Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» icon

Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни»
НазваПро стан викладання предмета «Захист Вітчизни»
Сторінка1/4
Дата конвертації29.12.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни»

Згідно плану роботи школи та з метою підготовки юнаків до строкової служби у лавах армії України, виконання програми військово-патріотичного виховання молоді в період з ____по ____ було здійснено вивчення стану викладання предмета «Захист Вітчизни».

Учитель предмета «Захист Вітчизни» ___________________________, стаж роботи _____рік, спеціаліст ____ категорії, викладає предмет з ________ року. За наслідками атестації йому встановлено __________ кваліфікаційну категорію.

В процесі перевірки було відвідано _____ уроків, проведені контрольні роботи, вивчено документацію та стан матеріально-технічного забезпечення, проведено співбесіди з викладачем. Аналіз стану викладання предмета «Захист Вітчизни» підтверджує, що програма з предмета, заходи, передбачені місячниками військово-патріотичного виховання в основному виконуються.

Заняття проводяться на базі кабінету, на стройовому та спортивних майданчиках. Вимогам щодо проведення навчальних занять відповідають навчальні місця для вивчення стройових прийомів, занять із тактичної і фізичної підготовки, єдина смуга перешкод. Навчальний кабінет забезпечений таблицями, навчальними посібниками, макетами зброї, протигазами. Викладач і учні дотримуються правил ТБ під час користування зброєю, виконання стройових команд, занять із окладної фізичної підготовки, у поведінці при виникненні надзвичайної ситуації.

Учитель знає та розуміє основні вимоги навчальної програми, керівні документи з питань підготовки молоді до служби у Збройних Силах України, ознайомлений із методичними рекомендаціями щодо викладання предмета в поточному році.

Відповідно до діючої програми складено календарне планування з урахуванням виділеної кількості годин (2). Аналіз поурочних планів та відвіданих уроків підтвердили підготовку вчителя на задовільному рівні.

Стосунки між учнями та викладачем предмета «Захист Вітчизни» будуються на основі вимог загальновійськових статутів в обсязі тем, що вивчаються. Кожен урок починається з шикування та привітання. У процесі вивчення нового матеріалу, закріплення та перевірки засвоєння його учнями реалізуються принципи навчання: доступності, проблемності, зв'язок навчання з життям, диференціації; застосовуються методи демонстрації, діалогічний, інформаційно-повідломлюючий, пояснювальний. Простежується система роботи щодо виділення зі змісту виучуваного матеріалу найголовнішого. На різних етапах уроку використовується наочність: таблиці, малюнки, макети, схеми.

У процесі розгляду нормативно-правових основ військової служби вчителем розкривається послідовна політика керівництва держави у формуванні збройних сил. Під час проведення занять належна увага приділяється підготовці учнів до захисту Вітчизни, поясненню прав і обов'язків громадян України щодо захисту її незалежності та територіальної цілісності, підготовці до служби у Збройних Силах України. Робочі зошити учнів є конспектом і джерелом підготовки до контрольних робіт, за записами в них простежуються робота із систематизації та узагальнення виучуваного матеріалу, виділення головного.

В учнів на середньому і достатньому рівні сформовані життєво необхідні знання, уміння і навички щодо захисту Вітчизни І військо-патріотичного виховання.

Викладач має 9 годин гурткової роботи із даного напряму, але використовує їх не за призначенням. Щорічно під керівництвом ____________ проводиться День цивільного захисту, в ході якого на практиці закріплюється вивчений теоретичний матеріал, учні і працівники набувають навиків дій в екстремальних ситуаціях. Проводяться заняття з ЦЗ для працівників школи. В 2008-2009 н.р. команда юнаків стала переможцем в районному конкурсі «Нумо, хлопці», у 2007-2008 н.р. - проведений на базі школи районний семінар.

Проте у викладенні предмета є недоліки:

  1. недостатньою залишається самоосвітня робота викладача щодо вивчення передового педагогічного досвіду, Інноваційних технологій викладення та їх впровадження у практику роботи;

  2. не урізноманітнюється структура уроків. Проведення уроків одного типу призводить до одноманітності, що значною мірою не сприяє підвищенню інтересу учнів до навчання. При проведенні уроків не використовуються інтерактивні технології, роздатковий матеріал.

Результати контрольних робітКлас

К-сть учнівВиконували

роботу

Рівень досягнень1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%


Якість

% усп.

Якість показників - _____%.

На підставі вище викладеного,

НАКАЗУЮ:

  1. Роботу вчителя ___________, викладача предмету «Захист Вітчизни» вважати задовільною.

  2. Вчителю _______________:

  1. Продовжити роботу щодо підготовки учнів до захисту Вітчизни, до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених законодавством.

  2. Урізноманітнити типи і структуру уроків, використавши при цьому інтерактивні технології навчання.

2.3.3 метою підвищення самоосвіти опрацювати передовий педагогічний досвід з предмету, накопичувати матеріал у папці із самоосвіти, передплачувати фаховий журнал.

2.4.3 нового навчального року в обов’язковому порядку вести гурток даного напрямку

3. Повторну перевірку здійснити у ____________________ .

З наказом ознайомлений:


Про стан викладання української

літератури у 5-11 класах


Згідно з річним планом роботи, планом контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань з української літератури учнів 5-11 класів вивчався стан викладання української літератури. У 2009-2010 н.р. українську літературу викладають вчителі: ________________, педстаж ______років, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист, викладає у ____________ класах;____________, педстаж ______років, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, викладає у _________ класах; _______________, педстаж ___ років, вища категорія, вчитель-методист, викладає у __________ класах; _______________, педстаж ____ роки, спеціаліст, викладає у _________класах.

Вивчення стану викладання української літератури та рівень знань, умінь і навичок здійснювалося за напрямами: навчально-виховна робота (планування, підбір наочності, виконання навчальних програм, реалізація рекомендацій з викладання, системність викладання, формування в учнів умінь і навичок зв'язного мовлення, дотримання критеріїв оцінювання, використання методів, прийомів і засобів навчання) позакласна робота; результати навчання, якість знань, умінь і навичок учнів.

З метою реалізації такого плану дирекцією були відвідані уроки, вивчено документацію вчителів, проведені контрольні роботи.

Найважливіші проблеми методичної роботи вчителів української літератури, напрями й форми їх розв'язання визначаються з огляду на якісний склад педагогічних кадрів, їхні досягнення і труднощі у викладанні, інтереси й запит. Високий рівень умінь з методики викладання предмета мають вчителі___________________, молодий спеціаліст ___________ оволодіває методикою викладання, удосконалює практичні навички у розв'язанні конкретних методичних проблем.

Кожен вчитель української літератури усвідомлює завдання, які сьогодні поставлені перед навчальним закладом і працює над формуванням внутрішнього світу учнів, спираючись на літературно художні образи, загальної читацької компетентності та загальнолюдських цінностей.

Учитель-методист __________, керівник шкільного м/о вчителів-словесників, впроваджує на уроках української літератури сучасні методики в тісному зв'язку з набутим досвідом. Широко застосовує інтерактивні технології, а саме метод «незакінчене речення», метод «Прес», робота в парах і групах. Уроки мають особистісно-зорієнтовану спрямованість, поєднують національні і загальнолюдські духовні цінності, виховують естетичні смаки. ________________ спонукає школярів активно відстоювати власну точку зору, формує в учнів потребу в читанні літературних творів, розвиває усне і писемне мовлення школярів, а також образне, логічне та творче мислення.

Для опитування учнів вчителька використовує різні форми роботи: відповідь на запитання, вікторину «Розвиток української літератури», асоціативний ланцюжок «Театр», літературний диктант, порівняльну характеристику героїв, аналіз вірша, тестування.

На підсумковому етапі уроку, як правило, застосовується рефлексія «Я сьогодні на уроці почув себе...».

Найбільш вживані типи уроків: урок-конкурс, урок-лекція, комбінований урок. Для актуалізації майбутніх знань учнів вчитель використовує ігри «Відгадай пісню, героя, літературне поняття». кросворди, ребуси, складені школярами.

Записи на дошці, виставки книг, використання ілюстрацій свідчать про організований початок І серйозну підготовку до теми уроку. Багато працює вчитель над оформленням і поповненням кабінету. Кабінет атестований.


Рівень знань умінь і навичок з української літератури наступний:

Клас

учнів

Всього


Писало учнів

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

Якісний показник - ________%

Вчитель-методист ________ велику увагу приділяє формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів шляхом прилучення через літературу до культурних надбань рідного народу і людства. Для створення позитивних емоцій під час уроку використовуються музичний супровід, для активізації уявлень-ілюстрації, до літературних творів, картини пейзажу. __________ дотримується принципу зв'язку навчання із життям, вчить цінувати людські чесноти, такі як повага, патріотизм, гідність. Добре знаючи дитячу і підліткову психологію, вчитель реалізує індивідуальних підхід не тільки до учнів середнього рівня, але й до обдарованих. З метою розвитку творчих здібностей, поетичних нахилів вихованців вчителька очолює протягом багатьох років літературну студію «Пролісок». І проблема, над якою працює вчитель є логічним продовженням даного напрямку «Розвиток творчих здібностей учнів у контексті особистісно орієнтованого навчання».

_____________ у своєму арсеналі має багато методичних надбань, які допомагають в освоєнні новітніх технологій.

На уроках проводять рольові ігри, наприклад, «Зустріч з письменником», «Зустріч з героєм», «Відгадай хто я?».

Найбільш поширеним і улюбленим завданням вчителя є створення фрагментів кінофільму, усне малювання, написання творів-мініатюр.

Як правило під час вивчення біографії письменника працюють юні біографи, лінгвісти, юні художники, юні літературознавці.

Учні _____________ є активними учасниками районних олімпіад і конкурсів. Незмінний керівник районного м/о вчителів української мови і літератури. Кабінет атестований.


Результати контрольних робіт:


Клас

учнів

Всього


Писало учнів

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%


Якісний показник - ________%

______________ працює над виробленням в учнів стійкого інтересу до читання, формування самостійного, критичного, творчого мислення школярів у процесі аналізу художнього твору, вихованням етично розвиненої особистості, творчого читача зі сформованим почуттям національної свідомості та власної гідності. Людмила Григорівна уміло тримає увагу учнів на різних етапах уроку.

Для опитування учнів використовує такі форми роботи як літературний диктант, бліц опитування, клоуз-тести (8,9 класи).

З метою підвищення інтересу до рідного слова вчитель використовує міні-лекції з елементами бесіди (8,9 класи), конкурси на кращого читача, спонукає учнів досліджувати літературний матеріал, порівнювати образи, ситуації, картини. Попередньо підготовлені учні як правило отримують випереджальні завдання для опрацювання додаткової літератури. Поширеним видом роботи на основному етапі є заповнення схеми «Головні та другорядні герої», робота в групах, робота з текстом, компаративний аналіз твору. Значну увагу _____________ приділяє вивченню теорії літератури, понятійного матеріалу, літературознавчим термінам. Вихованці ____________ є призерами районних, обласних олімпіад, активні учасники районних конкурсів в номінації література: «Бюджет очима дітей», «Собори наших душ», «Звичаї, Ігри, традиції нашого краю».


Результати контрольних робіт:


Клас

Всього

Писало учнів

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

Якісний показник - ________%.

Молодий спеціаліст _______________ забезпечує єдність освітніх, розвиваючих, виховних функцій навчання. При навчанні української літератури дотримується принципів навчання, таких як доступність, самостійність, активність, послідовність, зв'язок з життям, реалізує методи навчання: діалогічний, пояснювально-ілюстративний, виконавський, порівняльний, частково пошуковий. На уроках ______________ заглиблюється в текст художнього твору, детально аналізує проблеми, образи, картини. Вчителька особливу увагу звертає на історію написання літературних творів, детально опрацьовує біографію та творчу спадщину письменників. ___________ шанобливо, з повагою ставиться до своїх вихованців, вимагає від учнів дотримання норм культури спілкування, спонукає учнів до творчості, спрямовує свої зусилля на виховання любові до рідного слова. Кабінет не атестований.


За результатами контрольних робіт досягнення учнів з української літератури наступні:


Клас

Всього учнів

Писало

учнів

13

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%
  1   2   3   4Схожі:

Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» iconНаказ №134 Про стан викладання, рівень навчальних досягнень, умінь та навичок учнів 10-11 класів з предмета «Захист Вітчизни»
Відповідно до річного плану роботи школи на 2010/2011 н р. і на виконання закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову...
Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» iconНаказ №264 Про вивчення предмета "Захист Вітчизни" у 2012-2013 навчальному році
«Про затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», з метою вивчення...
Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» iconНаказ №136 Про проведення триденних навчально-польових занять з юнаками 11-х класів шкіл району з предмета "Захист Вітчизни" з метою виконання програми предмета "Захист Вітчизни" наказу ю
Провести з 18 квітня – 20 квітня 2012 року триденні навчально-польові заняття з предмета "Захист Вітчизни" з юнаками 11-х класів
Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» iconНаказ №230 Про вивчення стану навчання предмета "Захист Вітчизни" в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах району
Вивчити стан навчання предмета “Захист Вітчизни” в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів району з 1 жовтня 2012 року...
Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» iconМетодичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2012-2013 навчальному році
Конституція України визначає захист Вітчизни обов'яз­ком громадян України, найважливішою функцією держа­ви. Безпека людини, її життя...
Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів предмета «Захист Вітчизни» шкіл міста на 2013-2014 навчальний рік
Вступне слово з питань проведення методичних занять і вирішення завдань предмета «Захист Вітчизни»
Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» iconНаказ № «Про організацію і проведення навчально-польових та практичних занять предмета «Захист Вітчизни» з учнями 11-х класів»
«Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молодів», Положенням про допризовну підготовку юнаків,...
Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» iconПро стан викладання предмету «Захист Вітчизни»

Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» iconПро вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх навчальних закладах району
«Захист Вітчизни», науково-методичної підготовки педагогічних працівників, матеріально-технічної бази викладання предметів
Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» iconЗвіт у міський науково-методичний центр методисту з предмета «Захист Вітчизни» про оцінювання навчальних досягнень
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», програми предмета «Захист Вітчизни», планів роботи управління освіти та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи