Погоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую icon

Погоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую
Скачати 151.97 Kb.
НазваПогоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую
Дата конвертації01.02.2013
Розмір151.97 Kb.
ТипДокументи
ПОГОДЖЕНО

Директор ДПТНЗ “ЧВПУ”

В.Ю.Спутай

″____″__________2012 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова
навчально-методичної ради

О.А.Литвиненко

"____"__________2012 р.
ПЛАН

роботи методичної комісії економічних дисциплін


Навчально – тренувального центру з підготовки фахівців для підприємницької діяльності


на 2012/2013 навчальні роки


Розлянуто на засіданні

методичної комісії

економічних дисциплін

протокол № від 2012р.


ДПТНЗ

Чернігівське вище професійне училище“


Училище працює над проблемою:


Впровадження компетентністного підходу до навчально – виховного процесу на основі використання нових освітніх технологій”


Навчально-тренувальний центр працює над проблемою:


Шляхи попередження відставання учнів в навчанні”


Склад методичної комісії


1. Сапріко Світлана Іванівна – викладач

Стаж роботи – 11 років; категорія – 1

Проблема над якою працює :”Підвищення ролі домашніх завдань у формуванні в учнів інтересу до навчання


^ 2. Лавренко Тетяна Григорівна – заступник директора з НВР в НТЦ,

викладач

Стаж роботи – 17років, категорія – вища

Проблема над якою працює:”Вровадження інформаційних технологій в навчальний процес


^ 3. Богдан Олена Владленівна – викладач

Стаж роботи – 15 років, категорія – 1

Проблема над якою працює: ”Використання нетрадиційних методів навчання у навчально виробничому процесі“


^ 4. Савчук Наталія Леонідівна – викладач

Стаж роботи –2 рік, категорія – 2

Проблема над якою працює:” Шляхи підвищення ефективності лекцій “.


^ 5. Золотарьова Олена Петрівна – майстер виробничого навчання

Стаж роботи – 25 роки,

Проблема над якою працює: ”Використання інтерактивних методів навчання у навчально виробничому процесі„


^ 6. Комаса Марина Вікторівна – викладач

Стаж роботи – 4 роки

Категорія - 2

Проблема над якою працює:” Використання нетрадиційних методів, викладання економічних дисциплін“


^ 7. Казаніна Юлія Василівна – викладач спецдисциплін

Стаж роботи – 9 років

Категорія - 2

Проблема над якою працює:”Використання інноваційних технологій при викладанні предметів“.


^ 8. Довгошей Олена Олександрівна – майстер виробничого навчання

Стаж роботи – рік

Проблема над якою працює: ”Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх реальних навчальних можливостей„


Перелік доповідей, методичних розробок.


^ 1. Підвищення ролі домашніх завдань у формуванні в учнів інтересу до навчання

Сапріко С.І.


2. Використання нетрадиційних методів навчання у навчально-виробничому процесі.

Богдан О.В.


^ 3. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес“

Лавренко Т. Г.


4. Використання інтерактивних методів навчання у навчально виробничому процесі.

Золотарьова О.П.


  1. Шляхи підвищення ефективності лекцій.

Савчук Н.Л.


  1. Використання нетрадиційних методів при викладанні економічних дисциплін.

Комаса М.В


^ 7. Використання компютерних технологій як засобу активізації розумової діяльності учні.

Бесєдіна О.М.


8. Використання інноваційних технологій при викладанні предметів.

Казаніна Ю.В.


^ 9. Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх реальних навчальних можливостей

Довгошей О.О.


Перелік відкритих уроків


п/п

Викладач, предмет

Методична мета

Місяць проведення

1

Лавренко Т.Г. Маркетинг

Використання сучасних технічних та інформаційних засобів навчання

жовтень,листопад

2

Савчук Н.Л. Економіка підприємства

Формування

умінь та навичок щодо застосування теоретичних знань на практиці шляхом розв’язування задач

листопад

3

Казаніна Ю.В.

Комп’ютерна графіка

Формування

умінь та навичок щодо застосування знань учнів на практиці шляхом

виконання практичних завдань на ПК

лютий^ План роботи методичної комісії економічних дисциплін
п/п

Зміст роботи

Доповідач

Примітки

Серпень

1

Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії

Голова МК
2

Ознайомлення викладачів з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України на 2012-2013 навчальний рік

Лавренко Т.Г.
3

Планування системи відкритих уроків, позаурочних заходів викладачів, майстрів виробничого навчання з метою демонстрації своєї роботи.

Викладачі
4

Обговорення змін у навчальних програмах та внесення відповідних коректив у робочу навчально-плануючу документацію

Члени МК

^ Робота між засіданнями


1.Провести аналіз успішності за підсумками 2011/2012 навчального року та розробити заходи з усунення недоліків в знаннях та практичних навичках учнів

2 Провести аналіз навчальних планів на 2012⁄2013 навчальний рік та внести відповідні корективи

3.Виговити роздатковий матеріал:

-таблиця «Елементи обслуговування покупців»;

-варіанти оцінки постачальників (Комаса М.В.)

3.Виговити картки – завдання контрольні питання з предмета «Комерційне товарознавство» (Богдан О.В.)


^ Вересень проблемний стіл

1

Розробка та обговорення заходів з усунення недоліків в знаннях та практичних навичках учнів за підсумками 2011/2012 навчального року (проблемний стіл)

Голова МК

викладачі
2

Вивчення методичних рекомендацій з проведення уроків різних типів під час професійно-практичній підготовки в НТЦ

Голова МК
4

Розгляд навчальних планів на 2012⁄2013 навчальний рік

Викладачі

^ Робота між засіданнями


1.Підготувати матеріали до виступу на тему з обміну досвідом

«Використання інноваційних технологій при викладанні предметів»

Казаніна Ю.В.

2 Розробити завдання для виконання практичної роботи з курсу «Економіка підприємства»до теми «Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси» Савчук Н.Л.

3.Підготувати матеріали для виступу з обміну досвідом«Шляхи підвищення ефективності лекцій » Савчук Н.Л.

4. Розробити конспект лекцій з курсу« Комерційне товарознавство»

Богдан О.В.

5. Розробити теми курсових робіт з курсу« Фінансовий облік» Сапріко С.І.^ Жовтень дискусійна трибуна

1

Обмін досвідом « Використання інноваційних технологій при викладанні предметів»

Казаніна Ю.В.
2

Про заходи з контролю над відвідуванням занять учнями (дискусія).

Сапріко С.І.

члени МК
3

Обмін досвідом « Шляхи підвищення ефективності лекцій».

Савчук Н.Л.

^ Робота між засіданнями


1.Підготувати матеріали до участі в січневих педагогічних читаннях та виставці методичних матеріалів Казаніна Ю.В.,Лавренко Т.Г. ,Савчук Н.Л.

2 Розробити таблицю:«Порівняльна характеристика типів виробництва з курсу «Економіка підприємства» до теми «Організація виробництва та його обслуговування» Савчук Н.Л.

3.Підготувати матеріали для виступу з обміну досвідом«Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх реальних навчальних можливостей » Довгошей О.О.

6.Підготувати відкритий урок з предмета «Економіка підприємства» ,розробити та підготувати методичне забезпечення для його проведення; провести відкритий урок Савчук Н.Л.

7.Підготувати відкритий урок з предмета «Маркетинг» ,розробити та підготувати методичне забезпечення для його проведення; провести відкритий урок Лавренко Т.Г.Листопад

1

Звіти про роботу над створенням або удосконаленням комплексного методичного та дидактичного забезпечення викладання предметів і професій

Савчук Н.Л.

Казаніна Ю.В.

2

Обмін досвідом « Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх реальних навчальних можливостей»

Довгошей О.О.Підготовка до участі в січневих педагогічних читаннях та виставці методичних матеріалів

Казаніна Ю.В.

Лавренко Т.Г

^ Робота між засіданнями


1.Підготувати матеріали до виступу на тему з обміну досвідом «Вровадження інформаційних технологій в навчальний процес» Лавренко Т.Г.

2.Підготувати матеріали до виступу на тему з обміну досвідом «Використання компютерних технологій як засобу активізації розумової діяльності учні» Бесєдіна О.М.

3 Розробити екзаменаційні білети з дисциплін що виносяться на державну підсумкову атестацію

4. Розробити завдання для контрольної роботи з тем 9-10

з курсу «Економіка підприємства» Савчук Н.Л.Грудень

1

Обговорити та затвердити екзаменаційні білети з дисциплін що виносяться на державну підсумкову атестацію

Лавренко Т.Г

Комаса М.В Казаніна Ю.В.

2

Обмін досвідом «Вровадження інформаційних технологій в навчальний процес»

Лавренко Т.Г.
3

Обговорення шляхів попередження прогалин у знаннях учнів і підвищення рівня навчальних досягнень.

Члени МК
^ Робота між засіданнями


1.Підготувати матеріали до виступу на тему з обміну досвідом«Використання інтерактивних методів навчання у навчально -виробничому процесі» Лавренко Т.Г.

2. Розробити схему груп Імкотермс з курсу з курсу «Технологія торгівлі» Комаса М.В.Січень

1

Аналіз успішності учнів за 1 семестр та завдання викладачів з питання підвищення якості знань і зменшення пропусків без поважних причин

Члени методичної комісії
2

Обмін досвідом«Використання інтерактивних методів навчання у навчально виробничому процесі».

Золотарьова О.П.

3

Ознайомлення з новинками навчальної і методичної літератури

Завідувач бібліотекою
^ Робота між засіданнями


1.Підготувати матеріали до виступу на тему з обміну досвідом«Підвищення ролі домашніх завдань у формуванні в учнів інтересу до навчання»

Сапріко С.І.

2. Розробити роздатковй матеріал:схема розмежувань понять комерції і маркетингу,картки схеми оптової роздрібної торгівлі з курсу «Технологія торгівлі» Комаса М.В.

3.Підготувати відкритий урок з предмета «Комп’ютерна графіка» ,розробити та підготувати методичне забезпечення для його проведення; провести відкритий урок Казаніна Ю.В.Лютий

1

Аналіз участі членів МК у тижні ППД, обговорення матеріалів виставки1

Обговорити та затвердити теми курсових робіт

Члени МК
2

Обмін досвідом «Підвищення ролі домашніх завдань у формуванні в учнів інтересу до навчання»Сапріко С.І.
4

Творчі звіти викладачів,які атестуються

Лавренко Т.Г.

Савчук Н.Л.

КазанінаЮ.В.

^ Робота між засіданнями


1.Підготувати матеріали до виступу на тему з обміну досвідом «Використання нетрадиційних методів при викладанні економічних дисциплін» Комаса М.В.

2 Розробити заходи щодо проведення Міжнародного ярмарку НТФБерезень

1

Обговорення і впровадження заходів щодо проведення Міжнародного ярмарку НТФ

Члени МК
2

Обмін досвідом «Використання нетрадиційних методів при викладанні економічних дисциплін»

Комаса М.В

Члени МК
3

Підготовка і розгляд плану проведення тижня економічних дисциплін

Члени МК викладачі економічних дисциплін
Робота між засіданнями


1.Розробка заходів щодо проведення Міжнародного ярмарку НТФ

2.Розробити екзаменаційні білети з дисциплін що виносяться на ДПА

3.Розробити роздатковй матеріал:схема впровадження на ринок та графік сітьового планування з курсу «Технологія торгівлі» Комаса М.В.

4.Розробка заходів щодо проведення тижня економічних дисциплін члени МК − викладачі економічних дисциплінКвітень

1

Звіт викладачів та зав. кабінетами про роботу зі зміцнення матеріально навчальної викладання предметів

Члени МК
2

Обговорення та затвердження екзаменаційних білетів


члени МК
3

Обговорення підготовки до участі в ярмарку НТФ

Сапріко С.І.

Лавренко.Г.

Казаніна Ю.В.

^ Робота між засіданнями


1. Придбати статистичний збірник«Зовнішньоекономічна діяльність Чернігівщини» Головне управління статистики в Чернігівській області. травень 2012

2.Підготувати пропозиції щодо плану роботи метод комісії на 2012/2013 навчальний рік


Травень

1

Аналіз участі НТЦ ТОВ «Іва» в 11 Міжнародному ярмарку навчально-тренувальних фірм

Лавренко Т.Г.
2

Обговорення та затвердження завдань пробних кваліфікаційних для професії «Агент з постачання«

Члени МК
Червень

1

Аналіз результатів роботи НТЦ за семестр і навчальний рік

Лавренко Т.Г.
2

Обмін досвідом роботи з удосконалення навчально-виховного процесу

Члени МК

^ Протягом року

1

Організація наставництва , надання допомоги молодим педагогічним працівникам

Викладачі НТЦ
2

Ознайомлення з новим нормативними документами, організація їх виконання

Голова методичної комісії
3

Ознайомлення з новою методичною та педагогічною літературою

Викладачі НТЦ
4

Проводити роботу по оформленню кабінетів НТЦ

Голова методичної комісії
5

Взаємовідвідування занять та їх обговорення

Голова методичної комісії
6.

Зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів

Члени МК


Схожі:

Погоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую iconНа секцію заступників директорів з нр та методистів Підготувала заст директора з нр дптнз «чвпу» Чернігів – 2012
Це зумовлено тим, що більшість майстрів виробничого навчання не мають вищої педагогічної освіти, а є виробничниками
Погоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую iconПогоджено затверджую голова пк директор нвк
Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів наказом по гімназії
Погоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую iconПогоджено затверджую головапк директор

Погоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую iconПогоджено затверджую голова пк директор гімназії «Ерудит»
Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів наказом по гімназії
Погоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую iconЗатверджую Погоджено Директор школи Начальник відділу освіти

Погоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую iconЗатверджую: погоджено: Директор школи Л. О. Висоцька Голова во ппо

Погоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую iconПогоджено Затверджую Голова пк в. М. Кострова Директор нвк о.І. Макогон

Погоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую iconПогоджено Затверджую
В. о начальника управління професійно-технічної освіти, Директор впу №63 м. Львова
Погоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую iconПогоджено затверджую методист нмц директор Гадяцького нмц
...
Погоджено директор дптнз “чвпу” В. Ю. Спутай ″ ″ 2012 р. Затверджую icon«Погоджую» «Затверджую» Начальник відділу освіти Директор Дворічанського Дворічанської рда дюкфп «Юність» Н.І. Коваль. С.І. Анопко. «Погоджено»
Вступ 3-12
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи