальну систему роботи класного колективу та управління роботою шкільного методичного об’єднання. Та все ж переважна більшість експонатів – паперові експонати, немає електронних посібників. Тому ця робота потребує конкретизації та корекції.

            Представлено методичні напрацювання школи й на другій всеукраїнській виставці «Інноватика в освіті України» (жовтень, 2010) та міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2011» (березень, 2011). У підготовці матеріалів активну участь взяли Безкровна С.Д., Бондар Н.А., Савченко В.Г., Бадян Л.Р. та ін.

            Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

            У 2010-2011 навчальному році школа не поповнилась молодими спеціалістами першого року роботи. Але продовжили педагогічну діяльність учителі другого року роботи: учитель біології Короленко Тетяна Віталіївна і учитель хімії, біології та обж Сіманько Олексій Олександрович. Ці вчителі працювали  під наставництвом досвідченого педагога, вчителя вищої категорії Бадян Лариси Романівни  за чітко розробленим планом. також суттєву допомогу в методичній підтримці молоді вчителі отримували в школі “Професійної адаптації молодих педагогів”, якою керує вчитель вищої категорії Люлюк Валентина Олександрівна. Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків.У квітні  2011 року вчителями  були  проведені відкритий уроки. Під час аналізу уроку молодим спеціалістам   були дані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня. Учасники Школи молодого вчителя брали активну участь в районних конкурсах:    Коржов М.М. виступив на районному етапі конкурсу «Молодий учитель», Приліпко М.О. взяла участь у районному конкурсі «Педагогічний дебют». Учитель Сіманько О.О. з активною підтримкою колег-наставників взяв участь у районному етапі конкурсу шкільних методичних об’єднань, провівши тренінг про важливість толерантності з дев’ятикласниками.  Молодий учитель Короленко Т.В. підготувала з учнями проект «Значення творчості В.В.Білоуса у культурному житті Криворіжжя» і успішно презентувала його на міському конкурсі в ході реалізації проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку».

   Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з   перспективним планом. У 2010-2011 н.р. було вивченостан викладанняукраїнської мови у 8-9-х класах, Захисту Вітчизни, основ наук у 4-х класах, фізики, фізкультури, російської мови в 5-9 класах, викладання курсу «Основи християнської етики в українській культурі», здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі).

           Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

     З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі   першокласникам.  Результати вивчалися на педагогічному консиліумі, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.         

         У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Сім класів (1б, 2б, 3а, 4б, 5б, 6б, 7а) навчаються в психолого-педагогічній системі «Розвивальне навчання», використовує цю систему 9 педагогів. Введено й активно використовується інноваційна технологія «Довкілля». 21 класний керівник і усі педагоги використовують у своїй діяльності проектувально-діагностичний комплекс «Універсал», зокрема як необхідний компонент психолого-педагогічної системи «Проектування навчально-виховного процесу на засадах особистісного розвитку учнів». Продовж року практичним психологом школи проведено два діагностичні заміри, консультації з класними керівниками, поставлено тактичні задачі та сплановано корекційну роботу. Методичною радою школи проведено практичний семінар «Корекційно-розвивальна робота в діяльності класного керівника», в ході якого організовано взаємовідвідування виховних заходів у 5-9 класах. Адміністрація школи тежвикористовує  у своїй практичній діяльності комплекс «Універсал» для планування навчально-виховного процесу. Річний план школи функціонує як дев’ять розроблених проектів, які складаються із тематичних модулів. Окрім проектування адміністрація школи використовує інші інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, і рейтинг в оцінці роботи вчителя, і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад   тощо.

        Діяльність педагогічного колективу школи  спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так, у 2010 – 2011 н.р., у порівнянні з минулим навчальним роком, кількість переможців районних олімпіад значно не збільшилась, але наявне збільшення переможців в інтелектуальних конкурсах.. Результатом роботи вчителів стали    призери   районних предметних  олімпіад:

 1. Романщак Анна (4б клас, вчитель Петричкевич Н.Я.) – українська мова, ІІІмісце;

 2. Петрина Володимир(4б клас, вчитель Петричкевич Н.Я.) – природ-во, ІІІ місце;

 3. Онойко Валерія (10 клас, вчитель Чудінова С.М.) - українська мова, ІІІмісце;

 4. Шокол Дар’я (8 клас, вчитель Чудінова С.М.) - українська мова, ІІІмісце;

 5. Лєбєдєва Марія (8 клас, вчитель Дрезнель В.Ф.) – історія, ІІІ місце;

 6. Балан Алла (9 клас, вчитель Дрезнель В.Ф.) – історія, ІІІ місце;

 7. Михайлівська Катерина (10 клас, вчитель Дрезнель В.Ф.) – історія, ІІІ місце;

 8. Шульга Дар’я (9 клас, вчитель Шломенко Л.С..) – правознавство, ІІІ місце;

 9. Яшніченко Руслан (9 клас, вчитель Бобринська І.С.) – фізика, ІІ місце;

 10. Яшніченко Руслан (9 клас, вчитель Бадян Л.Р.) – хімія, ІІ місце;

 11. Колос Андрій (9 клас, вчитель Сіманько О.О.) – біологія, ІІ місце.

Учень 9 – в класу Яшніченко Руслан (учитель Бадян Л.Р.) посів ІІІ місце на міському етапі олімпіади з хімії.

^ Порівняльний аналіз участі учнів в олімпіадах з базових дисциплін у 2009 -2011 н.р.

Навч.рік

Умл.

Пр.

Англ.

Істор.

Біолог.

Хімія

Фізика

Інф.

Пр-во

Тр.н., геогр.

Екон.

2008-2009

ІІ, ІІІ р,

 

 

ІІр, ІІм, ІІІоб

 

 

 

 

ІІр

 

ІІр

2009-2010

ІІр, ІІІр,

ІІІр

ІІІр

ІІр, ІІІр, Ір

ІІр

Ір, ІІІр

Ір

ІІр

 

 

 

2010-2011

ІІІр, ІІІр, ІІІр

ІІІр

 

ІІІр, ІІІр, ІІІр

ІІІр

ІІр, ІІІм

ІІр

 

ІІІр

 

 

 

 Впродовж трьох років немає високих результатів з географії (учитель Коржов М.М.), трудового навчання (учителі Причиська Н.В., Афоніна Г.І.). За результатами участі 25-ти навчальних закладів району в предметних олімпіадах школа має 6 місце.

         Не можна сказати, що  організована робота в шкільній МАН призвела до високих результатів. У 2010-2011н.р. робота шкільної МАН (керівник Коржов М.М.) була мало активною, низько результативною.

       У цьому році   учні нашої школи взяли  активну участь в Міжнародних конкурсах з фізики „Левеня”, з математики „Кенгуру”, з історії «Лелека», з українознавства «Патріот», з української мови «Соняшник», з англійської мови «Грінвіч», російської мови «Русский медвежонок», «Бобер» - з інформатики.

 

Назва конкурсу

Результати

Всього взяли участь

Золотий сертифікат (диплом І ступеня, відзнака «відмінно»)

Срібний сертифікат (диплом ІІ ступеня, відзнака «добре»)

Бронзовий

сертифікат (диплом ІІІ ступеня)

Левеня

42

6

15

 

Кенгуру

70

17

25

 

Лелека

10 Результати не надійшли

 

 

 

Патріот

95

2

4

16

Соняшник

129

11 Регіонального рівня

2 регіонального рівня

4 – Всеукраїнського рівня;

5 регіонального рівня

Гринвіч

29

2

4

8

Русский медвежонок

28

-

-

-

Бобер

5

 

3

 

 

Активними в організації й проведенні конкурсів були координатори Абрамова В.Г., Петричкевич Н.Я., Бобринська І.О., Князькова Н.В., Кучерук О.С., Савченко В.Г., Безкровна С.Д. Вони не тільки організували урочисте відкриття, забезпечили ділову атмосферу при виконанні завдань, а й організували урочисте вручення сертифікатів та призів. Та, на жаль, координатор «Русского медвежонка» Неспірна Н.І. поставилася недбало й безвідповідально  до повноважень координатора: вона не довела до кінця розпочатий конкурс, не відправила роботи, тому об’єктивної картини участі в конкурсі немає. Учні отримали лише сертифікати. Недопрацювання та неналежна увага індивідуальній роботі з обдарованими учнями призводить не лише до падіння рейтингу школи серед навчальних закладів, падіння її іміджу, а й втрати в учнів зацікавленості в навчальній діяльності та бажання вчитися.

            Активно взяли участь в міському конкурсі «Квітневі читання» (І місце серед 5-х класів, ІІ місце серед учнів 6-х класів, вчитель Бадян Л.Р.., Коржов М.М.).

            КЗШ № 68 - опорна школа в районі з питання створення інноваційного навчального закладу у форматі креативної освіти. З метою популяризації інноваційних форм роботи з учнівством, у форматі креативної освіти, для педагогів району і міста проведено ряд заходів: «Модель ООН. Україна. Кривий Ріг - 2011», міні-сесія молодіжного Європарламенту. У 2010-2011 навчальному році в  школі активізовано роботу євроклубу. Він став переможцем в міському відборі клубів до участі в обласному фестивалі шкільних євроклубів, а в травні  в рамках обміну шкільних євроклубів став учасником міжнародного фестивалю-параду ім. Р.Шумана, який відбувся в м.Варшаві.

            Особливої уваги в аналізі методичної роботи позакласних заходів з предмету заслуговує відкрита міська конференція старшокласників «Модель ООН. Україна. Кривий Ріг», яка у цьому році була десятою, ювілейною. У цьому році 25 команд, серед яких 10 з інших міст України, розглядали питання й шукали варіанти рішень щодо громадського виховання мешканців різних країн світу. Учасники з інших міст жили в сім’ях учнів КЗШ № 68. Більше 100 учасників провели час весняних канікул не просто в цікавому спілкуванні, а в корисній роботі щодо самовдосконалення й реалізації помислів учнівської молоді зробити світ кращим. Вище згадане про методичний аспект в роботі з обдарованими дітьми свідчить про великий потенціал педагогічного колективу у цьому напрямку.

            У березні  2011 року в ході всеукраїнського моніторингу якості освіти учні 8-б класу виконали моніторингову роботу з української мови. Результати показали, що високий рівень знань у 16 %, достатній – у 57% учнів, які виконували роботу.

            Проведені підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії, англійської мови показали, що більше 50% учнів спрацювали в межах високого й достатнього рівнів. На низькому рівні виконали роботу  з української мови – 2 учні, з англійської мови – 3 учні, з історії – 1 учень, з математики (алгебри) – 5, геометрії  - 8. На нараді при заступнику директора учителі проаналізували виконання учнями ПКР, виробили план дій щодо ретельнішої підготовки учнів до такої роботи. Питання заслуховувалось на нараді при директорові.

            Пошуки більш досконалих шляхів навчання та виховання учнів, розвиток ініціативи та творчості учителів  відбувався шляхом реалізації модулів  «Удосконалення НВП», «Опанування інноваційними технологіями» із проекту  школи «Реалізація проблемних завдань» та модулів «Молодий учитель», «Передовий досвід», «Проектування корекційно-розвивальної роботи», «Видавнича справа», «Клуб керівника методичного підрозділу» із проекту «Підвищення професійної майстерності». Методичною службою школи розроблена і введена в дію система вдосконалення навчально-виховного процесу. Традиційно організовувались цикли відкритих уроків, вернісажі педагогічних ідей, демонстрації знахідок, методичні консультпункти, майстер-класи, методичні практикуми, методичні сесії, на яких педагоги ділилися педагогічними надбаннями, показували шляхи і способи удосконалення НВП, педагоги узагальнювали побачене й  почуте, використовували  у своїй діяльності. Особлива увага усіх методичних підрозділів була надана розробці адаптованих програм для навчання  учнів 5-8 класів у системі розвивального навчання. До розробки адаптованих  програм активно включилися учителі  української мови та літератури Абрамова В.Г., Кротенко Н.В.., Смуток Н.В., учитель зарубіжної літератури Матющенко С.Ф., учитель фізики Бобринська І.С., учитель математики рибак О.В., учитель музики Степанюк М.В.

            Впродовж поточного навчального року підготовлено та проведено семінар для вчителів початкової школи - «Моніторинг навчальної діяльності учнів початкової школи», семінари для вчителів англійської мови  - “Навчально – методичні та рольові ігри  як засіб розвитку пізнавальної активності  учнів на уроках англійської мови”, української мови та літератури - «Використання інтерактивних технологій навчання на уроках  української мови та літератури». Постійно працював психолого-педагогічний семінар щодо реалізації обласного науково-методичної проекту. Дані заходи проведені на високому науково-теоретичному, методичному рівні. Значну роботу щодо підготовки семінарів було проведено керівниками ШМО Непомнящою О.В., Причиською Н.В., Мацко С.В., учителями Хидивовою Г.М., Савченко В.Г.., Абрамовою В.Г., бібліотекарем Яшиною В.О.

Впродовж року  вчителі відвідували районні,  міські семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем. Окрім участі в районних та міських методичних заходах учителі Степанюк М.В., Мацко С.В., Непомняща О.В. взяли участь в обласній конференції з проблем моральності виховання. Директор школи Камлик Л.Я. виступила на обласній науково-практичній конференції з актуальних питань випереджаючої освіти для сталого розвитку.

            План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2010-2011 навчального року був виконаний. Та все ж, не всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи були проведені, формально поставилися керівники методичних підрозділів до проведення щорічного звіту «Уроки навчального року». Не повстю реалізовано план проведення предметних тижнів ШМО вчителів слов’янської писемності та історії, вчителів початкових класів,  мало результативною була робота творчої групи «РН». Не поліпшилася робота щодо висвітлення роботи в періодичній та фаховій літературі, не запропоновано до затвердження чи рекомендації до використання жодну програму, збірник тощо.

            Враховуючи вище сказане, з метою виконання Програми науково-дослідницької та експериментальної роботи школи з теми «Розробка інноваційного навчального закладу «Школа розвитку» та забезпечення умов для ефективного використання психолого-педагогічної системи «Проектування навчально-виховного процесу на засадах особистісного розвитку учнів», для подальшого удосконалення роботи з педагогічними кадрами, впровадження методичної роботи в режимі інтенсивного розвитку, -

 

        

НАКАЗУЮ:

 

 1. Визнати методичну роботу з педагогічними кадрами у 2010- 2011 н.р.  задовільною.

 2. Відзначити роботу вчителів  Савченко В.Г., Причиської Н.В., Матющенко С.Ф., Степанюк М.В.. з впровадження в практику роботи інноваційних технологій або їх елементів, розробки змістовних та високоефективних уроків, позакласних заходів, організацію та проведення науково-практичних семінарів.

 3. Відзначити роботу вчителів Безкровної С.Д., Шломенко Л.С., Чудінової С.М., Петричкевич Н.Я., Бадян Л.Р.учні яких показали високі результати в олімпіадах, турнірах.

 4. У 2011-2012 навчальному році педагогічному колективу школи спрямувати усю методичну й експериментальну роботу школи на успішну реалізацію освітян Дніпропетровщини «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», де основною стратегією вважати розробку моделі інноваційного навчального закладу «Школа розвитку».

 5. Заступнику директора з НВР Синичич В.В.:

                 5.1. На засіданні методичної ради школи докладно проаналізувати результати методичної   роботи у 2010- 2011 н.р. та визначити основні напрямки діяльності на 2011-2012 н.р.;

  Термін: червень 2011 р.

         5.2.  Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами школи на 2011-2012 н.р. з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі.

                                                                                Термін:  протягом року

  5.3. Проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад, конкурсів, МАН, зовнішнього незалежного оцінювання.

                                                                                             Термін : серпень 2011

      5.4. Створити умови для активізації діяльності науковоготоваристваучнів, залучити обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності.

                                                                                                                                                                                            

                                                                                    Термін:  протягом року

          5.5. З метою набуття молодими педагогами практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи, формуванню вмінь, застосовувати теоретичні знання у конкретній практичній діяльності, вивчення молодими вчителями передового й ефективного педагогічного досвіду, продовжити  роботу школи “Професійної адаптації молодих педагогів”.

                                                                                                    Термін: вересень 2011

         5.6. Систематично поповнювати перелікнауково-методичної літератури, періодичної  педагогічної преси, що знаходитьсяу методичному кабінеті.

                                                                                      Термін:  впродовж року

 5.7.  Забезпечити відповідне оформлення та популяризацію перспективного педагогічного     досвіду вчителів школи.

                                                                          Термін:  протягом  року

5.8. Організувати підготовку матеріалів для участі в  третій національній виставці «Інноватика в освіті України».

8. Керівникам ШМО:

        8.1.Розробити проекти планів роботи ШМО на 2011-2012 н.р.

відповідно до Перспективної програми школи, Річного плану школи,

основних напрямків діяльності, визначених на засіданні методичної ради

школи;

                                                                    Термін: червень 2011 р.

 

         8.2.  Передбачити під час планування роботи участь кожного педагога у методичній роботі школи              

                                                                 Термін: червень 2011 р.

 

8.3. Заслухати звіт керівників ШМО про роботу у 2010- 2011 н.р. на підсумковій педраді         

                                                                 Термін: серпень 2011 р.

9.  Вчителям-предметникам:

9.1.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власну науково-методичну проблему відповідно до методичних та експеиментальниїх завданьнавчального закладу.                                                                       

                                                                                  Термін: протягом року

9.2.Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи.

                                                                                   Термін: протягом  року

9.3. Систематично працювати над поповненням  кабінетів методичними матеріалами.                                                                                        Термін: постійно

9.4.Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

                                                                                      Термін: впродовж року

   10. Наказ від 31.08.2010 р.    № 235 “ Про організацію методичної та експериментальної  роботи з педагогічними кадрами      2010-2011 навчальному році  ” з контролю зняти.

 11.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР  СиничичВ.В.

 

 Схожі:

Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році iconНаказ №94 по Тростинському нвк 31 травня 2012 року Про підсумки методичної роботи з педагогами школи за 2011-2012 н р
Програми розвитку системи освіти Київської області на 2008-2012рр., комплексно-цільової програми розвитку освіти васильківського...
Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році iconПлан засідань науково-методичної ради Гадяцького науково-методичного центру на 2011/2012 навчальний рік
Про підсумки науково-методичної роботи в 2010/2011 навчальному році та організацію науково-методичної роботи у новому навчальному...
Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році iconНаказ №109 Про підсумки методичної роботи в школі в 2010-2011 навчальному році
Специфіка методичної роботи обумовлена переходом до особистісно-орієнтованої освіти полягає в перенесенні пріоритету з інформативно-ретрансляційного...
Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році iconНаказ №156 Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2011-2012 навчальному році
У 2010-2011 навчальному році вся методична робота Вишнівської зош І-ІІІ ступенів №3 була сконцентрована навколо єдиної науково-методичної...
Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році iconНаказ №83 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в Славутицькому ліцеї Славутицької міської ради Київської області у 2013/2014 навчальному році
«Про підсумки науково-методичної роботи у 2012/2013 навчальному році», розглянуті на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від...
Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році iconНаказ №148 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів району у 2010-2011 навчальному році
Проведено значну організаційно-методичну роботу по створенню планів розвитку шкіл. У районному конкурсі на кращий план розвитку школи...
Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році iconНаказ №21 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами в навчальних закладах району у 2010-2011 навчальному році
Методична робота з педагогічними кадрами навчальних закладів проводилась згідно з планом Млинівського районного методичного кабінету,...
Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році iconНаказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року "Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році "
Рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних...
Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році iconНаказ №328 Про організацію методичної роботи з працівниками соціально-психологічної служби району
Харківського району на 2011–2012 роки, проаналізувавши результати організаційно-методичної роботи в районі у 2010–2011 навчальному...
Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році iconНаказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р
Мелітополя, завдань педколективу на 2011-2012 навчальний рік та на підставі наказу Про підсумки методичної роботи з педагогічними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи