Курсова робота icon

Курсова робота
НазваКурсова робота
Сторінка4/4
Дата конвертації08.12.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

Звіт. =2,94

2.Коефіцієнт завантаження оборотних коштів

,

Баз.=0,62 звіт. =0,34 (грн/грн)

^ 3. Тривалість одного обороту за рік

, або (днів)

Т = 360 днів.

Баз. =225 (днів) звіт. =122(днів)

Визначити розмір вивільнення або додаткового залучення оборотних коштів у звітному році порівняно з базовим за формулою:
де tОБбаз тривалість одного обороту у базовому році, днів;235

tОБзвіт. – тривалість одного обороту у звітному році, днів;

Т – дорівнює 360 днів;

ЧДзвіт. – чистий дохід від реалізації продукції у звітному році.


=-247169,1


Від‘ємне значення цього показника свідчить про зменшення потреби в оборотних коштах, тобто ефективність використання покращилося.

Дослідивши показники 4 розділу можемо зробити деякі припущення щодо діяльності даного підприємства у звітному році порівняно з базовим:

 • середньорічний залишок оборотних коштів у звітному році порівняно з базовим значно знизився і становить – 230591,13 грн.

 • тривалість робочого циклу значно зменшилась у звітному році, порівняно з базовим і становить 122 днів

^ 5.Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства.


Основні ТЕП виробничо-господарської діяльності підприємства

Узагальнюючі

показники

Показники ефективності використання

персоналу

Основних

виробничих фондів

Оборотних коштів

1. Рентабельність

реалізованої

продукції

23,73%

2. Рентабельність

виробництва

0,28грн/грн


3. Рівень витрат на

1 грн. обсягу

виготовленої

продукції

0,79грн/грн


1. Продуктивність

праці

1 працюючого

базовий -

звітний -

2. Продуктивність

праці

1 робітника

базовий -

звітний -


3. Темпи зростання

продуктивності

праці робітників

і працівників

%

1. Фондовіддача

базовий -2,9 грн/грн

звітний -3,0 грн/грн

2. Фондомісткість

одиниці продукції

базовий -0,34 грн/чол

звітний -0,33 грн/чол


3. Фондоозброєність

1 робітника

базовий -2996 грн/грн

звітний -30,61,17 грн/грн


4. Рентабельність

основних

виробничих

фондів

базовий –55,3%

звітний -56,38%

1. Коефіцієнт

оборотності

оборотних коштів

базовий –1,6

звітний -2,94

2. Коефіцієнт

завантаження

базовий –0,62

звітний -0,34

3. Тривалість

одного обороту

базовий -225 днів

звітний -122 днів


4. Відносне вивіль-

нення чи додатко-

ве залучення

оборотних коштів

-247169,1 грн^ Валовий прибуток (ПРВАЛ) визначається як різниця між чистим доходом (ЧД) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (Ссобреал.)

ПРвал = ЧД – Ссобреал., (грн.)


ПРвал =863892-698210=165682грн.


ЧД = Вирреал. – ПДВ- Акц. збір – Інші відрахув. (грн.)


ЧД = 1039515-173252-1021-1350=863892

^ Рентабельність реалізованої продукції (Rреал.) – це є відношення валового прибутку до собівартості реалізованої продукції.

*100%

С – собівартість продукції, грн.

*100%=23,73%


^ Рентабельність виробництва (RВИР.) визначається відношенням валового прибутку до середньорічної вартості основних фондів і оборотних засобів.

,

=0,28


Рівень витрат на 1 грн. обсягу виготовленої продукції (Рвитрат.) - визначається відношенням собівартості реалізованої продукції до обсягу виготовленої продукції

,


=0,79

П

оказник виробництва чистої продукції на одиницю затрат ресурсів і показник рентабельності виробництва характеризують економічну ефективність діяльності підприємства з використанням в розрахунках об’єму всіх ресурсів підприємства.


Проаналізуємо ТЕП діяльності підприємства. Виходячи з показника рентабельності продукції, можемо зробити висновок, що прибуток складає одну четверту частину з собівартості; рентабельність виробництва показує, що майже половину з витрачених основних та оборотних коштів можна отримати у вигляді прибутку.

Показник фондовіддачі показує, що на 1 грн. основних фондів припадає у звітному році 3 грн. Показник фондоозброєності – що на 1 чоловіка припадає 2996 грн. основних фондів у базовому та в звітному 3061,7 грн.; а показник фондоємності – що в базовому році 0,34 грн. основних фондів припадає на 1 грн. продукції, а у звітному – 0,33 грн.

Висновки

Дана курсова робота, яка мала на меті дати студентам необхідну теоретичну базу для визначення стану підприємства, виконала своє призначення.

Поданий матеріал дозволяє визначити та проаналізувати стан основних видів виробничих ресурсів підприємства, що і було зроблено на прикладі даного підприємства.

Аналіз розрахованих у курсовій роботі показників, що приводяться у третьому розділі у вигляді таблиці основних техніко-економічних показників, можна зробити висновок, що діяльність підприємства була прибутковою, а стан підприємства у базовому та звітному роках – стабільним.

У наступному році планується підвищення прибутку за рахунок збільшення обсягу робіт і зниження собівартості шляхом економії витрат по техніко-економічним факторам.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Господарський кодекс України //Все про бухгалтерський облік № 85. – 97 с.

 2. “Про господарські товариства” Закон України від 19 вересня 1991 р.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 49. – 682 с.

 3. “Про оподаткування прибутку підприємств” Закон України // Галицькі контракти – 1998 – № 1-2.

 4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку// Все про бухгалтерський облік № 14 від 19.02.2003 №16 “Витрати”. - 80 с.

 5. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.:Атіка, 2004. – 480с.

 6. Економіка підприємства: Навч.посіб. А.В.Шегда, Т.М.Литвиненко, М.П.Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди. – 2-ге вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2002. – 335 с.

 7. Економіка підприємства: Навчальний посібник / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан.– Львів, 1999.

 8. Економіка підприємства: Підручник // За заг. ред. С. Ф. Покропивного.– Вид. 2-е, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

 9. Економіка підприємства: Посібник/ за ред. П.С.Харіва. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 500 с.

 10. Організація виробництва: Навчальний посібник / А.С.Старовірець, В.О.Онищенко, В.Я.Чевганова, О.В.Редкін. – К.: Лібра, 2003. – 336 с.

 11. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч.посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Вікар, 2002. – 176 с.

 12. Щербина В.С. Господарське право України: Навч. посібник. – К.: Юрінком, 2002. – 463 с..

 13. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальностей 7.050.107 "Економіка підприємства" та 7.050.106 "Облік і аудит”. – Полтава: Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка 2005
1   2   3   4Схожі:

Курсова робота iconДокументи
1. /курсова робота/Вимоги до ВР .docx
2. /курсова...

Курсова робота iconРеферат курсова робота «Аналіз продуктивності праці на зат «Росава»
Курсова робота «Аналіз продуктивності праці на зат «Росава» складається з 39 сторінки тексту, 3 рисунків, 4 таблиць та 29 використаних...
Курсова робота iconКурсова робота

Курсова робота iconКурсова робота з дисципліни Світова економіка на тему

Курсова робота iconКурсова робота
Форма та структура Конституції України
Курсова робота iconКурсова робота з дисципліни "Сигнали та процеси в комунікаційних системах"

Курсова робота iconКурсова робота позакласний захід. Лялькова вистава на німецькій мові

Курсова робота iconДокументи
1. /Курсова робота.doc
Курсова робота iconКурсова робота
Розділ ІІІ. “ Метод проектів “ — одна із фронтальних технологій інтерактивного навчання
Курсова робота iconКурсова робота з навчальної дисципліни
Метричний синтез та кінематичний аналіз кривошипно-коромислового чотириланкового механізму 3
Курсова робота iconКурсова робота на тему
Підстави та процесуальний порядок визнання особи потерпілою у кримінальному процесі України 6
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи