Наказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни icon

Наказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни
НазваНаказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни
Дата конвертації29.03.2014
Розмір85.7 Kb.
ТипНаказ


УКРАЇНА


СКАЛА -ПОДІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ


Н А К А З


22.02.2013 року смт. Скала – Подільська № 20


Про інтерактивні ігрові елементи,

як засіб розвитку особистості у роботі

вчителя української мови та літератури

Перепічки Людмили Станіславівни


На виконання річного плану роботи школи адміністрацією школи протягом вивчалась система роботи вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни.

З цією метою були відвідані уроки у класах у яких вчитель читає години , окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння ними практичними навичками, вивчено документацію вчителя – предметника, керівника гуртка, класного керівника. У результаті виявлено наступне: Перепічка Л.С. має повну вищу освіту за спеціальністю вчитель української мови та літератури і працює за отриманим фахом у Скала – Подільській загальноосвітній школі I –II ступенів з 1994 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», підтверджену рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 25 березня 2008 року. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 21 годину на тиждень. У 2011 році Перепічка Л.С. підвищила свою кваліфікацію у Кам’янець – Подільському Національному університеті імені Івана Огієнка з питання «Інноваційні технології при викладанні української мови та літератури».

Вивчення аналізу і узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість констатувати , що викладання української мови та літератури проводиться за державними програмами, згідно інструктивно-методичних рекомендацій  МОНУ щодо вивчення шкільних дисциплін у 2012/2013 н.р. Відповідно до вимог навчальних  програм складено календарне планування. Календарне планування уроків відповідає означеним програмам.

Учитель Перепічка Л.С.( 5,7, 8, 9 кл.) працює над проблемою «Ігрові елементи на уроках української мови та літератури».

Працюючи над темою основні свої завдання вбачає у:

  • активізації пізнавальної діяльності школярів;

  • створенні сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дитини;

  • розвитку учнів через гру;

  • урізноманітненні форм і методів навчання;

У ході її реалізації вона виховує в учнів бажання, а потім і потребу вчитися, зокрема вивчати українську мову та літературу. З цією метою приводить позитивні приклади із життя випускників школи, залучає засоби масової інформації, художні тексти, навіть антиприклади.

Працюючи над розвитком в учнів здібностей, окремим дітям пропонує завдання-конкурси, завдання-диспути, іншим – реферативні завдання, у ході підготовки до яких потрібно витратити більшу кількість часу, обдарованим учням пропонує творчі завдання, які активізують творчу уяву, художнє мислення, літературні здібності. Результати їхньої роботи обов’язково демонструються на уроках – зачитуються, коментуються, оформляються до шкільної газети «Перлинки дитячої творчості ». Людмила Станіславівна формує в учнів уміння вчитися, здобувати знання власною працею, власним пошуком. Для обдарованих учнів обов’язково – розширює програмовий матеріал, виходить за рамки підручника у вивченні тієї чи іншої теми. На окремі теми планує семінарські заняття: «Повторення вивченого в 5 – 9 класах» «Будова простого речення» (І семестр, 8 клас). У щоденній системі уроків з української мови практикує для повторення поряд із календарною споріднену тему, яка вивчалася у молодших класах. Таким чином, активізує пам’ять, мислення, увагу учнів з метою досконалішого оволодіння матеріалом та досягнення якіснішого результату.

Велику увагу вчителька приділяє формуванню в учнів уміння сприймати усне й письмове мовлення, відтворювати, самостійно будувати усні й письмові висловлювання різних жанрів, які необхідні дітям у період навчання, у процесі діяльності і просто в життєвому спілкуванню.

З метою оволодіння мовленням пропонує учням на окремих етапах уроку: перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань, закріплення вивченого, узагальнення вивченого чи домашнього завдання – складати усні і письмові твори, твори-мініатюри, розповіді, роздуми, описи, діалоги, листи з певним лінгвістичним завданням чи без нього; складати зразки документів з використанням автобіографічних даних чи без них. Діяльнісна сторона таких завдань змушує учня працювати на перспективу, запам’ятовувати.

Аналіз результатів письмових творчих робіт показав, що найкраще учні справляються із описовими творами, посередньо – із розповідями і гірше – із роздумами, міркуваннями. Тут дається взнаки брак учнівського досвіду, широти світогляду, ерудиції та самостійного читання художньої, наукової, науково-популярної, публіцистичної, довідково–енциклопедичної літератури. Тому Людмила Станіславівна майже на всіх уроках залучає учнів до складання усного чи письмового роздуму на запропоновану тему.

Щоб виховати особистість, яка зуміє поєднати багатий духовний світ, знання, практику та ініціативність використовує елементи технології особистісно-зорієнтованого навчання. Така технологія забезпечує комфортні, безконфліктні і безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал. А також дає можливість конструювати різні варіанти уроків мови та літератури, де кожен учень організовує свою діяльність залежно від індивідуальних особливостей, орієнтує її на вивчення майбутнього матеріалу, на опанування певними духовними цінностями. Велике значення такої роботи полягає в тому, що жоден учень не лишається осторонь, а стає активним учасником навчального процесу.

Учителька допомагає учневі у визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, своєї майбутньої професійної діяльності, готує учнів до безперервного навчання, розвиває в них соціальні, полі культурні, ділові, комунікативні, інформаційні, самоорганізаційні компетентності.

Ці завдання Перепічка Л.С. розв’язує, починаючи кожен урок з повідомлення орієнтованих на конкретний результат цілей; створення на уроках позитивного настрою, відповідної мотивації, ситуації успіху, взаємопідтримки. Вона віддає перевагу діалогічній формі спілкування, індивідуальній, парній та груповій роботі. Обов’язково повідомляє запитання та завдання, за якими перевірятиметься рівень знань, умінь та навичок з даної теми. Обов’язковим залишає учневі шанс підвищити оцінку з теми. Свої уроки української мови та літератури спрямовує на особистість конкретних учнів.

Серед форм роботи, які використовує педагог, визначальне місце займають інтерактивні методи. Саме вони на її уроках української мови та літератури збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу самовдосконалення. Серед інтерактивні методів, якими вона користується на практиці, – групова робота, учнівські диспути, рольові ігри, розігрування діалогів, ведення бесіди, розвиток уяви, творчих здібностей, взаємо- та самооцінювання, деформований текст, урок-подорож, урок-казка та інші.

Досить результативними є використовувані вчителькою активні форми навчання. Серед таких: евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, методу творчої реалізації.

Важливу роль вона відводить урокам, спрямованим на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, уважне слухання усного мовлення, конспектування почутого та прочитаного, а також нестандартним формам інтегрованих уроків.

Вчителька активно впроваджує в практику викладання рідної мови комп’ютерні технології. Так для уроків літератури вона склала комп’ютерну презентацію «Ілюстрована біографія Т. Г. Шевченка» ,яку використовує при вивченні відповідної теми у 5, 8 та 9 класах, презентацію ,,Андрій Малишко” залучає учнів до наповнення матеріалами стенду «Перлинки дитячої творчості », редактором якого вона є, намагається розвивати їхні творчі здібності, прищеплювати активну життєву позицію, виховувати на кращих прикладах.

Вчитель ділиться власним досвідом з колегами, є активним членом міжшкільного методичного об’єднання вчителів свого фаху, постійний член журі районних учнівських олімпіад та різноманітних конкурсів.

Велику увагу вчитель приділяє роботі з обдарованою молоддю

Результатом роботи вчителя у міжатестаційний період є:

^ 2008-2009 навчальний рік

ІІІ місце (ІІ етап) у конкурсі з української мови ім. П.Яцика (Мандзюк О.)

І місце (ІІ етап) в олімпіаді з української мови та літератури (Мандзюк О.)

ІІІ місце (ІІІ етап) в олімпіаді з української мови та літератури(Мандзюк О.)

ІІІ місце (ІІ етап) в олімпіаді з української мови та літератури (Мазур Б.)

ІІ місце (ІІ етап) в конкурсі «Податки очима дітей» (Коротченя М.)

ІІ місце (ІІІ етап) в конкурсі «Податки очима дітей» (Коротченя М.)

^ 2009-2010 навчальний рік

І місце (ІІ етап) у конкурсі з української мови ім. П.Яцика (Коротченя М.)

ІІ місце (ІІ етап) в олімпіаді з української мови та літ.(Коротченя М.)

ІІІ місце (ІІ етап) в олімпіаді з української мови та літ. (Вітвіцька Ю.)

І місце (ІІ етап) в конкурсі «Податки очима дітей» (Коротченя М.)

І місце (ІІ етап) в конкурсі «Податки очима дітей» (Мазур Б.)

ІІ місце (ІІІ етап) в конкурсі «Податки очима дітей» (Мазур Б.)

ІІ місце (регіональне) у Всеукраїнському конкурсі «Соняшник» (Ковток С.)

ІІІ місце (регіональне) у Всеукраїнському конкурсі «Соняшник» (Вітвіцька Ю.)

^ 2010-2011 навчальний рік

І місце (ІІ етап) у конкурсі з української мови ім. П.Яцика (Коротченя М.)

ІІІ місце (ІІ етап) у конкурсі з української мови ім. П.Яцика (Чорний Ю.)

І місце (ІІ етап) в олімпіаді з української мови та літ. (Коротченя М.)

^ Мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка-І місце–Коротченя Марія, учениця 8 класу

2011 – 2012 навчальний рік

І місце (ІІ етап ) у конкурсі патріотичної поезії (Андрієвська Юлія)

^ Конкурс з української мови ім. П. Яцика

ІІ місце – Коротченя Марія, учениця 9 класу;

ІІ місце – Кучер Олександр, учень 7 класу;

ІІІ місце – Гуска Вікторія, учениця 8 класу.

^ Олімпіада з української мови та літератури

І місце – Кучер Олександр, учень 7 класу;

ІІ місце - Коротченя Марія, учениця 9 класу;

ІІ місце – Гуска Вікторія, учениця 8 класу.

^ Мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка

І місце – Коротченя Марія, учениця 9 класу.

2012 – 2013 навчальний рік

І місце (ІІ етап ) у конкурсі патріотичної поезії (Андрієвська Юлія)

^ Конкурс з української мови ім. П. Яцика

ІІІ місце – Ковток Сніжана, учениця 8 класу;

Олімпіада з української мови та літератури

ІІІ місце – Чорний Юрій, учень 7 класу.

^ Мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченк

ІІ місце -Чорний Юрій, учень 7 класу;

ІІІ місце – Кустіцька Валерія, учениця 9 класу.

Вагомих успіхів у роботі з обдарованими дітьми Людмила Станіславівна досягла у Конкурсі – захисту робіт Малої академії наук . Її учні впродовж двох років ставали призерами I етапу Конкурсу , а у 2012 році Коротченя Марія учениця 9 класу зайняла II місце у II етапі конкурсу (секція фольклористика)

Людмила Станіславівна проводить систематичну змістовну гурткову роботу, що позитивно сприяє піднесенню рівня знань учнів, друкуванню віршів юних гуртківців. Вчитель постійно організовує та проводить у школі такі заходи: Шевченківські дні, дні писемності, читацькі конференції, літературні вечори та композиції.

Велику увагу вчитель приділяє роботі кабінету української мови та літератури. У кабінеті проведено сучасний капітальний ремонт та оформляються нові наочності, стенди. Кабінет утримується відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та правил техніки безпеки.

Велика любов до своєї справи, творчий підхід до неї , постійні пошуки нового, власні ґрунтовні знання та систематична робота над підвищенням своєї педагогічної майстерності, авторитет серед вихованців, педколективу – вирішальні фактори у роботі вчителя Перепічки Людмили Станіславівни.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

  1. Відзначити високий рівень професіоналізму вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни.

  2. Заступнику директора з навчально- виховної роботи Шликовій О.Є. узагальнити і систематизувати отримані під час вивчення дані для подальшого врахування при плануванні та організації навчально-виховного процесу.

  3. Вчителю Перепічці Л.С. :

3.1 Узагальнити напрацьовані матеріали та у наступному навчальному

році взяти участь у конкурсі «Вчитель року»

3.2 Продовжити роботу над наповненням кабінету необхідним

дидактичним і роздатковим матеріалом.

3.3. Організувати підготовчу роботу щодо розробки, систематизації

методичних, дидактичних матеріалів до уроків мови, літератури

3.4 Продовжити роботу щодо індивідуалізації та диференціації

навчання учнів на уроках української мови, української літератури.

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор школи О.Д.ЮЩИШИН

З наказом ознайомлено О.Є.Шликова

Л.С.ПерепічкаСхожі:

Наказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни iconСопіженко Інна Петрівна Індивідуальний підхід як засіб підвищення ефективності урок
Нетрадиційні форми і методи вивчення української літератури як засіб розвитку особистості
Наказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни iconУдк 78. 147: 811. 161. 2 Наталія Юрійчук формування професійної компетентності майбутнього вчителя української мови та літератури
Ької мови та літератури, обґрунтовано соціокультурологічні чинники, що сприяють формуванню та духовному розвитку українськомовної...
Наказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни iconНаказ №31 Про формування правописних навичок школярів, як основи грамотності на уроках словесності вчителем української мови та літератури Бугерою Лідією Романівною
У відповідності до перспективного І річного плану роботи у Скала–Подільської зош I-II ступенів шляхом фронтального контролю вивчалася...
Наказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни iconКритичного мислення на уроках української мови та літератури
Опис досвіду роботи вчителя української мови та літератури Сватківської зош І – ІІІ ступенів Василенко Г. О
Наказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни iconСемінар учителів української мови та літератури
Мліївської зош І-ІІІ ст. №1 відбувся семінар вчителів української мови та літератури району на тему: «Удосконалення шляхів І методів...
Наказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни iconРівень результатності роботи вчителя української мови та літератури Вільнянської гімназії «Світоч» Вільнянської районної ради Запорізької області Зарубіної Л.
Рівень результатності роботи вчителя української мови та літератури Вільнянської гімназії «Світоч» Вільнянської районної ради Запорізької...
Наказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни iconЗгідно з листом комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 21. 03
«Інтершкола» з метою якісної підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання розроблено та видано педагогічний програмний...
Наказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни iconПосадові обов’язки заступника директора по навчально-виховній роботі
Виконання навчальних планів і програм вчителями географії, біологіїї, хімії, української мови та літератури, зарубіжної літератури,...
Наказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни iconПосадові обов’язки заступника директора по навчально-виховній роботі
Виконання навчальних планів і програм вчителями географії, біологіїї, хімії, української мови та літератури, зарубіжної літератури,...
Наказ №20 Про інтерактивні ігрові елементи, як засіб розвитку особистості у роботі вчителя української мови та літератури Перепічки Людмили Станіславівни iconНаказ №177 смт. Мангуш Про підсумки проведення ІI районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури
«Про проведення ІI етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013-2014 навчальному році», з метою пошуку, підтримки, розвитку інтелектуального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи