Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі icon

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі
Скачати 76.99 Kb.
НазваЗакон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі
Дата конвертації07.03.2014
Розмір76.99 Kb.
ТипЗакон

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


 • Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI

 • 5073-VI Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-УІ (із змінами)

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17 серпня 1998 р. № 1295 (із змінами)

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами)

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28 лютого 2002 р. № 228 (із змінами)

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» від 19 серпня 2009 р. № 1007-р (із змінами)

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів» від 8 грудня 2009 р. № 1564-р

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011р. № 1/9-289

 • Лист Міністерства юстиції України від 29 липня 2010 р. № 604-0-2-10


^ Правові аспекти отримання навчальними закладами благодійної допомоги

Проблеми фінансового забезпечення, нормального функціонування і фінансово-економічного розвитку завжди були надзвичайно гострими для освіти. Саме тому в умовах сьогодення актуалізується питання залучення додаткових коштів і виявлення джерел їх поповнення.

Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (із змінами, далі — Закон № 1060) додатковими джерелами фінансування є добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян.

Благодійну допомогу навчальним закладам можуть надавати як фізичні особи, так і підприємства, установи, організації (у тому числі благодійні).


Здійснення благодійної діяльності

Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на таких засадах:

 • законність;

 • гуманність;

 • спільність інтересів і рівність прав її учасників;

 • гласність;

 • добровільність.


Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI:

1) бенефіціар - набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.

Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених цим Законом;

2) благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;

3) благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності;

4) благодійна програма - комплекс благодійних заходів у сферах, визначених цим Законом;

5) благодійник - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності;

6) меценатська діяльність - благодійна діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень, яка здійснюється у порядку, визначеному цим Законом та іншими законами України.

Сферами благодійної діяльності є:

1) освіта;

2) охорона здоров’я;

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

8) наука і наукові дослідження;

9) спорт і фізична культура;

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

11) розвиток територіальних громад;

12) розвиток міжнародної співпраці України;

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

Законом встановлено, що благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

6) публічний збір благодійних пожертв;

7) управління благодійними ендавментами;

8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

^ Отримання та оформлення благодійної допомоги

Згідно з пунктом 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами, далі — Порядок № 1222), благодійна допомога може надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги.

Якщо благодійником не визначено конкретні цілі використання коштів, шляхи спрямування благодійної допомоги визначає керівник навчального закладу з урахуванням першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю закладу.

Між благодійниками та навчальними закладами можуть укладатися договори про надання благодійної допомоги. У такому договорі можна перебачити різні питання, зокрема такі:

 • механізм регулювання процедури приймання і використання благодійної допомоги на потреби навчального закладу;

 • порядок розподілу благодійної допомоги;

 • перелік благодійної допомоги;

 • строки надання благодійної допомоги тощо.

У договорах про надання благодійної допомоги можна передбачити, що частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату доплат, надбавок працівникам навчальних закладів, на їх преміювання.

Відповідно до пункту 4 Порядку № 1222 благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок «Суми за дорученням», тобто шляхом здійснення певної касової операції.

Благодійна допомога у грошовій формі може надходити як на спеціальні рахунки відповідних органів управління освітою, так і безпосередньо на рахунки навчальних закладів.

^ Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться відповідно до Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1295 (із змінами, далі — Порядок № 1295). Навчальний заклад, який отримує благодійну допомогу у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, може укладати договір з різними організаціями про надання та отримання таких послуг, а також складати акти про якість наданих послуг або виконаних робіт.

Пунктом 8 Порядку № 1295 передбачено, що юридичні особи — набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг, а також звітність за встановленими Держкомстатом формами, яку надсилають відповідній комісії з питань гуманітарної допомоги та органам державної податкової служби. Для бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з благодійною допомогою, юридичні особи — набувачі благодійної допомоги, користуються планом рахунків та інструкцією про його використання, що діють в Україні.


За матеріалами журналу

«Практика управління закладом освіти»

7/2011Схожі:

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі iconРоз’яснення законодавствам України про благодійництво та благодійні організації 28. 10. 2010 Законодавство про благодійництво та благодійні організації складається з Конституції України, Закону України „Про благодійництво та благодійні організації”
Законодавство про благодійництво та благодійні організації складається з Конституції України, Закону України „Про благодійництво...
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі iconСпрощена система оподаткування, обліку та звітності в 2012 році
України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування,обліку...
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі iconПодатковий кодекс україни
З 1 січня 2012 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 7 липня 2011 року n 3609-vi
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі iconПодатковий кодекс україни
Законом України від 12 травня 2011 року n 3320-vi, діють до 30 червня 2012 року, враховуючи зміни, внесені Законом України від 22...
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі iconДокументи
1. /Lozhka_2.pdf
2. /lozhka_1.pdf

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі iconЗакон втратив чинність на підставі Кодексу n 2755-vi ( 2755-17 ) від 02. 12. 2010 }

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі iconЗакон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21 листопада 1992 р. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 р. Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р
Конституція України від 28 червив 1996 р. Кодекс про шлюб та сім'ю України 1969 р. Сімейний кодекс України 2002 р
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі iconНаказ №126 Затверджено Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування туроператорської та турагентської діяльності
Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності визначений статтею 207 Податкового кодексу України від 2 грудня...
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі iconЗакон України „Про внесення змін до Закону України „Про благодійництво та благодійні організації"" Верховна Рада України постановляє
Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про благодійництво та благодійні організації””
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-vi №5073-vi податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-уі iconДо відома населення Про благодійні внески І платні послуги лікарні новобузька црл, отримуючи благодійні внески, керується Законом України «Про благодійництво та благодійні організації»
України №1222від 04. 08. 2000 року «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи