Формування мотивації на окремих етапах уроку icon

Формування мотивації на окремих етапах уроку
Скачати 66.54 Kb.
НазваФормування мотивації на окремих етапах уроку
Дата конвертації17.02.2013
Розмір66.54 Kb.
ТипДокументи

Формування мотивації на окремих етапах уроку

Діяльність учнів обов'язково повинна мати психологічно повну структуру - розуміння й постановку учнями цілей і задач; виконання дій, прийомів, способів; здійснення самоконтролю та самооцінки. Відповідно виділяють такі етапи формування мотивації:

Етапи формування мотивації

Характеристика дій

створення вихідної мотивації

 • спонукання до нової діяльності,

 • підкреслення попередніх досягнень,

 • викликання відносної незадоволеності чимось із попередньої діяльності,

 • підсилення акценту на майбутній роботі, зацікавленості;

 • здивування

посилення та підкріплення виниклої мотивації

 • інтерес до кількох способів рішення задачі,

 • інтерес до форм співробітництва,

 • інтерес до різних видів діяльності,

 • підтримка завдань різного рівня складності,

 • підключення учнів до самоконтролю

завершення уроку

 • підкреслення позитивного особистого досвіду кожного учня,

 • підкріплення ситуації успіху,

 • диференційована оцінка праці,

 • визначення труднощів і вибір шляхів їх подолання

Група завдань, що забезпечують індивідуальний підхід до формування мотивації «відсталих дітей»

Напрями роботи

Характеристика дій

відновлення позитивного ставлення до навчання

 • рішення доступних задач,

 • створення ситуацій успіху,

 • створення умов для переживань успіху,

 • підтримка в учня впевненості;

 • подолання «виученої безпорадності» як наслідку тривалих невдач;

орієнтація на процес, а не на результат навчальної діяльності

 • складання планів своєї роботи,

 • об'єднання окремих дій у систему,

 • посилення адекватних критичних суджень учня,

 • орієнтація на його попередні успіхи

зміцнення власного вміння вчитись

 • розширення запасу знань,

 • усунення пробілів у знаннях,

 • навчання виконанню дій за інструкцією й у послідовності,

 • опора на наочність, плани, схеми,

 • промовляння своїх дій

Виходячи з потреб мотиваційного забезпечення навчального процесу, можна використовувати такий варіант класифікації методів навчання та їх дидактичних характеристик^ Методи та прийоми навчання

Шляхи формування мотивації

I. Інформаційні: бесіда, лекція, розповідь, консультація, демонстрація, експертиза, доповідь, огляд, звіт, пояснення, розмова, ілюстрація, повідомлення, кінопоказ, інструктаж, аналіз різних носіїв інформації, екскурсії, інтерв'ю, зустрічі з видатним гостем.

історичний ракурс, яскраві інженерні факти, біографії вчених, привернення уваги, практична необхідність матеріалу для фахівця та його цінність для інтелектуального розвитку, здивування, привернення, цікавість, залучення асоціативної пам'яті, емоції, дискусія, уміння спілкування.

^ II. Операційні: робота з підручниками, опорними схемами, алгоритмами, орієнтовними картками, поетапне формування знань, практичні методи, вправи, лабораторні роботи, «роби так, як я», тренінг, програмування навчання, АОС, експеримент, самостійна робота.

створення ситуації, що авансує успіх, робота на майбутні цілі, прагнення до мети, увага до змісту, заохочення, пред'явлення навчальних вимог, групова робота, самостійне досягнення результату, критика та самокритика, складання планів, аналіз випадків із практики, людська цінність знання.

^ III. Творчі: аналіз конкретних ситуацій, бесіда за Сократом, ділова гра, «діловий кошик», форум, обговорення напівголосно, «думай і слухай», інноваційна гра, лабіринт дій, «мозкова атака», панельна дискусія, програма саморозвитку, студія активного випадку, евристика, метод контрольних запитань, метод проб і помилок, творчий діалог, проблематизація, метод «круглого столу», імітаційна гра, проектування тощо.

створення пізнавальних протиріч, проблемно-пошукових ситуацій, емоційний настрій, навчання, засноване на діяльності, допитливість, аналіз подій, вирішення інцидентів і конфліктів, дослідження обставин, ігровий азарт, рольова гра, використання ЕОМ, самоаналіз діяльності, рефлексія, реакція викладача й аудиторії, колективний пошук, похвала, знання про можливості, фінансування, професійна необхідність, очікування.

^ IV. Контролю та зворотного зв'язку: семінар, колоквіум, конференція, симпозіум, залік, іспит, захист курсових робіт, випускна робота, доповідь, реферат, щоденник відпрацьованої практики, рубіжний і підсумковий контроль, анкетування, вікторина.


закріплення отриманих знань, доведення їх до рівня навичок і вмінь, ретроспективний аналіз, змагальність, положення у групі, рейтинг, хіт-парад, якість досягнутих результатів, перехід від контролю до самоконтролю, цінність контрольованих характеристик, відкритість діагностики, досягнення поставлених цілей, кількісні критерії рівня знання, досягнення в галузі інтелектуального розвитку, оцінка своєї діяльності та діяльності товаришів, винагороди, задоволення.^ Можливості різних дидактичних засобів для формування навчально-пізнавальної мотивації учнів

Засоби

Можливості

Друковані навчальні матеріали

 • підвищення рівня інформованості

 • розширення світогляду учнів

Натуральні об'єкти

 • актуалізують увагу школярів

 • викликають їхнє здивування, цікавість, зацікавленість

Макети та моделі

 • задіюють асоціативну пам'ять учнів,

 • викликають замилування твором рук людських, бажання виготовити що-небудь власними руками,

 • викликають допитливість, інтерес

Лабораторні пристрої і матеріали

 • розвивають практичні вміння, навички, що підсилює значущість дітей у власних очах;

 • формують творчі здібності та значущість власної діяльності .

Аудіовізуальні засоби

 • формують цілісність світосприймання,

 • розширюють пізнавальні вміння й навички.

 • дозволяють поглибити почуття прекрасного і зробити доступними твори мистецтва, унікальні малюнки та фотографії

Дидактичні матеріали

 • забезпечують розвиток пізнавальних здібностей учнів,

 • забезпечують оволодіння конкретними знаннями, самоконтролем і самокорекцією своїх дій, компонентами навчальної діяльності.

Комп'ютери

 • дозволяють підтримувати інтерес учнів до досягнень сучасності, прагнення до оволодіння електронною технікою, за допомогою якої можливі швидкість та якість розрахунків, набір та оформлення текстів,

 • знайомлять з розвивальними іграми, програмами;

 • поширюють орієнтацію у професійній сфері.Ефективність використаних учителем дидактичних методів і засобів для розвитку мотиваційної сфери учнів багато в чому забезпечується умілим вибором організаційних форм. Назвемо деякі шляхи формування мотивації у взаємозалежності від організаційних форм (за кількістю учнів)

^ Організаційна форма

Можливості

Індивідуальна

дозволяє розвивати в особистості самоповагу, свої можливості, волю, прагнення до самоконтролю, корекції власної поведінки, задоволення пізнавальних потреб.

Парна

Формує почуття підтримки, взаємовиручки, взаємодопомоги, здатність до взаємодії, співробітництва, спільного досягнення високого результату

Групова ( в малих групах (5-8 осіб).

 • Підвищення комунікативних вмінь, взаємозалежності для досягнення результату

 • дає можливість закріпити або змінити певний статус ­учня,

 • дає можливість продемонструвати власні судження й вести дискусію, що дозволяє виявити неповторність, індивідуальність під час обговорення загальних проблем

Колективна (25 і більше осіб)

 • стимулює становлення особистості та прояв свого «Я» у колективі,

 • учить пізнавати й враховувати у спілкуванні індивідуальність інших людей,

 • розвиває комунікативні навички, організаторські чи виконавські здібності, відповідальність за роль, яка виконується у групі.

Усі вищезгадані засоби педагогічної комунікації визначаю­­­­­ться необхідністю систематично активізувати діяльність учнів на різних етапах освітнього процесу з урахуванням прийнятих цілей і задач навчання.Схожі:

Формування мотивації на окремих етапах уроку iconЕмоційний компонент при формуванні мотивації учнів до навчання Виступ вчителя хімії езош №2 Давиденко О. В. на семінарі-практикумі «Як навчити учня вчитися»
Формування мотивації необхідно починати саме з емоційного компонента як найбільш чутливого до стимулюючих впливів
Формування мотивації на окремих етапах уроку iconУрок алгебри у 8 класі. Тема уроку. Квадратні рівняння Мета уроку: формувати уміння розв'язувати квадратні рівняння. Тип уроку: комбінований. Хід уроку
Повідомлення теми і мети. Здійснення мотивації навчаль­но-пізнавальної діяльності учнів. Урок проводиться в формі подорожі до Єгипетської...
Формування мотивації на окремих етапах уроку iconФормування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства
Теорія мотивації випливає з необхідності будувати педагогічний процес таким чином, щоб його методика орієнтувалася на якомога глибше...
Формування мотивації на окремих етапах уроку iconУрок у нехтування вчителем підготовкою плану проведення уроку; • не приділяється належна увага мотивації І інтересу учнів до уроку
Які стосунки між педагогом і учнями на уроці (доброзичливі, натягнуті, напружені, врівноважені, шту­чні, стримані, непевні, агресивні,...
Формування мотивації на окремих етапах уроку iconФормування позитивної мотивації як фактору успіху навчальної діяльності молодших школярів

Формування мотивації на окремих етапах уроку iconВикористання наочності підручника на уроках етики Запутляєва А. Д
Постановка мети і завдань уроку: для створення проблемної ситуації щодо всього змісту теми; для визначення назви теми і завдань уроку;...
Формування мотивації на окремих етапах уроку iconМетодичні рекомендації щодо проведення самоаналізу уроку
Самоаналіз уроку – інструмент самовдосконалення вчителя, засіб формування й розвитку професійних якостей педагога, що виявляються...
Формування мотивації на окремих етапах уроку iconКартка аналізу уроку математики
Мета відвідування уроку Формування загально навчальних компетентностей. Форми і методи організації індивідуальної роботи
Формування мотивації на окремих етапах уроку iconЗастосування таксономії Блума на різних етапах уроку літератури
Качур Любов Михайлівна, вчитель світової літератури Катеринопільського математичного ліцею Катеринопільської районної ради
Формування мотивації на окремих етапах уроку iconУроку: Задачі практичного змісту на відсоткові розрахунки Тип уроку: Урок формування і вдосконалення вмінь та навичок. Форма проведення: Мета уроку: ввести формулу складних
Мета уроку: ввести формулу складних відсотків, формувати в учнів уміння та навички розв’язувати задачі на відсотки, навчати учнів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи