Протокол № П. Ф. Барановський від 20 р icon

Протокол № П. Ф. Барановський від 20 р
НазваПротокол № П. Ф. Барановський від 20 р
Сторінка1/17
Дата конвертації09.12.2012
Розмір2.32 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Схвалено Затверджено

рішенням педагогічної ради Директор школи

Протокол №___ ________П.Ф.Барановський

від «____» _______20___р.


РІЧНИЙ ПЛАН

РОБОТИ

Ситняківської ЗОШ І-ІІІ ст.


на 2012-2013 н.р.


2012


Інформаційна довідка про школу

Ситняківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Перша згадка про школу в селі Ситняки – 1903 рік

Нове приміщення школи – з 1964 року

Ситняківська середня школа – з 1982 року


Директор школи – ^ Барановський Петро Федорович

Заступник директора школи з НВР – Савченко Марина Вікторівна

Нині у школі:

Учнів - 67 ( з них дівчат - 27 ; хлопців - 40)

Класів - 11

^ Наповнюваність класів:

1 клас – 5 ( з них дівчат - 2 ; хлопців - 3 )

2 клас - 8 ( з них дівчат - 5 ; хлопців - 3)

3 клас – 6 ( з них дівчат – 2 ; хлопців - 4)

4 клас - 5 ( з них дівчат - 2 ; хлопців – 3 )

5 клас – 5 ( з них дівчат – 2 ; хлопців – 3 )

6 клас – 5 ( з них дівчат - 2; хлопців – 3 )

7 клас - 5( з них дівчат - 2; хлопців – 3 )

8 клас - 5 ( з них дівчат - ; хлопців – 5 )

9 клас - 6 ( з них дівчат – 6 ; хлопців - )

10 клас – 8 ( з них дівчат - 1; хлопців – 7 )

11 клас - 9( з них дівчат - 3 ; хлопців - 6)

Гуртків - _______

Спортивних секцій - ______

Дитяча організація – товариство «Берегиня» - 11 загонів

Учні беруть участь у роботі НТУ

Учителів – 15 ( з них вищу освіту мають – 15);

мають категорії: вищу – 8 , І категорію – 4,

ІІ категорію – , спеціаліст – 3)

Режим роботи школип’ятиденка

Мова навчанняукраїнська

Школа має:

 • 13 класних приміщень

 • Кабінет інформаційних технологій

 • Музей «Світлиця»

 • Комбіновану майстерню

 • Спортивний зал

 • Їдальню

 • Пришкільні ділянки

 • Стадіон

 • Спортивний майданчик

 • Бібліотеку (книжковий фонд - ____ прим.)

Аналіз роботи школи за 2011-2012 навчальний рік


Широкомасштабні зміни в соціально-політичних та економічних умовах життя, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність нового підходу до системи виховання та навчання в галузі освіти, розробки та впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть цілісному, гармонійному розвитку особистості учня, його самореалізації, ґрунтовному духовно-креативному розумінню природної соціальної дійсності, психолого-соціальному зростанню випускників навчальних закладів.

Відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та інших основоположних документів педагогічний колектив Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2011-2012 навчальному році забезпечував всебічний розвиток особистості шляхом навчання та виховання, які грунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Цьому і була підпорядкована науково-методична проблема «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових педагогічних технологій» та виховна проблема «Нові технології виховання – основний чинник стабільного процесу формування і прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки».

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на охоплення всіх дітей шкільного віку у мікрорайоні школи навчанням .

У школі працювало 15 вчителів. Усі мають вищу освіту. Двоє вчителів знаходяться у декретній відпустці. Їх заміняли Лещенко Г.О., Глушенко Г.М.
Вищу кваліфікаційну категорію мають 7 учителів (Барановський П.Ф., Баранов-

ська Л.М., Савченко М.В., Савченко В.В., Копил Г.О., Забишна Л.А., Динь-

ка Н.К.), І категорію – 4 (Омельченко Н.П., Гребенюк Л.В., Йовенко К.С., Лещенко Г.О.), спеціаліст – 3 (Щербаков В.І., Скліпіс А.А., Глушенко Г.М.). Лісніченко М.А. та Плисак С.Я. (перебувають у декретній відпустці) мають категорії «спеціаліст».
Цього року атестувався один учитель (Динька Н.К. – вища категорія).Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновок, що колектив закладу в основному реалізував мету навчання, розвитку та виховання учнів, поставлену на початку 2011 – 2012 навчального року.

Вирішуючи ці проблеми , педагоги працювали над такими завданнями:

 • Утвердження вільного громадянина як активного самодостатнього учасника суспільного розвитку.

 • Створення умов для різнобічного розвитку особистості.

 • Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості учня і вчителя:

  • створення умов для раннього виявлення й розвитку творчих здібностей учнів;

  • активізація навчання через упровадження активних методів навчання і виховання;

  • вивчення та впровадження нових підходів у навчанні, розвиток розумової діяльності дітей, найбільш повне використання особистого потенціалу дитини та вчителя;

  • диференційований підхід у навчанні і вихованні;

  • створення сприятливого психологічного клімату на уроці;

   • Органічне поєднання навчання й виховання з метою забезпечення самореалізації, самоствердження учня. Формування національної свідомості, любові до рідного краю, виховання духовної культури, утвердження загальнолюдських моральних принципів у рамках комплексної програми національного виховання.

   • Активне впровадження педагогіки співпраці, співдружності; поширення досвіду самоврядування.

   • Підвищення педагогічної майстерності колективу шляхом активної участі в роботі підрозділів методичної структури школи.

   • Зміцнення матеріально-технічної бази школи, поповнення кабінетів, дотримання санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки.

Весь навчально-виховний процес чітко спланований за такими параметрами:

 • Річний план роботи школи;

 • Робочий навчальний план;

 • Розклад уроків, затверджений санепідемстанцією;

 • Графік чергування вчителів;

 • Графік чергування учнів;

 • Графіки роботи гуртків та спортивних секцій;

 • Графік здійснення внутрішкільного контролю;

 • План роботи профспілкової організації;

 • Координаційний план роботи школи;

 • План виховної роботи.

Адміністрація школи разом з профспілковим комітетом серйозну увагу приділяли роботі з охорони праці. Учителі, що перебували на курсах підвищення кваліфікації при КОІПОПК, пройшли санаторне лікування. При школі працював літній табір «Смерека» (з 28.05.2012 по 16.06.2012 р.). Учні та вчителі пройшли медичне обстеження у поліклініці районної лікарні.

У закладі створені всі умови для успішної праці вчителів та учнів: гаряче харчування, в приміщенні затишно і тепло, панує доброзичлива атмосфера, організовано підвіз дітей з Рожева, Завалівки, Копіївки, Юрова, Небилиці. Учні мають можливість одержати навички більш досконалого володіння комп’ютером ( учні 10-11 класів навчаються за технологічним напрямом, інформаційно-технологічним профілем).

Показники якості знань по школі становлять в середньому 77 % ( див. додаток 1 «Аналіз навчальних досягнень учнів 2-11 класів за 2011-2012 н.р.»). П’ятеро учнів (Семенченко В., Гудима В. – 2 клас, Чорний А., Шайблер А. – 3 клас; Гребенюк К. – 6 клас; овтіна Ю. – 8 клас) нагороджено Похвальним листом. Копила А. – 11 клас - нагороджено золотою медаллю.

Найвищий показник якості навчальних досягнень мають: учні 2 класу (учитель Омельченко Н.П.) серед молодших класів, учні 6 класу (класний керівник Йовенко К.С.) серед середніх класів, учні 11 класу (класний керівник Савченко В.В.) серед старших класів.

Середній показник якості навчальних досягнень по школі (порівняно з попереднім роком) зріс на 3 % порівняно з минулим навчальним роком:
У травні - червні 2012 р. проводилась державна підсумкова атестація у 4, 9, 11 класах.

Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень такі:

4 клас

Предмет

Початковий рівень

Середній рівень


Достатній рівень

Високий рівень

Якість навчальних досягнень

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

Математика

-

-

1

20

3

60

1

20

80%

Українська мова

-

-

1

20

4

80

-

-

80%

Читання

-

-

-

-

5

100

-

-

100%


9 клас

Предмет

Початковий рівень

Середній рівень


Достатній рівень

Високий рівень

Якість навчальних досягнень

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

Українська мова

-

-

3

33,4

3

33,3

3

33,3

66,6%

Історія України

-

-

3

33,4

2

22,2

4

44,4

66,6%

Математика

-

-

4

44,4

4

44,4

1

11,2

55,6%

Біологія

-

-

4

44,4

2

22,2

3

33,4

55,6%

Географія

-

-

4

44,4

2

22,2

3

33,4

55,6%


11 клас

Предмет

Початковий рівень

Середній рівень


Достатній рівень

Високий рівень

Якість навчальних досягнень

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

Українська мова

-

-

2

25

4

50

2

25

75%

Інформатика

-

-

3

37,5

4

50

1

12,5

62,5%

Математика

-

-

4

50

3

37,5

1

12,5

50%

Якісний аналіз робіт ДПА свідчить про те, що переважна більшість учнів 4, 9, 11 класів достатньою мірою засвоїла програмовий матеріал з основ наук.

Слід відзначити належну підготовку до ДПА таких учнів: Креницької В. (4 клас); Скибун Д., Семенченко В. (9 клас); Копила А. (11 клас).


Методологічною основою Ситняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, орієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Наша школа – саме той заклад, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку та задовольняє різнобічні освітні запити особи, суспільства, держави., бо головна мета – це виховання й розвиток дітей , учнів в ім’я збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

Повноцінна загальна середня освіта на кожному її ступені (початкова, базова, повна середня освіта) досягається реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин навчального плану школи. Саме варіативна частина навчального плану дає змогу забезпечити індивідуальну орієнтованість змісту освіти, завдяки їй кожен учень має можливість обирати предмети й курси за вибором, які поглиблюють, розширюють і доповнюють загальнообов’язковий навчальний зміст, а також долучитися до різних видів практичної діяльності.

Використання годин варіативної складової створило умови для посилення допрофільної підготовки. Так, наприклад, володіння комп’ютерними технологіями – вимога часу. Під час занять з курсів за вибором цього спрямування учні практично закріплювали навички роботи із ІКТ. Опанування

практичними навичками роботи з комп’ютером допомагає учням у підготовці до занять з предметів, одержання інформаційних даних, створення презентацій тощо.

Важливою проблемою сьогодення є упровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави й суспільства. Тому учні нашої школи виявили бажання удосконалювати свої знання з мови (курси за вибором та факультативи мовного спрямування), з володіння українським діловим мовленням , що допоможе їм у майбутньому правильно вести службову документацію, з культури спілкування, з ділового етикету. Це допомогло також їм правильно і змістовно будувати свої відповіді на уроках, ДПА, інших заходах. Вони є постійними учасниками мовознавчих та творчих конкурсів, години варіативної складової допомагають їм у цьому.

Вивчення Київщинознавства поглиблює знання дітей про рідний край., сприяє навчанню вести дослідницьку діяльність, підвищує результативність участі у конкурсах (наприклад, «Колосок» та ін.).

Вивчення факультативних курсів « Майбутнє починається сьогодні» та

«Захисти себе від ВІЛ» допомогло учням 8 і 9 класів задуматися над своїм майбутнім, сприяло формуванню навичок здорового способу життя.

Курси за вибором та факультативи є ефективним засобом не тільки отримання знань, а й набуття практичних навичок, що сприяє мотивації навчання та орієнтуванню у виборі майбутньої професії; формує у дітей загальнолюдські цінності, риси всебічно освіченої творчої особистості.

З метою створення умов для онов­лення змісту освіти й впро­вадження в практику школи нових освітніх технологій, забезпечення рівного доступу до якіс­ної освіти, професій­ного розвитку педагогічних працівників здій­сню­валася інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність .

Проводилося навчання педагогічних кадрів щодо оволодіння інформаційно-комунікацій­ними технологіями (за окремим планом), використання їх у навчально-виховному процесі» (про­грама Intel® «Навчання для майбутнього» – 2 учителів, Динька Н.К. та Забишна Л.А. ) . Педагоги школи активно використовують комп’ютерні технології, мультимедійний супровід, електронні педагогічні програмні засоби під час підготовки і проведення уроків, занять, свят; інтерактивні технології у навчанні і вихованні учнів.

Учителі підвищують свій фаховий рівень, розширюють кругозір, використовуючи Інтернет-ресурси, проходячи курси підвищення кваліфікації, обравши нову форму – дистанційне навчання (Савченко М.В. – образотворче мистецтво).

Було створено сайт школи (Барановський П.Ф., Скліпіс А.А.), який став лауреатом обласного конкурсу Web-сайтів.

Учитель Савченко В.В. взяв участь у проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Технології (рівень стандарту, акаде­мічний рівень, Коберник О.М. та ін., «Літера ЛТД», 2010).

За Програмою превентивного виховання «Майбутнє починається сьогодні» (між­на­родний шкільний проект) проводився у ІІ семестрі 2011-2012 н.р. факультатив у 8 класі (учитель Савченко М.В.). З метою впровадження у виховну роботу елементів даного курсу для класних керівників школи був проведений тренінг.

У І семестрі 2011-2012 н.р. у 9 класі вчителем Барановською Л.М. проводилися (факультативно) заняття «Захисти себе від ВІЛ», що також сприяло превентивному вихованню учнівської молоді та формуванню у них навичок здорового способу життя.


Велике значення для забезпечення навчально-виховного процесу має здійснення внутрішкільного контролю, його якості. Контролювалося:

 • правильність ведення ділової документації;

 • дотримання єдиного орфографічного режиму;

 • облік дітей шкільного віку, відвідування ними школи, забезпечення всеобучу: підвіз дітей, гаряче харчування, забезпечення підручниками, вивчення дітей у сім’ях;

 • робота з учнями, схильними до правопорушень, профілактика правопорушень;

 • санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей у школі;

 • стан викладання предметів;

 • система роботи вчителів, що атестуються;

 • стан виконання навчальних планів і програм та якість їх засвоєння;

 • класно-узагальнюючий контроль у 9 класі;

 • перевірка зошитів, щоденників;

 • робота класних керівників з питань виховання, попередження дитячого травматизму;

 • якість навичок читання учнів 1-11 класів;

 • хід операції «Живи, книго!»;

 • організації повторення з основних предметів;

 • підготовка до ДПА та її проведення;

 • контроль за організацією літнього відпочинку і оздоровлення дітей, проходження практики та навчальних екскурсій;

 • контроль за підготовкою школи до нового навчального року;

 • та ін.

За умов практичної реалізації завдань освіти гостро стоїть питання про те, що педагог, як і кожен фахівець, потребує постійного підвищення кваліфікації. Хрестоматійним став вислів К.Д. Ушинського про те, що вчитель живе доти, поки вчиться. Сприяти цьому – провідна функція внутрішкільної методичної роботи.

Методична робота – це систематична, цілеспрямована, колективна й індивідуальна діяльність педагогів з підвищення наукового і загального культурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності.

Адміністрація школи, плануючи методичну роботу, ставила такі завдання:

 • Сприяти виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;

 • Всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду;

 • Поліпшення методичної підготовки;

 • Допомога вчителям у вмінні із правильних позицій аналізувати якість умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості.


Педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових педагогічних технологій». Планування методичної роботи проводилась на діагностичній основі, спонукало колектив до педагогічної творчості, пошуку оптимальних педагогічних рішень, здатності бачити проблеми, виявляти творчу фантазію, альтернативність і критичність мислення, рівень загальної культури.

Реалізації проблемного питання була підпорядкована і робота методичних об’єднань. Діяльність МО спрямовувалася на вирішення таких завдань: постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; обмін досвідом успішної педагогічної діяльності; виявлення, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання; забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики; створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.


У закладі працювали такі методичні об’єднання:

 • МО вчителів початкових класів (керівник Гребенюк Л.В.);

 • МО вчителів гуманітарного циклу (керівник Копил Г.О.);

 • МО природничо-математичного та оздоровчого циклу (керівник

Барановська Л.М.);

 • МО класних керівників (керівник Забишна Л.А.).

Засідання методичних об’єднань відбувалися у два етапи: практична частина, де вчителі проводили відкриті уроки та заходи, теоретична – тут обговорювалися питання удосконалення навчально-виховного процесу, запровадження інноваційних технологій, використання сучасних методик та ін.

На засіданнях МО були розглянуті такі питання:

МО вчителів початкових класів:

 • Опрацювання нормативно-правових документів, аналіз роботи;

 • Використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі початкової школи;

 • Технологія розробки тестових завдань з математики;

 • Розвиток пізнавального інтересу як засіб формування особистості молодшого школяра;

 • Використання інтерактивних технологій в навчальному процесі початкової школи;

 • Аналіз роботи МО за рік.

МО вчителів гуманітарного циклу:

 • Опрацювання нормативно-правових документів, інструктивно-методичних рекомендацій, аналіз навчальних програм, підручників;

 • Формування життєвої компетентності в проектній діяльності;

 • Дискусія на уроках історії як засіб формування критичного мислення;

 • Формування життєвих компетентностей засобами інноваційних технологій;

 • Використання мультимедійних засобів на уроках англійської мови.

МО вчителів природничо-математичного та оздоровчого циклу:

 • Опрацювання нормативно-правових документів, інструктивно-методичних рекомендацій, аналіз навчальних програм, підручників;

 • Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного уроку;

 • Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики;

 • Урок фізики в технологіях розвивального навчання;

 • Нестандартні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики.

МО класних керівників:

 • Опрацювання нормативно-правових документів, аналіз роботи;

 • Методи превентивного виховання;

 • Вивчення особистості і міжособистісних стосунків учнів;

 • Співпраця школи і сім’ї – запорука успішного розвитку особистості школяра;

 • Портфоліо як засіб формування успішної особистості учня;

 • Проектні технології у виховній роботі.


Робота в методичних об’єднаннях проводилась диференційовано і була тісно пов’язана з іншими формами роботи, самоосвітою, підвищенням фахового рівня. Педагоги школи були залучені до участі в роботі районних семінарів, конференцій та ін.

Двоє вчителів (Забишна Л.А. та Динька Н.К.) закінчили курси за програмою «INTEL», що допомагає їм у здійсненні навчально-виховного процесу з використанням сучасних освітніх технологій. Учителі школи пройшли курсову перепідготовку: при КОІПОПК – Забишна Л.А.(очна форма навчання),

Савченко М.В.( очна форма навчання та дистанційна форма навчання);

Савченко В.В. – при ЧОІПП (Чернігівський педагогічний університет).

Методичною роботою в школі керувала методична рада, на засіданнях якої розглядалися такі питання:

 • Підсумки результативності роботи методичної ради у 2010-2011 н.р., Основні напрямки методичної роботи в новому навчальному році; Погодження планів МО; Обговорення тем робіт учнів –членів НТУ; Погодження завдань І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових;

 • Сучасні педагогічні технології – у навчально-виховний процес школи; Методична робота з учителями, які недостатньо володіють ІКТ; Про підготовку учнів до участі в районних предметних олімпіадах, конкурсах.

 • Вчитель-майстер. Як працювати над собою; Підведення підсумків І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін; Моніторинг знань учнів з основ наук; Реалізація завдань роботи з обдарованими дітьми;

 • Захист власної педагогічної системи (Динька Н.К.);
 • ЗНО, ДПА: зміст і процедура, правове поле;

 • Аналіз роботи методичних підрозділів.


Було організовано роботу з молодими вчителями Плисак С.Я.,

Лісніченко М.А., Щербаковим В.І., Алієвою Д.В.(робота проводилася за окремим планом)

Поповнювався інформаційний банк даних із нових нетрадиційних форм проведення уроку для самоосвітньої діяльності педагогів, проведено тренінги та консультації для вчителів.

Про хід роботи над проблемним питанням школи йшлося на нарадах за участю директора, педрадах, :

 • Організаційне засідання;

 • Залежність успішності уроку від вибору моделей методів і технологій;

 • Роль класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу учнів;

 • Використання інформаційних технологій – шлях до оновлення навчально-виховного процесу;

 • Прояв професіоналізму учителя як системи ціннісно-цільових домінант у креативній модифікації творчого освітнього середовища.

З учителями були проведені психолого-педагогічні семінари «Шкільна оцінка очима психології», «Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми», «Що таке моніторингове дослідження», «Профілактика стресового стану учнів під час ЗНО ,ДПА»; семінари-практикуми «Упровадження нових педагогічних технологій на уроках з предметів суспільно-гуманітарного циклу», «Упровадження нових педагогічних технологій на уроках з предметів природничо-математичного циклу» ; тренінг для класних керівників із впровадження в їх роботу елементів курсу «Майбутнє починається сьогодні»; практикум «Говоримо українською» (ділове українське мовлення); тренінги з оволодіння вчителями школи комп’ютерною грамотою.

Підсумки роботи підводились під час творчих звітів вчителів, що атестувалися (Динька Н.К.); педагогічних читаннях «Використання та роль комп’ютерних технологій в практиці роботи педагогічних працівників», підсумкової конференції «Учень – це не посудина, яку треба наповнити, а факел, який потрібно запалити», під час проведення предметних тижнів і тижнів педмайстерності, нетрадиційних уроків та виховних заходів.

На базі Ситняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (грудень 2011 р.) було проведено семінар вчителів історії та правознавства району.

Педагоги школи проводять роботу з обдарованими дітьми, залучаючи їх до участі в шкільних і районних олімпіадах, зокрема у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін команда школи посіла 12 місце серед шкіл району. Зросла кількість призових місць:
У конкурсах «Таланти твої, Макарівщино» ; «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Осінній колосок», «Весняний колосок» та інших інтелектуальних та творчих конкурсах мають призові місця.

Результати участі команди учнів 1-8 класів у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі “ ОСІННІЙ КОЛОСОК” для учнів 1–10 класів такі:

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Рік народжен-ня

Клас

Результат

1

Чорна Анна Ігорівна

11.12.2004

1

Золотий колосок (історія природничих наук)

2

Бобок Каріна Андріївна

15.08.2005

1

Золотий колосок (історія природничих наук)

3

Божок Анжеліка Валеріївна

04.05.2005

1

Золотий колосок (історія природничих наук)

4

Гудима Вікторія Романівна

15.07.2004

2

Золотий колосок (історія природничих наук)

5

Романенко Ігор Олександрович

22.03.2004

2

Срібний колосок (історія фізики)

Срібний колосок (історія біології)

6

Семенченко Діана Вячеславівна

17.09.2003

2

Золотий колосок (історія природничих наук)

7

Семенченко Віктор Вікторович

09.05.2004

2

Золотий колосок (історія природничих наук)

8

Бенза Вадим Анатолійович

19.10.2003

2

Золотий колосок (історія природничих наук)

9

Чорний Антоній Ігорович

18.02.2003

3

Срібний колосок (історія фізики)

Срібний колосок (історія хімії)

Срібний колосок (історія біології)

10

Шайблер Анастасія Вікторівна

26.11.2002

3

Золотий колосок (історія природничих наук)

11

Здольник Максим Васильович

11.11.2001

4

Золотий колосок (історія природничих наук)

12

Креницька Вікторія Петрівна

18.05.2002

4

Золотий колосок (історія природничих наук)

13

Зубар Тетяна Сергіївна

30.04.2002

4

Срібний колосок (історія хімії)

14

Чорна Ангеліна Ігорівна

22.06.2001

5

Срібний колосок (історія фізики)

Срібний колосок (історія хімії)

Срібний колосок (історія біології)

15

Лащевський Юрій Юрійович

31.05.2001

5

Срібний колосок (історія фізики)

Срібний колосок (історія хімії)

Срібний колосок (історія біології)

16

Гребенюк Каріна Ігорівна

14.01.2000

6

Срібний колосок (історія фізики)

Срібний колосок (історія хімії)

17

Безкоровайний Євгеній Віталійович

01.01.2000

6

Срібний колосок (історія фізики)


18

Йовенко Олександр Володимирович

04.07.2000

6

Учасник (історія природничих наук)

19

Тучемська Світлана Вікторівна

16.02.2000

6

Срібний колосок (історія фізики)

Срібний колосок (історія хімії)

20

Твердовська Ольга Олександрівна

13.10.1997

8

Срібний колосок (історія біології)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Схожі:

Протокол № П. Ф. Барановський від 20 р iconЗвіт депутата Барановського Ігоря Ярославовича Барановський Ігор Ярославович депутат Львівської обласної ради від фракції во «Свобода»
Барановський Ігор Ярославович депутат Львівської обласної ради від фракції во «Свобода»
Протокол № П. Ф. Барановський від 20 р iconПротокол №4 від 11. 12. 2008 р., протокол №5 від 16. 12. 2008 р., протокол №6 від 18. 12. 2008 р
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Богуславської рда. Протокол №4 від 11. 12. 2008 р., протокол...
Протокол № П. Ф. Барановський від 20 р iconОргкомітет конференції: Барановський Д. М
Кашуба С. В. – к т н., доцент, перший проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи – заступник голови
Протокол № П. Ф. Барановський від 20 р iconЗвіт депутата Барановського Ігоря Ярославовича за 2012 рік
Барановський Ігор Ярославович – обраний депутатом Львівської обласної ради VI скликання, виборчий округ №41, член фракції во «Свобода»,...
Протокол № П. Ф. Барановський від 20 р iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Протокол № П. Ф. Барановський від 20 р iconПротокол №7 Протокол №11 від 30 серпня 2012 року від 30 серпня 2012 року
Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області
Протокол № П. Ф. Барановський від 20 р iconПротокол від 01. 09. 2011 р
Згідно із рішенням Президії фсо україни (протокол від 01. 09. 2011 р. №10) у м. Київ планувалася 10-13. 11. 2011р звітно-виборча...
Протокол № П. Ф. Барановський від 20 р iconПротокол про підсумки голосування чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Протокол № П. Ф. Барановський від 20 р iconПротокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова
На початок 2012-2013 н р у школі навчалося 38 учнів, укомплектовано 5 класів із середньою наповнюваністю 5 учнів. Охоплено навчанням...
Протокол № П. Ф. Барановський від 20 р iconПротокол засідання радою ліцею № від Протокол засідання Голова ради ліцею №1 від 5 січня 2010р. І. Д. Доценко Голова науково методичної ради ліцею Л. А. Овчиннікова
Вчителі предметів художньо-естетичного циклу: Мізєва Н. С., Грибан М. Ф., Хоменко К. С
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи