Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст icon

Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст
НазваКурсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст
Сторінка1/6
Дата конвертації08.12.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипРозрахунок
  1   2   3   4   5   6


Курсова робота

з дисципліни “Економіка підприємства”

Зміст:

 1. Вступ

Розділ 1. Склад, структура й показники використання основних виробничих фондів:

1.1. Характеристика, склад і структура основних виробничих фондів, розрахунок технологічної структури

1.2. Визначення показників руху основних виробничих фондів

1.3. Визначення середньорічної вартості основних виробничих фондів, розрахунки показників, які характеризують ефективність їх використання

1.4. Розрахунок амортизаційних відрахувань, аналіз діючих методів нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку

Розділ 2. Склад, структура й показники використання оборотних коштів підприємства

  1. Характеристика, склад та структура ОК підприємства

  2. Визначення середньго річного залишку оборотніх засобів

  3. Розрахунок показників, які характеризують ефективність використання ОК

Розділ 3. Класифікація витрат підприємства на постійні та змінні. Визначення критичного обсягу продукції

Розділ 4. Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

Висновки

Література

Вступ.

Підприємство – основна організаційна ланка народного господарства України. Від успіху окремих підприємств залежить об’єм створеного валового національного продукту, соціально-економічний розвиток суспільства, ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб населення нашої країни. Метою курсової роботи є: розробка документації, необхідної для створення підприємства; складу, структури, показників руху та використання персоналу підприємства; характеристика основних виробничих фондів підприємства, ефективність їх використання та розрахунок амортизаційних відрахувань; характеристика оборотних коштів підприємства та основних техніко-економічних показників діяльності підприємства. Виробничо-господарська діяльність кожного підприємства ґрунтується на найбільш раціональному використанні матеріальних і грошових ресурсів, робочого часу в процесі виробництва. У сучасних умовах необхідною складовою ефективної діяльності підприємства є складання бізнес-плану, у якому вказується мета діяльності і шляхи її досягнення.

Розділ 1. Основні виробничі фонди підприємства, характеристика, склад, структура, ефективність їх використання. Розрахунок амортизацій-них відрахувань.

1.1. Характеристика, склад і структура основних виробничих фондів; розрахунок технологічної структури.


Виробничі фонди підприємства в залежності від тривалості функціону­вання у виробничому процесі, від зміни натурально-речовинної форми і від способу перенесення вартості на готову продукцію поділяються на:

– основні

– оборотні

У свою чергу основні фонди поділяються на виробничі і невиробничі основні фонди.

^ Виробничі основні фонди – це та частина виробничих фондів, що беруть участь у багатьох виробничих циклах, зберігають свою натурально-речовинну форму і передають свою вартість на вартість продукції, що виготовляється, частинами у виді амортизаційних відрахувань.

^ Невиробничі основні фонди – це житлові будинки, об’єкти охорони здоров’я, культурно-побутового призначення, що перебувають на балансі підприємства, зберігають свою натурально-речовинну форму, але не беруть участі у процесі виробництва, тому не переносять свою вартість на вартість продукції, що виготовляється; їхня вартість зникає в процесі споживання.

Склад виробничих основних фондів у залежності від їхніх функцій у процесі виробництва однотиповості технічних характеристик для цілей статистики,економічного аналізу і бухобліку поділяються на 2 групи:

 • основні засоби;

 • інші необоротні активи.

Серед основних засобів виділяють підгрупи:
^

1.Земельні ділянки.

2.Капітальні витрати на покращення земель.

3.Будинки, споруди, передавальніпристрої.

Будинки – це будівлі, у яких відбуваються процеси основних, підсобних і допоміжних виробництв, а також розміщується управлінський персонал (будівля цеху, майстерня, гараж, склад, адміністративно–господарська будівля). Споруди – це інженерно-будівельні об’єкти, нафтові і газові свердло­вини, тунелі, очисні споруди, мости, дороги. Передавальні пристрої – це сукупність об’єктів для передачі електричної, теплової і інших видів енергії, а також переміщенні рідких і газоподібних речовин (водопроводи, тепломережі, лінії електропередач, радіо і телефонний зв’язок, нафтопроводи та ін.).

^

4.Машини й устаткування. В цій групі в залежності від особливості підприємства виділяють декілька підгруп:


- силові машини і устаткування (різного роду машини-генератори і машини-двигуни). Машини-генератори забезпечують виробництво теплової і електричної енергії. Машини-двигуни забезпечують виробництво енергії руху (шляхом перетворення енергії води, тепла в механічну енергію). До складу цієї групи виробничих фондів входять парові, газові, гідротурбіни, електродвигуни, парові котли, локомобілі, пересувні електростанції, електропоїзди, силові трансформатори і інше енергетичне обладнання.

 • робочі машини і обладнання – машини і механізми, які безпосередньо приймають участь у виробництві. Для промислових підприємств до них відносяться: верстати, преси та ін. Для будівельних підприємств – екскаватори, бульдозери, бетономішалки, катки, підйомні крани, лебідки та ін.

 • обчислювальна техніка та інформаційні системи.

 • вимірювальні і регулюючі пристрої.

5.Транспортні засобипересувні засоби залізничного транспорту, вагони, вантажний і легковий автотранспорт, автонавантажувачі, авто і електрокари.

6.Інструменти, приналежності, виробничий і господарський інвентармеханізовані і немеханізовані засоби ручної праці, термін служби яких більше 1 року (робочі столи, офісне обладнання, меблі, інструмент).

7.Робочий і продуктивний скот.

8.Багаторічні насадження.

9.Інші види основних фондів.

Інші необоротні активи:

 1. Бібліотечні фонди.

 2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

 3. Тимчасові (нетитульні) споруди.

 4. Природні ресурси.

 5. Інвентарна тара.

 6. Предмети прокату.

 7. Інші необоротні матеріальні активи.

Крім навединой класифікації основні виробничі фонди можна класифікувати і за іншими критеріями. По належності – це власні та орендовані основні фонди; по використанню у процесі виробництва – діючі; які знаходяться на консервації та які знаходяться у запасі, по тривалості терміна служби; по ролі у виробничому процесі: активна та пасивна частина основних фондів. Також важливою є класифікація, яка застосовується для цілей налогового обліку. Всі основні фонди поділяються на три групи:

1) Будинки, споруди та передавальні пристрої;

2)Автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інформаційні системи, телифони, мікрофони, рації, різне конторське обладнання та приладдя;

3)Інші основні фонди, невключені до груп 1), 2).

Всі наведені класифікації не є малозначимими, але поділ основних засобів на 9 груп є найважливішем при визначенні структури основних фондів.
Таблиця 1. Вихідні дані для визначення середньорічної вартості основних фондів та показників їх руху.

Найменування показників

Основні фонди, у тому числі

будівлі,

споруди,

переда­вальні пристрої

машини і устатку­вання

транс­портні засоби

інстру­менти, вироб­ничий і госпо­дарський інвентар

^

інші основні фонди


1

2

3

4

5

6

наявність ОФ на початок року, грн.

39670 31650 23440

112880

44000

4150

4300

надходження ОФ на протязі року (+); вибуття (–), грн.

-4600

1730

2100

-3300

-1120

1400

-1100

місяць надходження, вибуття

04

05

06

08

09

03

10
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст iconКурсова робота з дисципліни Світова економіка на тему

Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст iconКурсова робота з дисципліни: Фінанси підприємства 2 на тему: «Оборотні кошти підприємства»

Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст iconКурсова робота з дисципліни Світова економіка на тему: "Передумови інтеграції України до єс" виконав: ст гр. Мев08-03 Дублянська А. М перевірив: к е. н., доц. Ніколайчук М. В. 2010 Зміст
Ключові тенденції розвитку економік єс та України наслідки та інтеграційна сумісність 23
Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст iconКурсова робота з дисципліни Світова економіка на тему «Вільні економічні зони» виконав: ст гр. Мев-08-4 Дячишена А.І. перевірив: к е. н., доц. Ніколайчук М. В. 2010 зміст
Вільні економічні зони в системі функціонування світової та національної економік
Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст iconКурсова робота з дисципліни Світова економіка на тему: "Ключові чинники та тенденції розвитку світової торгівлі " виконав: ст гр. Мев-08-4 Дуда А. М. перевірив: к е. н., доц. Ніколайчук М. В. 2010 зміст
Ключові чинники розвитку світової торгівлі в умовах глобалізації світогосподарських процесів 41
Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст iconКурсова робота з дисципліни
Програмування максимального прибутку підприємства по випуску офісних меблів в умовах стохастичної, нечіткої та багатокритеріальної...
Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст iconКонтрольна робота з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 03050801
В ккр на основі курсу «Економіки підприємства» чинних законів України І навчальної програми стисло подано основні запитання, що формують...
Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст iconКонтрольна робота з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 05170108 «Зберігання, консервування та переробка плодів І овочів»
В ккр на основі курсу «Економіки підприємства» чинних законів України І навчальної програми стисло подано основні запитання, що формують...
Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст iconКурсова робота
Персонал підприємства: характеристика, склад і структура, показники руху та використання персоналу підприємства
Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” Зміст iconКурсова робота
Персонал підприємства: характеристика, склад і структура, показники руху та використання персоналу підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи